Endringer i API-tjenesten

På denne nettsiden vil vesentlige justeringer av API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende, etter som de implementeres.

API (27.05.2020)

Tabell 902-Økonomiske nøkkeltall. Nye felt og forbedring av feltnavn.

API (18.05.2020)

Ny tabell 379-søkertall og møtte. Ikludert variabler fra studieprogrammet.

API (14.04.2020)

Tabell 208. La til statuskode slik at det er mulig å søke frem data på status.

API/Klient (30.03.2020)

Stream for kanpp 'Direkte - Csv'. Erstattet komma (,) med semikolon(;) som feltskilletegn.

API/Klient (19.03.2020)

Http 204 gir ingen data til dette søket. Ny knapp for stream av JSON og mulighet for å lese data i nettleser.

API (12.03.2020)

GDPR. Opprettet maskinbruker som kan lese data, men som GDPR beskytter.

API/Klient (09.03.2020)

Tabell 913. Lagt ut dokumentasjon for tabeller/variabler i maskinlesbar form.

API/Klient (04.03.2020)

Tabell 124 og 662. Endring feltnavn: Stednavn campus endret.

API/Klient (04.03.2020)

Tabell 124-Registrerte studenter fordelt på studieretning og campus. Endret struktur og fleksibilitet på tabellen. Nye felt.

API (10.02.2020)

Samme avdelingsnavn kom i noen tilfeller ut i 347 og 210. Feilen er nå rettet.

API (09.02.2020)

Content-Type: application/json;charset=UTF-8 har vært borte fra JSON leveringer i noen dager. Setninger er nå på plass. Kan tenkes å ha påvirket webservere.

API (05.02.2020)

Http feilkode 404 for spørringer som gir 0 i retur fra database.

API (05.02.2020)

I noen tilfeller kom kollonnenavn med liten bokstav i første bokstav. Denne feilen er nå rettet. Følgefeil på antall i 'begrensning' er rettet.

API (03.02.2020)

Rettet feil med 'gjentakende avdelingsnavn og programnavn'.

API (03.02.2020)

Tabell 210 og 347. Duplisering av kolonner er rettet.

Klient/API (27.01.2020)

Ny funksjonalitet og inngang til API. (.../streamCsvData). Denne inngangen brukes for store datamengder og gir .CSV i retur. Kan også brukes fra klient. GDPR beskyttet.

API (08.01.2020)

Tabell 900 - Studiepoeng og 905/906-Eksamensdata. Disse er gjort om til summeringstabeller for dynamisk aggregering av statistikk. Noen justeringer i feltlisten for 906.

API (04.12.2019)

Noen brukerstyrte variabler, i ny funksjon "variabler":["..."], feilet slik at tabellen ikke ble produsert. Feilen er nå rettet.

API (22.11.2019)

Ny funksjon for generisk søk ("like"). Se dokumentasjon for filter for å se eksempel.

Klient/API (21.11.2019)

Mulighet til å se hvilke tabeller/felt som brukes ved group by i tabell 002-metadata.

Klient/API (21.11.2019)

Brukertilpasset uthenting av data. Variabler - for tabeller uten group by ("variabler":["*"]).
Dette gir færre felt i http overføring og lavere kb overført.

Klient/API (21.11.2019)

BULK utlisting av data. Tabeller merket med Bulk = '1' i tabell 001-API-innhold. Se dokumentasjon for nærmere beskrivelse.

Klient/API (13.11.2019)

Nye versjoner. Softwareoppdatering. Øker antall felt i forslag groupBy til fem. Lagt inn tabeller for kobling for å finne kodetekst i 002-metadata.

API (08.11.2019)

220-Stillingskoder. Feltet gyldig er tatt bort.

API (04.11.2019)

Tabell 900 og tabell 537(Type lærefag). Nye tekster til koder. Tabell 750. Endret fortekst fra 'Tabell' til 'Styringsparam tekst'

API (31.10.2019)

Tabell 2 .- metadata. Flere felt levert med kodetekst. Kodefelt merket i metadata. Kommentar på felt i metadata.

API (31.10.2019)

NUS-kode erstattter NUS nivå. Gjelder tabeller: 60, 104, 112, 118, 123, 132, 135, 142, 308, 335.

API (30.10.2019)

Tabell 123/335 etc. Viser "Programnavn" i tillegg til kode. Feltet var blankt i noen tilfeller.

API (29.10.2019)

Tabell 123 - Navn på kodetekst for studentkategori endret fra 'Navn' til 'Kategoritekst'

API (21.10.2019)

Tabell 2 - Metadata. Viser lengde på karakterfelt som tilhører rapportdelen av DBH.

Klient (15.10.2019)

Tabell 100-Samarbeid om doktorutdanning - Ny default. Groupby og årstall-default.

Klient/Api (01.10.2019)

Ny tabell. Metadata.

API (01.10.2019)

226-Areal. To interne felt tatt bort fra publisering.

Menyside (01.10.2019)

DBH API toolboks med eksempelscript er oppdatert med friske script.

API (19.09.2019)

Lisens for bruk av data: NLOD-Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

API (19.09.2019)

API lagt inn hos DIFI - data.norge.no. Datasett for åpne offentlige data i Norge. Lenke: API mot NSD sin Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

API (11.09.2019)

211-institusjon. Nytt felt: 'Institusjonskode (sammenslått)' er lagt til.

API (10.09.2019)

Ny tabell som erstatning for gammel 124-Registrerte studenterr fordelt på studieretning og campus/p>

Klient (06.09.2019)

La inn hjelp der det kom opp blank side tidligere./p>

API (04.09.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Laget mer robust top,between filter/p>

API (03.09.2019)

Forbedret funksjonalitet for statistikk studentdata. Gruppering/filtrering på variabler fra studieprogrammet.
Gjelder tabellene: 60,104,112,118,123,132,135,142,308,335.

Klient (16.08.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Laget mer robust system i CSV søk.

API (16.08.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Laget mer robust system i noen rapporter.

API (20.07.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Alle rapporter kommer nå ut med default kodetekst='J'.

Tabell 850/851 (12.07.2019)

Kanaldata. Endret sortering "850/851-Kanalregister" sortering til blank. Tabell blir sortert etter forlag

Klient (12.07.2019)

Klient/Forslag. Kodetekst forslag endret. "Klient forslag" kodetekst lik 'J', for de vanligste kodene. For å få mer lesbare tabeller.

Ny tabell (28.06.2019)

Økonomidata. Ny tabell "902-Økonomiske nøkkeltall"er lagt til. Tabellen viser nøkkeltall pr. institusjon. Erstatter tabell 901, som har vært ute av systemet en stund.

Kodetekster (13.05.2019)

Klient-tok bort forlengelsen:"Liste". Forlengelse unødvendig. Gjorde kodetekster tilgjengelig for alle tabeller for de vanligste kodene. Slå på ved kodetekst='J'. Default = 'N'

Diverse (12.05.2019)

Kodetekst kom ikke frem. Rettet. Decimal_separator endret til desimal_separator. Ingen endringer i gamle script. Samlet logon/logoff til en knapp i API klient.

Tabell 347 (11.05.2019)

Lagt inn generell rutine på datoformat. Foreløpig bare på 'Godkjenningsdato ' yyyy-mm-dd

Video (09.05.2019)

Instruksjonsvideo. Enkel video for opplæring å se hvordan vi overfører data til Excel.

Endringslogg (09.05.2019)

Endringslogg. Mulighet for å se endringer som er utført.

Dokumentasjon (09.05.2019)

Programeksempel. Programeksempel med 'R', 'Phyton' og Curl

API (08.05.2019)

API "Tekniske endringer"Mulig å skrive Decimal_separator som Desimal_separator

Ny tabell (03.04.2019)

Ny tabell "222-Alle tilsatte (Hodetelling)"er lagt til. Den viser antall hoder, fordelt på kjønn.