Endringer i API-tjenesten

På denne nettsiden vil vesentlige justeringer av API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende, etter som de implementeres.

Klient/API (23.09.2020)

En rekke driftslogger publisert. Ligger i serien 913-917. Enklere oversikt over endringer og nye tabeller.

KLIENT (14.09.2020)

Softwareoppdatering

KLIENT (09.09.2020)

Rebuild av klient. Endring i forslag tabell 851

API (09.09.2020)

Rebuild av tjener. Ingen endringer.

API (07.09.2020)

Nye tabeller 704,705,706,707-Gjennomføringsgrad: gjennomforing_institusjonsniva, gjennomforing_sektorniva, gjennomforing_studiumniva,gjennomforing_programniva.

API (17.08.2020)

Tabell 347-Studieprogram. Nytt felt: Uttelling.

API (27.05.2020)

Tabell 902-Økonomiske nøkkeltall. Nye felt og forbedring av feltnavn.

API (18.05.2020)

Ny tabell 379-søkertall og møtte. Ikludert variabler fra studieprogrammet.

API (14.04.2020)

Tabell 208. La til statuskode slik at det er mulig å søke frem data på status.

API/Klient (30.03.2020)

Stream for kanpp 'Direkte - Csv'. Erstattet komma (,) med semikolon(;) som feltskilletegn.

API/Klient (19.03.2020)

Http 204 gir ingen data til dette søket. Ny knapp for stream av JSON og mulighet for å lese data i nettleser.

API (12.03.2020)

GDPR. Opprettet maskinbruker som kan lese data, men som GDPR beskytter.

API/Klient (09.03.2020)

Tabell 913. Lagt ut dokumentasjon for tabeller/variabler i maskinlesbar form.

API/Klient (04.03.2020)

Tabell 124 og 662. Endring feltnavn: Stednavn campus endret.

API/Klient (04.03.2020)

Tabell 124-Registrerte studenter fordelt på studieretning og campus. Endret struktur og fleksibilitet på tabellen. Nye felt.

API (10.02.2020)

Samme avdelingsnavn kom i noen tilfeller ut i 347 og 210. Feilen er nå rettet.

API (09.02.2020)

Content-Type: application/json;charset=UTF-8 har vært borte fra JSON leveringer i noen dager. Setninger er nå på plass. Kan tenkes å ha påvirket webservere.

API (05.02.2020)

Http feilkode 404 for spørringer som gir 0 i retur fra database.

API (05.02.2020)

I noen tilfeller kom kollonnenavn med liten bokstav i første bokstav. Denne feilen er nå rettet. Følgefeil på antall i 'begrensning' er rettet.

API (03.02.2020)

Rettet feil med 'gjentakende avdelingsnavn og programnavn'.

API (03.02.2020)

Tabell 210 og 347. Duplisering av kolonner er rettet.

Klient/API (27.01.2020)

Ny funksjonalitet og inngang til API. (.../streamCsvData). Denne inngangen brukes for store datamengder og gir .CSV i retur. Kan også brukes fra klient. GDPR beskyttet.

API (08.01.2020)

Tabell 900 - Studiepoeng og 905/906-Eksamensdata. Disse er gjort om til summeringstabeller for dynamisk aggregering av statistikk. Noen justeringer i feltlisten for 906.