Endringer i API-tjenesten

På denne nettsiden vil vesentlige justeringer av API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende, etter som de implementeres.

Klient (16.08.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Laget mer robust system i CSV søk./p>

API (16.08.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Laget mer robust system i noen rapporter./p>

API (20.07.2019)

Endringer - testing. Tekniske endringer"Alle rapporter kommer nå ut med default kodetekst='J'./p>

Tabell 850/851 (12.07.2019)

Kanaldata. Endret sortering "850/851-Kanalregister" sortering til blank. Tabell blir sortert etter forlag

Klient (12.07.2019)

Klient/Forslag. Kodetekst forslag endret. "Klient forslag" kodetekst lik 'J', for de vanligste kodene. For å få mer lesbare tabeller.

Ny tabell (28.06.2019)

Økonomidata. Ny tabell "902-Økonomiske nøkkeltall"er lagt til. Tabellen viser nøkkeltall pr. institusjon. Erstatter tabell 901, som har vært ute av systemet en stund.

Kodetekster (13.05.2019)

Klient-tok bort forlengelsen:"Liste". Forlengelse unødvendig. Gjorde kodetekster tilgjengelig for alle tabeller for de vanligste kodene. Slå på ved kodetekst='J'. Default = 'N'

Diverse (12.05.2019)

Kodetekst kom ikke frem. Rettet. Decimal_separator endret til desimal_separator. Ingen endringer i gamle script. Samlet logon/logoff til en knapp i API klient.

Tabell 347 (11.05.2019)

Lagt inn generell rutine på datoformat. Foreløpig bare på 'Godkjenningsdato ' yyyy-mm-dd

Video (09.05.2019)

Instruksjonsvideo. Enkel video for opplæring å se hvordan vi overfører data til Excel.

Endringslogg (09.05.2019)

Endringslogg. Mulighet for å se endringer som er utført.

Dokumentasjon (09.05.2019)

Programeksempel. Programeksempel med 'R', 'Phyton' og Curl

API (08.05.2019)

API "Tekniske endringer"Mulig å skrive Decimal_separator som Desimal_separator

Ny tabell (03.04.2019)

Ny tabell "222-Alle tilsatte (Hodetelling)"er lagt til. Den viser antall hoder, fordelt på kjønn.