Driftsmeldinger i API-tjenesten

På denne nettsiden vil oppetider og driftsmeldinger for API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende. Systemet er tilgjengelig 24 timer 7 dager i uken. Små brudd kan forekomme ved systemarbeid. Systemet blir kontinuerlig endret i henhold til bestepraksis.

API/Klient (30.03.2020)

Softwareoppdatering ca. kl.14.30.

API/Klient (19.03.2020)

Softwareoppdatering ca. kl.13.00.

API/Klient (12.02.2020)

Legger tilbake til versjon fra 2020-01-27.

api (11.02.2020)

Kort brudd ca. 07.55.