Driftsmeldinger i API-tjenesten

På denne nettsiden vil oppetider og driftsmeldinger for API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende. Systemet er tilgjengelig 24 timer 7 dager i uken. Små brudd kan forekomme ved systemarbeid. Systemet blir kontinuerlig endret i henhold til bestepraksis.

API (30.10.2019)

Programvareoppdatering. Brudd 10 sekunder mellom 11.20 og 11.30

Klient (15.10.2019)

Programvareoppdatering. Kort brudd mellom 07.00 og 08.00.

Klient/Api (03.10.2019)

Programvareoppdatering. Brudd mellom 08.00 og 09.00.