Driftsmeldinger i API-tjenesten

På denne nettsiden vil oppetider og driftsmeldinger for API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende. Systemet er tilgjengelig 24 timer 7 dager i uken. Små brudd kan forekomme ved systemarbeid. Systemet blir kontinuerlig endret i henhold til bestepraksis.

API (20.02.2020)

Treg responstid. Restart API kl. 11.30

API (19.02.2020)

Problemer med server. Restart. ca. 12:50

API/Klient (12.02.2020)

Legger tilbake til versjon fra 2020-01-27.

api (11.02.2020)

Kort brudd ca. 07.55.

API (05.02.2020)

Sekunder nedetid mellom 08.00 og 09.00. Softwareoppdatering. Kan bli litt ustabilt på dagtid.

API (03.02.2020)

Nedetid p.g.a softwareoppdatering. Ca. kl. 13.30

Api (31.01.2020)

Softwareoppdatering

API/Klient (27.01.2020)

Ny versjon av API. Ny versjon av klient. Ny funksjonalitet for nedlasting av store datamengder fra DBH klient og fra andre maskiner.