Driftsmeldinger i API-tjenesten

På denne nettsiden vil oppetider og driftsmeldinger for API-tjenesten og dens innhold omtales fortløpende. Systemet er tilgjengelig 24 timer 7 dager i uken. Små brudd kan forekomme ved systemarbeid. Systemet blir kontinuerlig endret i henhold til bestepraksis.

API/Klient (27.01.2020)

Ny versjon av API. Ny versjon av klient. Ny funksjalitet i form av neslasting av store datamengder fra klient og andre program.

Klient (10.12.2019)

Klient. To sekunder brudd mellom kl. 06.59-07.01.

API (04.12.2019)

Programvareoppdatering. Brudd noen sekunder mellom ca. kl. 11.30-12.00.