API-tjeneste

NSD har utviklet en ny tjeneste som gjør det mulig å hente data fra DBH ved hjelp av API-spørringer. Data lastes ned i maskinlesbart format.
Tjenesten omfatter per i dag litt under 100 tabeller som hver inneholder flere variabler. Det er data om utdanning, økonomi, forskning og ansatte, samt data fra kanalregisteret.


DBH API-klient

APIet er et api som er beregnet på statistikkbruk og avlevering av data.

Det er tre typer brukere. Datavarehus, program til program og ad-hoc brukere.
Bruker kan selv definere hvilken statistikk/data som skal hentes.
De bruker API klienten til å forberede eller utføre spørringen.

Adressen er: https://api.nsd.no/dbhapiklient/


Dokumentasjon og brukerveiledning (PDF): PDF-icon
Enkle eksempler på kode og bruk av programbiblioteker mot API (PDF): PDF-icon

Endringslogg for API og API-klient


DBH API toolbox (zip) - cUrl script


Send gjerne kommentarer og innspill til dbh@nsd.no.

Eldre tjeneste (utvalgte nøkkeltall)

Eldre tjeneste som leverer utvalgte nøkkeltall til institusjonene er tilgjengelig her:

https://dbh.nsd.uib.no/dbh-service/