API-tjeneste

NSD har utviklet en ny tjeneste som gjør det mulig å hente data fra DBH ved hjelp av API-spørringer. Data lastes ned i maskinlesbart format. Tjenesten omfatter over 90 tabeller. Det er informasjon om utdanning, økonomi, forskning og ansatte, samt data fra kanalregisteret.

DBH API-klient

Adressen er: https://api.nsd.no/dbhapiklient/

Bruk av data fra DBH er underlagt Norsk lisens for offentlige data.

Kommentarer og innspill sendes til dbh@nsd.no.