API-tjeneste

NSD har utviklet en ny tjeneste som gjør det mulig å hente data fra DBH ved hjelp av API-spørringer. Data lastes ned i maskinlesbart format.

DBH API-klient

Tjenesten omfatter per i dag litt under 100 tabeller som hver inneholder flere variabler. I tillegg til data om utdanning, økonomi, forskning og ansatte, er også listene fra kanalregisteret tilgjengelige.

Adressen er: https://api.nsd.no/dbhapiklient/

Dokumentasjon og brukerveiledning (PDF): PDF-icon

DBH API toolbox (zip)

Send gjerne kommentarer og innspill til dbh@nsd.no.

Eldre tjeneste (utvalgte nøkkeltall)

Eldre tjeneste som leverer utvalgte nøkkeltall til institusjonene er tilgjengelig her:

https://dbh.nsd.uib.no/dbh-service/