Om oppdateringer av nasjonale styringsparametre

05.03.2020: Oppdaterte tall lagt inn på parametrene for gjennomføring på bachelor og master.
26.03.2020: Oppdaterte kontraktverdier lagt inn for «Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk».
03.04.2020: Verdier for 2019 lagt inn på «Antall publiseringspoeng per faglig årsverk».