Om oppdateringer av nasjonale styringsparametre

05.03.2020: Oppdaterte tall lagt inn på parametrene for gjennomføring på bachelor og master.
26.03.2020: Oppdaterte kontraktverdier lagt inn for «Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk».
03.04.2020: Verdier for 2019 lagt inn på «Antall publiseringspoeng per faglig årsverk».

Høgskulen i Volda

Nasjonale styringsparametre

Styringsparameter20122013201420152016201720182019Gj.snitt statlige inst. 2019
Andelen studenter på bachelorutdanning som gjennomfører på normert tid59,9562,7659,8761,7965,2861,2765,4658,0848,83
Andelen studenter på masterutdanning som gjennomfører på normert tid15,797,8139,6812,1217,8620,3128,1228,454,59
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten-4,123,934,14,113,713,913,974,07
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter--33,8628,6929,0730,3128,0229,8134,34
Antall publiseringspoeng per faglig årsverk0,520,440,530,580,490,510,420,461,21
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk---------
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter0,950,551,151,50,880,931,210,851,2
Andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning-95,24---86,36---
Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk20,5716,813,412,2612,9811,4511,812,21162,98
Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk46,8146,2558,2173,9797,9798,9194,42102,03158,07
Andel forskningsinnsats i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag)-4-4-----
Kandidattall på helse- og lærerutdanningene152161171202215213220230-
Antall studiepoeng per faglig årsverk758,71727,45722,11749,45700,29695,57640,84636,14419,73
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger8,877,168,0415,0719,2724,4822,4328,1732,27
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger13,6614,7812,9411,2912,7511,6716,5317,1215,52