Om oppdateringer av nasjonale styringsparametre

Denne rapporten oppdateres hver natt. Tall for 2020 må regnes som foreløpige fram til 19. februar.

28.04.2021: Nye oppdaterte kontraktverdier fra NFR lagt inn for «Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk» for hele tidsserien.
23.04.2021: Korrigert nasjonale snitt for Studiebarometeret, samt verdier for Høyskolen Kristiania på Studiebarometeret.

09.04.2021: Verdier for 2020 lagt inn på «Antall publiseringspoeng per faglig årsverk».

22.02.2021: Styringsparametre for gjennomføring på normert tid er gjennomgått og justert for enkelte institusjoner. Se DBH-rapporten (ev. API) for å bryte ned på fakultet og studieprogram.

17.02.2021: Oppdaterte kontraktverdier lagt inn for «Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk» for hele tidsserien.
17.02.2021: Oppdaterte verdier for øvrige styringsparametre på bakgrunn av data rapportert til DBH til fristen 15. februar.
11.02.2021: Verdier for 2020 lagt ut for «Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk», «Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk», «Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten» og «Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter».
27.01.2021: Verdier for 2019 lagt inn på «Andel forskningsinnsats i MNT-fag».
27.01.2021: Verdier for 2020 lagt inn på kvinner i dosent- og professorstillinger og midlertidig ansatte.
18.01.2021: Verdier for 2019 lagt inn på «Andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning».