DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.Om oppdateringer av nasjonale styringsparametre

Denne rapporten oppdateres hver natt. Tall for 2021 må regnes som foreløpige fram til 20. februar 2022.

15.11.2021: Foreløpige verdier lagt inn på styringsparametre for gjennomføring på bachelor-, master og ph.d.-utdanning for 2021. Dette er basert på rapportering av halve 2021 (vårsemesteret) kun. Se DBH-rapporten (ev. API) for å bryte ned på fakultet og studieprogram.

15.11.2021: Verdier lagt inn på andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger for 2021. Merk at det er en endring i operasjonalisering av denne styringsparameteren i år. For detaljer vises det til rapport fra arbeidsgruppe som har sett på midlertidighetsstatistikk for UH-sektoren (s.11-13). Se også DBH-rapporten der styringsparameteren kan brytes ned på fakultet og institutt.