Statistikk til tilstandsrapporten

På grunnlag av spesifikasjoner fra Kunnskapsdepartementet utarbeider NSD årlig tabeller og figurer basert på data i DBH. Materialet benyttes i årlige tilstandsrapporter for høyere utdanning. I tillegg brukes det i forbindelse med styringdialogmøter som holdes med institusjonene om våren.

2020

Dikus tilstandsrapport lastes ned fra diku.no (ekstern lenke).

2019

Dikus tilstandsrapport lastes ned fra diku.no (ekstern lenke).

2018

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2017

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2016

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2015

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2014

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2013

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2012

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2011

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2010

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2009

2008

2007

2006

2005