Sektoranalysen

På grunnlag av spesifikasjoner fra Kunnskapsdepartementet utarbeider NSD årlig tabeller og figurer med data fra DBH. Dataene benyttes som grunnlag for departementets årlige tilstandsrapport for høyere utdanning. I tillegg brukes dataene i forbindelse med etatsstyringsmøter som holdes med institusjonene om våren.

2018

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2017

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2016

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2015

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2014

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2013

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2012

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2011

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2010

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport lastes ned fra regjeringen.no (ekstern lenke).

2009

2008

2007

2006

2005