DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

15.11.2021: Statistikken er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2021 vår. Dette medfører at hver type utdanning er utvidet med et nytt startkull, og status for ett og to år etter normert tid er lagt inn der informasjonen nå er tilgjengelig.

NB: Verdier for de nye årgangene må regnes som foreløpige data. Årsaken til dette er at innrapportering av fullførte grader ikke er komplett for 2021 på nåværende tidspunkt. Endelig rapportering skjer ikke før 15. februar 2022. Inntil dette vil de nye årgangene i noen tilfeller vise lavere prosentandel fullført på normert tid, sammenlignet med tidligere år. Dette er altså ikke nødvendigvis en reell nedgang, men heller en konsekvens av ufullstendig rapportering. Oppdateringen av rapporten er gjort fordi UH-institusjonene har meldt inn ønske om raskere tilgang til (foreløpige) tall. Neste oppdatering vil bli utført kort tid etter rapporteringsfristen 15. februar 2022.

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.