19.02.2021: Statistikken er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2020. Dette medfører at hver type utdanning er utvidet med et nytt startkull, og status for ett og to år etter normert tid er lagt inn der informasjonen nå er tilgjengelig.

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.