DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Merk: Datagrunnlag for 2020 er å anse som foreløpig. Grunnlaget for resultatbasert uttelling i finansieringssystemet vil bli endelig når det er vedtatt i statsbudsjettet.