DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

17.06.2021: Personer som representerer enkeltemnestudenter/gjestestudenter på doktorgradsnivå er fjernet fra statistikken.

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.