DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

NB: Denne rapporten er erstattet av ny rapport. Vennligst gå til https://dbh.hkdir.no/tall-og-statistikk/statistikk-meny/tilsatte/statistikk-side/11.1

Merk: Før 2019 er samtlige professor II plassert på egne stillingskoder (9301 og 8013). Fra og med 2019 håndteres professor II på samme måte som andre kategorier bistillinger, og må derfor skilles ut i rapporten ved hjelp av variabelen stillingstype (ordinær/bistilling).