Informasjon om planlagt nedetid for e-post og telefon 30. juni.
Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.