DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.