DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Merk: Fra og med 2021 registreres ikke lenger statsborgerskap for studenter som søker via Samordna opptak. Dette gir stor økning i kategorien "Uoppgitt / Ukjent" land. Rapporten vil bli justert etter at rapporteringen er ferdig.

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.