DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.


InstkodeInstitusjon2021
1.tertial2.tertial
1110Universitetet i Oslo
1120Universitetet i Bergen
1130Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
1150Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1160Universitetet i Stavanger
1171Universitetet i Agder
1173Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1174Nord universitet
1175OsloMet – storbyuniversitetet
1176Universitetet i Sørøst-Norge
0232Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1210Norges musikkhøgskole
1220Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1240Norges handelshøyskole
1260Norges idrettshøgskole
6220Kunsthøgskolen i Oslo
0217Samisk høgskole
0236Høgskulen i Volda
0238Høgskulen på Vestlandet
0256Høgskolen i Østfold
0264Høgskolen i Innlandet
9219Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
9230UNIT-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
9240Norsk utenrikspolitisk institutt
9250Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
9260De nasjonale forskningsetiske komiteene
9956Norges forskningsråd