DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.



Navn institusjon2017201820192020
NFR-midlerRFF-midlerNFR-midlerRFF-midlerNFR-midlerRFF-midlerNFR-midlerRFF-midler
Statlige høyskoler210 71513 13374 6665 07385 4949 83689 8975 903
Universiteter3 019 23126 3843 219 86228 7283 429 98727 4293 177 47627 879
Statlige vitenskapelige høyskoler36 60111249 4086162 317044 0260
Private høyskoler1 79803 96608 22004 8100
Private vitenskapelige høyskoler23 856026 29122432 596030 4710
Andre organisasjoner3 137032 740040 853039 8270