DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.InstitusjonBidragsfinansiert aktivitetOppdragsfinansiert aktivitet
OffentligeOrganisasjoner og stiftelserNæringslivAnnetSum bidragOffentligeOrganisasjoner og stiftelserNæringslivAnnetSum oppdragTotal
Sum-----------