DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Statistikk

Under finner du lenker for å laste ned institusjonenes årsrapporter og Riksrevisjonens beretning.