DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.


Årsrapport

InstitusjonskodeInstitusjon2020
1110Universitetet i Oslo
1120Universitetet i Bergen
1130Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
1150Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1160Universitetet i Stavanger
1171Universitetet i Agder
1173Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1174Nord universitet
1175OsloMet – storbyuniversitetet
1176Universitetet i Sørøst-Norge
0232Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1210Norges musikkhøgskole
1220Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1240Norges handelshøyskole
1260Norges idrettshøgskole
6220Kunsthøgskolen i Oslo
0217Samisk høgskole
0236Høgskulen i Volda
0238Høgskulen på Vestlandet
0256Høgskolen i Østfold
0264Høgskolen i Innlandet
8208VID vitenskapelige høgskole
8221MF vitenskapelig høyskole
8241Handelshøyskolen BI
8202Lovisenberg diakonale høgskole
8223NLA Høgskolen
8224Dronning Mauds Minne Høgskole
8225Steinerhøyskolen
8227Barratt Due Musikkinstitutt
8232Ansgar høyskole
8234Fjellhaug Internasjonale Høgskole
8243Bergen Arkitekthøgskole
8247Høgskulen for grøn utvikling
8248Høyskolen for Ledelse og Teologi
8253Høyskolen Kristiania
8254Høyskolen for dansekunst
9219Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
9230UNIT-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
9240Norsk utenrikspolitisk institutt
9250Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
9260De nasjonale forskningsetiske komiteene
9956Norges forskningsråd