Statistikk

I DBH finnes nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige statistikkrapporter.

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) er det i enkelte rapporter innført avrunding av tall til nærmeste 5. Prinsippene er forklart her.

Ansatte ved universiteter og høyskoler har mulighet til å logge inn i statistikkportalen og se eksakte tall for sin egen institusjon.

Studenter

Doktorgrader

Vitenskapelig publisering

Tilsatte

Økonomi

Økonomidokumenter

Internasjonalisering

Årsrapport

Andre data

Statistikk til tilstandsrapporten

For mer statistikk om universiteter og høyskoler, se materialet som er spesielt utarbeidet til tilstandsrapporter. Her er det informasjon som ikke er tilgjengelig i rapportene over.