Statistikk om høyere utdanning

I DBH har NSD nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige rapporter.

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) er det i enkelte rapporter innført avrunding av tall til nærmeste 5. Prinsippene er forklart her.

Ansatte ved universiteter og høyskoler har mulighet til å logge inn i statistikkportalen og se eksakte tall for sin egen institusjon.

Studenter

Doktorgrader

Vitenskapelig publisering

Tilsatte

Økonomi

Økonomidokumenter

Internasjonalisering

Årsrapport

Andre data

Statistikk til tilstandsrapporten

For mer statistikk om universiteter og høyskoler, se materialet som er utarbeidet til tilstandsrapportene. Her finnes det også informasjon som ikke er tilgjengelig i rapportene over.