Statistikk om høyere utdanning

I DBH har NSD nasjonal statistikk om høyere utdanning. Her presenterer vi tilgjengelige rapporter.

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018. Enkelte rapporter benytter derfor nå avrunding i henhold til nye regler.

Brukere med tilknytning til et universitet eller en høyskole har tilgang til eksakte tall for egen institusjon. Trykk her for å logge på.

StudenterSTUDIETILBUD
 1. Kvalifikasjoner [Fra 1981]
 2. Studieprogrammer og emner [Fra 2007] [..Flere valg..]
 3. Studieplasser [Fra 2007]
SØKNAD
 1. Søknadsdata [...]
 2. Gj.snitt opptakspoeng [Fra 2007]


OPPTAK
 1. Opptakstall [Fra 1995]
 2. Opptakstall (med andel perm. og førsteg.registrerte) [Fra 2008]
REGISTRERTE STUDENTER
 1. Registrerte studenter [...]
 2. Studenter per faglige årsverk [Fra 2004]
 3. Forholdstall studenter og tilsatte
 4. Studentmobilitet [Fra 2011] [..Flere valg..]


EKSAMENSRESULTATER
 1. Fordeling av karakterer [...]
 2. Strykprosent [Fra 1986]
 3. Bestått i forhold til eksamensoppmeldte [Fra 1986]


VALGFAG OG ANDRE TILLEGGSKVALIFIKASJONER
 1. Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)
 2. Utvekslingsopphold [Fra 1995]


Studentdokumenter

Doktorgrader

Vitenskapelig publisering

Tilsatte

Økonomi

Økonomidokumenter

Internasjonalisering

Biblioteker og universitetsmuseene

Andre data