Retningslinjer for fil- og dataformat

Data leveres til DBH i form av tekstfiler (csv) eller Excel-filer (xls/xlsx). Følgende krav stilles til csv-filer:

Krav til data

Eksempel

Dataene i utdraget under gjelder for tabellen Kvalifikasjoner.

"1130";"520000";"320000";2019;1;1;"B-FYS";"BACHELOR I FYSIKK";"REALFAG";"B3";"659929";"BACH30";180
"1130";"520000";"320000";2019;1;1;"B-GEO";"BACHELOR I GEOLOGI";"REALFAG";"B3";"659929";"BACH30";180
"1130";"530000";"330000";2019;1;1;"B-HIS";"BACHELOR I HISTORIE";"SAMVIT";"B3";"613424";"BACH30";180
"1130";"520000";"320000";2019;1;1;"M-MATE";"MASTER I MATEMATIKK";"REALFAG";"M2";"753109";"MAST20";120
"1130";"540000";"340000";2019;1;1;"M-MBL";"MASTER I MARIN BEDRIFTSLEDELSE";"ØA";"M2";"741123";"MAST20";120
"1130";"510000";"310000";2019;1;1;"M-PSY";"MASTER I PSYKOLOGI";"SAMVIT";"M2";"736104";"MAST20";120
(...)

Legg merke til at både kodefelt av typen CHAR og bekrivelsesfelt av typen VARCHAR kvalifiseres med doble hermetegn.