Retningslinjer for fil- og dataformat

For å muliggjøre automatisk validering og innlegging av data stiller vi krav til filformat og datakvalitet for alle filer som leveres til oss.

Krav til filformat

Krav til data

Eksempel

Dataene i utdraget under gjelder for tabellen Kandidatbenevnelser (KURS_KAND_ENDRING).

"0211";"450000";2005;1;"AKVAKULT";"HØGSKOLEKANDIDAT";"FISKERIFAG";"HU";
"0211";"460000";2005;1;"ALMLÆR";"ALLMENNLÆRERUTDANNING";"ALU";"PR";
"0211";"460000";2005;1;"ALMLÆR-D";"ALLMENNLÆRERUTDANNING";"ALU";"PR";
"0211";"450000";2005;1;"BAAKVA";"Bachelor i akvakultur";"FISKERIFAG";"LG";
"0211";"450000";2005;1;"BACBIOL";"Bachelor i Biologgi";"REALFAG";"LG";
"0211";"120000";2005;1;"BACEL";"Sammensatt Bachelor";"ANNET";"LG";
(...)

Legg merke til at både kodefelt av typen CHAR og bekrivelsesfelt av typen VARCHAR kvalifiseres med doble hermetegn.