ბილინგვური განათლება: საერთაშორისო ჟურნალი მულტილინგვური განათლებისთვის

Basis info

Original title:

ბილინგვური განათლება: საერთაშორისო ჟურნალი მულტილინგვური განათლებისთვის

International title:

International Journal of Multilingual Education

Print ISSN:

1987-9601         Period: [2010 .. ]

Electronic ISSN:

1512-3146         Period: [2010 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Georgia

URL:

http://www.multilingualeducation.org

Publisher:

Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations

Status:

Active

Evaluation

This journal was approved on 2016-01-20 according to ERIH PLUS criteria for inclusion.

ERIH PLUS disciplines:

Linguistics
Pedagogical & Educational Research

OECD classifications:

Educational Sciences
Languages and Literature

Peer review:

Peer reviewed

Open access

SHERPA RoMEO:

  N/A

DOAJ:

  No, is not indexed by DOAJ

Provide feedback

Do you have information that might alter the evaluation of this journal?
Log in to suggest a review.

Do you have additional information, corrections or comments for this journal?
Please log in to send feedback...