NO EN Logg inn

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2017

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler - Ha faglig ansvar for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2 - Følge opp og eventuelt justere faglige kriterier og standarder - Sikre at implementeringen skjer etter fastsatte kriterier og standarder - Sikre nødvendig samordning og avgrensning i forhold til tilgrensende dokumentasjonssystemer - Holde kontakt med fagmiljøene og sikre samordning mellom ulike fag. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2 mottar hvert år en oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som et underlag til nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2015 blir offentliggjort i begynnelsen av 2016 og vil få virkning fra 2017.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2015. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2017. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt