Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2017

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler - Ha faglig ansvar for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2 - Følge opp og eventuelt justere faglige kriterier og standarder - Sikre at implementeringen skjer etter fastsatte kriterier og standarder - Sikre nødvendig samordning og avgrensning i forhold til tilgrensende dokumentasjonssystemer - Holde kontakt med fagmiljøene og sikre samordning mellom ulike fag. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2 mottar hvert år en oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som et underlag til nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2015 blir offentliggjort i begynnelsen av 2016 og vil få virkning fra 2017.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2015. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2017. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
Academy of Management Learning & Education 1537-260X 1944-9585 1 2 Økonomisk-administrative fag
Age and Ageing 0002-0729 1468-2834 1 2 Med - Geriatri
American Journal of Occupational Therapy 0272-9490 1943-7676 1 2 Helse- og sosialfag
Anthropological Quarterly 0003-5491 1534-1518 1 2 Sosialantropologi
ATLA (Alternatives to Laboratory Animals) 0261-1929 2 1 Veterinærmedisin
Atmospheric Chemistry and Physics 1680-7316 1680-7324 1 2 Geofag
BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute 0005-3600 2 1 Musikkvitenskap
Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 0006-2294 2213-4379 2 1 Sosialantropologi
BMC Oral Health 1472-6831 2 1 Odontologi
Brill Handbooks on Contemporary Religion 1874-6691 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Building and Environment 0360-1323 1873-684X 1 2 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) 0003-0007 1520-0477 1 2 Geofag
Business history review 0007-6805 2044-768X 1 2 Økonomisk-administrative fag
Canadian geotechnical journal (Print) 0008-3674 1208-6010 2 1 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
College Music Symposium 0069-5696 2330-2011 2 1 Musikkvitenskap
Contemporary Music Review 0749-4467 1477-2256 1 2 Musikkvitenskap
Daedalus 0011-5266 1548-6192 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Earthquake engineering & structural dynamics (Print) 0098-8847 1096-9845 2 1 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Engineering Fracture Mechanics 0013-7944 1873-7315 2 1 Tekn - Maskinteknikk
Engineering Studies 1937-8629 1940-8374 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
ETHOS: Journal of the Society for Psychological Anthropology 0091-2131 1548-1352 2 1 Sosialantropologi
European Review of Private Law 0928-9801 1875-8371 1 2 Rettsvitenskap
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 8756-758X 1460-2695 1 2 Tekn - Maskinteknikk
Financial Accountability and Management 0267-4424 1468-0408 2 1 Økonomisk-administrative fag
Games for Health Journal 2161-783X 2161-7856 1 2 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Gender & History 0953-5233 1468-0424 1 2 Kjønnsforskning
Genetic Programming and Evolvable Machines 1389-2576 1573-7632 1 2 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Genome Biology 1465-6906 1474-760X 1 2 Biologi
Geophysical Research Letters 0094-8276 1944-8007 1 2 Geofag
Harvard Business Review 0017-8012 2 1 Økonomisk-administrative fag
Human Ecology (New York, N.Y.) 0300-7839 1572-9915 2 1 Sosialantropologi
Human Resource Management Journal 0954-5395 1748-8583 1 2 Økonomisk-administrative fag
IEEE Sensors Journal 1530-437X 1558-1748 1 2 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
IEEE Transactions on Cybernetics 1083-4419 1941-0492 2 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
IEEE Transactions on Cybernetics 2168-2267 2168-2275 2 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1551-3203 1941-0050 1 2 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
IEEE Transactions on Smart Grid 1949-3053 1949-3061 1 2 Tekn - Elkraft og elektrotekniske fag
IEEE/ASME transactions on mechatronics 1083-4435 1941-014X 1 2 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
Industrial & labor relations review 0019-7939 2162-271X 2 1 Økonomisk-administrative fag
Information & Management 0378-7206 1872-7530 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Information Processing & Management 0306-4573 1873-5371 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
International Journal of Forecasting 0169-2070 1872-8200 1 2 Økonomisk-administrative fag
International Journal of Fracture 0376-9429 1573-2673 2 1 Tekn - Maskinteknikk
International Journal of Impact Engineering 0734-743X 1879-3509 1 2 Tekn - Maskinteknikk
International Journal of Operations & Production Management 0144-3577 1758-6593 1 2 Økonomisk-administrative fag
JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association 1067-5027 1527-974X 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Journal of Advertising 0091-3367 1557-7805 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Aesthetics and Culture 2000-4214 1 2 Tverrfaglig humanistisk forskning
Journal of anthropological research 0091-7710 2153-3806 2 1 Sosialantropologi
Journal of Applied Physics 0021-8979 1089-7550 2 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
Journal of Biomedical Informatics 1532-0464 1532-0480 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Journal of Business Ethics 0167-4544 1573-0697 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Business Research 0148-2963 1873-7978 2 1 Økonomisk-administrative fag
Journal of Business Venturing 0883-9026 1873-2003 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Competition Law & Economics 1744-6414 1744-6422 1 2 Rettsvitenskap
Journal of Cross-Cultural Psychology 0022-0221 1552-5422 2 1 Psykologi
Journal of Economics and Management Strategy 1058-6407 1530-9134 2 1 Økonomisk-administrative fag
Journal of engineering mechanics 0733-9399 1943-7889 2 1 Tekn - Maskinteknikk
Journal of financial markets 1386-4181 1878-576X 2 1 Økonomisk-administrative fag
Journal of Gender Studies 0958-9236 1465-3869 2 1 Kjønnsforskning
Journal of manufacturing science and engineering 1087-1357 1528-8935 2 1 Tekn - Maskinteknikk
Journal of Oral Pathology & Medicine 0904-2512 1600-0714 2 1 Odontologi
Journal of research in crime and delinquency 0022-4278 1552-731X 1 2 Rettsvitenskap
Journal of Research on Educational Effectiveness 1934-5747 1934-5739 1 2 Pedagogikk og utdanning
Journal of Service Research 1094-6705 1552-7379 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Slavic Linguistics 1068-2090 1543-0391 2 1 Slavisk-baltisk
Journal of Software: Evolution and Process 2047-7473 2047-7481 2 1 Informatikk
Journal of Travel Research 0047-2875 1552-6763 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of World Business 1090-9516 1878-5573 1 2 Økonomisk-administrative fag
Justice quarterly 0741-8825 1745-9109 1 2 Rettsvitenskap
Library & Information Science Research 0740-8188 1873-1848 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Management Accounting Research 1044-5005 1096-1224 1 2 Økonomisk-administrative fag
Materials and Manufacturing Processes 1042-6914 1532-2475 2 1 Tekn - Maskinteknikk
Musical times 0027-4666 2 1 Musikkvitenskap
Nordic Journal of Linguistics 0332-5865 1502-4717 1 2 Lingvistikk
Nordic Theatre Studies 0904-6380 2 1 Teatervitenskap og drama
Nordicom Review 1403-1108 2001-5119 2 1 Medier og kommunikasjon
Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy 0809-8131 1944-8260 2 1 Musikkvitenskap
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2212-4403 2212-4411 2 1 Odontologi
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics 1079-2104 1528-395X 2 1 Odontologi
Organizational research methods 1094-4281 1552-7425 1 2 Økonomisk-administrative fag
Oxford Economic Papers 0030-7653 1464-3812 2 1 Samfunnsøkonomi
Personality and Social Psychology Bulletin 0146-1672 1552-7433 1 2 Psykologi
Precambrian Research 0301-9268 1872-7433 1 2 Geofag
Risk Analysis 0272-4332 1539-6924 2 1 Tekn - Tverrfaglighet
Romantik: Journal for the Study of Romanticisms 2245-599X 2246-2945 1 2 Tverrfaglig humanistisk forskning
Scandinavian Economic History Review 0358-5522 1750-2837 1 2 Historie
Scandinavian Journal of History 0346-8755 1502-7716 1 2 Historie
Scandinavian Journal of Information Systems 0905-0167 1901-0990 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Social science computer review 0894-4393 1552-8286 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Software quality journal 0963-9314 1573-1367 1 2 Informatikk
Strategic Entrepreneurship Journal 1932-4391 1932-443X 1 2 Økonomisk-administrative fag
Studies in Interreligious Dialogue 0926-2326 1783-1806 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Studies in Systematic Theology 1876-1518 2 1 Teologi og religionsvitenskap
System Dynamics Review 0883-7066 1099-1727 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Technological forecasting & social change 0040-1625 1873-5509 2 1 Økonomisk-administrative fag
Technology in society 0160-791X 1879-3274 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 0268-3768 1433-3015 1 2 Tekn - Maskinteknikk
The Public Procurement Law Review 0963-8245 1 2 Rettsvitenskap
Theatre research international 0307-8833 1474-0672 1 2 Teatervitenskap og drama
Theoretical Economics 1933-6837 1555-7561 1 2 Samfunnsøkonomi
Thin-walled structures 0263-8231 1879-3223 2 1 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Tourism Management 0261-5177 1879-3193 1 2 Økonomisk-administrative fag
Vigiliae christianae (Print) 0042-6032 1570-0720 1 2 Teologi og religionsvitenskap
Water Resources Research 0043-1397 1944-7973 2 1 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
World literature today 0196-3570 1945-8134 2 1 Litteraturvitenskap
World Psychiatry 1723-8617 2051-5545 1 2 Med - Psykiatri
Youth Theatre Journal 0892-9092 1948-4798 1 2 Teatervitenskap og drama
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 0084-5388 1 2 Gresk og latin
Zeitschrift für Sexualforschung 0932-8114 1438-9460 2 1 Kjønnsforskning