Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2020

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler - Ha faglig ansvar for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2 - Følge opp og eventuelt justere faglige kriterier og standarder - Sikre at implementeringen skjer etter fastsatte kriterier og standarder - Sikre nødvendig samordning og avgrensning i forhold til tilgrensende dokumentasjonssystemer - Holde kontakt med fagmiljøene og sikre samordning mellom ulike fag. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2 mottar hvert år en oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som et underlag til nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2018 blir offentliggjort i begynnelsen av 2019 og vil få virkning fra 2020.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2018. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2020. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 1549-6325 1549-6333 1 2 Datateknikk og datavitenskap
Advances in Dental Research 0895-9374 1544-0737 2 1 Odontologi
American Journal of Medicine 0002-9343 1555-7162 1 2 Generell medisin
Analysis & PDE 2157-5045 1948-206X 1 2 Matematikk
Ancient West and East 1783-8363 1783-8398 2 1 Arkeologi og konservering
Annals of Behavioral Medicine 0883-6612 1532-4796 2 1 Psykologi
Annals of Emergency Medicine 0196-0644 1097-6760 2 1 Anestesi, intensiv, akutt
Annual Review of Neuroscience 0147-006X 1545-4126 2 1 Nevrologi
Architectural Histories 2050-5833 2 1 Arkitektur og design
arq: Architectural Research Quarterly 1359-1355 1474-0516 2 1 Arkitektur og design
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopy And Related 0749-8063 1526-3231 1 2 Kirurgiske fag
Asian Philosophy 0955-2367 1469-2961 2 1 Filosofi og idéhistorie
Assessment & Evaluation in Higher Education 0260-2938 1469-297X 1 2 Pedagogikk og utdanning
Audiology & neuro-otology 1420-3030 1421-9700 2 1 Øre-nese-hals
Auditing: A journal of Practice and Theory (AJPT) 0278-0380 1558-7991 1 2 Økonomisk-administrative fag
Bayesian Analysis 1936-0975 1931-6690 1 2 Matematikk
Behavioral Neuroscience 0735-7044 1939-0084 2 1 Psykologi
Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 0934-2575 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Biblica 0006-0887 2385-2062 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Biblical Interpretation 0927-2569 1568-5152 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Biological Psychology 0301-0511 1873-6246 2 1 Psykologi
BJU International 1464-4096 1464-410X 1 2 Kirurgiske fag
BMC Medicine 1741-7015 1 2 Generell medisin
BMC Plant Biology 1471-2229 1 2 Biologi
Breast Cancer Research 1465-5411 1465-542X 1 2 Onkologi
Brill Handbooks on Contemporary Religion 1874-6691 1 2 Teologi og religionsvitenskap
British Journal of Management 1045-3172 1467-8551 1 2 Økonomisk-administrative fag
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 1435-9529 1435-9537 2 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 0229-7051 2 1 Filosofi og idéhistorie
Cancer 0008-543X 1097-0142 1 2 Onkologi
Cancer immunology research 2326-6066 2326-6074 1 2 Onkologi
Carcinogenesis 0143-3334 1460-2180 1 2 Onkologi
Chemical Engineering Science: X 2590-1400 1 2 Fysikk
Chemical Reviews 0009-2665 1520-6890 1 2 Kjemi
Chemical Society Reviews 0306-0012 1460-4744 1 2 Kjemi
Chest 0012-3692 1931-3543 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Clinical Implant Dentistry and Related Research 1523-0899 2 1 Odontologi
Clinical Orthopaedics and Related Research 0009-921X 1528-1132 1 2 Kirurgiske fag
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts 1571-0882 1745-3755 2 1 Arkitektur og design
Communications in Contemporary Mathematics 0219-1997 1 2 Matematikk
Consciousness and Cognition 1053-8100 1090-2376 2 1 Psykologi
Continental Philosophy Review 1387-2842 1573-0611 1 2 Filosofi og idéhistorie
Controversies 1574-1583 2 1 Filosofi og idéhistorie
Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies 1354-8565 1748-7382 2 1 Medier og kommunikasjon
Crime, Media, Culture: An International Journal 1741-6590 1741-6604 2 1 Medier og kommunikasjon
Development and Psychopathology 0954-5794 1469-2198 2 1 Psykologi
Developmental Cognitive Neuroscience 1878-9293 1878-9307 1 2 Psykologi
Ecotoxicology and Environmental Safety 0147-6513 1090-2414 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Educational Research Review 1747-938X 1878-0385 1 2 Pedagogikk og utdanning
Endocrine-Related Cancer 1351-0088 1479-6821 1 2 Onkologi
Environmental Education Research 1350-4622 1469-5871 1 2 Pedagogikk og utdanning
Environmental History 1084-5453 1930-8892 1 2 Historie
Environmental Research Letters 1748-9326 1 2 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ergo - An Open Access Journal of Philosophy 2330-4014 1 2 Filosofi og idéhistorie
European Accounting Review 0963-8180 1468-4497 1 2 Økonomisk-administrative fag
European Business Law Review 0959-6941 1875-841X 1 2 Økonomisk-administrative fag
European Journal for Philosophy of Science 1879-4912 1879-4920 1 2 Filosofi og idéhistorie
European Journal of Ageing 1613-9372 1613-9380 1 2 Geriatri
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1619-7070 1619-7089 1 2 Radiologi og billeddiagnostikk
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 1078-5884 1532-2165 1 2 Kirurgiske fag
European Physical Journal C 1434-6044 1434-6052 1 2 Fysikk
Expert systems 0266-4720 1468-0394 1 2 Informatikk
Facilities 0263-2772 1758-7131 2 1 Arkitektur og design
Feminist Legal Studies 0966-3622 1572-8455 2 1 Kjønnsforskning
Film History. An International Journal 0892-2160 1553-3905 2 1 Medier og kommunikasjon
Film quarterly 0015-1386 1533-8630 2 1 Medier og kommunikasjon
Finance and Stochastics 0949-2984 1432-1122 1 2 Økonomisk-administrative fag
Foot & ankle international 1071-1007 1944-7876 1 2 Kirurgiske fag
Forschungen zum Alten Testament 2.Reihe 1611-4914 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Game Studies 1604-7982 2 1 Medier og kommunikasjon
Games and Culture 1555-4120 1555-4139 2 1 Medier og kommunikasjon
Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 0966-369X 1360-0524 2 1 Kjønnsforskning
Hearing Research 0378-5955 1878-5891 2 1 Øre-nese-hals
Historical Journal of Film, Radio and Television 0143-9685 1465-3451 2 1 Medier og kommunikasjon
IEEE - International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS) 1545-0678 2332-5666 2 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
IEEE Internet of Things Journal 2327-4662 1 2 Datateknikk og datavitenskap
IEEE Network 0890-8044 1558-156X 2 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation 1070-9878 1558-4135 2 1 Elkraft og elektrotekniske fag
IEEE wireless communications 1536-1284 1558-0687 2 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
Indiana University Mathematics Journal 0022-2518 1943-5258 1 2 Matematikk
Industrial Marketing Management 0019-8501 1873-2062 1 2 Økonomisk-administrative fag
International Journal of Greenhouse Gas Control 1750-5836 1878-0148 2 1 Miljøteknologi og industriell økologi
International Journal of Nautical Archaeology 1057-2414 1095-9270 2 1 Arkeologi og konservering
International Journal of Pharmaceutics 0378-5173 1873-3476 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
JACC Cardiovascular Imaging 1936-878X 1876-7591 1 2 Hjerte, kar og luftveier
JACC: Cardiovascular Interventions 1936-8798 1876-7605 1 2 Hjerte, kar og luftveier
JAMA Oncology 2374-2437 2374-2445 1 2 Onkologi
JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2168-6181 2168-619X 2 1 Øre-nese-hals
Javnost - The Public 1318-3222 2 1 Medier og kommunikasjon
Journal of Applied Philosophy 0264-3758 1468-5930 1 2 Filosofi og idéhistorie
Journal of Autism and Developmental Disorders 0162-3257 1573-3432 2 1 Psykologi
Journal of Computational Physics 0021-9991 1090-2716 1 2 Fysikk
Journal of Computational Physics: X 2590-0552 1 2 Fysikk
Journal of Design Research 1748-3050 1569-1551 2 1 Arkitektur og design
Journal of Early Christian Studies 1067-6341 1086-3184 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Journal of Empirical Finance 0927-5398 1879-1727 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of English for Academic Purposes 1475-1585 1878-1497 2 1 Engelsk
Journal of financial markets 1386-4181 1878-576X 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Hand Surgery-American Volume 0363-5023 1531-6564 1 2 Kirurgiske fag
Journal of Hydrology X 2589-9155 1 2 Geofag
Journal of Internal Medicine 0954-6820 1365-2796 1 2 Generell medisin
Journal of Mathematical Logic 0219-0613 1 2 Matematikk
Journal of Near Eastern Studies 0022-2968 1545-6978 2 1 Arkeologi og konservering
Journal of Periodontal Research 0022-3484 1600-0765 2 1 Odontologi
Journal of Physical Chemistry A 1089-5639 1520-5215 2 1 Kjemi
Journal of Popular Culture 0022-3840 1540-5931 2 1 Medier og kommunikasjon
Journal of Statistical Software 1548-7660 1 2 Matematikk
Journal of the American Philosophical Association 2053-4477 2053-4485 1 2 Filosofi og idéhistorie
Journal of the American Society of Echocardiography 0894-7317 1097-6795 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu 1474-7480 1475-3030 1 2 Matematikk
Journal of Thoracic Oncology 1556-0864 1556-1380 1 2 Onkologi
Journal of Thrombosis and Haemostasis 1538-7933 1538-7836 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Journal of Vascular Surgery 0741-5214 1097-6809 1 2 Kirurgiske fag
Journal of Vocational Behavior 0001-8791 1095-9084 2 1 Psykologi
Kadmos: Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik 0022-7498 1613-0723 2 1 Gresk og latin
Konsthistorisk tidskrift 0023-3609 1651-2294 1 2 Kunsthistorie
Landscape Journal 0277-2426 1553-2704 2 1 Arkitektur og design
Language Documentation and Description 1740-6234 1 2 Lingvistikk
Leukemia 0887-6924 1476-5551 1 2 Hematologi
Magnetic Resonance in Medicine 0740-3194 1522-2594 1 2 Radiologi og billeddiagnostikk
Medical Anthropology Quarterly 0745-5194 1548-1387 2 1 Sosialantropologi
Mineralium Deposita 0026-4598 1432-1866 2 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Museum Helveticum 0027-4054 2 1 Gresk og latin
Museum Management and Curatorship 0964-7775 1872-9185 2 1 Arkeologi og konservering
Nanoscale 2040-3364 2040-3372 1 2 Materialteknologi
Nanotechnology 0957-4484 1361-6528 2 1 Materialteknologi
Nature Chemistry 1755-4330 1755-4349 1 2 Kjemi
Nature Photonics 1749-4885 1749-4893 1 2 Fysikk
Nature Physics 1745-2473 1745-2481 1 2 Fysikk
Nature Reviews Neuroscience 1471-003X 1471-0048 2 1 Nevrologi
Nature reviews. Drug discovery 1474-1776 1474-1784 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Neuro-Oncology 1522-8517 1523-5866 1 2 Onkologi
New Journal of Physics 1367-2630 1 2 Fysikk
New Testament Tools, Studies and Documents 0077-8842 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Nonlinearity 0951-7715 1361-6544 1 2 Matematikk
Optica 2334-2536 1 2 Fysikk
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2212-4403 2212-4411 1 2 Odontologi
Pharmaceutical Research 0724-8741 1573-904X 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Pharmacology and Therapeutics 0163-7258 1879-016X 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Philosophia Mathematica 0031-8019 1744-6406 1 2 Filosofi og idéhistorie
Physical Review X 2160-3308 1 2 Fysikk
Physics Education 0031-9120 1361-6552 1 2 Fysikk
Physics Letters B 0370-2693 1873-2445 1 2 Fysikk
Placenta 0143-4004 1532-3102 1 2 Gynekologi og obstetrikk
Planning Theory & Practice 1464-9357 1470-000X 2 1 Arkitektur og design
Plastic and Reconstructive Surgery 0032-1052 1529-4242 1 2 Kirurgiske fag
Politics & Gender 1743-923X 1743-9248 2 1 Kjønnsforskning
Progress in Neurobiology 0301-0082 1873-5118 2 1 Nevrologi
Psychotherapy Research 1050-3307 1468-4381 1 2 Psykologi
Religious Education 0034-4087 1547-3201 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Religious Studies: An International Journal for the Philosophy of Religion 0034-4125 1469-901X 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Resuscitation 0300-9572 1873-1570 1 2 Anestesi, intensiv, akutt
Revue philosophique de la France et de l'étranger 0035-3833 2104-385X 2 1 Filosofi og idéhistorie
Safety Science 0925-7535 1879-1042 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
SBL - Semeia Studies 1567-200X 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Selecta Mathematica, New Series 1022-1824 1420-9020 1 2 Matematikk
SIAM Journal on Financial Mathematics 1945-497X 1 2 Matematikk
Small 1613-6810 1613-6829 1 2 Materialteknologi
Stress 1025-3890 1607-8888 2 1 Psykologi
Studies in Medieval and Reformation Traditions 1573-4188 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Tetrahedron 0040-4020 1464-5416 2 1 Kjemi
The Architectural Review 0003-861X 2 1 Arkitektur og design
The Journal of Heart and Lung Transplantation 1053-2498 1557-3117 1 2 Hjerte, kar og luftveier
The Lancet Global Health 2214-109X 1 2 Samfunnsmedisin
The Lancet Haematology 2352-3026 1 2 Hematologi
The Lancet Respiratory Medicine 2213-2600 2213-2619 1 2 Hjerte, kar og luftveier
The Quarterly journal of speech 0033-5630 1479-5779 2 1 Medier og kommunikasjon
Theology and Science 1474-6700 1474-6719 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Theory, Culture and Society. Explorations in Critical Social Science 0263-2764 1460-3616 2 1 Medier og kommunikasjon
Thought: A Journal of Philosophy 2161-2234 1 2 Filosofi og idéhistorie
Time & Society 0961-463X 1461-7463 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Topos 0942-752X 2 1 Arkitektur og design
Toxicology in Vitro 0887-2333 1879-3177 1 2 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Urban morphology 1027-4278 2 1 Arkitektur og design
Victorian Studies 0042-5222 1527-2052 2 1 Engelsk
Visual Anthropology 0894-9468 1545-5920 2 1 Sosialantropologi
Vivarium 0042-7543 1568-5349 2 1 Filosofi og idéhistorie
Water Science and Technology 0273-1223 1996-9732 2 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 0340-9570 2 1 Teologi og religionsvitenskap
World Englishes 0883-2919 1467-971X 2 1 Engelsk
World journal of urology 0724-4983 1433-8726 1 2 Kirurgiske fag
Zeitschrift für Philosophische Forschung 0044-3301 1439-2615 2 1 Filosofi og idéhistorie