Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2019

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler - Ha faglig ansvar for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2 - Følge opp og eventuelt justere faglige kriterier og standarder - Sikre at implementeringen skjer etter fastsatte kriterier og standarder - Sikre nødvendig samordning og avgrensning i forhold til tilgrensende dokumentasjonssystemer - Holde kontakt med fagmiljøene og sikre samordning mellom ulike fag. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2 mottar hvert år en oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som et underlag til nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2017 blir offentliggjort i begynnelsen av 2018 og vil få virkning fra 2019.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2017. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2019. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 1544-3566 1544-3973 1 2 Informatikk
Acta Ophthalmologica 1755-375X 1755-3768 1 2 Øyesykdommer
Africa 0001-9720 1750-0184 1 2 Utviklingsstudier
Agricultural History Review 0002-1490 1 2 Historie
Algebra & Number Theory 1937-0652 1944-7833 1 2 Matematikk
Andrology 2047-2919 2047-2927 2 1 Kirurgiske fag
Animal Behaviour 0003-3472 1095-8282 1 2 Biologi
Annals of Science 0003-3790 1464-505X 1 2 Historie
Applied Soft Computing 1568-4946 1872-9681 1 2 Datateknikk og datavitenskap
Applied Theatre Research 2049-3010 2049-3029 1 2 Teatervitenskap og drama
Architectural Histories 2050-5833 1 2 Arkitektur og design
Archives and records 2325-7962 2325-7989 1 2 Historie
Arctic Review on Law and Politics 1891-6252 2387-4562 2 1 Rettsvitenskap
Arthritis Research & Therapy 1478-6354 1478-6362 2 1 Revmatologi
Biological Conservation 0006-3207 1873-2917 1 2 Biologi
BMC Oral Health 1472-6831 1 2 Odontologi
Cancer Cell 1535-6108 1878-3686 1 2 Onkologi
Cancer Discovery 2159-8274 2159-8290 1 2 Onkologi
Cancer Letters 0304-3835 1872-7980 1 2 Onkologi
Cardiovascular Electrophysiology 1045-3873 1540-8167 2 1 Hjerte, kar og luftveier
Central European History 0008-9389 1569-1616 1 2 Historie
Česká literatura 0009-0468 2 1 Slavisk-baltisk
Chemical Engineering Journal 1385-8947 1873-3212 1 2 Kjemisk teknologi
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts 1571-0882 1745-3755 1 2 Arkitektur og design
Cold War History 1468-2745 1743-7962 1 2 Historie
Contemporary European History 0960-7773 1469-2171 1 2 Historie
Corporate governance: An International Review 0964-8410 1467-8683 1 2 Økonomisk-administrative fag
Critical Studies in Television 1749-6020 1749-6039 2 1 Medier og kommunikasjon
Current opinion in plant biology 1369-5266 1879-0356 2 1 Biologi
Decimonónica. Revista de Producción Cultura Hispánica Decimonónica 1554-6535 1 2 Romansk
Dental Materials 0109-5641 1879-0097 1 2 Odontologi
Depression and Anxiety 1091-4269 1520-6394 1 2 Psykologi
Diabetologia 0012-186X 1432-0428 1 2 Endokrinologi
Dix-huitième Siècle 0070-6760 1760-7892 2 1 Historie
East Central Europe 0094-3037 1876-3308 2 1 Historie
Educational Theory 0013-2004 1741-5446 1 2 Pedagogikk og utdanning
Eikasmos 1121-8819 2 1 Gresk og latin
Eirene. Studia Graeca et Latina 0046-1628 2 1 Gresk og latin
eLIFE 2050-084X 1 2 Biologi
Empirical Musicology Review 1559-5749 2 1 Musikkvitenskap
Energy Conversion and Management 0196-8904 1879-2227 2 1 Energi
ESPERIENZE LETTERARIE 0392-3495 2036-5012 2 1 Romansk
Ethnicities 1468-7968 1741-2706 2 1 Sosialantropologi
Études françaises 0014-2085 1492-1405 1 2 Romansk
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2047-2404 2047-2412 1 2 Hjerte, kar og luftveier
European Journal of Cancer 0959-8049 1879-0852 1 2 Onkologi
European Journal of Preventive Cardiology 2047-4873 2047-4881 1 2 Hjerte, kar og luftveier
European Journal of Social Psychology 0046-2772 1099-0992 1 2 Psykologi
European Review of History 1350-7486 1469-8293 1 2 Historie
Experimental Eye Research 0014-4835 1096-0007 2 1 Øyesykdommer
Feminist Studies 0046-3663 2153-3873 2 1 Kjønnsforskning
FEMS Microbiology Ecology 0168-6496 1574-6941 1 2 Biologi
Frontiers in Microbiology 1664-302X 1 2 Biomedisin
Frontiers in Plant Science 1664-462X 1 2 Biologi
Genetics Selection Evolution 0999-193X 1297-9686 1 2 Biologi
Global Constitutionalism 2045-3817 2045-3825 2 1 Rettsvitenskap
Glossa: a journal of general linguistics 2397-1835 1 2 Lingvistikk
Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft 0017-1417 2 1 Gresk og latin
Hispania 0018-2133 2153-6414 1 2 Romansk
Hispanic American Historical Review 0018-2168 1527-1900 1 2 Historie
Historia 0018-2311 2365-3108 1 2 Historie
History and Anthropology 0275-7206 1477-2612 1 2 Historie
History and Memory 0935-560X 1527-1994 1 2 Historie
History of Science 0073-2753 1753-8564 1 2 Historie
IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing 1932-4553 1941-0484 1 2 Elektronikk og kybernetikk
Information Processing & Management 0306-4573 1873-5371 1 2 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Intercultural Education 1467-5986 1469-8439 1 2 Pedagogikk og utdanning
International Communication Gazette 1748-0485 1748-0493 2 1 Medier og kommunikasjon
International Endodontic Journal 0143-2885 1365-2591 1 2 Odontologi
International Journal of African Historical Studies 0361-7882 2326-3016 1 2 Historie
International Journal of Cancer 0020-7136 1097-0215 1 2 Onkologi
International Journal of Design 1991-3761 1994-036X 1 2 Arkitektur og design
International journal of food microbiology 0168-1605 1879-3460 1 2 Biologi
International Journal of Heritage Studies (IJHS) 1352-7258 1470-3610 1 2 Historie
International Journal of Human Rights 1364-2987 1744-053X 2 1 Rettsvitenskap
International journal of hydrogen energy 0360-3199 1879-3487 2 1 Energi
International Journal of Management Reviews 1460-8545 1468-2370 1 2 Økonomisk-administrative fag
International Journal of Maritime History 0843-8714 2052-7756 1 2 Historie
International Journal of Obesity 0307-0565 1476-5497 1 2 Endokrinologi
International journal of refrigeration 0140-7007 1879-2081 2 1 Energi
International Journal on Minority and Group Rights 1385-4879 1571-8115 1 2 Rettsvitenskap
International Migration Review 0197-9183 1747-7379 1 2 Utviklingsstudier
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 0351-5796 1848-6924 2 1 Musikkvitenskap
JAMA pediatrics 2168-6203 2168-6211 1 2 Pediatri
Journal of African Media Studies 2040-199X 1751-7974 2 1 Medier og kommunikasjon
Journal of American Ethnic History 0278-5927 1936-4695 1 2 Historie
Journal of Asian history 0021-910X 1 2 Historie
Journal of automated reasoning 0168-7433 1573-0670 2 1 Informatikk
Journal of Baltic Studies 0162-9778 1751-7877 2 1 Slavisk-baltisk
Journal of Banking & Finance 0378-4266 1872-6372 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Behavioral Decision Making 0894-3257 1099-0771 2 1 Psykologi
Journal of British Studies 0021-9371 1545-6986 1 2 Historie
Journal of Business Research 0148-2963 1873-7978 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Crohn's and colitis 1873-9946 1876-4479 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
Journal of Design Research 1748-3050 1569-1551 1 2 Arkitektur og design
Journal of Early Modern History 1385-3783 1570-0658 1 2 Historie
Journal of environmental law 0952-8873 1464-374X 1 2 Rettsvitenskap
Journal of Family History 0363-1990 1552-5473 1 2 Historie
Journal of Financial Econometrics 1479-8409 1479-8417 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Greek Linguistics 1566-5844 1569-9846 1 2 Gresk og latin
Journal of hydrologic engineering 1084-0699 1943-5584 2 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Journal of medieval and early modern studies 1082-9636 1527-8263 1 2 Historie
Journal of Modern European History 1611-8944 1 2 Historie
Journal of Oral Pathology & Medicine 0904-2512 1600-0714 1 2 Odontologi
Journal of Pacific History 0022-3344 1469-9605 1 2 Historie
Journal of Peasant Studies 0306-6150 1743-9361 1 2 Utviklingsstudier
Journal of Pediatrics 0022-3476 1 2 Pediatri
Journal of Population Economics 0933-1433 1432-1475 1 2 Samfunnsøkonomi
Journal of Small Business Management 0047-2778 1540-627X 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of Sound and Vibration 0022-460X 1 2 Maskinteknikk
Journal of Supply Chain Management 1523-2409 1745-493X 1 2 Økonomisk-administrative fag
Journal of the history of medicine and allied sciences 0022-5045 1468-4373 1 2 Historie
Journal of Urology 0022-5347 1527-3792 1 2 Kirurgiske fag
Journalism Practice 1751-2786 1751-2794 2 1 Medier og kommunikasjon
Knowledge-Based Systems 0950-7051 1872-7409 1 2 Informatikk
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 1531-023X 1538-5000 1 2 Historie
Labor History 0023-656X 1469-9702 1 2 Historie
Language Teaching Research 1362-1688 1477-0954 1 2 Pedagogikk og utdanning
Law and Human Behavior 0147-7307 1573-661X 2 1 Psykologi
Library & Information Science Research 0740-8188 1873-1848 1 2 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Lingua 0024-3841 1872-6135 2 1 Lingvistikk
Lingua Nostra 0024-3868 2385-0698 2 1 Romansk
Manufacturing & Service Operations Management 1523-4614 1526-5498 1 2 Økonomisk-administrative fag
Medical Education 0308-0110 1365-2923 1 2 Samfunnsmedisin
Mind, Culture, and Activity 1074-9039 1532-7884 1 2 Pedagogikk og utdanning
Molecular Cancer 1476-4598 1 2 Onkologi
Molecular Cancer Therapeutics 1535-7163 1538-8514 1 2 Onkologi
Morphology 1871-5621 1871-5656 1 2 Lingvistikk
NJ (Drama Australia journal) 1445-2294 2 1 Teatervitenskap og drama
Nordisk arkitekturforskning 1893-5281 2 1 Arkitektur og design
Oikos 0030-1299 1600-0706 1 2 Biologi
Osiris 0369-7827 1933-8287 1 2 Historie
Oxford Bulletin of Economics and Statistics 0305-9049 1468-0084 2 1 Samfunnsøkonomi
Pediatric Research 0031-3998 1530-0447 2 1 Pediatri
Physical Review A (PRA) 2469-9926 2469-9934 1 2 Fysikk
Placenta 0143-4004 1532-3102 2 1 Gynekologi og obstetrikk
Popular Communication - The International Journal of Media and Culture 1540-5702 1540-5710 2 1 Medier og kommunikasjon
Production and operations management 1059-1478 1937-5956 2 1 Industriell økonomi
Qualitative Inquiry 1077-8004 1552-7565 2 1 Sosiologi
Radiotherapy and Oncology 0167-8140 1879-0887 2 1 Onkologi
Revista Hispánica Moderna (RHM) 0034-9593 1944-6446 1 2 Romansk
Rilce. Revista de Filología Hispánica 0213-2370 2174-0917 1 2 Romansk
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE 0035-6085 1724-062X 1 2 Gresk og latin
Romania : Revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures romanes 0035-8029 2 1 Romansk
Russian History 0094-288X 1876-3316 1 2 Historie
Russian Literature 0304-3479 1878-3678 2 1 Slavisk-baltisk
Scandinavian Journal of Information Systems 0905-0167 1901-0990 1 2 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Science Signaling 1945-0877 1937-9145 1 2 Biomedisin
Science Translational Medicine 1946-6234 1946-6242 1 2 Biomedisin
Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies 0037-6779 2325-7784 2 1 Slavisk-baltisk
Slavonic and East European Review 0037-6795 2222-4327 2 1 Slavisk-baltisk
Social history of medicine 0951-631X 1477-4666 1 2 Historie
Studi di Grammatica Italiana 0391-4151 2284-4929 2 1 Romansk
Studi medievali 0391-8467 2 1 Romansk
Studies in History and Philosophy of Science Part A 0039-3681 1879-2510 1 2 Historie
Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 1369-8486 1879-2499 1 2 Historie
Studies in Language 0378-4177 1569-9978 1 2 Lingvistikk
TDR: The Drama Review 1054-2043 1531-4715 1 2 Teatervitenskap og drama
Teksty drugie 0867-0633 2 1 Slavisk-baltisk
Terminology 0929-9971 1569-9994 2 1 Lingvistikk
The International Journal of Marine and Coastal Law 0927-3522 1571-8085 2 1 Rettsvitenskap
The Journal of popular film and television 0195-6051 1930-6458 2 1 Medier og kommunikasjon
The Sixteenth Century Journal 0361-0160 2326-0726 1 2 Historie
The Velvet Light Trap 0149-1830 1542-4251 2 1 Medier og kommunikasjon
The William and Mary quarterly 0043-5597 1933-7698 1 2 Historie
Third World Quarterly 0143-6597 1360-2241 2 1 Utviklingsstudier
Topics in Early Childhood Special Education 0271-1214 1538-4845 1 2 Pedagogikk og utdanning
Traditio 0362-1529 1 2 Historie
Translator 1355-6509 1757-0409 2 1 Lingvistikk
Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 1872-8383 2 1 Biologi
Trends in Plant Science 1360-1385 1878-4372 2 1 Biologi
Violence against Women 1077-8012 1552-8448 2 1 Kjønnsforskning
Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti 0042-6806 2242-8828 2 1 Lingvistikk
Vocations and Learning 1874-785X 1874-7868 1 2 Pedagogikk og utdanning
Women's Studies: International Forum 0277-5395 1879-243X 2 1 Kjønnsforskning
Yearbook of International Environmental Law 0965-1721 2045-0052 2 1 Rettsvitenskap