NO EN Logg inn

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2022

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler - Ha faglig ansvar for nominering og godkjenning av publiseringskanaler på nivå 2 - Følge opp og eventuelt justere faglige kriterier og standarder - Sikre at implementeringen skjer etter fastsatte kriterier og standarder - Sikre nødvendig samordning og avgrensning i forhold til tilgrensende dokumentasjonssystemer - Holde kontakt med fagmiljøene og sikre samordning mellom ulike fag. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2 mottar hvert år en oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som et underlag til nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2020 blir offentliggjort i begynnelsen av 2021 og vil få virkning fra 2022.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2020. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2022. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Årstall
Fra nivå: Til nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
ACM Transactions on Database Systems 0362-5915 1557-4644 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
ACS Catalysis 2155-5435 1 2 Kjemi
ACS Nano 1936-0851 1936-086X 1 2 Kjemi
Acta Informatica 0001-5903 1432-0525 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Acta Ophthalmologica 1755-375X 1755-3768 2 1 Øyesykdommer
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 0105-4538 1398-9995 1 2 Biomedisin
American Journal of Agricultural Economics 0002-9092 1467-8276 1 2 Samfunnsøkonomi
American Journal of Gastroenterology 0002-9270 1572-0241 1 2 Gastroenterologi og hepatologi
Annals of the American Association of Geographers 2469-4452 2469-4460 1 2 Geografi
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition 1359-2998 1468-2052 1 2 Pediatri
Arkiv för nordisk filologi 0066-7668 1 2 Nordisk
Behavior Research Methods 1554-351X 1554-3528 1 2 Psykologi
British Journal of Music Therapy (BJMT) 1359-4575 2059-9773 2 1 Musikkvitenskap
Cancer Letters 0304-3835 1872-7980 2 1 Onkologi
Carcinogenesis 0143-3334 1460-2180 2 1 Onkologi
Clinical and Translational Gastroenterology 2155-384X 2 1 Gastroenterologi og hepatologi
Clinical Microbiology and Infection (CMI) 1198-743X 1469-0691 1 2 Infeksjoner
Computers in Entertainment 1544-3574 1544-3981 2 1 Informatikk og datateknikk
Contemporary Music Review 0749-4467 1477-2256 2 1 Musikkvitenskap
Decimonónica. Revista de Producción Cultura Hispánica Decimonónica 1554-6535 2 1 Romansk
Development and Psychopathology 0954-5794 1469-2198 1 2 Psykologi
Diplomatic Studies (DIST) 1872-8863 2542-8144 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Distributed and parallel databases 0926-8782 1573-7578 2 1 Informatikk og datateknikk
East European Politics and Societies 0888-3254 1533-8371 2 1 Statsvitenskap
Economic Theory 0938-2259 1432-0479 2 1 Samfunnsøkonomi
Economics of Education Review 0272-7757 1873-7382 1 2 Samfunnsøkonomi
Endocrine-Related Cancer 1351-0088 1479-6821 2 1 Onkologi
Energy Journal 0195-6574 1944-9089 2 1 Samfunnsøkonomi
Environment and Behavior 0013-9165 1552-390X 1 2 Psykologi
Environmental and Resource Economics 0924-6460 1573-1502 1 2 Samfunnsøkonomi
Environmental Innovation and Societal Transitions 2210-4224 2210-4232 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care 2048-8726 2048-8734 1 2 Hjerte, kar og luftveier
European Journal of Ageing 1613-9372 1613-9380 2 1 Geriatri
European Journal of Oral Sciences 0909-8836 1600-0722 2 1 Odontologi
European Law Journal 1351-5993 1468-0386 2 1 Rettsvitenskap
European Papers (EP) 2499-8249 1 2 Rettsvitenskap
European Values Studies 1568-5926 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Expert systems with applications 0957-4174 1873-6793 1 2 Informatikk og datateknikk
Fabula 0014-6242 1613-0464 1 2 Kulturvitenskap
Fashion Theory 1362-704X 1751-7419 1 2 Kunsthistorie
Fertility and Sterility 0015-0282 1556-5653 1 2 Gynekologi og obstetrikk
FF communications 0014-5815 1 2 Kulturvitenskap
Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology 0920-1297 1558-5263 1 2 Sosialantropologi
For the Learning of Mathematics 0228-0671 1 2 Matematikk
Forschungen zum Alten Testament (FAT) 0940-4155 2568-8359 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Forum of Mathematics, Sigma 2050-5094 1 2 Matematikk
Health Policy 0168-8510 1872-6054 1 2 Samfunnsmedisin
Ibsen Studies 1502-1866 1741-8720 2 1 Nordisk
ICES Journal of Marine Science 1054-3139 1095-9289 1 2 Biologi
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 2379-8920 2379-8939 1 2 Informatikk og datateknikk
Information & Management 0378-7206 1872-7530 1 2 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
International Affairs 0020-5850 1468-2346 1 2 Statsvitenskap
International Comparative Social Studies 1568-4474 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
International journal of cultural studies 1367-8779 1460-356X 1 2 Kulturvitenskap
International Journal of Electronic Commerce 1086-4415 1557-9301 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
International Journal of Hygiene and Environmental Health 1438-4639 1618-131X 1 2 Infeksjoner
International Journal of Industrial Organization 0167-7187 1873-7986 2 1 Samfunnsøkonomi
International Negotiation Series (INS) 1871-3319 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
International Relations Studies Series (IRES) 1570-6451 2 1 Statsvitenskap
International Review for the Sociology of Sport 1012-6902 1461-7218 1 2 Idrettsforskning
JAMA ophthalmology 2168-6165 2168-6173 1 2 Øyesykdommer
Journal for Artistic Research (JAR) 2235-0225 1 2 Tverrfaglig humanistisk forskning
Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) 2051-1426 1 2 Onkologi
Journal of American Folklore 0021-8715 1535-1882 1 2 Kulturvitenskap
Journal of applied physiology 8750-7587 1522-1601 1 2 Idrettsforskning
Journal of Child Psychology and Psychiatry 0021-9630 1469-7610 1 2 Psykologi
Journal of Common Market Studies 0021-9886 1468-5965 1 2 Statsvitenskap
Journal of Database Management 1063-8016 1533-8010 2 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Journal of Educational Administration & History 0022-0620 1478-7431 1 2 Pedagogikk og utdanning
Journal of English for Academic Purposes 1475-1585 1878-1497 1 2 Engelsk
Journal of European Social Policy 0958-9287 1461-7269 1 2 Statsvitenskap
Journal of Infection 0163-4453 1532-2742 1 2 Infeksjoner
Journal of Latin American Studies 0022-216X 1469-767X 2 1 Romansk
Journal of Modern Craft 1749-6772 1749-6780 1 2 Kunsthistorie
Journal of Physical Chemistry B 1520-6106 1520-5207 2 1 Kjemi
Journal of Youth Studies 1367-6261 1469-9680 1 2 Tverrfaglig samfunnsforskning
Land Use Policy 0264-8377 1873-5754 1 2 Geografi
Langmuir 0743-7463 1520-5827 2 1 Kjemi
Master Drawings 0025-5025 2330-0515 2 1 Kunsthistorie
Mentoring & Tutoring 1361-1267 1469-9745 1 2 Pedagogikk og utdanning
Midwest Studies In Philosophy 0363-6550 1475-4975 2 1 Filosofi og idéhistorie
Molecular Cancer Therapeutics 1535-7163 1538-8514 2 1 Onkologi
Narrative Inquiry 1387-6740 1569-9935 1 2 Kulturvitenskap
Neurocomputing 0925-2312 1872-8286 1 2 Informatikk og datateknikk
Nineteenth-Century French Studies 0146-7891 1536-0172 2 1 Romansk
Nordic journal of music therapy 0809-8131 1944-8260 1 2 Musikkvitenskap
Nordic Theatre Studies 0904-6380 2002-3898 1 2 Teatervitenskap og drama
Novum Testamentum. Supplements 0167-9732 2214-9619 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Organised Sound 1355-7718 1469-8153 2 1 Musikkvitenskap
Pharmacogenetics & Genomics 1744-6872 1744-6880 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Philosophical Issues 1533-6077 1758-2237 2 1 Filosofi og idéhistorie
Political Psychology 0162-895X 1467-9221 1 2 Psykologi
Proceedings of the Combustion Institute 1540-7489 1873-2704 2 1 Kjemi
Publications of the Modern Language Association of America 0030-8129 1938-1530 1 2 Engelsk
Religions in the Graeco-Roman World 0927-7633 2405-9145 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Renaissance Studies 0269-1213 1477-4658 2 1 Romansk
Research in the Social Scientific Study of Religion 1046-8064 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Research Studies in Music Education 1321-103X 1834-5530 2 1 Musikkvitenskap
Respiratory Research 1465-9921 1465-993X 1 2 Hjerte, kar og luftveier
Science of Computer Programming 0167-6423 1872-7964 2 1 Informatikk og datateknikk
Sir Henry Wellcome Asian Series 1570-1484 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
SMAI Journal of Computational Mathematics (SMAI-JCM) 2426-8399 1 2 Matematikk
Sociological Science 2330-6696 1 2 Sosiologi
Sociology of Sport Journal 0741-1235 1543-2785 2 1 Idrettsforskning
Source 0737-4453 2328-207X 2 1 Kunsthistorie
Sports Medicine 0112-1642 1179-2035 1 2 Idrettsforskning
Studia Leibnitiana 0039-3185 2366-228X 2 1 Filosofi og idéhistorie
Studien und Texte zu Antike und Christentum (STAC) 1436-3003 2568-7433 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Studies in Educational Evaluation 0191-491X 1879-2529 1 2 Pedagogikk og utdanning
Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 1355-2198 1879-2502 1 2 Historie
Studies in International Institutional Dynamics (SIID) 1874-2025 2 1 Statsvitenskap
Supplementary volume - Aristotelian Society 0309-7013 1467-8349 2 1 Filosofi og idéhistorie
The International Year Book and Statesmen's Who's Who 0074-9621 1570-6664 2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
The Journal of Modern African Studies 0022-278X 1469-7777 2 1 Utviklingsstudier
The Journal of the Learning Sciences 1050-8406 1532-7809 1 2 Psykologi
The Lancet Diabetes and Endocrinology 2213-8587 2213-8595 1 2 Endokrinologi
Toxicology 0300-483X 1879-3185 2 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Value in Health 1098-3015 1524-4733 1 2 Samfunnsmedisin
Vigiliae Christianae, Supplements 0920-623X 2452-1957 2 1 Teologi og religionsvitenskap
Western Folklore 0043-373X 2325-811X 1 2 Kulturvitenskap
Zeitschrift für Germanistik 0323-7982 2235-1272 1 2 Tysk og nederlandsk
Zeitschrift für germanistische Linguistik 0301-3294 1613-0626 1 2 Tysk og nederlandsk
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 0721-9067 1613-3706 1 2 Tysk og nederlandsk

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.