NO EN Logg inn

NSDs forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2021 er:

Følgende forslagsliste fra NSD legges frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 08.11.2013. Etter møtet blir nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
NSDs forslag til vedtak: Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
NSDs forslag til vedtak: Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.