Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2020 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 11.06.2020. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent Abasyn Journal of Life Sciences (AJLS) 2616-9754 2663-1040 http://ajlifesciences.com/index.php 1 Biologi
Godkjent Academicus International Scientific Journal (Academicus ISJ) 2079-3715 2309-1088 http://academicus.edu.al/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent ACS Applied Electronic Materials 2637-6113 https://pubs.acs.org/journal/aaembp 1 Materialteknologi
Godkjent ACS Energy Letters 2380-8195 https://pubs.acs.org/journal/aelccp 1 Energi
Godkjent Acta Historica Universitatis Klaipedensis 1392-4095 2351-6526 http://briai.ku.lt/en/publications/acta-historica-universitatis-klaipedensis/ 1 Historie
Ikke godkjent Acta Instituti Romani Finlandiae 0538-2270 2499-1392 http://www.irfrome.org/sf/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=62&lang=fi 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Acute Medicine Journal 1747-4884 1747-4892 http://www.acutemedjournal.co.uk 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Administration Theory and Praxis (ATP) 1084-1806 1949-0461 https://www.tandfonline.com/toc/madt20/current 1 Statsvitenskap
Godkjent Advances in Human and Social Aspects of Technology (AHSAT) 2328-1316 2328-1324 https://www.igi-global.com/book-series/advances-human-social-aspects-technology/37145 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Advances in Nutrition and Food Science (ANFS) 2641-6816 https://kosmospublishers.com/advances-in-nutrition-and-food-science/ 0 Ernæring
Godkjent Advances in Polar Ecology 2468-5712 2468-5720 https://www.springer.com/series/10290?detailsPage=titles 1 Biologi
Godkjent African Perspectives of Research in Teaching and Learning (APoRTAL) 2521-0262 2662-012X http://www.ul.ac.za/aportal/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent AIS Transactions on Replication Research (TRR) 2473-3458 https://aisel.aisnet.org/trr/ 1 Informatikk
Godkjent AJIL Unbound 2398-7723 https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/ajil-unbound 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Albatros Ediciones - Serie Palabras de América [forlag] [forlag] https://www.albatrosediciones.com/index.php 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Algae 1226-2617 2093-0860 https://www.e-algae.org/ 1 Biologi
Godkjent Al-Mağallaẗ al-afrīqiyaẗ li-l-ՙulūm al-siyāsiyaẗ 2661-7323 2661-7617 https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps 1 Statsvitenskap
Godkjent Al-mağallaẗ al-ՙilmiyaẗ al-mustaqbal al-iqtiṣādī 2352-9660 2676-2218 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/583 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent ALTRALANG Journal 2710-7922 2710-8619 http://www.univ-oran2.dz/revuealtralang 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent American Journal of Operations Research (AJOR) 2160-8830 2160-8849 https://www.scirp.org/journal/ajor/ 0 Industriell økonomi
Godkjent Amme Idaresi Dergisi (AID) 1300-1795 http://ammeidaresi.hacibayram.edu.tr/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento 2183-1750 http://aim.org.pt/aniki 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Annales Henri Lebesgue (AHL) 2644-9463 https://ahl.centre-mersenne.org/articles/ 1 Matematikk
Godkjent Annals of Clinical and Experimental Neurology 2075-5473 2409-2533 http://annaly-nevrologii.ru/ 1 Nevrologi
Ikke godkjent Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC) 2516-0281 2516-029X http://www.aetic.theiaer.org 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Annals of Nursing and Practice 2379-9501 https://www.jscimedcentral.com/Nursing/index.php 1 Sykepleie
Godkjent Annals of PDE 2524-5317 2199-2576 https://www.springer.com/journal/40818 1 Matematikk
Ikke godkjent Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management (AUCJCM) 2501-3513 https://www.aucjc.ro/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Annals of Tropical Medicine and Public Health (ATMPH) 1755-6783 0974-6005 http://www.atmph.org/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Annual Review of Criminology 2572-4568 https://www.annualreviews.org/journal/criminol 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Applied Biological Chemistry 2468-0834 2468-0842 https://applbiolchem.springeropen.com/ 1 Bioteknologi
Godkjent Applied System Innovation 2571-5577 http://www.mdpi.com/journal/asi 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Arab Journal of Gastroenterology (ArabJG) 1687-1979 2090-2387 https://www.journals.elsevier.com/arab-journal-of-gastroenterology 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Archives of Transport 0866-9546 2300-8830 http://archivesoftransport.com 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent ArkeoGazte: Revista de Arqueología- Arkeologia Aldizkaria 2174-856X https://www.arkeogazte.org/revista/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Arkheion 0809-1145 2387-2845 http://www.arkheion.no/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Arts 2076-0752 http://www.mdpi.com/journal/arts 0 Kunsthistorie
Ikke godkjent Asian Business Review (ABR) 2304-2613 2305-8730 https://abc.us.org/ojs/index.php/abr/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Asian Journal of Agriculture and Biology (AJAB) 2307-8553 https://www.asianjab.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Asia-Pacific Psychiatry 1758-5864 1758-5872 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17585872 0 Psykiatri
Godkjent Assessment for Effective Intervention (AEI) 1534-5084 1938-7458 https://journals.sagepub.com/home/aei 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Assistive Technology Outcomes and Benefits (ATOB) 1938-7261 1938-727X https://www.atia.org/home/at-resources/atob/ 1 Generell teknologi
Godkjent Athens Institute for Education and Research (ATINER) [forlag] [forlag] http://www.atiner.gr/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Athens Journal of Education (AJE) 2407-9898 2241-7958 https://www.athensjournals.gr/aje 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Australian Journal of Language and Literacy (AJLL) 1839-4728 0156-0301 https://www.alea.edu.au/resources/australian-journal-of-language-and-literacy-ajll-2 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Australian Planner 0729-3682 2150-6841 https://www.tandfonline.com/toc/rapl20/current 1 Sosiologi
Ikke godkjent Bavinck Review (TBR) 2154-6320 https://bavinckinstitute.org/review/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 2013-6196 https://revistes.uab.cat/jtl3 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc 2107-1691 https://irjs.univ-paris1.fr/irjs-editions/noscollectionsjuridiques/collectionbibliothqueandrtu/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Biochemist 0954-982X 1740-1194 https://portlandpress.com/biochemist 1 Biologi
Godkjent Biophysical Reviews 1867-2450 1867-2469 https://www.springer.com/journal/12551 1 Biologi
Godkjent Blue-Green Systems 2617-4782 https://iwaponline.com/bgs 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Boletim de Estudos Clássicos 0872-2110 2183-7260 https://impactum-journals.uc.pt/bec/index 1 Gresk og latin
Godkjent Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies 2214-5281 2214-529x https://www.springer.com/series/11839 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Brazilian Journal of Mental Health 2316-7106 2595-2420 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-2147&lng=en&nrm=iso 1 Psykologi
Godkjent British Art Studies (BAS) 2058-5462 http://britishartstudies.ac.uk/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Bulletin of Applied Economics (BAE) 2056-3728 2056-3736 https://www.riskmarket.co.uk/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Bulletin of Atmospheric Science and Technology 2662-1495 2662-1509 https://www.springer.com/journal/42865 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research 2658-5561 http://bulletensocial.com 1 Historie
Godkjent Burlington Contemporary 2631-5661 http://contemporary.burlington.org.uk 1 Kunsthistorie
Godkjent Business Education & Accreditation (BEA) 1944-5903 2157-0809 https://www.theibfr.com/bea/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent CALIBRE 2526-4192 http://revistas.icesp.br/index.php/REBEFA/index 1 Fysikk
Ikke godkjent Cambridge Scholars Publishing [forlag] [forlag] https://www.cambridgescholars.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Central Asia and the Caucasus 1404-6091 2002-3839 https://www.ca-c.org/journal-table-eng.shtml 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Centre for Economic Policy Research. Discussion papers 0265-8003 2045-6573 https://cepr.org/content/discussion-papers 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Chemical Physics Letters: X 2590-1419 https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters-x/ 1 Fysikk
Godkjent Christianity & Literature 0148-3331 2056-5666 https://www.press.jhu.edu/journals/christianity-literature 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Cistercian Publications [forlag] [forlag] https://cistercianpublications.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent City and Environment Interactions 2590-2520 https://www.sciencedirect.com/journal/city-and-environment-interactions 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Clinical Epidemiology and Global Health 2452-0918 2213-3984 https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-epidemiology-and-global-health 1 Generell medisin
Godkjent Clocks & Sleep 2624-5175 https://www.mdpi.com/journal/clockssleep 1 Biomedisin
Godkjent Codex: Revista de Estudos Clássicos 2176-1779 https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX/index 1 Gresk og latin
Godkjent Cogent Arts & Humanities 2331-1983 https://www.cogentoa.com/journal/arts-and-humanities 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent COMPDYN Proceedings 2623-3347 https://www.eccomasproceedia.org/conferences/thematic-conferences 0 Generell teknologi
Godkjent Conatus - Journal of Philosophy 2653-9373 2459-3842 http://www.conatus.philosophy.uoa.gr/ 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Consensus - A Canadian Journal of Public Theology 0317-1493 2369-2685 https://scholars.wlu.ca/consensus/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Constructive Mathematical Analysis 2651-2939 https://dergipark.org.tr/en/pub/cma 1 Matematikk
Godkjent Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom (CT&T) 2463-333X http://ctt.canterbury.ac.nz/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Contraception: X 2590-1516 https://www.sciencedirect.com/journal/contraception-x 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Contributions to the Sociology of Language (CSL) 1861-0676 https://www.degruyter.com/view/serial/16644 1 Lingvistikk
Godkjent Cosmetics 2079-9284 https://www.mdpi.com/journal/cosmetics 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Cuadernos de Investigación Musical 2530-6847 https://revista.uclm.es/index.php/cuadernosdeinvestigacionmusical/index 1 Musikkvitenskap
Godkjent Cultural Psychology of Education 2364-6780 2364-6799 https://www.springer.com/series/13768?detailsPage=titles 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Current Anesthesiology Reports 1523-3855 2167-6275 https://www.springer.com/journal/40140 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Current Clinical Pharmacology 1574-8847 2212-3938 https://benthamscience.com/journals/current-clinical-pharmacology/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 2452-2236 https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-green-and-sustainable-chemistry 1 Kjemi
Godkjent Current Pathobiology Reports 2167-485X https://link.springer.com/journal/40139 1 Biomedisin
Godkjent Current Treatment Options in Psychiatry 2196-3061 https://link.springer.com/journal/40501 1 Psykiatri
Ikke godkjent Depth of Field 2212-6244 http://www.scherptediepte.eu/en/journal 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Dermatology and Therapy 2193-8210 2190-9172 https://link.springer.com/journal/13555 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Diabetes & Primary Care 1466-8955 2516-5844 https://www.diabetesonthenet.com/journal/diabetes-primary-care 1 Sykepleie
Godkjent Dialogue and Universalism 1234-5792 1689-3816 http://dialogueanduniversalism.eu 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Diamond Congress [forlag] [forlag] https://www.diamond-congress.hu/en/index.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Diamond Congress Ltd. [forlag] [forlag] http://www.diamond-congress.hu/en/index.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Diplomatica: A Journal of Diplomacy and Society (DIPL) 2589-1766 2589-1774 https://brill.com/view/journals/dipl/dipl-overview.xml 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Discrete Mathematics Letters (DML) 2664-2557 https://www.dmlett.com/ 1 Matematikk
Godkjent Drug Delivery and Translational Research 2190-393X 2190-3948 https://www.springer.com/journal/13346 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent EAI Endorsed Transactions on Security and Safety 2032-9393 https://eudl.eu/journal/sesa 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Eastern Review (ER) 1427-9657 2451-2567 https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern/index 1 Statsvitenskap
Godkjent Ecological Engineering: X 2590-2903 https://www.sciencedirect.com/journal/ecological-engineering-x 1 Biologi
Godkjent Economics and Business Letters (EBL) 2254-4380 https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Ecosystem Health and Sustainability (EHS) 2096-4129 2332-8878 https://www.tandfonline.com/toc/tehs20/current 1 Biologi
Godkjent Education for Primary Care 1473-9879 1475-990X https://www.tandfonline.com/toc/tepc20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching 2086-3918 2502-5309 https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/eduma/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Egypt und die Levante 1015-5104 1813-5145 https://www.orea.oeaw.ac.at/en/publications/journals/egypt-and-the-levant/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries (EJABF) 1110-6131 2536-9814 http://ejabf.journals.ekb.eg/ 1 Biologi
Godkjent Emergent Materials 2522-5731 2522-574X https://www.springer.com/journal/42247 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Emerging Markets Case Studies (EEMCS) 2045-0621 https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/case_studies/eemcs.htm 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Energy Storage Materials 2405-8297 2405-8289 https://www.journals.elsevier.com/energy-storage-materials 1 Energi
Godkjent Energy, Ecology and Environment 2363-7692 2363-8338 https://www.springer.com/journal/40974 1 Biologi
Ikke godkjent Environmental and Planning Law Journal (EPLJ) 0813-300X http://sites.thomsonreuters.com.au/journals/category/environmental-and-planning-law-journal/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Environmental Research Communications (ERC) 2515-7620 https://iopscience.iop.org/journal/2515-7620 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Environmental Science and Engineering 1863-5520 1863-5539 https://www.springer.com/series/7487 1 Geofag
Ikke godkjent EOS 0096-3941 2324-9250 https://eos.org/ 0 Geofag
Godkjent EPJ Photovoltaics 2105-0716 https://www.epj-pv.org/ 1 Energi
Godkjent EPJ Quantum Technology 2662-4400 2196-0763 https://epjquantumtechnology.springeropen.com/ 1 Fysikk
Godkjent Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1300-1582 2148-8657 https://dergipark.org.tr/en/pub/erusosbilder 1 Sosialforskning
Ikke godkjent Estonian Journal of Archaeology 1406-2933 2228-2092 http://www.eap.ee/archaeology/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Ethiopian Journal of Animal Production (EJAP) 1607-3835 https://publons.com/journal/74946/ethiopian-journal-of-animal-science 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent ETS Research Report Series (ETS RR) 2330-8516 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23308516 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Eurasian Journal of Social Sciences (EJSS) 2148-0214 https://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Social-Sciences.aspx 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) [forlag] [forlag] https://www.eage.org/en/publications Blandet fag/disiplin
Godkjent European Chemical Bulletin (ECB) 2063-5346 http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/index 1 Kjemi
Godkjent European Data Protection Law Review (EDPL) 2364-2831 2364-284X https://edpl.lexxion.eu 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Heart Journal - Case Reports 2514-2119 https://academic.oup.com/ehjcr/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent European Journal of Chinese Studies (EJCS) 2626-9694 2626-9708 http://universitypress.eu/en/ejcs.php 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent European Journal of Cultural Management and Policy 2663-5771 https://www.encatc.org/en/resources/encatc-journal/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent European Journal of Microbiology and Immunology 2062-509X 2062-8633 https://akjournals.com/view/journals/1886/1886-overview.xml 0 Biologi
Godkjent European Journal of Sinology (EJSin) 2190-085X 2510-2761 http://universitypress.eu/en/ejs.php 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Evolutionary Human Sciences 2513-843X https://www.cambridge.org/core/journals/evolutionary-human-sciences 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Evolutionary Linguistic Theory (ELT) 2589-1588 2589-1596 https://benjamins.com/catalog/elt 1 Lingvistikk
Godkjent Expert Systems with Applications: X 2590-1885 https://www.sciencedirect.com/journal/expert-systems-with-applications-x 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Family Medicine and Primary Care: Open Access 2688-7460 https://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/family-medicine-and-primary-care-open-access.html 1 Generell medisin
Godkjent Filosofia Unisinos 1519-5023 1984-8234 http://revistas.unisinos.br/index.php/filosofia 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 2300-4711 2545-1936 http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR) journal 2521-1250 2521-1242 http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/fmir/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Financial Planning Review 2573-8615 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25738615 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Fish Physiology 1546-5098 1557-8011 https://www.sciencedirect.com/bookseries/fish-physiology 1 Biologi
Godkjent Floresta e Ambiente 1415-0980 2179-8087 https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2179-8087&lng=en&nrm=iso 1 Biologi
Godkjent Floristische Rundbriefe 0934-456X http://universitypress.eu/de/fl.php 1 Biologi
Godkjent Forced Migration Review (FMR) 1460-9819 2051-3070 https://www.fmreview.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Forensic Science International: Synergy 2589-871X https://www.sciencedirect.com/journal/forensic-science-international-synergy 1 Rettsvitenskap
Godkjent Forum Oświatowe 0867-0323 2450-3452 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Foundations and Trends in Programming Languages 2325-1107 2325-1131 https://www.nowpublishers.com/PGL 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Foundations of Data Science (FoDS) 2639-8001 http://www.aimsciences.org/journal/A0000-0002 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Frontiers in Astronomy and Space Sciences 2296-987X https://www.frontiersin.org/journals/astronomy-and-space-sciences 1 Fysikk
Ikke godkjent Frontiers in Chemical Engineering 2673-2718 https://www.frontiersin.org/journals/chemical-engineering 0 Kjemisk teknologi
Godkjent Frontiers in Digital Health 2673-253X https://www.frontiersin.org/journals/digital-health 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Frontiers in Neurorobotics 1662-5218 https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics 1 Nevrologi
Godkjent Frontiers in Sustainable Cities 2624-9634 https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-cities 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences (FJHSS) 1674-0750 2198-2600 https://www.springer.com/journal/40647 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Fundamental and Applied Agriculture 2518-2021 2415-4474 http://www.f2ffoundation.org/faa/ 1 Biologi
Godkjent Fungal Biology and Biotechnology 2054-3085 https://fungalbiolbiotech.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Genre & Histoire 2102-5886 https://journals.openedition.org/genrehistoire/ 0 Historie
Godkjent Geochemical Perspectives Letters 2410-339X 2410-3403 https://www.geochemicalperspectivesletters.org/ 1 Geofag
Ikke godkjent Geogaceta 0213-683X 2173-6545 http://www.sociedadgeologica.es/publicaciones_geogaceta.html 0 Geofag
Godkjent Geosciences 2076-3263 http://www.mdpi.com/journal/geosciences/about 1 Geofag
Godkjent Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) 1134-6035 1989-8991 https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A 1753-3546 1753-3554 https://www.ingentaconnect.com/content/sgt/gta;jsessionid=s078krnxqg8v.x-ic-live-02 0 Materialteknologi
Ikke godkjent Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence (GCYILJ) 1535-9468 http://www.globalcommunityyearbook.org/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Global Journal of Accounting and Finance (GJAF) 2574-0474 2574-0482 https://www.igbr.org/journals/accounting-and-finance/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Global Journal of Business Disciplines (GJBD) 2574-0369 2574-0377 https://www.igbr.org/journals/business-disciplines/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Global Journal of Business Pedagogy (GJBP) 2574-0385 2574-0393 https://www.igbr.org/journals/business-pedagogy/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Global Journal of Management and Marketing (GJMM) 2574-044X 2574-0458 https://www.igbr.org/journals/management-and-marketing/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 2073-7203 2073-7211 http://www.religion.ranepa.ru/?q=en 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-5340 2536-4758 http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent História, Ciências, Saúde-Manguinhos 0104-5970 1678-4758 https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=en&nrm=iso 1 Historie
Godkjent Hungarian Geographical Bulletin 2064-5031 2064-5147 http://www.mtafki.hu/konyvtar/geobull.html 1 Geografi
Godkjent IACR Transactions on Symmetric Cryptology (ToSC) 2519-173X https://tosc.iacr.org/index.php/ToSC/index 1 Datateknikk og datavitenskap
Utsatt IAEE International Conference 1559-792X https://www.iaee.org/en/publications/proceedings.aspx Økonomisk-administrative fag
Godkjent IASL Conference Proceedings 2562-8372 https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent ICCT Research paper 2468-0494 2468-0486 https://icct.nl/publications/?categories=13 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW) 2473-9936 2473-9944 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1800041/all-proceedings 0 Informatikk
Godkjent IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques (IST). 1558-2809 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1001148/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence (TETCI) 2471-285X https://cis.ieee.org/publications/t-emerging-topics-in-ci 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Transactions on Green Communications and Networking (ITGCN) 2473-2400 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7511293 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications 2332-7804 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6687308 1 Biologi
Godkjent IEEE Transactions on Network Science and Engineering (IEEE TNSE) 2327-4697 https://www.comsoc.org/publications/journals/ieee-tnse 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots 2164-0572 2164-0580 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1002042/all-proceedings 1 Generell teknologi
Godkjent Indonesian Biomedical Journal (InaBJ) 2085-3297 2355-9179 https://inabj.org/index.php/ibj 1 Biomedisin
Godkjent Indonesian Journal of Geography 0024-9521 2354-9114 https://jurnal.ugm.ac.id/ijg 1 Geografi
Godkjent Information Security and Cryptography (IS&C) 1619-7100 2197-845X https://link.springer.com/bookseries/4752 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent INFORMS Journal on Optimization 2575-1484 2575-1492 https://pubsonline.informs.org/journal/ijoo 1 Matematikk
Godkjent Infrastructures 2412-3811 https://www.mdpi.com/journal/infrastructures 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Innovative Biosystems and Bioengineering 2616-177X http://ibb.kpi.ua/ 1 Bioteknologi
Godkjent InSEA Publications [forlag] [forlag] https://www.insea.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Integrative Journal of Veterinary Biosciences (IJVB) 2577-4492 https://researchopenworld.com/category/integrative-journal-of-veterinary-biosciences/ 1 Biologi
Godkjent Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures 2421-5503 https://riviste.unimi.it/interfaces 1 Litteraturvitenskap
Godkjent International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) 2161-3761 2161-377X https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000009/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz) 2162-2027 2162-2035 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000374/all-proceedings 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent International Heat Transfer Conference (IHTC) 2377-424X http://ihtcdigitallibrary.com/ 0 Fysikk
Ikke godkjent International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology 0976-6480 0976-6499 http://iaeme.com/IJARET/index.asp 0 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD) 2159-5852 2159-5860 http://ijamad.iaurasht.ac.ir/ 1 Utviklingsstudier
Godkjent International Journal of Applied Mathematics (IJAM) 1311-1728 1314-8060 http://www.diogenes.bg/ijam/ 1 Matematikk
Godkjent International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 1941-1987 https://collaborative-practices.com/ 1 Psykologi
Godkjent International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT) 0975-4660 0975-3826 http://airccse.org/journal/ijcsit.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Contemporary Urban Affairs (JCUA) 2475-6156 2475-6164 http://www.ijcua.com 1 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 2224-4980 http://www.ijees.net/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM) 2217-2661 2683-345X http://ijiemjournal.uns.ac.rs/ 1 Industriell økonomi
Godkjent International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI) 1989-1660 https://www.ijimai.org/journal/ 1 Informatikk
Godkjent International Journal of Mechanical and Materials Engineering 1823-0334 2198-2791 https://link.springer.com/journal/40712 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent International Journal of Ocean Systems Management (IJOSM) 1752-6582 1752-6590 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijosm 0 Marin og maritim teknologi
Godkjent International Journal of Pediatric Endocrinology 1687-9848 1687-9856 https://ijpeonline.biomedcentral.com/ 1 Endokrinologi
Ikke godkjent International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 2277-3878 https://www.ijrte.org 0 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (JUSPN) 1923-7324 1923-7332 http://iasks.org/juspn/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Virtual Technology and Multimedia (IJVTM) 1741-1874 1741-1882 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvtm 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal on Energy Conversion (IRECON) 2281-5295 2533-2910 http://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=irecon&page=index 1 Generell teknologi
Godkjent International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (S2IS) 1178-5608 https://www.exeley.com/journal/in_jour_smart_sensing_and_intelligent_systems 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Organizations Law Review 1572-3739 1572-3747 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15723747 1 Rettsvitenskap
Godkjent International Review on Public and Nonprofit Marketing 1865-1984 1865-1992 https://www.springer.com/journal/12208 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Society for the Study of Argumentation [forlag] [forlag] http://cf.hum.uva.nl/issa 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Sports Studies (ISS) 1443-0770 https://www.logos-verlag.de/ISS 0 Idrettsforskning
Godkjent International Studies in Widening Participation 2203-8841 https://novaojs.newcastle.edu.au/ceehe/index.php/iswp/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal (IS) 1641-4233 2300-8695 https://czasopisma.uni.lodz.pl/international/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) 2153-1676 2153-1684 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1002431/all-proceedings 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent International Transport Forum (ITF) Discussion Papers 2223-439X https://www.oecd-ilibrary.org/transport/international-transport-forum-discussion-papers_2223439x 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications (CNNA) 2165-0160 2165-0179 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8470465/proceeding 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Internet Journal of Medical Update (IJMU) 1694-0423 https://www.akspublication.com/ijmu.htm 0 Generell medisin
Godkjent Internet Technology Letters (ITL) 2476-1508 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24761508 1 Informatikk
Godkjent Investigaciones Sobre Lectura (ISL) 2340-8685 https://www.comprensionlectora.es/revistaisl/index.php/revistaISL 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Iranian Journal of Fisheries Sciences (IJFS) 1562-2916 2322-5696 http://jifro.ir/ 1 Biologi
Godkjent Irish Journal of Anthropology (IJA) 1393-8592 http://anthropologyireland.org/ija/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Islamic Economic Studies (IES) 1319-1616 2411-3395 https://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/ies/index.htm 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Italique - Poesie italienne de la renaissance 1423-3983 1663-4438 https://journals.openedition.org/italique/ 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent IZA Discussion Papers 2365-9793 https://www.iza.org/en/publications/dp?page=1 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Jazz and Culture 2578-4765 2578-4773 https://www.press.uillinois.edu/journals/jac.html 1 Musikkvitenskap
Godkjent JCO Precision Oncology (JCO PO) 2473-4284 https://ascopubs.org/journal/po 1 Onkologi
Godkjent JOIV: International Journal on Informatics Visualization 2549-9610 2549-9904 http://joiv.org/index.php/joiv 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Journal of Advanced Biotechnology and Bioengineering 2311-1755 https://synergypublishers.com/journal-of-advanced-biotechnology-and-bioengineering/ 0 Materialteknologi
Godkjent Journal of Advanced Research (JAR) 2090-1232 2090-1224 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-advanced-research 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 2289-7879 http://www.akademiabaru.com/arfmts.html 1 Generell teknologi
Godkjent Journal of Agriculture and Food Research 2666-1543 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-agriculture-and-food-research 1 Biologi
Godkjent Journal of Agro-industry Sciences 2707-7373 https://www.redunia.org/revista/index.php/redunia/ 1 Biologi
Godkjent Journal of Applied and Computational Mechanics (JACM) 2383-4536 http://jacm.scu.ac.ir/ 1 Maskinteknikk
Godkjent Journal of Applied Pharmaceutical Science (JAPS) 2231-3354 https://www.japsonline.com/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Applied Youth Studies (JAYS) 2204-9193 2204-9207 https://www.springer.com/journal/43151 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Brand Strategy 2045-855X 2045-8568 https://www.henrystewartpublications.com/jbs 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Contemporary Education Theory & Research (JCETR) 2654-0274 http://www.jcetr.gr 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Diversity in Higher Education (JDHE) 1938-8926 1938-8934 https://www.apa.org/pubs/journals/dhe/?tab=1 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Educational Sciences & Psychology 2247-6377 2247-8558 http://jesp.upg-ploiesti.ro/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Elementary Education (JEE) 1991-8100 2227-1090 http://pu.edu.pk/home/journal/36 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences (CIS) 2079-8407 2218-6301 http://cisjournal.org/ 0 Informatikk
Ikke godkjent Journal of Endocrinology, Metabolism and Diabetes of South Africa (JEMDSA) 1608-9677 2220-1009 http://jemdsa.co.za/index.php/JEMDSA 0 Endokrinologi
Godkjent Journal of Engineering Studies and Research (JESR) 2068-7559 2344-4932 http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Journal of Heritage Management 2455-9296 2456-4796 https://journals.sagepub.com/home/hmj 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Humanities in Rehabilitation (JHR) 2380-1069 https://www.jhrehab.org 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Journal of Independent Studies and Research - Computing (JISR-C) 2412-0448 1998-4154 http://jisrc.szabist.edu.pk/index.php/jisrc/index 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI) 2598-6333 2443-2555 https://e-journal.unair.ac.id/JISEBI/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Journal of Intercultural Management and Ethics (JIME) 2601-5749 http://jime.warter.ro 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Internet and Information System (JIIS) 2141-6478 https://academicjournals.org/JIIS 1 Informatikk
Godkjent Journal of Medical Research and Innovation (JMRI) 2456-8139 https://jmrionline.com/jmri 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Native and Alien Plant Studies 2707-3114 http://mchr.sofievka.org 1 Biologi
Godkjent Journal of Nutrition and Food Processing (JNFP) 2637-8914 https://www.auctoresonline.org/journals/nutrition-and-food-processing 1 Ernæring
Ikke godkjent Journal of Praxis in Higher Education (JPHE) 2003-3605 http://jphe.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Second Language Pronunciation 2215-1931 2215-194X https://benjamins.com/catalog/jslp 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Social Media in Society (JSMS) 2328-3599 2325-503X https://thejsms.org/index.php/TSMRI 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society (JSPPS) 2364-5334 https://www.ibidem.eu/en/zeitschriften/journal-of-soviet-and-post-soviet-politics-and-society.html 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of the Intensive Care Society (JICS) 1751-1437 2057-360X https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/journal-intensive-care-society 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal of Thermal Science 1003-2169 1993-033X https://www.springer.com/journal/11630/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Urban and Landscape Planning (JULP) 2501-5591 2559-4141 http://www.julpreview.ro 1 Arkitektur og design
Godkjent Journal of Urban Management 2226-5856 2589-0360 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-urban-management 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Ka and Broadband Communications Conference 2573-6124 https://www.kaconf.org/ 0 Maskinteknikk
Godkjent Kalbų Studijos 1648-2824 2029-7203 http://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Kunnskapsmagasinet Kristiania 2703-707X https://kunnskap.kristiania.no/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Kwartalnik Filmowy 0452-9502 http://www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/kwartalnik-filmowy 0 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Laboratorium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift 2489-7566 https://bragelaboratorium.com/om-tidskriften/ 0 Kulturvitenskap
Godkjent Language - Culture - Politics: International Journal 2450-3576 http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl/index.php/Main 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Language Contact and Bilingualism (LCB) 2190-698X https://www.degruyter.com/view/serial/128625 1 Lingvistikk
Godkjent Languages 2226-471X https://www.mdpi.com/journal/languages 1 Lingvistikk
Godkjent Latin America Research Commons (LARC) [forlag] [forlag] https://www.larcommons.net/site/alt-about/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Leipziger Universitätsverlag [forlag] [forlag] https://www.univerlag-leipzig.de 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Light Metal Age 0024-3345 https://www.lightmetalage.com/ 0 Materialteknologi
Godkjent Living Journal of Computational Molecular Science (LiveCoMS) 2575-6524 https://www.livecomsjournal.org/ 1 Kjemi
Godkjent Louisiana State University Press (LSU Press) [forlag] [forlag] https://lsupress.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Lowland Technology International (LTI) 1344-9656 2187-8870 http://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/ialt_lti 0 Geofag
Ikke godkjent Magyar Geofizika 0025-0120 http://N/A 0 Geofag
Godkjent Management and Labour Studies (MLS) 0258-042X 2321-0710 https://journals.sagepub.com/home/mls 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Management International (MI) 1206-1697 1918-9222 http://www.managementinternational.ca/catalog/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Materials Research Proceedings (MRP) 2474-3941 2474-395X https://www.mrforum.com/materials-research-proceedings-volumes/ 0 Materialteknologi
Godkjent Materials Today Advances 2590-0498 https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-advances 1 Maskinteknikk
Godkjent Materials Today Physics 2542-5293 http://www.sciencedirect.com/science/journal/25425293 1 Materialteknologi
Godkjent Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Prichernomor'ya 2713-2021 http://en.maiask.ru/ 1 Historie
Godkjent Medical Research Journal (MRJ) 2451-2591 2451-4101 https://journals.viamedica.pl/medical_research_journal/index 1 Generell medisin
Ikke godkjent Medical Writing 2047-4806 2047-4814 https://journal.emwa.org/ 0 Generell medisin
Ikke godkjent medien & zeit: Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart 0259-7446 https://medienundzeit.at/ 0 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Medienobservationen 1612-7315 https://www.medienobservationen.de/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases (MJHID) 2035-3006 http://www.mjhid.org/index.php/mjhid 1 Hematologi
Godkjent Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 0355-0192 http://www.ufy.fi/en/publications/memoires-de-la-societe-neophilologique 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 0373-6873 1796-9816 https://journal.fi/msff/index 0 Biologi
Godkjent Methods and Protocols (MP) 2409-9279 https://www.mdpi.com/journal/mps 1 Geofag
Ikke godkjent Microbes and Infectious Diseases (MID) 2682-4132 2682-4140 https://mid.journals.ekb.eg/ 0 Infeksjoner
Godkjent Microbial Cell (MIC) 2311-2638 http://microbialcell.com/ 1 Biologi
Godkjent Mitteilungsblatt (Deutsche China-Gesellschaft) 1436-8048 http://universitypress.eu/de/bgca.php 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Moscow University Geology Bulletin 0145-8752 1934-8436 https://www.springer.com/journal/11969 0 Geofag
Godkjent Munhwa wa Yunghap 1225-0422 http://submission.cnc1979.net/html/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice 2516-0052 http://murmurations.cloud/ojs/index.php/murmurations 1 Psykologi
Godkjent Music in Art: International Journal for Music Iconography 1522-7464 2169-9488 http://www.musiciconography.org/music-in-art/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Nano Convergence 2196-5404 https://nanoconvergencejournal.springeropen.com/ 1 Materialteknologi
Godkjent Nano-Micro Letters (NML) 2311-6706 2150-5551 https://www.springer.com/journal/40820 1 Generell teknologi
Godkjent Nature Reviews Earth & Environment 2662-138X https://www.nature.com/natrevearthenviron/ 1 Biologi
Godkjent Neurodegenerative Disease Management 1758-2024 1758-2032 https://www.futuremedicine.com/loi/nmt 1 Nevrologi
Godkjent Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии 2658-7955 https://smu.psychiatr.ru/neurodynamics/ 1 Psykologi
Godkjent Neuro-Oncology Advances (NOA) 2632-2498 https://academic.oup.com/noa 1 Onkologi
Godkjent New Academia Publishing (NAP) [forlag] [forlag] http://www.newacademia.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent New England Classical Journal (NECJ) 0739-1188 https://crossworks.holycross.edu/necj 1 Gresk og latin
Godkjent Nonprofit and Civil Society Studies 1568-2579 2628-3301 https://www.springer.com/series/6339 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Nova pravna revija (NPR) 2233-0151 https://www.nova-pravna-revija.info/bhs/NPR/Journal/Index/c6df5216-bc16-4fac-b62b-4e54372d9290 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Oceanological and Hydrobiological Studies 1730-413X 1897-3191 https://www.degruyter.com/view/j/ohs 0 Geofag
Godkjent Ola Financiera 1870-1442 http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/35/index.html 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent One Earth 2590-3330 2590-3322 https://www.cell.com/one-earth/home 1 Biologi
Godkjent Oxford Studies in Medieval Philosophy (OSMP) 2472-307X https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-studies-in-medieval-philosophy-osmp/?lang=en&cc=no 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Pakistan Journal of History and Culture (PJHC) 1012-7682 http://www.nihcr.edu.pk/Research_English_Journal.html 0 Idrettsforskning
Godkjent Pakistan Journal of Medicine and Dentistry (PMJD) 2313-7371 2308-2593 https://pjmd.zu.edu.pk/ 1 Biomedisin
Godkjent Papeles de trabajo sobre cultura, educación y desarrollo humano 1699-437X http://psicologia.udg.edu/PTCEDH/presentation.asp 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo 0031-403X 1990-2182 https://pediatriajournal.ru/ 0 Pediatri
Utsatt Peer Community in Ecology (PCI Ecology) 2606-4979 https://ecology.peercommunityin.org Biologi
Utsatt Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol) 2551-668X https://evolbiol.peercommunityin.org Biologi
Godkjent PharmacoEconomics - Open 2509-4262 2509-4254 https://www.springer.com/journal/41669 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent PHASIS: Greek and Roman Studies 1512-1046 2346-8459 http://phasis.tsu.ge/index.php/PJ 1 Gresk og latin
Godkjent Phonological Data & Analysis (PDA) 2642-1828 https://phondata.org/index.php/pda 1 Lingvistikk
Godkjent Physics Open 2666-0326 https://www.sciencedirect.com/journal/physics-open 1 Fysikk
Godkjent Phänomenologische Erziehungswissenschaft 2512-126X 2512-1278 https://www.springer.com/series/13404 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Plant Gene 2352-4073 https://www.sciencedirect.com/journal/plant-gene 1 Biologi
Godkjent Pleura and Peritoneum 2364-7671 2364-768X http://nsd.no/ 1 Generell medisin
Godkjent PNRPU Mechanics Bulletin 2224-9893 2226-1869 https://ered.pstu.ru/index.php/mechanics/index 1 Fysikk
Ikke godkjent Polski Przeglad Chirurgiczny 0032-373X 2299-2847 https://ppch.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 0 Kirurgiske fag
Godkjent Portuguese Journal of Public Health 2504-3137 2504-3145 https://www.karger.com/Journal/Home/275178 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion 1866-878X https://www.peterlang.com/view/serial/PPL 1 Lingvistikk
Godkjent Proceedings (IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces) 2642-5246 2642-5254 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000791/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction (PACMHCI) 2573-0142 https://dl.acm.org/toc/pacmhci/2017/1/EICS 1 Informatikk
Godkjent Proceedings of the Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education (RUME) 2474-9346 http://sigmaa.maa.org/rume/Site/Proceedings.html 1 Matematikk
Godkjent Proceedings of the European Conference of the Prognostics and Health Management Society (PHME) 2325-016X http://phmeurope.org/ 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Proceedings of the International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS) 2164-5256 2164-5264 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000574/all-proceedings 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent Proceedings of the Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX) 2164-0300 https://www.siam.org/conferences/about-siam-conferences/proceedings 0 Matematikk
Godkjent Processes 2227-9717 http://www.mdpi.com/journal/processes 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2082-1212 https://marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/Autorzy.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent Quintú Quimün 2591-541X http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/lingustica/index 1 Romansk
Godkjent Quintus [forlag] [forlag] https://www.quintus-verlag.de 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Regenerative Biomaterials 2056-3426 https://academic.oup.com/rb 1 Materialteknologi
Godkjent Religions 2077-1444 http://www.mdpi.com/journal/religions 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Reproductive and Developmental Medicine 2096-2924 2589-8728 http://www.repdevmed.org/ 1 Biologi
Godkjent Research in Number Theory 2522-0160 2363-9555 https://www.springer.com/journal/40993 1 Matematikk
Godkjent Research in the Mathematical Sciences 2522-0144 2197-9847 https://www.springer.com/journal/40687 1 Matematikk
Godkjent Resonancias 0717-3474 0719-5702 http://resonancias.uc.cl/en/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Results and Problems in Cell Differentiation 0080-1844 1861-0412 https://link.springer.com/bookseries/400 1 Biologi
Godkjent Results in Chemistry 2211-7156 https://www.sciencedirect.com/journal/results-in-chemistry 1 Kjemi
Godkjent Results in Materials 2590-048X https://www.sciencedirect.com/journal/results-in-materials 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Revista Brasileira de Estudos Organizacionais 2447-4851 https://rbeo.emnuvens.com.br/rbeo/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista Científica General José María Córdova (RCGJMC) 1900-6586 2500-7645 https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista Educación las Américas 0719-7128 http://revistas.udla.cl/rea/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista UNISCI 2386-9453 http://www.unisci.es/home/ 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Revue des Études Tardo-antiques (RET) 2115-8266 http://www.revue-etudes-tardo-antiques.fr/ 0 Gresk og latin
Godkjent Revue Éducation Comparée 0339-5456 http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Revue Europeenne d' Economie et Management des Services (REEMS) 2497-0107 2555-0284 https://classiques-garnier.com/revue-europeenne-d-economie-et-management-des-services.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur 2076-8427 https://journals.openedition.org/ripes/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revue Nordique des Études Francophones 2003-0401 https://franorfon.org/ 1 Romansk
Godkjent Rheumatology - Advances in Practice (Rheumap) 2514-1775 https://academic.oup.com/rheumap 1 Revmatologi
Ikke godkjent Routledge Focus [forlag] [forlag] https://www.routledge.com/reference/collections/12440 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent SALU-Commerce & Economics Review 2415-5284 2522-3291 https://cer.salu.edu.pk/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Samfund og rusmidler 1904-6987 https://unipress.dk/bogserier/samfund-og-rusmidler/ 0 Sosialforskning
Godkjent Savoirs En Prisme (SEP) 2260-7838 https://savoirsenprisme.com/accueil/presentation/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Scene 2044-3714 2044-3722 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=206/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Scholarly Assessment Reports 2689-5870 https://www.scholarlyassessmentreports.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scientific and Technical Information Processing 0147-6882 1934-8118 https://www.springer.com/journal/11984 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Scottish History Society [forlag] [forlag] https://boydellandbrewer.com/imprints-affiliates/scottish-history-society.html 1 Blandet fag/disiplin
Utsatt SEG technical program expanded abstracts 1949-4645 https://library.seg.org/series/segeab Geofag
Ikke godkjent Sens Public 2104-3272 http://www.sens-public.org 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent SGIR Review 2577-0233 2577-025X http://www.thesgir.org/sgir-review.html 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Shoulder & Elbow 1758-5732 1758-5740 https://journals.sagepub.com/home/sel 1 Kirurgiske fag
Godkjent SKASE Journal of Theoretical Linguistics 1336-782X http://www.skase.sk/jtl.html 1 Lingvistikk
Godkjent Skeletal Muscle 2044-5040 https://skeletalmusclejournal.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Godkjent Sleep Disorders 2090-3545 2090-3553 https://www.hindawi.com/journals/sd/ 1 Nevrologi
Godkjent Smart Cities 2624-6511 https://www.mdpi.com/journal/smartcities 1 Informatikk
Godkjent SN Computer Science 2662-995X 2661-8907 https://www.springer.com/journal/42979 1 Informatikk
Godkjent SN Operations Research Forum 2662-2556 https://www.springer.com/journal/43069 1 Matematikk
Godkjent SN Partial Differential Equations and Applications (SN PDE) 2662-2963 2662-2971 https://www.springer.com/journal/42985 1 Matematikk
Godkjent Society 2338-6932 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGdial) [forlag] [forlag] http://www.sigdial.org 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2548-0723 https://dergipark.org.tr/en/pub/jssr 0 Idrettsforskning
Ikke godkjent Sport en Geneeskunde 1874-6659 http://N/A 0 Idrettsforskning
Godkjent Springer Proceedings in Complexity 2213-8684 2213-8692 https://www.springer.com/series/11637 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Springer Series in Geomechanics and Geoengineering 1866-8755 1866-8763 https://www.springer.com/series/8069 1 Geofag
Godkjent Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology 1608-9057 1857-3533 http://www.e-anthropology.com/English/About-Journal/default.aspx 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini 0562-2816 http://www.missionswissenschaft.eu/missionswissenschaft/publikationen/studia-instituti.php 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studia musicologica Upsaliensia 0081-6744 http://uu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-2057&language=no&searchType=SIMPLE&query=Studia+musicologica+Upsaliensia&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all 1 Musikkvitenskap
Godkjent Studia Rossica Gedanensia 2449-6715 2392-3644 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Studies in Nepali History and Society (SINHAS) 1025-5109 http://www.martinchautari.org.np/index.php/studies-in-nepali-history-and-society-sinhas 1 Sosialantropologi
Godkjent Sustainability 2071-1050 http://mdpi.com/journal/sustainability 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Sustainable Environment Research (SER) 2468-2039 https://sustainenvironres.biomedcentral.com 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Sustainable Futures 2666-1888 https://www.journals.elsevier.com/sustainable-futures 1 Energi
Godkjent Sustinere: Journal of Environment and Sustainability 2549-1245 2549-1253 https://sustinerejes.com/index.php/a/about2 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Synthetic Biology 2397-7000 https://academic.oup.com/synbio/pages/About 1 Biologi
Godkjent Technology Architecture + Design (TAD) 2475-1448 2475-143X https://www.tandfonline.com/toc/utad20/current 1 Arkitektur og design
Godkjent Temperature 2332-8940 2332-8959 https://www.tandfonline.com/toc/ktmp20/current 1 Biologi
Godkjent Textile & Leather Review 2623-6257 2623-6281 http://www.textile-leather.com/ 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Textual History of the Bible (THB) 2468-3027 2452-4107 https://brill.com/view/serial/THB 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The Asia-Pacific Education Researcher (TAPER) 0119-5646 2243-7908 https://link.springer.com/journal/40299 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent The Cinematography Journal 2684-3994 https://cinematographyinprogress.com/index.php/cito 0 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent The Functional Foods in Health and Disease (FFHD) 2378-7007 2160-3855 https://www.ffhdj.com/index.php/ffhd 0 Sosialforskning
Godkjent The International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC) 2285-9225 2286-0096 https://www.ijisc.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent The Journal of International Logistics and Trade (JILT) 1738-2122 2508-7592 http://acoms.jams.or.kr/journal.do?method=journalintro&journalSeq=J000021 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent The Journal of Language & Literacy Education (JoLLE) 1559-9035 http://jolle.coe.uga.edu/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Lancet Rheumatology 2665-9913 https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/home 1 Revmatologi
Ikke godkjent The Naval Architect 0306-0209 https://www.rina.org.uk/tna.html 0 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Thersites: Journal for Transcultural Presences & Diachronic Identities from Antiquity to Date 2364-7612 https://thersites-journal.de/index.php/thr 0 Gresk og latin
Godkjent Tijdschrift voor HRM 1388-1302 https://www.aup.nl/nl/journal/tijdschrift-voor-hrm 1 Sosialforskning
Godkjent Tissue Barriers 2168-8370 https://www.tandfonline.com/toc/ktib20/current 1 Generell medisin
Godkjent Trabalhos em Linguística Aplicada 0103-1813 2175-764X https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/about 1 Lingvistikk
Godkjent Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (TTMC) 2352-1805 2352-1813 https://benjamins.com/catalog/ttmc 1 Lingvistikk
Godkjent Transport Findings 2652-0397 https://transportfindings.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Trends in Phytochemical Research (TPR) 2588-3623 2588-3631 http://tpr.iau-shahrood.ac.ir/ 1 Kjemi
Godkjent Tzintzun. Revista de Estudios Históricos 1870-719X 2007-963X http://tzintzun.umich.mx 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent University of Manitoba Press (UMP) [forlag] [forlag] https://uofmpress.ca/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of New Mexico Press (UNM Press) [forlag] [forlag] https://unmpress.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Urban Rail Transit 2199-6687 2199-6679 https://www.springer.com/journal/40864/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Virtual Reality and Intelligent Hardware (VRIH) 2096-5796 2666-1209 http://www.keaipublishing.com/en/journals/virtual-reality-and-intelligent-hardware/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Vom Wasser 0083-6915 2699-1721 http://www.wasserchemische-gesellschaft.de/en/vom-wasser-das-journal/seiten/vom-wasser-the-journal 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent War (Hi) Stories 2511-5154 2698-2064 https://brill.com/view/serial/WHS 1 Historie
Godkjent Weather and Climate Dynamics (WCD) 2698-4016 https://www.weather-climate-dynamics.net/index.html 1 Geofag
Ikke godkjent Working with Older People (WWOP) 1366-3666 2042-8790 https://www.emeraldgrouppublishing.com/wwop.htm 0 Sykepleie
Godkjent World Forests 0785-8388 1457-5736 https://www.springer.com/series/6679 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent World Scientific Series in R&D Management 2591-7498 2591-7501 https://www.worldscientific.com/series/wssrdm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent WPOM-Working Papers on Operations Management 1989-9068 https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent WSEAS Transactions on Environment and Development 1790-5079 2224-3496 http://wseas.org/wseas/cms.action?id=4031 1 Biologi
Godkjent Yükseköğretim Dergisi 2146-796X 2146-7978 http://www.yuksekogretim.org/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2146-5959 2146-5967 http://higheredu-sci.beun.edu.tr/index.php3 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (Zapiski RMO) 0869-6055 2658-4352 https://journals.eco-vector.com/0869-6055/index 1 Geofag
Godkjent Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (ZNThG) 0943-7592 1612-9776 http://www.degruyter.com/view/j/znth 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки 2522-4360 2522-4379 http://visnykznu.org/pages/1768.eng.html 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление 1999-4508 2686-8253 https://www.waterjournal.ru/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Журнал Фронтирных Исследований 2500-0225 https://jfs.today/index.php/jfs 1 Historie
Godkjent Порівняльно-педагогічні студії 2306-5532 2312-1904 http://pps.udpu.edu.ua 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Устойчивое лесопользование 2308-541X https://wwf.ru/en/resources/publications/periodicals/zhurnal-ustoychivoe-lesopolzovanie/ 0 Biologi
Godkjent مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد 2676-184X 2710-8856 https://mer-j.com/merj/index.php/merj 1 Samfunnsøkonomi