Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2020 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 14.10.2020. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent [in]Transition 2469-4312 http://mediacommons.org/intransition/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 0208-6034 2449-8300 https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) 0346-5462 http://www.ub.uu.se/upu/auu 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Advanced Dental Journal 2636-302X 2636-3038 https://adjc.journals.ekb.eg/ 0 Odontologi
Godkjent Advances in Autism (AIA) 2056-3868 2056-3876 http://www.emeraldinsight.com/loi/aia 1 Psykologi
Godkjent Advances in Education Sciences 2668-5256 https://aesj.ro/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Advances in Global Leadership (AGL) 1535-1203 2056-5925 https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1535-1203 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Advances in Neurodevelopmental Disorders 2366-7532 2366-7540 https://www.springer.com/journal/41252 1 Psykologi
Godkjent Advances in Orthopedics and Sports Medicine 2641-6859 https://kosmospublishers.com/advances-in-orthopedics-and-sports-medicine/ 1 Pediatri
Godkjent AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 1804-1930 https://online.agris.cz/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent AI 2673-2688 https://www.mdpi.com/journal/ai 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 1986-5821 http://pf.sum.ba/2-uncategorised/694-xvi-me%C4%91unarodno-savjetovanje-aktualnosti-gra%C4%91anskog-i-trgova%C4%8Dkog-zakonodavstva-i-pravne-prakse.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent ALIFE : Proceedings of the Artificial Life Conference 2693-1508 https://www.mitpressjournals.org/loi/isal 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Alternative Francophone - Pour une francophonie en mode mineur (AF) 1916-8470 https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/about 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Analog Game Studies (AGS) 2643-7112 http://analoggamestudies.org/ 0 Kulturvitenskap
Godkjent Annales des Mines - Responsabilité & Environnement 1268-4783 2271-8052 http://annales.org/index.html 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Annals of British Medical Sciences (ABMS) 2397-1762 http://www.abmsj.co.uk/index.htm 0 Generell medisin
Godkjent Ansiedad y Estrés 1134-7937 2174-0437 https://www.sciencedirect.com/journal/ansiedad-y-estres 1 Psykologi
Godkjent Applications in Engineering Science 2666-4968 https://www.sciencedirect.com/journal/Applications-in-Engineering-Science 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Applied Physics Research 1916-9639 1916-9647 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/apr 0 Fysikk
Godkjent Archaeologiae. Research by Foreign Missions in Italy. 1723-5804 1724-2274 http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=95&h=434&w=300 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Ariadna Ediciones [forlag] [forlag] http://ariadnaediciones.cl/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Asian Pacific Journal of Health Sciences (AJPHS) 2350-0964 2349-0659 http://apjhs.com/index.php/apjhs 1 Generell medisin
Godkjent Athens Journal of Sports (AJS) 2241-7915 https://www.athensjournals.gr/ajspo 1 Idrettsforskning
Godkjent Behavioral Science & Policy (BSP) 2379-4607 2379-4615 https://behavioralpolicy.org/publications/ 1 Psykologi
Godkjent Beijing International Review of Education 2590-2547 2590-2539 https://brill.com/view/journals/bire/bire-overview.xml 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Bienestar 0122-011X https://issuu.com/magno123/docs/bienestar_167 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Bioactive Materials 2452-199X https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials 1 Materialteknologi
Godkjent Biophysical Economics and Sustainability 2366-0112 2366-0120 https://www.springer.com/journal/41247 1 Industriell økonomi
Ikke godkjent Bled Workshops in Physics 1580-4992 http://nsd.no/ 0 Fysikk
Godkjent BMJ Innovations 2055-8074 2055-642X https://innovations.bmj.com/ 1 Generell medisin
Godkjent BMJ Simulation & Tecnnology Enhanced Learning (BMJ STEL) 2056-6697 https://stel.bmj.com 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Boletín de la Sociedad Entomològica Aragonesa (Boletín de la S.E.A.) 1134-6094 http://sea-entomologia.org/Publicaciones/Boletines/boletinSEAenglish.htm 0 Biologi
Godkjent Brill Research Perspectives in the Law of the Sea (RPLS) 2451-9340 2451-9359 https://brill.com/view/journals/rpls/rpls-overview.xml 1 Rettsvitenskap
Godkjent Brno Studies in English 0524-6881 1805-0867 http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/bse 1 Lingvistikk
Godkjent Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1803-7380 2336-4408 http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/bbgn 1 Lingvistikk
Godkjent Buildings & Cities 2632-6655 https://journal-buildingscities.org/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Bulgarian Journal of Soil Science 2534-8787 2367-9212 http://www.bsss.bg/Journal.html 1 Geofag
Ikke godkjent Bulletin of the International Dairy Federation 0259-8434 http://NA 0 Biologi
Godkjent Cambio: Rivista sulle trasformazioni sociali 2239-1118 https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/index 1 Sosiologi
Godkjent Cambridge International Law Journal (CILJ) 2398-9173 2398-9181 https://www.elgaronline.com/view/journals/cilj/cilj-overview.xml 1 Rettsvitenskap
Godkjent Cambridge Scholars Publishing [forlag] [forlag] https://www.cambridgescholars.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Cardiovascular Intervention and Therapeutics (CVIT) 1868-4300 1868-4297 https://www.springer.com/journal/12928 0 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Case Studies in Chemical and Environmental Engineering (CSCEE) 2666-0164 https://www.sciencedirect.com/journal/case-studies-in-chemical-and-environmental-engineering 1 Kjemisk teknologi
Ikke godkjent Cellular and Molecular Biology 0145-5680 1165-158X https://www.cellmolbiol.org/index.php/CMB 0 Biomedisin
Godkjent Central European Journal of Labour Law and Personnel Management 2644-4917 2644-4542 https://llajournal.com/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Chelonian Conservation and Biology 1071-8443 1943-3956 https://meridian.allenpress.com/ccb 1 Biologi
Ikke godkjent Clinical Advances in Hematology and Oncology (CAH&O) 1543-0790 https://www.hematologyandoncology.net/ 0 Hematologi
Ikke godkjent Clinical Investigation (OACLI) 2041-6792 2041-6806 https://www.openaccessjournals.com/journals/clinical-investigation.html 0 Generell medisin
Godkjent Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 1178-7015 https://www.dovepress.com/clinical-cosmetic-and-investigational-dermatology-journal 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Common Ground Research Networks [forlag] [forlag] https://cgnetworks.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Computational Psychiatry 2379-6227 https://www.mitpressjournals.org/loi/cpsy 1 Psykologi
Godkjent Comunicata Scientiae 2176-9079 2177-5133 https://www.comunicatascientiae.com.br 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Consensus - A Canadian Journal of Public Theology 0317-1493 2369-2685 https://scholars.wlu.ca/consensus/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Contemporary Jewry 0147-1694 1876-5165 https://www.springer.com/journal/12397 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Critical Times 2641-0478 https://read.dukeupress.edu/critical-times 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe 1852-0723 http://cubaarqueologica.org/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Current diabetes reviews 1573-3998 1875-6417 https://www.eurekaselect.com/587/journal/current-diabetes-reviews 1 Endokrinologi
Godkjent Current Research in Green and Sustainable Chemistry 2666-0865 https://www.sciencedirect.com/journal/Current-Research-in-Green-and-Sustainable-Chemistry 1 Kjemi
Godkjent Current Robotics Reports 2662-4087 https://www.springer.com/journal/43154 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Cybernetics and Information Technologies (CIT) 1311-9702 1314-4081 http://www.cit.iit.bas.bg/ 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent CytoJournal 0974-5963 1742-6413 https://cytojournal.com/ 0 Biomedisin
Ikke godkjent Diabetes and it´s Complications (DC) 2639-9326 http://www.scivisionpub.com/journals/diabetes-its-complications-home 0 Endokrinologi
Godkjent Diritto & questioni pubbliche 1825-0173 http://www.dirittoequestionipubbliche.org/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research (DISER) 2662-2300 https://diser.springeropen.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Diversidade e Gestão 2527-0044 https://itr.ufrrj.br/diversidadeegestao/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent DPCE Online 2037-6677 http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Education Sciences and Psychology 1512-1801 http://gesj.internet-academy.org.ge/en/title_en.php?b_sec=§ion_l=edu 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Egypt und die Levante 1015-5104 1813-5145 https://www.orea.oeaw.ac.at/en/publications/journals/egypt-and-the-levant/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Èlektronnoe modelirovanie 0204-3572 2616-9525 https://www.emodel.org.ua/en/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Empirische Pädagogik (EP) 0931-5020 https://www.vep-landau.de/programm/empirische-paedagogik/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals 2523-7403 2523-7411 https://www.springer.com/series/15893 0 Sosialforskning
Godkjent Engaging Science, Technology, and Society 2413-8053 https://estsjournal.org/index.php/ests 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Environmental Health Insights (EHI) 1178-6302 https://journals.sagepub.com/home/ehi 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Environmental Research and Technology 2636-8498 https://dergipark.org.tr/en/pub/ert 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Etnomusikologian vuosikirja 0783-6821 1799-5256 https://etnomusikologia.journal.fi 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) [forlag] [forlag] https://www.eage.org/en/publications 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy (EJQRP) 1756-7599 http://ejqrp.org/index.php/ejqrp 1 Psykologi
Godkjent European Journal of Jewish Studies (EJJS) 1025-9996 1872-471X https://brill.com/view/journals/ejjs/ejjs-overview.xml 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent European Journal of Physics Education (EJPE) 1309-7202 http://www.eu-journal.org/index.php/EJPE/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent European Journal of Probation (EJP) 2066-2203 https://journals.sagepub.com/home/ejp 1 Rettsvitenskap
Godkjent Exon Publications [forlag] [forlag] https://exonpublications.com/index.php/exon 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Experimental Results 2516-712X https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-results 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Feldherpetologisches Magazin 2198-0683 https://shop.laurenti.de/index.php?cPath=31 0 Biologi
Godkjent Fluids 2311-5521 http://www.mdpi.com/journal/fluids 1 Fysikk
Godkjent Folia Geographica 1336-6157 2454-1001 http://www.foliageographica.sk 1 Geografi
Godkjent Food Ethics 2364-6853 2364-6861 https://www.springer.com/journal/41055 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Forecasting 2571-9394 https://www.mdpi.com/journal/forecasting 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Frontiers in Artificial Intelligence 2624-8212 https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence 1 Informatikk
Godkjent Frontiers in Blockchain 2624-7852 https://www.frontiersin.org/journals/blockchain 1 Informatikk
Godkjent Gebr. Mann Verlag [forlag] [forlag] http://www.reimer-mann-verlag.de/mann/verlag/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Global Business and Finance Review (GBFR) 1088-6931 2384-1648 http://www.gbfrjournal.org/html/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Global Education in the 21st Century 2542-9728 2542-9736 https://brill.com/view/serial/GECS 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Global Education Review (GER) 2325-663X https://ger.mercy.edu/index.php/ger 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Global Justice: Theory Practice Rhetoric (TPR) 1835-6842 https://www.theglobaljusticenetwork.org/index.php/gjn 1 Statsvitenskap
Godkjent Global Media Journal - Turkish Edition (GMJ-TR) 1309-7601 https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Granular Computing 2364-4966 2364-4974 https://www.springer.com/journal/41066 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Graphics and Visual Computing 2666-6294 https://www.sciencedirect.com/journal/graphics-and-visual-computing 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent Hakirah: The Flatbush Journal of Jewish Law and Thought 1532-1290 http://hakirah.org 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent HardwareX 2468-0672 https://www.sciencedirect.com/journal/hardwarex 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Health Professions Education 2452-3011 https://www.sciencedirect.com/journal/health-professions-education 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Hentrich & Hentrich [forlag] [forlag] https://www.hentrichhentrich.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Himalayan Geology 0971-8966 https://www.himgeology.com/index.php 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Horticulture Research 2662-6810 2052-7276 https://www.nature.com/hortres/ 1 Biologi
Ikke godkjent IAEE International Conference 1559-792X https://www.iaee.org/en/publications/proceedings.aspx 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2687-2811 https://dergipark.org.tr/en/pub/ibad 1 Sosialforskning
Godkjent ICONARP International Journal of Architecture and Planning 2147-9380 http://iconarp.ktun.edu.tr/iconarp 1 Arkitektur og design
Godkjent IEEE Circuits and Systems Magazine (CAS Magazine) 1531-636X 1558-0830 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=7384 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Networking Letters 2576-3156 https://www.comsoc.org/publications/journals/ieee-lnet 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE Open Journal of Power Electronics (OJPE) 2644-1314 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8782709 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Open Journal of the Computer Society (OJ-CS) 2644-1268 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=8782664 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine 2380-1298 2333-942X https://www.ieeesmc.org/publications/smc-magazine 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Implementation Science Communications 2662-2211 https://implementationsciencecomms.biomedcentral.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Incarceration: An international journal of imprisonment, detention and coercive confinement 2632-6663 https://journals.sagepub.com/home/icn 1 Rettsvitenskap
Godkjent Interférences littéraires 2031-2970 http://www.interferenceslitteraires.be/index.php/illi 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Asian Education (IJAE) 2722-8592 https://ijae.journal-asia.education/index.php/data 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Bullying Prevention 2523-3653 2523-3661 https://www.springer.com/journal/42380 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Cultic Studies (IJCS) 2154-7270 2154-7289 https://www.icsahome.com/icsa-publications/ijcs 1 Psykologi
Ikke godkjent International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 2412-6551 2225-658X https://sdiwc.net/Journals.php 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA) 2241-4754 https://www.ijeba.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Implant Dentistry 2198-4034 https://journalimplantdent.springeropen.com/ 1 Odontologi
Godkjent International Journal of Nursing Studies Advances (IJNS Advances) 2666-142X https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-nursing-studies-advances 1 Sykepleie
Ikke godkjent International Journal of Social Sciences and Education (IJSSE) 2227-393X 2223-4934 http://www.ijsse.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Technoethics (IJT) 1947-3451 1947-346X https://www.igi-global.com/journal/international-journal-technoethics/1156 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Technology, Modeling and Management 0975-7171 https://serialsjournals.com/index.php?route=product%2Fproduct&path=58&product_id=611 0 Industriell økonomi
Godkjent International Journal of Urban Planning and Smart Cities (IJUPSC) 2644-1659 2644-1667 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-urban-planning-smart/224360 1 Geografi
Godkjent International Journal of Urban Sciences (IJUS) 1226-5934 2161-6779 https://www.tandfonline.com/toc/rjus20/current 1 Geografi
Godkjent International Journal on Information Technologies and Security (IJITS) 1313-8251 http://ijits-bg.com/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics (IHLL) 2213-3887 https://benjamins.com/catalog/ihll 1 Romansk
Godkjent Italique - Poesie italienne de la renaissance 1423-3983 1663-4438 https://journals.openedition.org/italique/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine 2469-3103 http://physicalrehabilitation.jacobspublishers.com/ 0 Generell medisin
Godkjent JCSM Rapid Communications 2617-1619 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26171619 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Jiaoyu Yanjiu 1002-5731 http://www.nies.net.cn/jyyj/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent JMIR Nursing 2562-7600 https://nursing.jmir.org/ 1 Sykepleie
Godkjent Journal of Agricultural and Marine Sciences (JAMS) 2410-1060 2410-1079 https://journals.squ.edu.om/index.php/jams 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Applied Pharmaceutical Research 2348-0335 https://japtronline.com 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Athlete Development and Experience (JADE) 2642-9276 https://scholarworks.bgsu.edu/jade/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Autoethnography (JoAE) 2637-5192 https://online.ucpress.edu/joae 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Biobased Materials and Bioenergy (JBMB) 1556-6560 1556-6579 http://www.aspbs.com/jbmbe 0 Biologi
Ikke godkjent Journal of Biomaterials and Tissue Engineering (JBT) 2157-9083 2157-9091 http://www.aspbs.com/jbt.html 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Journal of Biomedical Nanotechnology 1550-7033 1550-7041 http://www.aspbs.com/jbn/ 0 Biomedisin
Godkjent Journal of Caring Science (JCS) 2251-9920 https://jcs.tbzmed.ac.ir/ 1 Sykepleie
Godkjent Journal of College Reading and Learning 1079-0195 2332-7413 https://www.tandfonline.com/toc/ucrl20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Comparative & International Higher Education (JCIHE) 2151-0393 2151-0407 https://www.ojed.org/index.php/jcihe/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 1546-1955 1546-1963 http://www.aspbs.com/ctn/ 0 Materialteknologi
Ikke godkjent Journal of Cybersecurity and Privacy (JCP) 2624-800X https://www.mdpi.com/journal/jcp 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Data, Information and Management 2524-6356 2524-6364 https://www.springer.com/journal/42488 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Journal of Degraded and Mining Lands Management 2339-076X 2502-2458 http://www.jdmlm.ub.ac.id 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Design Thinking (JDT) 2645-3304 2717-1183 https://jdt.ut.ac.ir 0 Arkitektur og design
Godkjent Journal of Digital Landscape Architecture (JoDLA) 2367-4253 2511-624X https://gispoint.de/jodla.html 1 Arkitektur og design
Godkjent Journal of Digital Social Research (JDSR) 2003-1998 https://www.jdsr.io/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Elliptic and Parabolic Equations (JEPE) 2296-9020 2296-9039 https://www.springer.com/journal/41808 1 Matematikk
Godkjent Journal of Energy 2356-735X 2314-615X https://www.hindawi.com/journals/jen/ 1 Energi
Godkjent Journal of English as an International Language 2200-2006 2200-2014 https://www.eilj.com/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Journal of European Landscapes (JEL) 2452-1051 https://journalofeuropeanlandscapes.eu/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Global Postcolonial Studies 2643-8380 2643-8399 http://journals.upress.ufl.edu/jgps/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Health Research 0857-4421 2586-940X https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jhr 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of History Culture and Art Research 2147-0626 http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk 1 Kulturvitenskap
Godkjent Journal of Human Rights and Social Work 2365-1792 https://www.springer.com/journal/41134 1 Sosialforskning
Godkjent Journal of Illicit Economies and Development (JIED) 2516-7227 https://jied.lse.ac.uk/ 1 Utviklingsstudier
Godkjent Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS) 1846-3312 1846-9418 https://jios.foi.hr/index.php/jios 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Innovation & Knowledge (JIK) 2530-7614 2444-569X https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-innovation-and-knowledge 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED) 2247-4579 2392-7127 http://www.jiped.ub.ro/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Japonisme (JOJ) 2405-4984 2405-4992 https://brill.com/view/journals/joj/joj-overview.xml 1 Kunsthistorie
Godkjent Journal of Jewish Identities (JoJI) 1939-7941 1946-2522 https://www.press.jhu.edu/journals/journal-jewish-identities 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Language and Linguistic Studies (JLLS) 1305-578X https://www.jlls.org/index.php/jlls 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Media Literacy Education (JMLE) 2167-8715 https://digitalcommons.uri.edu/jmle/ 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Journal of Medical Imaging and Health Informatics 2156-7018 2156-7026 http://www.aspbs.com/jmihi/contact_jmihi.htm 0 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics (JNO) 1555-130X 1555-1318 http://www.aspbs.com/jno/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Journal of Personalized Medicine 2075-4426 https://www.mdpi.com/journal/jpm 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Prison Education and Reentry (JPER) 2387-2306 https://scholarscompass.vcu.edu/jper/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) 2305-9494 2305-9249 http://centreofexcellence.net/index.php/JSS/index 0 Sosiologi
Godkjent Journal of Spanish Language Teaching 2324-7797 2324-7800 https://www.tandfonline.com/toc/rslt20/current 1 Romansk
Godkjent Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI) 1690-4532 1690-4524 http://www.iiisci.org/Journal/SCI/Home.asp 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Journal of the British Academy (JBA) 2052-7217 https://www.thebritishacademy.ac.uk/publishing/journal-british-academy/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of West African History (JWAH) 2327-1868 2327-1876 https://jwah.msu.edu/ 1 Historie
Godkjent JTO Clinical and Research Reports 2666-3643 https://www.sciencedirect.com/journal/jto-clinical-and-research-reports 1 Onkologi
Ikke godkjent Karnov Group Norway AS [forlag] [forlag] http://www.karnovgroup.no 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Karnov lovkommentarer 2703-7487 https://www.karnovgroup.no 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Karnov tidsskrifter 2703-772X https://www.karnovgroup.no/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal 2414-9942 http://kmlpj.ukma.edu.ua/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Labour History: A Journal of Labour and Social History 0023-6942 1839-3039 https://www.labourhistory.org.au/journal/about/ 1 Historie
Godkjent Lacito Publications [forlag] [forlag] https://lacito-publications.cnrs.fr/presentation/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Language, Culture and Society 2543-3164 2543-3156 https://benjamins.com/catalog/lcs 1 Lingvistikk
Ikke godkjent LC International Journal of STEM (LC-JSTEM) 2708-7123 http://logicalcreations.org/stem 0 Informatikk og datateknikk
Godkjent Learning and Analytics in Intelligent Systems (LAIS) 2662-3447 2662-3455 https://www.springer.com/series/16172 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Lecture Notes in Information Systems and Organisation (LNISO) 2195-4968 https://www.springer.com/series/11237 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Literatura: teoría, historia, crítica 0123-5931 2256-5450 https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc 1 Romansk
Ikke godkjent Logic and Philosophy of Time: Themes from Prior 2596-4372 https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/logic-and-philosophy-of-time/default.aspx 0 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent MAHABBAH: Journal of Religion and Education (MJRE) 2723-147X http://mahabbah.org/e-journal/index.php/mjre 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Materials Circular Economy 2524-8146 2524-8154 https://www.springer.com/journal/42824 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Mattering Press [forlag] [forlag] https://www.matteringpress.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent McGill Journal of Sustainable Development Law (MJSDL) 2561-0589 2561-0597 https://www.mcgill.ca/mjsdl/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Migration and Society 2574-1306 2574-1314 https://www.berghahnjournals.com/view/journals/migration-and-society/migration-and-society-overview.xml 1 Sosialantropologi
Godkjent Military Strategy Magazine (MSM) 2708-3071 https://www.militarystrategymagazine.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Mining Science and Technology (Russia) 2500-0632 https://mst.misis.ru 1 Geofag
Godkjent Modern Management Review 2300-6366 2353-0758 http://mmr.prz.edu.pl/en/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cultural 2530-934X https://revistaseug.ugr.es/index.php/modulema 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Muscles, Ligaments and Tendons Journal (MLTJ) 2240-4554 http://www.mltj.online 1 Generell medisin
Godkjent Musiikki 2669-8625 http://musiikki.journal.fi 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Nanoscience and Nanotechnology Letters (NNL) 1941-4900 1941-4919 http://www.aspbs.com/nnl/ 0 Materialteknologi
Godkjent NASSP Bulletin (BUL) 0192-6365 1930-1405 https://journals.sagepub.com/home/bul 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent NAVEIÑ REET: Nordic Journal of Law and Social Research (NNJLSR) 2246-7483 2246-7807 https://tidsskrift.dk/nnjlsr/index 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Net Journal of Agricultural Science (NJAS) 2315-9766 http://www.netjournals.org/agricsci_index.html 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Neurology: Clinical Practice 2163-0402 2163-0933 http://cp.neurology.org/ 1 Nevrologi
Ikke godkjent Neuropsychopharmacologia Hungarica 1419-8711 2064-2512 https://en.mppt.hu/journal/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Nordistica Tartuensia 1406-6149 https://www.maailmakeeled.ut.ee/en/scandinavian/projects-and-networks/nordistica-tartuensia 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent npj Science of Food 2396-8370 https://www.nature.com/npjscifood/ 1 Ernæring
Godkjent Nuclear Physics and Atomic Energy 1818-331X 2074-0565 http://jnpae.kinr.kiev.ua/ 1 Fysikk
Godkjent Oceans 2673-1924 https://www.mdpi.com/journal/oceans 1 Geofag
Godkjent ODEERE: Revista do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade 2525-4715 http://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture 2366-4142 https://www.on-culture.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Utsatt OncoTarget 1949-2553 http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget Onkologi
Godkjent Open Generative Syntax 2699-741X 2568-7336 https://langsci-press.org/catalog/series/ogs 1 Lingvistikk
Godkjent Open Political Science 2543-8042 https://www.degruyter.com/view/journals/openps/openps-overview.xml 1 Statsvitenskap
Godkjent Open Screens 2516-2888 https://openscreensjournal.com/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Optics 2673-3269 https://www.mdpi.com/journal/optics 1 Fysikk
Godkjent Otherness: Essays and Studies 1904-6022 https://www.otherness.dk/journal/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Paediatric and Neonatal Pain 2379-5824 2637-3807 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26373807 1 Pediatri
Godkjent Palgrave Studies in Business, Arts and Humanities (PSBAH) 2662-1266 2662-1274 https://www.palgrave.com/gp/series/15463 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Palgrave Studies in Sub-National Governance 2523-8248 2523-8256 https://www.palgrave.com/gp/series/15960 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Palgrave Studies of Internationalization in Emerging Markets 2662-1185 2662-1193 https://www.palgrave.com/gp/series/15456 1 Industriell økonomi
Utsatt Peer Community in Ecology (PCI Ecology) 2606-4979 https://ecology.peercommunityin.org 0 Biologi
Utsatt Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol) 2551-668X https://evolbiol.peercommunityin.org 0 Biologi
Godkjent PHAGE: Therapy, Applications, and Research 2641-6530 2641-6549 https://home.liebertpub.com/publications/phage/652 1 Biologi
Godkjent Pipeline Science and Technology (PST) 2514-541X 2652-371X http://pipeline-science.com/index.php/PST 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Plant Direct 2475-4455 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24754455 1 Biologi
Ikke godkjent Polish Journal of English Studies (PJES) 2545-0131 2543-5981 http://pjes.edu.pl/start/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Proceedings of the IEEE National Aerospace Electronics Conference (NAECON) 0547-3578 2379-2027 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000024/all-proceedings 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop 2703-6928 https://septentrio.uit.no/index.php/nldl 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent Proceedings of the Summer School Francesco Turco 2283-8996 https://www.summerschool-aidi.it/ 1 Generell teknologi
Godkjent Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM) 2369-8136 https://mcmcongress.com/ 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Progress in Physics 1555-5534 1555-5615 http://www.ptep-online.com/ 0 Fysikk
Godkjent Qingbao xuebao 1000-0135 http://qbxb.istic.ac.cn/CN/volumn/home.shtml 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies 2722-0869 2722-0753 https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/quaerens 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Quantitative Science Studies (QSS) 2641-3337 https://www.mitpressjournals.org/qss 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Quaternary Science Advances 2666-0334 https://www.sciencedirect.com/journal/quaternary-science-advances 1 Geofag
Godkjent rEFLections 1513-5934 2651-1479 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/reflections/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 2477-9083 http://revista.religacion.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities (RAPIDD) 2329-7018 2329-7026 https://www.tandfonline.com/toc/rpid20/current 1 Sosiologi
Godkjent Research and Science Today 2247-4455 2285-9632 https://www.rstjournal.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Review of European and Comparative Law 2545-384X https://czasopisma.kul.pl/recl/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Revista Brasileira de Ciências Ambientais (RBCIAMB) 1808-4524 2176-9478 http://www.rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Revista Colombiana de Matematicas 0034-7426 2357-4100 https://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/index 1 Matematikk
Ikke godkjent Revista da UIIPS - Unidade de Investigacao do Instituto Politécnico de Santarém 2182-9616 2182-9608 https://revistas.rcaap.pt/uiips/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia 0214-4603 1578-1712 https://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309 1 Øre-nese-hals
Godkjent Revista de Psiquiatria y Salud Mental 1888-9891 1989-4600 https://www.elsevier.es/en-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-486 1 Psykiatri
Ikke godkjent Revista Femass 2675-6056 2675-6153 https://revistafemass.org/index.php/femass 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista GEON (Gestión, Organizaciones y Negocios) 2346-3910 https://revistageon.unillanos.edu.co/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (RIPEM) 2238-0345 http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/revista/index.php/ripem/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista international de medicina y ciencias de la actividad fisica y del deporte 1577-0354 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html 1 Idrettsforskning
Godkjent Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2007-0934 2007-9230 https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/ 1 Biologi
Godkjent Rhizomata 2196-5102 2196-5110 https://www.degruyter.com/view/journals/rhiz/rhiz-overview.xml 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Russian Arctic 2658-4255 https://en.russian-arctic.info/ 1 Geofag
Godkjent Safety in Extreme Environments 2524-8170 2524-8189 https://www.springer.com/journal/42797 1 Sosiologi
Ikke godkjent Scholarena Journal of Case Reports (SAJCR) 2375-7043 http://www.scholarena.com/journals/saj-case-reports/jhome.php 0 Generell medisin
Ikke godkjent Science of Advanced Materials (SAM) 1947-2935 1947-2943 http://www.aspbs.com/sam/ 0 Materialteknologi
Godkjent Scripta Judaica Cracoviensia: Studia z historii, kultury i religii Żydów 1733-5760 2084-3925 https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Security and Privacy 2475-6725 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24756725 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent SEG technical program expanded abstracts 1949-4645 https://library.seg.org/series/segeab 0 Geofag
Godkjent Seismograf Peer 2245-4705 http://Seismograf.org/peer 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Semantic Fieldwork Methods 2562-9271 https://ojs.library.ubc.ca/index.php/storyboards/index 0 Lingvistikk
Godkjent Seminars in Oncology Nursing (SON) 0749-2081 1878-3449 https://www.sciencedirect.com/journal/seminars-in-oncology-nursing 1 Sykepleie
Godkjent Seychelles Research Journal (SRJ) 1659-7435 https://www.seychellesresearchjournal.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2089-6239 2549-0648 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/index 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Shuichan Xuebao 1000-0615 http://en.cnki.com.cn/Journal_en/D-D052-SCKX.htm 0 Biologi
Godkjent Signal Transduction and Targeted Therapy 2095-9907 2059-3635 https://www.nature.com/sigtrans/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Sleep Science and Practice (SSP) 2398-2683 https://sleep.biomedcentral.com/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Social Science, Humanities and Sustainability Research (SSHSR) 2690-3628 2690-3636 http://www.scholink.org/ojs/index.php/sshsr/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Sociologia e Antropologia 2236-7527 2238-3875 https://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Sociology of Race and Ethnicity (SRE) 2332-6492 2332-6506 https://journals.sagepub.com/home/sre 1 Sosiologi
Godkjent Solar RRL 2367-198X https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2367198X 1 Materialteknologi
Godkjent South African Journal of Education (SAJE) 0256-0100 2076-3433 http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Species Diversity 1342-1670 http://jssz.sakura.ne.jp/spdiv/ 1 Biologi
Ikke godkjent Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2667-8985 https://dergipark.org.tr/srad 0 Idrettsforskning
Godkjent Springer Climate 2352-0698 2352-0701 https://www.springer.com/series/11741 1 Geofag
Godkjent Structures 2352-0124 https://www.sciencedirect.com/journal/structures 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent STS Encounters 1904-4372 https://www.dasts.dk/?page_id=356 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Student Success 2205-0795 https://studentsuccessjournal.org/issue/archive 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2084-140X 2449-8378 https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/index 1 Historie
Godkjent Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia 1220-0484 2065-9652 http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/index_en.html 1 Romansk
Godkjent Subcellular biochemistry 0306-0225 2542-8810 https://www.springer.com/series/6515 1 Biomedisin
Ikke godkjent Technology Reports of Kansai University (TRKU) 0453-2198 https://www.kansaiuniversityreports.com/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics 2217-8309 2217-8333 http://www.temjournal.com 1 Informatikk og datateknikk
Ikke godkjent Texts in Computational Science and Engineering (TCSE) 1611-0994 2197-179X https://www.springer.com/series/5151 0 Matematikk
Godkjent The Global South 1932-8648 1932-8656 https://iupress.org/journals/globalsouth/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The International Journal of Frontier Sciences (TIJFS) 2618-0359 2618-0367 https://tijfs.com/ 1 Generell medisin
Godkjent The Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) 2593-0273 2593-0281 https://www.digest.ugent.be/ 1 Kjønnsforskning
Godkjent The Journal of Public Space 2206-9658 http://www.journalpublicspace.org 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent The Journal of Replaying Japan 2433-8060 https://replaying.jp/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The Journal of Risk Education (JRE) 2165-6754 http://www.jofriskeducation.org/index.php/jore 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Lancet Digital Health 2589-7500 https://www.thelancet.com/journals/landig/home 1 Generell medisin
Godkjent The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics (PBML) 0032-6585 1804-0462 https://ufal.mff.cuni.cz/pbml 1 Lingvistikk
Godkjent Theology and Sexuality 1355-8358 1745-5170 https://www.tandfonline.com/toc/yths20/current 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Theory and History in the Human and Social Sciences 2523-8663 2523-8671 https://www.springer.com/series/15826 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Tiedao Xuebao 1001-8360 http://NA 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Tirant Lo Blanch Grupo Editorial [forlag] [forlag] https://tirant.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Toxicon: X 2590-1710 https://www.sciencedirect.com/journal/toxicon-x 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Trade, Law and Development (TL&D) 0976-2329 0975-3346 http://www.tradelawdevelopment.com/index.php/tld 1 Rettsvitenskap
Godkjent Translational Medicine of Aging 2468-5011 https://www.sciencedirect.com/journal/translational-medicine-of-aging 1 Geriatri
Godkjent Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi 2687-4830 https://dergipark.org.tr/en/pub/jimuseumed 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Verlag Ernst und Werner Gieseking [forlag] [forlag] http://www.gieseking-verlag.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Vestnik St. Petersburg University: Mathematics 1063-4541 1934-7855 https://www.springer.com/journal/11988 0 Matematikk
Godkjent Westend Verlag [forlag] [forlag] https://www.westendverlag.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent WiderScreen 1795-6161 http://widerscreen.fi/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent World Journal of Biological Chemistry (WJBC) 1949-8454 http://www.wjgnet.com/1949-8454/index.htm 1 Biomedisin
Godkjent World Journal of Cardiology (WJC) 1949-8462 http://www.wjgnet.com/1949-8462/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent World Journal of Diabetes (WJD) 1948-9358 http://www.wjgnet.com/1948-9358/index.htm 1 Endokrinologi
Godkjent World Journal of Gastroenterology (WJG) 1007-9327 2219-2840 https://www.wjgnet.com/1007-9327/index.htm 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (WJGE) 1948-5190 http://www.wjgnet.com/1948-5190/index.htm 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent World Journal of Gastrointestinal Oncology (WJGO) 1948-5204 https://www.wjgnet.com/1948-5204/index.htm 1 Onkologi
Godkjent World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics (WJGPT) 2150-5349 http://www.wjgnet.com/2150-5349/index.htm 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent World Journal of Gastrointestinal Surgery (WJGS) 1948-9366 http://www.wjgnet.com/1948-9366/index.htm 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent World Journal of Hepatology (WJH) 1948-5182 https://www.wjgnet.com/1948-5182/index.htm 1 Generell medisin
Godkjent World Journal of Orthopedics (WJO) 2218-5836 http://www.wjgnet.com/2218-5836/ 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent World Journal of Psychiatry (WJP) 2220-3206 https://www.wjgnet.com/2220-3206/index.htm 0 Psykiatri
Godkjent World Journal of Respirology (WJR) 2218-6255 http://www.wjgnet.com/2218-6255/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent World Journal of Transplantation (WJT) 2220-3230 http://www.wjgnet.com/2220-3230/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Zeitschrift für Kulturmanagement und Kulturpolitik 2363-5525 2363-5533 https://transcript.degruyter.com/view/journals/zkmm/zkmm-overview.xml?tab_body=overview 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Zetetiké 0104-4877 2176-1744 https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Zhongguo Jiaoyu Xuekan 1002-4808 http://www.jcse.com.cn/CN/volumn/home.shtml 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Zhongguo Xunzheng Yixue Zazhi 1672-2531 http://www.cjebm.com/journal/zgxzyxzz?_token=17CE4EAB874E1292C6344E2DC98A8ED0.jvm1 0 Generell medisin
Godkjent Zidonghua Xuebao 0254-4156 http://www.aas.net.cn/ 1 Informatikk og datateknikk
Godkjent AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series 2210-7371 2210-738X https://www.springer.com/series/8825 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Περιοδικό Εκπαίδευση και Θέατρο 1109-821X http://theatroedu.gr/en/What-we-do/Education-Theatre-Journal 1 Teatervitenskap og drama
Ikke godkjent ВИВЛIОθИКА: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies 2333-1658 https://vivliofika.library.duke.edu/ 0 Historie
Godkjent Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки 2522-4360 2522-4379 http://visnykznu.org/pages/1768.eng.html 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Східний світ 1608-0599 1682-5268 https://oriental-world.org.ua/ 1 Historie
Godkjent Этнопсихолингвистика 2658-5650 http://epl-inion.org/en/ 1 Lingvistikk
Godkjent مجلة الفكر القانوني والسياسي 2588-1620 2676-2242 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/445 1 Rettsvitenskap