Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2019 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 18.10.2019. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Ikke godkjent Academy of Management. Annual Meeting Proceedings 0065-0668 2151-6561 https://journals.aom.org/loi/amproc 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS) 2158-656X 2158-6578 https://tmis.acm.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent ACS Applied Bio Materials 2576-6422 https://pubs.acs.org/journal/aabmcb 1 Bioteknologi
Godkjent ACS Infectious Diseases 2373-8227 https://pubs.acs.org/journal/aidcbc 1 Infeksjoner
Godkjent ACS Materials Letters 2639-4979 https://pubs.acs.org/journal/amlcef 1 Materialteknologi
Godkjent Acta Hispánica 1416-7263 https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthisp/issue/view/1620 1 Romansk
Godkjent Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae 0352-7840 2466-2925 http://actahistorica.com/en/ 1 Historie
Godkjent Advanced Information and Knowledge Processing 1610-3947 2197-8441 https://www.springer.com/series/4738 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Advances in standardization research (ASR) 2472-7296 2472-730X https://www.igi-global.com/book-series/advances-standardization-research/154747 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Africa Journal of Intellectual Property (AJIP) 2520-3304 http://www.africau.edu/notices/AJIP_CallForArticles.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent Agenda Internacional 1027-6750 2311-5718 http://revistas.pucp.edu.pe/agendainternacional 1 Statsvitenskap
Godkjent Alkalmazott Műszaki és Pedagógiai tudományos folyóirat 2560-5429 https://jates.org/index.php/jatespath 1 Informatikk
Ikke godkjent Anderseniana 0084-6465 http://anderseniana.dk/ 0 Nordisk
Godkjent Annales d'Éthiopie 0066-2127 2077-0820 http://www.cfee.cnrs.fr/spip.php?article65=&lang=fr 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Annali - Istituto Universitario Orientale. Sezione Gemanica 1124-3724 2421-2644 http://www.unior.it/ateneo/2967/1/annali-sezione-germanica.html 0 Lingvistikk
Godkjent Annals of Cultural Psychology 2687-8135 2687-8143 https://www.infoagepub.com/series/Annals-of-Cultural-Psychology 1 Psykologi
Godkjent Applied Mathematics and Nonlinear Sciences (AMNS) 2444-8656 https://content.sciendo.com/view/journals/amns/amns-overview.xml 1 Matematikk
Godkjent Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística 2007-2023 https://acspyc.es.tl/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Archäologische Informationen 0341-2873 2197-7429 https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia 0004-4679 2244-5927 https://www.asj.upd.edu.ph/index.php 1 Historie
Godkjent Avances de Investigación en Educación Matemática (AIEM) 2254-4313 https://www.aiem.es/index.php/aiem 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 1727-2513 https://www.studienverlag.at/kontakt/ 0 Historie
Godkjent Biblisch-Theologische Studien (BThST) 0930-4800 2567-9120 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/exegese/625/biblisch-theologische-studien 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Big Data 2167-6461 2167-647X https://home.liebertpub.com/publications/big-data/611/overview 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Big Data and Cognitive Computing 2504-2289 https://www.mdpi.com/journal/BDCC/about 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Biodiversity Information Science and Standards (BISS) 2535-0897 https://biss.pensoft.net/ 1 Biologi
Godkjent Blockchain in Healthcare Today (BHTY) 2573-8240 https://blockchainhealthcaretoday.com/index.php/journal 1 Informatikk
Godkjent BMJ Leader 2398-631X https://bmjleader.bmj.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent BMJ Open Ophthalmology 2397-3269 https://bmjophth.bmj.com 1 Øyesykdommer
Ikke godkjent Brill Encyclopedia of Early Christianity Online 2589-7993 https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-encyclopedia-of-early-christianity-online 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Brill Research Perspectives in Religion and Psychology 2589-711X 2589-7128 https://brill.com/view/journals/rpsy/rpsy-overview.xml 0 Psykologi
Godkjent Büchner Verlag [forlag] [forlag] https://www.buechner-verlag.de/buecher/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Cambridge Scholars Publishing [forlag] [forlag] https://www.cambridgescholars.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Canada and Beyond: A Journal of Canadian Literary and Cultural Studies 2254-1179 http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/CanadaBeyond/index 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Časopis za kritiko znanosti 0351-4285 http://www.ckz.si/en/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 2380-3312 https://catalystjournal.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Child Maltreatment (Dordrecht) 2211-9701 2211-971X https://link.springer.com/bookseries/8863 1 Sosialforskning
Ikke godkjent China City Planning Review (CCPR) 1002-8447 http://www.ccprjournal.com.cn/index.htm 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent CLEPUL, Centre de Literaturas e Culturas Lusofonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa [forlag] [forlag] http://www.clepul.eu/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Clinical Medicine Insights: Pediatrics 1179-5565 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/clinical-medicine-insights-pediatrics/journal202641 1 Pediatri
Godkjent Collectanea Christiana Orientalia 1697-2104 2386-7442 https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/cco 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Communications Physics 2399-3650 https://www.nature.com/commsphys/ 1 Fysikk
Godkjent Comparative Legilinguistics - International Journal for Legal Communication 2080-5926 2391-4491 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Composites Communications 2452-2139 https://www.journals.elsevier.com/composites-communications 1 Materialteknologi
Godkjent Conservation Science and Practice (CSP) 2578-4854 https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/25784854/homepage/overview 1 Biologi
Godkjent Corporate Law & Governance Review 2664-1542 https://www.virtusinterpress.org/-Corporate-Law-Governance-Review-.html 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe 1852-0723 http://cubaarqueologica.org/ojs/index.php/cubarq 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Cultural Management: Science and Education 2512-6962 http://www.logos-verlag.de/CMSE 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Current Opinion in Insect Science 2214-5745 2214-5753 https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-insect-science 1 Biologi
Ikke godkjent Depth of Field 2212-6244 http://journal.scherptediepte.eu 0 Kunsthistorie
Godkjent Deuterocanonical and Cognate Literature Studies (DCLS) 1865-1666 https://www.degruyter.com/view/serial/22567 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Diagoras: International Academic Journal on Olympic Studies 2565-196X http://diagorasjournal.com/index.php/diagoras/issue/archive 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH) 2212-0548 https://www.journals.elsevier.com/digital-applications-in-archaeology-and-cultural-heritage/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Digital Biblical Studies 2452-0586 https://brill.com/view/serial/DBS 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Distill 2476-0757 https://distill.pub/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Earth and Environmental Science 2577-0640 https://gavinpublishers.com/journals/journals_details/journal-of-earth-and-environmental-sciences-ISSN-2577-0640 0 Geografi
Ikke godkjent Empirische Pädagogik (EP) 0931-5020 https://www.vep-landau.de/programm/empirische-paedagogik/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Entrepreneurship Education and Pedagogy (EE&P) 2515-1274 https://us.sagepub.com/en-us/nam/entrepreneurship-education-and-pedagogy/journal203418 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Environmental Epigenetics 2058-5888 https://academic.oup.com/eep 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent EPiC Series in Computing 2398-7340 https://easychair.org/publications/EPiC/Computing 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Estudios Económicos 0425-368X 2525-1295 http://www.estudioseconomicos.uns.edu.ar/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Ethics, Politics & Society (EP&S) 2184-2582 http://www.epsjournal.ilch.uminho.pt/index.php/eps 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent European Journal of Ecopsychology (EJE) 2040-4204 2054-6017 http://eje.wyrdwise.com/ 0 Psykologi
Godkjent European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL) 2194-7376 2194-7384 https://www.lexxion.eu/en/journals/epppl/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent EXARC Journal 2212-523X https://exarc.net/journal 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Finsk Tidskrift (FT) 0015-248X http://www.finsktidskrift.fi 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Fire 2571-6255 http://www.mdpi.com/journal/fire 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Frontiers in Sports and Active Living 2624-9367 https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Frontiers of Engineering Management (FEM) 2095-7513 2096-0255 https://link.springer.com/journal/42524 1 Industriell økonomi
Godkjent Geotechnical Research 2052-6156 http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/gr 1 Geofag
Ikke godkjent Gnist- Marxistisk tidsskrift 2535-3195 2535-3209 http://marxisme.no/ 0 Historie
Ikke godkjent Graduate Texts in Mathematics (GTM) 0072-5285 2197-5612 https://www.springer.com/series/136 0 Matematikk
Godkjent Graeco-Latina Brunensia 1803-7402 2336-4424 http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/graeco-latina-brunensia/view?set_language=en 1 Gresk og latin
Godkjent HASER - Revista Internacional de Filosofía Aplicada 2172-055X 2386-4761 https://editorial.us.es/es/revistas/haser 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Health & Justice 2194-7899 https://healthandjusticejournal.biomedcentral.com/ 1 Sosialforskning
Godkjent Homeros 2667-4688 http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/homeros 1 Lingvistikk
Godkjent Human Ethology 2224-4476 http://ishe.org/human-ethology/ 1 Psykologi
Ikke godkjent IAS Think Pieces 2632-1785 2632-1793 https://www.ucl.ac.uk/institute-of-advanced-studies/publications/2019/may/ias-think-pieces-issue-1-lies 0 Kulturvitenskap
Godkjent ICOFOM Study Series (ISS) 2309-1290 2306-4161 http://network.icom.museum/icofom/publications/icofom-study-series/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine (ITSM) 1939-1390 1941-1197 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=5117645 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE-RITA) 1932-8540 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6245520 1 Informatikk
Godkjent Intercultural Communication Education 2209-1041 https://journals.castledown-publishers.com/index.php/ice/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Conference on Systems (ICONS) 2308-4243 http://www.iaria.org/conferences2020/ICONS20.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2158-107X 2158-107X http://thesai.org/Publications/IJACSA 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) 2148-7456 http://submit.ijate.net/ 1 Engelsk
Godkjent International Journal of Business and Society (IJBS) 1511-6670 http://www.ijbs.unimas.my/index.php 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Cartography (IJC) 2372-9333 2372-9341 https://tandfonline.com/toc/tica20/current 1 Geografi
Godkjent International Journal of Computer Trends and Technology http://www.ijcttjournal.org 1 Informatikk
Godkjent International Journal of Economic and Environmental Geology (IJEEG) 2223-957X https://www.econ-environ-geol.org/ 1 Geofag
Godkjent International Journal of Fashion Studies (INFS) 2051-7106 2051-7114 https://www.intellectbooks.com/international-journal-of-fashion-studies 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent International Journal of Forensic Engineering (IJFE) 1744-9944 1744-9952 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijfe 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Higher Education (IJHE) 1927-6044 1927-6052 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Homiletics 2366-7958 http://ijhomiletics.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent International Journal of Innovation Studies 2096-2487 2589-2975 https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-innovation-studies 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences (IJITIS) 2613-7305 http://www.ijitis.org 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Insect Science 1179-5433 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-journal-of-insect-science/journal202669 1 Biologi
Godkjent International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance (IJITCA) 2059-7967 2059-7975 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijitca 1 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Languages, Literature and Linguistics 2382-6282 http://www.ijlll.org/ 0 Lingvistikk
Ikke godkjent International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 1694-2116 http://www.ijlter.org/index.php/ijlter 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Nanomedicine 1176-9114 1178-2013 https://www.dovepress.com/international-journal-of-nanomedicine-journal 1 Biomedisin
Godkjent International Journal of Organizational Leadership 2383-1103 2345-6744 https://ijol.cikd.ca/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Spatio-Temporal Data Science (IJSTDS) 2399-1275 2399-1283 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijstds 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Strategic Decision Sciences (IJSDS) 1947-8569 1947-8577 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-strategic-decision-sciences/1129 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork (IJTMB) 1916-257X https://ijtmb.org/index.php/ijtmb 1 Generell medisin
Ikke godkjent International Journal of Trend in Scientific Research and Development 2456-6470 https://www.ijtsrd.com 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Interreligious Studies and Intercultural Theology (ISIT) 2397-3471 2397-348X https://journals.equinoxpub.com/index.php/ISIT/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Inventions 2411-5134 https://www.mdpi.com/journal/inventions 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Irish Journal of Anthropology (IJA) 1393-8592 http://anthropologyireland.org/ija/ 0 Sosialantropologi
Godkjent iScience 2589-0042 https://www.cell.com/iscience/home 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Istoriya Filosofii 2074-5869 2658-7289 https://eng.iph.ras.ru/hp.htm 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Jadavpur Journal of International Relations 0973-5984 2349-0047 https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/jadavpur-journal-international-relations 1 Statsvitenskap
Godkjent Japanese Yearbook of International Law (JYIL) 1883-9959 http://www.ilajapan.org/jyil/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent JAS Arqueología S.L.U. [forlag] [forlag] http://www.jasarqueologia.es/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Jesuit Studies 2214-3289 https://brill.com/view/serial/JS 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Agriculture and Natural Resources (JANR) 2661-6270 2661-6289 http://prithucollege.edu.np/journal/ 0 Biologi
Godkjent Journal of Air Transportation (JAT) 2380-9450 https://arc.aiaa.org/jat/about 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Journal of Ancient Civilizations (JAC) 1004-9371 http://ihac.nenu.edu.cn/ENGLISH/JAC.htm 0 Gresk og latin
Godkjent Journal of Applied Business and Economics (JABE) 1499-691X https://articlegateway.com/index.php/JABE/about 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Arts (JA) 2636-7718 http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/arts 1 Kunsthistorie
Godkjent Journal of Awareness (JoA) 2149-6544 http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Baltic Science Education 1648-3898 2538-7138 http://www.scientiasocialis.lt/jbse/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Business Continuity & Emergency Planning 1749-9216 1749-9224 https://www.henrystewartpublications.com/jbcep 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Childhood Studies (JCS) 2371-4115 2371-4107 https://journals.uvic.ca/index.php/jcs/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Computational Physics: X 2590-0552 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-physics-x/ 1 Fysikk
Godkjent Journal of Cultural Cognitive Science 2520-100X 2520-1018 https://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/41809 1 Psykologi
Godkjent Journal of European Baptist Studies (JEBS) 1213-1520 1804-6444 https://www.ibts.eu/publications/jebs/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Fisheries 2311-729X 2311-3111 http://journal.bdfish.org 1 Biologi
Godkjent Journal of Gynecologic Oncology (JGO) 2005-0380 2005-0399 https://www.ejgo.org/ 1 Onkologi
Godkjent Journal of Historical Network Research (JHNR) 2535-8863 https://jhnr.uni.lu/index.php/jhnr/index 1 Historie
Godkjent Journal of Holy Land and Palestine Studies 2054-1988 2054-1996 https://www.euppublishing.com/loi/hlps 1 Historie
Godkjent Journal of Interdisciplinary Mathematics (JIM 0972-0502 2169-012X https://www.tandfonline.com/toc/tjim20/current?nav=tocList 1 Matematikk
Godkjent Journal of International Business Policy (JIBP) 2522-0691 2522-0705 https://www.palgrave.com/gp/journal/42214 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Law, Religion and State (JLRS) 2212-6465 2212-4810 https://brill.com/view/journals/jlrs/jlrs-overview.xml 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Life Economics 2148-4139 http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jlecon 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Maize Research and Development (JMRD) 2467-9291 2467-9305 http://nmrp.gov.np/journal-of-maize-research-and-development/ 0 Biologi
Ikke godkjent Journal Of Medical Diagnostic Methods https://www.omicsonline.org/medical-diagnostic-methods.php 0 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Journal of Nepal Agricultural Research Council 2392-4535 2392-4543 http://narc.gov.np/narc-journal/ 0 Biologi
Ikke godkjent Journal of Neurology & Neurophysiology http://www.omicsonline.org/archive-neurology-neurophysiology-open-access.php 0 Nevrologi
Godkjent Journal of Pancreatic Cancer 2475-3246 https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-pancreatic-cancer/635/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Participatory Medicine (JoPM) 2152-7202 https://jopm.jmir.org/ 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Journal of Psychological Abnormalities 2471-9900 https://www.longdom.org/psychological-abnormalities.html 0 Psykiatri
Ikke godkjent Journal of psychological abnormalities in children https://www.longdom.org/psychological-abnormalities.html 0 Psykiatri
Godkjent Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health 2198-9834 2198-963X https://link.springer.com/journal/40737 1 Psykiatri
Godkjent Journal of Research in Emerging Markets 2663-905X http://publications.ud.ac.ae/index.php/jrems 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Scientific Perspectives (JSP) 2587-3008 http://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jsp 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Service Management Research (SMR) 2511-8676 https://rsw.beck.de/zeitschriften/smr 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Stock & Forex Trading https://www.omicsonline.org/stock-forex-trading.php 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Strategic Security (JSS) 1944-0464 1944-0472 https://scholarcommons.usf.edu/jss/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Sustainability Research (JSR) 2632-6582 https://sustainability.hapres.com/JSR_AboutTheJournal.aspx 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2029-9990 2335-2000 http://sace.ktu.lt/index.php/DAS 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of the Endocrine Society (JES) 2472-1972 https://academic.oup.com/jes 1 Endokrinologi
Godkjent Journal of the Siam Society (JSS) 0304-226x 2651-1851 https://www.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Journal of Themed Experience and Attractions Studies (JTEAS) 2643-7775 https://stars.library.ucf.edu/jteas/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Unmanned Vehicle Systems 2291-3467 https://www.nrcresearchpress.com/journal/juvs 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Journalof Public Policy in Africa (JOPPA) 2311-2204 http://www.africau.edu/notices/JOPPA_CallForArticles.html 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Judaica Petropolitana (JP) 2307-9053 2542-1794 http://judaica-petropolitana.philosophy.spbu.ru/Main/intro_en.html 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent KNOW: A Journal on the Formation of Knowledge 2473-599X 2473-6007 https://www.journals.uchicago.edu/journals/know/about 0 Historie
Godkjent KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness 1212-4117 1804-7122 https://kont.zsf.jcu.cz/ 1 Sosialforskning
Ikke godkjent Log 1547-4690 https://www.anycorp.com/log/about 0 Arkitektur og design
Godkjent Matter 2590-2393 2590-2385 https://www.cell.com/matter/home 1 Materialteknologi
Godkjent MDPI [forlag] [forlag] https://www.mdpi.com/books 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Meluzyna : dawna literatura i kultura 2449-7339 https://wnus.edu.pl/me/en/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Mesto a dejiny 1339-0163 http://www.upjs.sk/faculty-of-arts/department-of-history/10987 1 Historie
Godkjent Nacelles. Passé et Présent de l'aéronautique et du spatial 2552-6987 http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php 1 Historie
Ikke godkjent Nach Feierabend: Das Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 2235-4654 2297-1475 https://www.diaphanes.net/reihe/nach-feierabend-8 0 Historie
Ikke godkjent Nauka [forlag] [forlag] https://www.naukapublishers.ru 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Norsk arkivforum 0800-3106 2387-2829 http://www.arkivarforeningen.no/publikasjoner/norsk-arkivforum/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Norsk Veterinærtidsskrift 0332-5741 http://www.vetnett.no/fakta-om-tidsskriftet 1 Veterinærmedisin
Godkjent Northern Scotland 0306-5278 2042-2717 https://www.euppublishing.com/loi/nor 1 Historie
Godkjent Norwegian-American Studies: The Journal of the Norwegian-American Historical Association 0078-1983 2643-8437 https://www.upress.umn.edu/journal-division/journals/norwegian-american-studies-the-journal-of-the-norwegian-american-historical-association 1 Historie
Godkjent NPG Asia Materials 1884-4049 1884-4057 https://www.nature.com/am/ 1 Generell teknologi
Godkjent npj Digital Medicine 2398-6352 https://www.nature.com/npjdigitalmed/ 1 Bioteknologi
Godkjent Nuart Journal 2535-549X 2535-5503 https://nuartjournal.com/ 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Open Education Studies 2544-7831 https://www.degruyter.com/view/j/edu 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Open Geospatial Data, Software and Standards 2363-7501 https://opengeospatialdata.springeropen.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Open Psychology 2543-8883 https://www.degruyter.com/view/j/psych 1 Psykologi
Godkjent Orientalische Religionen in der Antike (ORA) 1869-0513 2568-7492 https://www.mohrsiebeck.com/schriftenreihe/orientalische-religionen-in-der-antike-ora 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Palaeoentomology 2624-2826 2624-2834 https://www.mapress.com/j/pe 1 Biologi
Godkjent Palapala: he puke pai no ka ʻōlelo me ka moʻolelo Hawaiʻi 2381-2478 https://uhpress.hawaii.edu/product/pp/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Papers in Palaeontology 2056-2799 2056-2802 https://www.palass.org/publications/papers-palaeontology 1 Geofag
Ikke godkjent Paubrasilia 2595-6752 https://periodicos.ufsb.edu.br/index.php/paubrasilia 0 Biologi
Utsatt Peer Community in Ecology (PCI Ecology) 2606-4979 https://ecology.peercommunityin.org Biologi
Utsatt Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol) 2551-668X https://evolbiol.peercommunityin.org Biologi
Godkjent People and Nature 2575-8314 https://www.britishecologicalsociety.org/publications/journals/people-and-nature/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice (PAHSEP) 2509-5579 2509-5587 https://link.springer.com/bookseries/15230 1 Historie
Godkjent Pragmática Sociocultural (SOPRAG) 2194-8305 2194-8313 https://www.degruyter.com/view/j/soprag 1 Lingvistikk
Godkjent Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2535-6437 https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Proceedings of the fib Symposium 2617-4820 https://www.fib-international.org/publications/fib-proceedings.html 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Proceedings of the International Building Performance Simulation Association 2522-2708 http://www.ibpsa.org/?page_id=292 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Programa EDICE/Stockholms universitet [forlag] [forlag] http://edice.asice.se 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Psychoanalysis, Self and Context 2472-0038 2472-0046 https://www.tandfonline.com/toc/hpsp21/current 0 Psykologi
Godkjent Psychology Learning & Teaching (PLAT) 1475-7257 2057-3022 https://journals.sagepub.com/home/plj 1 Psykologi
Ikke godkjent Psychology Teaching Review (PTR) 0965-948X 2396-9571 https://www.bps.org.uk/publications/psychology-teaching-review 0 Psykologi
Godkjent Public Anthropologist 2589-1707 2589-1715 https://brill.com/view/journals/puan/puan-overview.xml 1 Sosialantropologi
Godkjent Publicaciones Universidad de Alcalá (UAH) [forlag] [forlag] http://publicaciones.uah.es/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Publicacions de l’Abadia de Montserrat [forlag] [forlag] http://www.pamsa.cat/pamsa/inici.html 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent RAIS Conference Proceedings 2578-8574 http://rais.education/previous-conferences/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Refo500 Academic Studies (R5AS) 2198-3089 2197-0165 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/kirchengeschichte/340/refo500-academic-studies-r5as 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Regional Geology Reviews 2364-6438 2364-6446 https://www.springer.com/series/8643 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Results in Engineering (RINENG) 2590-1230 https://www.sciencedirect.com/journal/results-in-engineering 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Review of Economic Analysis (REA) 1973-3909 http://rofea.org 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Review of Japanese Culture and Society 0913-4700 2329-9770 https://uhpress.hawaii.edu/product/rjcs/ 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos 2525-1643 http://redcdpd.net/revista/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Santé mentale au Québec 0383-6320 1708-3923 https://www.erudit.org/en/journals/smq/ 1 Sosialforskning
Godkjent Scandinavistica Vilnensis 2029-2112 2669-0497 http://www.journals.vu.lt/scandinavistica/index 1 Nordisk
Godkjent Scientia et Fides 2300-7648 2353-5636 http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/SetF/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Scottish Church History 2516-6298 2516-6301 https://www.euppublishing.com/loi/sch 1 Historie
Godkjent SEE Law Journal 2671-311X 2671-3128 http://www.seelawjournal.org/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent SEISENSE Journal of Management (JOM) 2617-5770 https://journal.seisense.com/index.php/jom 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Skriftkultur 2535-7395 https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/series/skriftkultur 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave 2335-2736 https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2 0 Lingvistikk
Godkjent Social Aspects of HIV 2509-6559 2509-6567 https://www.springer.com/series/11922 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Social Indicators Research Series 1387-6570 2215-0099 https://www.springer.com/series/6548 1 Sosiologi
Godkjent Socio-Ecological Practice Research (SEPR) 2524-5279 2524-5287 https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/journal/42532 1 Geografi
Godkjent South African Law Journal (SALJ) 0258-2503 1996-2177 https://juta.co.za/law/juta-law-journals/south-african-law-journal/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Special publication - Norges geologiske undersøkelse (NGU Special Publications) 0801-5961 2387-3159 http://www.ngu.no/ 1 Geofag
Ikke godkjent Studi Germanici 0039-2952 http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici 0 Historie
Godkjent Studia Celtica Fennica 1795-097X 2242-4261 https://journal.fi/scf/ 1 Historie
Godkjent Studia Aarhusiana Neotestamentica (SANt) 2364-2165 2364-2157 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/exegese/562/studia-aarhusiana-neotestamentica-sant?c=1467 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Sustainable Chemistry and Pharmacy 2352-5541 https://www.journals.elsevier.com/sustainable-chemistry-and-pharmacy 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Systems Medicine 2573-3370 https://home.liebertpub.com/publications/systems-medicine/643/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent TAGA Journal 1748-0337 1748-0345 http://www.tagajournal.com/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 2619-9130 https://dergipark.org.tr/tasavvur 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Teatervitenskapelige studier 0801-8294 2535-7662 https://boap.uib.no/index.php/tvs/about 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ (TMFV) 1993-7989 1993-7997 https://tmfv.com.ua/journal 1 Idrettsforskning
Godkjent Textos en Proceso (TEP) 2001-967X http://www.asice.se/index.php/tep 1 Lingvistikk
Ikke godkjent The Arab Journal of Performance Studies 2489-088X https://www.researchgate.net/profile/Natasha_Remoundou2/publication/327228672_The_Suppliants_of_Syria_Narratives_of_Displacement_and_Resettlement_in_Refugee_Performances_of_Greek_Tragedy_The_Arab_Journal_of_Performance_Studies/links/5b81d28f4585151fd13329e7/The-Suppliants-of-Syria-Narratives-of-Disp 0 Teatervitenskap og drama
Godkjent The Information Retrieval Series (IR) 1387-5264 https://www.springer.com/series/6128 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent The Innes Review: The Journal of Scottish Catholic History 0020-157X 1745-5219 https://www.euppublishing.com/loi/inr 1 Historie
Godkjent The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies (JIMES) 2522-347X 2522-6959 https://www.ariel.ac.il/wp/jimes/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The Journal of Asia TEFL 1738-3102 2466-1511 http://journal.asiatefl.org/ 1 Lingvistikk
Godkjent The Journal of Toegye Studies 2635-9685 http://www.toegye-journal.com/page/ 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ) 1874-1495 https://www.benthamopen.com/TOCIEJ/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent The Scottish Episcopal Institute Journal (SEI Journal) 2399-8989 https://www.scotland.anglican.org/who-we-are/vocation-and-ministry/sei/sei-journal/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Therapeutic Advances in Hematology (TAH) 2040-6207 2040-6215 https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/therapeutic-advances-hematology 1 Hematologi
Godkjent Tiempo Histórico: Revista de la Escuela de Historia 0718-7432 0719-5699 http://www.academia.cl/tiempohistorico/ojs/index.php/Tiempo-Historico 1 Historie
Godkjent Tijdschrift Over taal 0774-2398 2593-8347 https://overtaal.be/ 1 Lingvistikk
Godkjent Tomography 2379-1381 2379-139X http://www.tomography.org 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent TOU Scientific Research Journal 1987-9067 2667-9086 https://www.tou.edu.ge/en/scientific-works-collection 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Transfer Zeitschrift für Kommunikation und Markenmanagement 2628-3409 http://www.transfer-zeitschrift.net/home/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Translatologia 2453-9899 http://www.translatologia.ukf.sk/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (TRIP) 2590-1982 https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-interdisciplinary-perspectives 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Underwater Acoustics Conference & Exhibition (UACE) 2408-0195 http://www.uaconferences.org/ 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Universal Journal of Educational Research 2332-3205 2332-3213 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent University of Huddersfield Press [forlag] [forlag] https://unipress.hud.ac.uk/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Westminster Press (UWP) [forlag] [forlag] https://www.uwestminsterpress.co.uk/site/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Uten Tittel [forlag] [forlag] http://www.utentittel.no 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Vulkan-Verlag GmbH [forlag] [forlag] http://www.vulkan-verlag.de 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Yantu Gongcheng Xuebao 1000-4548 http://manu31.magtech.com.cn/Jwk_ytgcxb/CN/volumn/current.shtml 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Вестник Московского государственного областного университета 2072-8522 2310-7278 https://www.vestnik-mgou.ru/Series/RussianPhilology 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Когніція, Комунікація, Дискурс 2218-2926 https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Российская политическая энциклопедия [forlag] [forlag] http://www.rosspen.su/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Росток [forlag] [forlag] http://rostokbooks.ru 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent افق توسعه آموزش علوم پزشکی 2228-6438 2008-5540 http://hmed.mums.ac.ir/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent مجلة الاداب والعلوم الاجتماعية 1112-4776 2588-1906 http://revues.univ-setif2.dz/revue/?lang=fr 0 Sosiologi
Godkjent 中西书局 [forlag] [forlag] http://www.cishu.com.cn/ 1 Blandet fag/disiplin