NO EN Login

Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2021 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 15.02.2021. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent Acta Myologica (Myopathies, Cardiomyopathies and Neuromyopathies) 1128-2460 2532-1900 https://www.actamyologica.it/ 1 Generell medisin
Godkjent Cell Reports Medicine 2666-3791 https://www.sciencedirect.com/journal/cell-reports-medicine 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Diabetologie und Stoffwechsel 1861-9002 1861-9010 https://www.thieme.de/de/diabetologie-stoffwechsel/profil-1807.htm 0 Endokrinologi
Godkjent ExELL (Explorations in English Language and LInguistics) 2303-4858 https://content.sciendo.com/view/journals/exell/exell-overview.xml?language=en 1 Lingvistikk
Ikke godkjent PCI-Paint and Coatings Industry 0884-3848 2328-8329 https://www.pcimag.com/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano 2254-7037 https://revistaseug.ugr.es/index.php/quiroga/issue/view/1149 1 Lingvistikk
Godkjent Revista Brasileira de Biometria (RBB) 0102-0811 1983-0823 http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ 1 Biologi
Godkjent Revmatologiia (Bulgaria) 1310-0505 http://www.rheumatologybg.org/journal/index.php?journal=revmatologiia 1 Revmatologi
Godkjent Sports Health: A Multidisciplinary Approach (SPH) 1941-7381 1941-0921 https://journals.sagepub.com/home/sph 1 Idrettsforskning
Godkjent Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 0370-8179 2406-0895 http://nsd.no/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent The Primary Care Companion for CNS Disorders (PCC) 2155-7772 2155-7780 https://www.psychiatrist.com/pcc/pages/home.aspx 0 Psykiatri
Godkjent Volumina Jurassica 1896-7876 https://vjs.pgi.gov.pl/index 1 Geofag
Godkjent Xinan Jiaotong Daxue Xuebao 0258-2724 http://jsju.org/index.php/journal 1 Generell teknologi

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.