Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2018 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 15.06.2018. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent actualité en histoire de l'art 1777-7852 2269-7721 https://journals.openedition.org/perspective/ 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Advances in Archaeobotany 2405-7452 http://www.barkhuis.nl/aia 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Advances in Human Resources Management and Organizational Development (AHRMOD) 2327-3372 2327-3380 https://www.igi-global.com/book-series/advances-human-resources-management-organizational/73670 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Advances in Logistics, Operations, and Management Science (ALOMS) 2327-350X 2327-3518 https://www.igi-global.com/book-series/advances-logistics-operations-management-science/37170 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Advances in Operator Theory 2538-225x http://aot-math.org 0 Matematikk
Godkjent Aerospace 2226-4310 http://www.mdpi.com/journal/aerospace/ 1 Maskinteknikk
Godkjent African History 2211-1441 http://www.brill.com/publications/african-history 1 Historie
Ikke godkjent Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2613-9995 2614-0179 http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent American Journal of Condensed Matter Physics 2163-1115 2163-1123 http://journal.sapub.org/ajcmp 0 Fysikk
Ikke godkjent American Journal of Information Systems 2374-1953 2374-1988 http://www.sciepub.com/journal/ajis 0 Informatikk
Godkjent Amodern 2371-5286 http://amodern.net 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Anglophonia 1278-3331 2427-0466 http://journals.openedition.org/anglophonia/352 1 Lingvistikk
Godkjent Animal Technology and Welfare 1742-0385 http://www.iat.org.uk 1 Veterinærmedisin
Godkjent Annals of Occupational and Environmental Medicine 2052-4374 https://aoemj.biomedcentral.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Antibiotics 2079-6382 http://www.mdpi.com/journal/antibiotics 1 Infeksjoner
Godkjent Anuac. Rivista dell’Associazione nazionale universitaria degli antropologi culturali 2239-625X http://ojs.unica.it/index.php/anuac 1 Sosialantropologi
Godkjent Applied General Topology 1989-4147 https://polipapers.upv.es/index.php/AGT 1 Matematikk
Godkjent Applied Mobilities 2380-0127 2380-0135 https://www.tandfonline.com/toc/rapm20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Aquaculture and Fisheries 2468-550X http://www.keaipublishing.com/en/journals/aquaculture-and-fisheries 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part A: Civil Engineering 2376-7642 https://ascelibrary.org/journal/ajrua6 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Asia Pacific Journal of Public Administration 2327-6665 2327-6673 http://www.tandfonline.com/loi/rapa20 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology 2320-7027 http://www.sciencedomain.org/journal/25 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Asian Pacific Journal of Reproduction 2305-0500 http://www.apjr.net 1 Biologi
Godkjent Atalanta. Revista de las Letras Barrocas 2340-1176 http://www.revistaatalanta.com/index.php/ARLB 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Athens Journal of Tourism 2241-8148 https://www.athensjournals.gr/ajt 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Azijske študije 2232-5131 2350-4226 http://revije.ff.uni-lj.si/as/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Bilingual Processing and Asquisition 2352-0531 https://benjamins.com/ 1 Lingvistikk
Godkjent Biofuels and Biorefineries 2214-1545 2214-1537 http://www.springer.com/series/11687?detailsPage=titles 1 Energi
Godkjent Blood Advances 2473-9529 2473-9537 http://www.bloodadvances.org/ 1 Hematologi
Godkjent BMC Pilot and Feasibility Studies 2055-5784 https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Ikke godkjent Bois et Forêts des Tropiques 0006-579X 1777-5760 http://revues.cirad.fr/index.php/BFT 0 Biologi
Godkjent Botany Letters 2381-8107 2381-8115 http://www.tandfonline.com/toc/tabg21/current 1 Geofag
Ikke godkjent Brill Research Perspectives in the Law of the Sea 2451-9340 2451-9359 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/24519359 0 Rettsvitenskap
Godkjent Business Ethics and Leadership (BEL) 2520-6761 2520-6311 http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent C21 Literature: Journal of 21st-Century Writings 2045-5224 https://c21.openlibhums.org 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Cappadocia Journal of History and Social Sciences 2199-353X http://cahij.com/Anasayfa.aspx 0 Historie
Ikke godkjent case studies in sport and exercise psychology 2470-4857 https://journals.humankinetics.com/page/authors/cssep 0 Idrettsforskning
Godkjent Ceramics 2571-6131 http://www.mdpi.com/journal/ceramics 1 Materialteknologi
Godkjent Children 2227-9067 http://www.mdpi.com/journal/children 1 Pediatri
Godkjent China Goes Global 2572-0333 2572-0341 http://www.chinagoesglobal.org/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Chinese Journal of Aeronautics 1000-9361 https://www.journals.elsevier.com/chinese-journal-of-aeronautics/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Cinema: Revista de Filosofia e da Imagem em Movimento 1647-8991 http://cjpmi.ifilnova.pt/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Cogent Social Sciences 2331-1886 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oass20 1 Sosiologi
Godkjent Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 1335-1842 http://www.ta3.sk/caosp/index.html 1 Geofag
Ikke godkjent Corporate Governance and Organizational Behavior Review 2521-1870 2521-1889 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and,553-.html 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Corporate Governance and Sustainability Review 2519-8971 2519-898X https://www.virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and,523-.html 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Cosmo 2281-6658 http://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO/index 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Critical Historical Studies 2326-4462 2326-4470 http://www.journals.uchicago.edu/toc/chs/current 1 Historie
Godkjent Cryptography 2410-387X http://www.mdpi.com/journal/cryptography 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas y literaturas hispanas 2283-981X http://www.ledijournals.com/ojs/index.php/cuadernos/index 1 Romansk
Godkjent Culture, Practice & Europeanization 2566-7742 https://www.uni-flensburg.de/soziologie/culture-practice-and-europeanization/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Current Aging Science 1874-6098 1874-6128 https://benthamscience.com/journals/current-aging-science/ 0 Geriatri
Godkjent Currents of Encounter. Studies in Interreligious and Intercultural Relations 0923-6201 http://www.brill.com/products/series/currents-encounter 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Design & Tecnologia 2178-1974 https://www.ufrgs.br/det/index.php/det/index 1 Arkitektur og design
Godkjent Digital Education Review 2013-9144 http://revistes.ub.edu/index.php/der/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Digital Studies / Le champ numérique 1918-3666 https://www.digitalstudies.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Distinguished Lectures in Cognitive Linguistics 2468-4872 https://brill.com/view/serial/DLCL 1 Lingvistikk
Godkjent Drones 2504-446X http://www.mdpi.com/journal/drones/about 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Drugs 0012-6667 1179-1950 https://link.springer.com/journal/40265 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2489-7930 http://dutkansearvi.fi/etusivu/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Earth Systems Data and Models 2364-5830 2364-5849 http://www.springer.com/series/10525 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Economies 2227-7099 http://www.mdpi.com/journal/economies 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry 2365-421X http://www.springer.com/medicine/radiology/journal/41181 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent El Boletín Chileno de Herpetología 0719-6172 http://www.boletindeherpetologia.com 1 Biologi
Godkjent ENCUENTROS 1692-5858 2216-135X http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Endoscopic Ultrasound 2303-9027 http://www.eusjournal.com/ 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy 1556-7249 http://www.tandfonline.com/toc/uesb20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Enfances Familles Générations 1708-6310 http://efg.revues.org 1 Sosialforskning
Godkjent Entreprendre & Innover 2034-7634 2034-7642 https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Environment and Planning C: Politics and Space 2399-6544 2399-6552 http://journals.sagepub.com/home/epc 1 Geografi
Ikke godkjent Environment and Planning E: Nature and Space 2514-8494 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/environment-and-planning-e-nature-and-space/journal203402 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Erciyes Journal of Education [EJE] 2602-3512 http://dergipark.gov.tr/eje 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Estudios de Deusto 0423-4847 2386-9062 http://revista-estudios.revistas.deusto.es/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Estudos Teológicos 0101-3130 2237-6461 http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/about 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent European Journal of Economics, Law and Politics 2518-3761 http://elpjournal.eu/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent European Journal of Hybrid Imaging 2510-3636 https://ejhi.springeropen.com/submission-guidelines 1 Generell medisin
Godkjent European Journal of Radiology Open 2352-0477 http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-radiology-open/ 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Evolutionary Psychological Science 2198-9885 http://www.springer.com/psychology/personality+&+social+psychology/journal/40806 1 Psykologi
Godkjent Fisheries and Aquatic Science 2234-1749 http://fas.biomedcentral.com/ 1 Veterinærmedisin
Godkjent Forensic Sciences Research  2096-1790 2471-1411 http://www.tandfonline.com/loi/tfsr20 1 Biologi
Godkjent Frontiers in Education 2504-284X https://www.frontiersin.org/journals/education 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Frontiers in Sociology 2297-7775 https://www.frontiersin.org/journals/sociology 1 Sosiologi
Ikke godkjent Gamevironments 2364-382X http://www.gamevironments.uni-bremen.de/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent German Journal of Exercise and Sport Research 2509-3142 2509-3150 https://link.springer.com/journal/12662 1 Idrettsforskning
Godkjent Global & Regional Health Technology Assessment 2284-2403 2283-5733 http://journals.sagepub.com/articles/grh 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Green and Sustainable Chemistry 2160-6951 2160-696X http://www.scirp.org/journal/GSC/ 0 Kjemi
Godkjent Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift fur Angewandte Organisationspsychologie 2366-6145 http://www.springer.com/psychology/beratung,+supervision,+coaching,+mediation/journal/11612 1 Psykologi
Godkjent Health Systems & Reform 2328-8604 2328-8620 http://www.tandfonline.com/toc/khsr20/current 1 Generell medisin
Godkjent History of Humanities 2379-3163 2379-3171 https://www.journals.uchicago.edu/toc/hoh/current 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Hong Kong Journal of Occupational Therapy 1569-1861 https://www.journals.elsevier.com/hong-kong-journal-of-occupational-therapy/ 1 Generell medisin
Godkjent Human Arenas 2522-5790 2522-5804 https://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/42087/PSE 1 Psykologi
Ikke godkjent IAEE Energy Forum 1944-3188 2573-1556 http://www.iaee.org/en/publications/fullnewsletter.aspx?id=48 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 0792-1233 http://www.degruyter.com/view/j/secm 1 Kjemi
Særsak IEEE Power Electronics Magazine 2329-9207 2329-9215 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6570649 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent IEEE Transactions on Computational Social Systems 2329-924X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6570650 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Transactions on Sustainable Computing 2377-3782 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7274860 1 Informatikk
Godkjent Inorganics 2304-6740 http://www.mdpi.com/journal/inorganics 1 Kjemi
Godkjent Intellectual History of the Islamicate World 2212-9421 2212-943X http://www.brill.com/publications/journals/intellectual-history-islamicate-world 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent International Command and Control Research and Technology Symposium proceedings 2577-1604 http://internationalc2institute.org/2017-iccrts/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Conference on Renewable Energy Research and Applications 2377-6897 2572-6013 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1802685 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Journal for Quality Research 1800-6450 1800-7473 http://www.ijqr.net/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal in IT & Engineering 2321-1776 http://www.ijmr.net.in 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent International Journal of Agricultural and Life sciences 2454-6127 https://skyfox.co/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) 2469-6501 http://www.ijbassnet.com 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Chinese Education 2212-585X 2212-5868 http://www.brill.com/publications/journals/international-journal-chinese-education 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Collaborative-Dialogic Practices 1941-1987 https://collaborative-practices.com/ 0 Psykologi
Godkjent International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) 1947-8585 1947-8593 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-entrepreneurship-innovation/1130 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Engineering & Scientific Research 2347-6532 http://www.ijmra.us 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Engineering, Science and Mathematics 2320-0294 http://www.ijmra.us 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent International Journal of Health Sciences 1658-3639 1658-7774 https://ijhs.org.sa 1 Biomedisin
Ikke godkjent International Journal of Humanities & Applied Social Sciences (IJHASS) 2471-7576 http://www.ijhassnet.com 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Intelligent Engineering Informatics 1758-8715 1758-8723 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijiei 1 Informatikk
Godkjent International Journal of Management Development 1752-8240 1752-850X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmd 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Management, IT & Engineering 2249-0558 http://www.ijmra.us 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Marketing and Technology 2249-1058 http://www.ijmra.us 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Physical and Social Sciences 2249-5894 http://www.ijmra.us 0 Bioteknologi
Ikke godkjent International Journal of Pure Mathematical Sciences 2297-6205 https://www.scipress.com/IJPMS 0 Matematikk
Ikke godkjent International Journal of Research in Medical and Basic Sciences 2455-2569 http://www.mbsresearch.com 0 Bioteknologi
Ikke godkjent International Journal of Research in Social Sciences 2249-2496 http://www.ijmra.us 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH STUDIES IN EDUCATION 2243-7703 2243-7711 http://road.issn.org/issn/2243-7711-international-journal-of-research-studies-in-education- 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology 1947-959X 1947-9603 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-service-science-management/1132 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Social Ecology and Sustainble Development 1947-8402 1947-8410 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-social-ecology-sustainable/1174 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Letters of Natural Sciences 2300-9675 https://www.scipress.com/ILNS 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Relations and Diplomacy 2328-2134 http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=43&jx=ird&cont=about 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent International Research Journal of Environmental Sciences 2319-1414 http://www.isca.in/IJENS/ 0 Biologi
Godkjent Internationales Jahrbuch für philosophische Anthropologie 2192-4279 2192-4287 http://www.degruyter.com/view/j/jbpa 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society 2470-1475 2470-1483 https://www.tandfonline.com/toc/rint20/current 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent INTERSECTIONALITIES: A GLOBAL JOURNAL OF SOCIAL WORK ANALYSIS, RESEARCH, POLITY, AND PRACTICE 1925-1270 http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/IJ/index 1 Sosialforskning
Godkjent JBMR Plus 2473-4039 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2473-4039 1 Endokrinologi
Godkjent JCO Clinical Cancer Informatics 2473-4276 http://ascopubs.org/journal/cci/ 1 Onkologi
Godkjent Joule 2542-4351 http://www.cell.com/joule/home 1 Energi
Godkjent Journal for Advancement of Marketing Education 2326-3296 1537-5137 http://www.mmaglobal.org/publications/jame/jame-submission-guidelines/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Alcoholism & Drug Dependence 2329-6488 https://www.omicsonline.org/alcoholism-and-drug-dependence.php 0 Sosialforskning
Godkjent Journal of Building Engineering 2352-7102 http://www.journals.elsevier.com/leukemia-research-reports/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of Citizenship and Globalisation Studies 2450-8632 https://www.degruyter.com/view/j/jcgs 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Climate Change 2395-7611 https://www.iospress.nl/journal/journal-of-climate-change/ 1 Geofag
Ikke godkjent Journal of Clinical Medicine Research 1918-3003 1918-3011 http://www.jocmr.org/index.php/JOCMR/index 0 Generell medisin
Ikke godkjent Journal of Cyberspace Studies 2588-5499 2588-5502 https://jcss.ut.ac.ir/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Demographic Economics 2054-0906 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-demographic-economics 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Diabetes Nursing 1368-1109 http://www.thejournalofdiabetesnursing.co.uk/ 0 Sykepleie
Ikke godkjent Journal of Drug Abuse 2471-853X https://drugabuse.imedpub.com/ 0 Psykologi
Godkjent Journal of Economic and Administrative Sciences 1026-4116 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jeas 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Education and Culture Studies 2573-0401 2573-041X http://www.scholink.org 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Exceptional People 1805-4978 1805-4986 http://jep.upol.cz/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (JFFHMT) 2368-6111 https://jffhmt.avestia.com/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Journal of Food and Hospitality Research 2275-5748 http://research.institutpaulbocuse.com/ 0 Biologi
Godkjent Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2411-5142 http://www.mdpi.com/journal/jfmk 1 Generell medisin
Ikke godkjent Journal of gender, agriculture and food security 2413-922x http://agrigender.net/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Gender-Based Violence 2398-6808 2398-6816 https://policypress.co.uk/journals/journal-of-gender-based-violence 1 Kjønnsforskning
Godkjent Journal of Hospitality and Tourism Management 1447-6770 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hospitality-and-tourism-management/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Hydro-environment Research 1570-6443 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydro-environment-research/ 1 Energi
Ikke godkjent Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping  2572-5084 https://www.tandfonline.com/toc/tsea20/current 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of International Social Studies 2327-3585 http://www.iajiss.org/index.php/iajiss/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthapaedic Sports Medicine 2059-7754 2059-7762 http://jisakos.bmj.com/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal of Legal Anthropology 1758-9576 1758-9584 http://journals.berghahnbooks.com/jla 1 Sosialantropologi
Godkjent Journal of Librarianship and Scholarly Communication 2162-3309 https://jlsc-pub.org/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Medieval Military History 1477-545X https://boydellandbrewer.com/series/journal-of-medieval-military-history.html 1 Historie
Ikke godkjent Journal of Nursing Education and Practice 1925-4040 1925-4059 http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index 0 Sykepleie
Godkjent Journal of Participation and Employee Ownership 2514-7641 http://www.emeraldgrouppublishing.com/jpeo.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Patient-Reported Outcomes 2509-8020 https://jpro.springeropen.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Positive Psychology and Wellbeing 2587-0130 http://journalppw.com/index.php/JPPW/aj 1 Psykologi
Godkjent Journal of Public Finance and Public Choice 2515-6918 2515-6926 http://bristoluniversitypress.co.uk/journal-of-public-finance-and-public-choice 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Radiology Case Reports 1943-0922 http://www.radiologycases.com/index.php/radiologycases 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent JOURNAL OF RELIGION AND SPIRITUALITY IN SOCIAL WORK SOCIAL THOUGHT 1542-6432 1542-6440 http://www.tandfonline.com/toc/wrsp20/current 1 Sosialforskning
Godkjent Journal of Response to Writing 2575-9809 http://www.journalrw.org/index.php/jrw/index 1 Engelsk
Godkjent Journal of Sustainable Metallurgy 2199-3823 2199-3831 https://link.springer.com/journal/40831 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Traditional and Complementary Medicine 2225-4110 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-traditional-and-complementary-medicine/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Water Process Engineering 2214-7144 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-water-process-engineering 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Journal of Wireless Networking and Communications 2167-7328 2167-7336 http://www.sapub.org/Journal/articles.aspx?journalid=1003 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent JSM Communication Disorders 2475-9139 https://www.jscimedcentral.com/CommunicationDisorders/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent JSM Environmental Science & Ecology 2333-7141 https://www.jscimedcentral.com/EnvironmentalScience/index.php 1 Biologi
Godkjent Kalagatos 1808-107X 1984-9206 http://kalagatos.com 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent La Tribuna. Cadernos de estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán 1697-0810 2255-0771 http://www.realacademiagalega.org/La-Tribuna 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Labour History: A Journal of Labour and Social History 0023-6942 http://www.labourhistory.org.au/journal/about/ 0 Historie
Godkjent Language Issues: The ESOL Journal 0268-5833 2396-8338 http://www.natecla.org.uk/content/566/Language-Issues-The-ESOL-journal 1 Engelsk
Godkjent Law & Ethics of Human Rights 1938-2545 https://www.degruyter.com/view/j/lehr 1 Rettsvitenskap
Godkjent Lecture Notes in Civil Engineering 2366-2557 http://www.springer.com/series/15087 1 Geofag
Godkjent Leukemia Research Reports 2213-0489 http://nsd.no/ 1 Onkologi
Godkjent Library of Hebrew Bible/Old Testament studies 2513-8758 https://www.bloomsbury.com/us/series/the-library-of-hebrew-bibleold-testament-studies/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu 1738-2998 http://marxism21e.gnu.ac.kr/issmarx-e/sub.do?mCode=MN0007 0 Historie
Ikke godkjent Marx & Philosophy Review of Books 2042-2016 https://www.marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent MATEC Web of Conferences 2261-236X https://www.matec-conferences.org/ 1 Maskinteknikk
Godkjent Materials Research Letters 2166-3831 http://www.tandfonline.com/toc/tmrl20/current 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Medicina Paliativa 1134-248X http://www.journals.elsevier.com/medicina-paliativa/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent ModaPalavra E-Periódico 1982-615X http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Modern China Studies 2160-0295 2160-0317 http://www.modernchinastudies.org/ 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Murmurations: journal of transformative systemic practice 2516-0052 http://murmurations.cloud/ojs/index.php/murmurations/index 0 Psykologi
Godkjent Nature Ecology & Evolution 2397-334X https://www.nature.com/natecolevol/ 1 Biologi
Godkjent Nature Electronics 2520-1131 https://www.nature.com/natelectron/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent NEARCHOS 1992-3724 https://www.uibk.ac.at/urgeschichte/publikationen/nearchos.html 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Necesse 2464-353X 2535-2903 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2391663 0 Tverrfaglig teknologi
Særsak New Americanists in Poland 2191-2254 https://www.peterlang.com/view/serial/NAMP 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Nordic Logistics Research Network http://www.nofoma.net/ 0 [forlag]
Særsak Norsk Veterinærtidsskrift 0332-5741 http://www.vetnett.no/fakta-om-tidsskriftet 0 Veterinærmedisin
Godkjent One Ecosystem 2367-8194 https://oneecosystem.pensoft.net/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Open Journal of Ecology 2162-1985 2162-1993 http://www.scirp.org/journal/oje/ 0 Geofag
Godkjent PACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies 2474-9567 http://imwut.acm.org/ 1 Informatikk
Ikke godkjent Papers in Language Testing and Assessment: An international journal of the Association for Language Testing and Assessment of Australia and New Zealand. 2201-0009 http://www.altaanz.org/papers-in-language-testing-and-assessment-plta.html 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Peaceworks 2320-1754 http://www.development-peace.org/journal.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent PER MUSI - Revista Acadêmica de Música 1517-7599 2317-6377 http://www.musica.ufmg.br/permusi/eng/index.html 1 Musikkvitenskap
Godkjent Philologist – journal of language, literary and cultural studies 1986-5864 2233-1158 https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent PHYSICAL REVIEW MATERIALS 2475-9953 https://journals.aps.org/prmaterials/ 1 Materialteknologi
Godkjent Plasma 2571-6182 http://www.mdpi.com/journal/plasma 1 Fysikk
Godkjent Policromias - Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som 2448-2935 https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias/index 1 Lingvistikk
Godkjent Policy Reviews in Higher Education 2332-2969 2332-2950 https://www.tandfonline.com/toc/rprh20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Polish Review of International and European Law 2299-2170 2544-7432 http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/index 1 Rettsvitenskap
Godkjent Politeia - Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja 2232-9641 2566-2805 http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/en 1 Statsvitenskap
Godkjent Post-Anthropocentric Inquiry 2381-5914 2381-5922 https://www.peterlang.com/view/serial/PAI 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Proceedings IFKAD... 2280-787X http://www.knowledgeasset.org/PastEditions/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Proceedings of the International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer 2369-3029 https://avestia.com/TANN2017_Proceedings/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Qualitative Research Journal 1443-9883 1448-0980 http://www.emeraldinsight.com/journal/qrj 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 1437-7926 http://www.steiner-verlag.de/reihe/view/listtitel.html?tx_crondavtitel_pi%5BfilterReihe%5D=111&tx_crondavtitel_pi%5BfilterKategorie%5D=&cHash=1cbcd5be7da8c353872abf985caeb8aa 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Ratio Juris 1794-6638 http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/oai 1 Statsvitenskap
Godkjent Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände 1866-7678 2365-3647 https://www.degruyter.com/view/serial/16109 1 Historie
Godkjent Red Feather 2150-5381 http://www.redfeatherjournal.org/home.html 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent REFLEXUS - Revista Semestral de Teologia e Ciências da Religião 1982-0828 2358-4874 http://revista.faculdadeunida.com.br/index.php/reflexus/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Religion in the Roman Empire 2199-4463 2199-4471 https://www.mohr.de/en/journals/religion-in-the-roman-empire-rre 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Religionen im Dialog 1867-1292 https://www.waxmann.com/waxmann-reihen/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Breihe%5D=REI100219&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Reihe&cHash=996de91988a3a9c670a24266f2ce4739 0 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Research Notes 1756-509X http://www.cambridgeenglish.org/researchnotes 0 Lingvistikk
Godkjent Research Papers in Language Teaching and Learning 1792-1244 http://rpltl.eap.gr 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Rethinking Scandinavia 2002-9039 https://csspublications.net/rethinking-scandinavia-home 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Review of Economics 2366-035X https://www.degruyter.com/view/j/roe 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Revista D.: Design, Educação, Sociedade e Sustentabilidade. 1980-7554 2177-4870 https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=revistadesign&page=index 1 Arkitektur og design
Godkjent Revista de Design, tecnologia e sociedade 2525-7471 http://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Revista de Educacion 0034-8082 1988-592X https://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista de Ensino em Artes, Moda e Design 2594-4630 http://www.revistas.udesc.br/index.php/Ensinarmode/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Revista de Investigación Educativa 0212-4068 1989-9106 http://revistas.um.es/rie/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista de Letras (UFC) 0101-8051 2358-4793 http://periodicos.ufc.br/revletras/index 1 Lingvistikk
Godkjent Revista do processo - RePro 0100-1981 http://www.rt.com.br/marketing/hotsite/Revistas2014/Repro.html 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Revista do prosesso comparada 2358-7164 http://revistadeprocessocomparado.com.br/en/rpc/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Revista Educação em Debate 0102-1117 2526-0847 http://www.periodicosfaced.ufc.br/index.php/educacaoemdebate/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista Espanola de Pedagogia 0034-9461 2174-0909 https://revistadepedagogia.org/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista Gaúcha de Enfermagem 0102-6933 1983-1447 http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 1 Sykepleie
Godkjent Revista ICONO 14 1697-8293 https://icono14.net 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Romanian Journal of European Affairs 1582-8271 1841-4273 http://rjea.ier.ro/ 1 Statsvitenskap
Godkjent SAGE Open Medical Case Reports 2050-313X http://journals.sagepub.com/home/sco 1 Generell medisin
Ikke godkjent Saint Louis University Law Journal 0036-3030 http://www.slu.edu/colleges/law/journal/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Salus journal 2202-5677 http://scci.csu.edu.au/salusjournal/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie 0258-7661 http://www.sanp.ch 1 Nevrologi
Godkjent Science Bulletin 2095-9273 http://www.scibull.com:8080/EN/volumn/home.shtml 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent SciPost Physics 2542-4653 https://scipost.org/SciPostPhys 1 Fysikk
Ikke godkjent Sinergie (Italian Journal of Management) 0393-5108 http://ita.sijm.it/105-vol-x-100.html 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Slavica Revalensia 2346-5824 2504-7531 http://publications.tlu.ee/index.php/slavica/ 0 Slavisk-baltisk
Godkjent Slovak Raptor Journal 1337-3463 http://www.dravce.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=661&Itemid=142&lang=sk 1 Biologi
Godkjent Social Cohesion and Development 2459-4156 http://epublishing.ekt.gr/en/14073/Social-Cohesion-and-Development 1 Sosiologi
Godkjent SocioEconomic Challenges (SEC) 2520-6621 2520-6214 http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/sec/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Springer Series in Advanced Manufacturing 1860-5168 2196-1735 http://www.springer.com/series/7113 1 Materialteknologi
Godkjent SPWID, International Conference on Smart Portable, Wearable, Implantable and Disability-oriented Devices and Systems 2519-8440 https://www.thinkmind.org/index.php?view=event&event=SPWID 1 Informatikk
Ikke godkjent Studia Pragmalingwistyczne 2080-5853 http://www.studiapragmaling.uw.edu.pl 0 Slavisk-baltisk
Godkjent Studies in Arts-Based Educational Research 2364-8376 2364-8384 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-61560-8 1 Kunsthistorie
Godkjent Studies in Second Language Learning and Teaching 2083-5205 2084-1965 http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index 1 Lingvistikk
Godkjent Sustainable Development and Biodiversity 2352-474X 2352-4758 http://www.springer.com/series/11920 1 Biologi
Godkjent Sustainable Energy & Fuels 2398-4902 http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/se 1 Energi
Godkjent Sustainable Production and Consumption 2352-5509 https://www.journals.elsevier.com/sustainable-production-and-consumption/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Technika Poszukiwań Geologicznych 0304-520X https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/en/czasopisma/technika-pozyskiwan-geologicznych-geotermia-zrownowazony-rozwoj-2/ 1 Geofag
Godkjent Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture 2083-2931 2084-574X http://www.degruyter.com/view/j/texmat 1 Kulturvitenskap
Godkjent TH Open 2512-9465 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00033990 1 Hematologi
Godkjent The Age of Johnson: A Scholarly Annual 0884-5816 http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/AJ/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent The Asia-Pacific Journal: Japan Focus 1557-4660 http://apjjf.org/About 1 Kulturvitenskap
Godkjent The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship 2048-0792 http://www.comicsgrid.com 1 Litteraturvitenskap
Godkjent The Journal of International Anatolia Sport Science 2548-0294 http://www.jiasscience.com 1 Idrettsforskning
Godkjent The journal of population and sustainability 2398-5496 https://www.populationmatters.org/resources/periodicals-books/journal-population-sustainability/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The Journal of the Economics of Ageing 2212-828X 2212-8298 https://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-the-economics-of-ageing 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent The Looking Glass : New Perspectives on Children's Literature 1551-5680 https://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/tlg/index 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent The Times Higher Education Supplement 0049-3929 http://www.thes.co.uk/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Thermal Science and Engineering Progress 2451-9049 https://www.journals.elsevier.com/thermal-science-and-engineering-progress 1 Energi
Ikke godkjent Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 0929-600X http://nsd.no/ 0 Generell medisin
Godkjent Travaux de Littérature 0995-6794 http://www.droz.org/eur/en/28-travaux-de-litt%C3%A9rature 1 Romansk
Godkjent Ultrasound International Open 2199-7152 http://www.thieme.com/books-main/radiology/product/2210-ultrasound-international-open 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Underground Space 2467-9674 https://www.sciencedirect.com/journal/underground-space 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Unterrichtswissenschaft 0340-4099 2520-873X http://www.springer.com/education+&+language/learning+&+instruction/journal/42010 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Voprosy sovremennoi algologii 2311-0147 http://www.algology.ru/1195 1 Biologi
Godkjent Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 0341-2253 http://www.hab.de/de/home/veroeffentlichungen/zeitschriften/wolfenbuetteler-notizen-zur-buchgeschichte.html 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent World Scientific Series on the Economics of Climate Change 2010-2127 https://www.worldscientific.com/series/wssecc 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent World Scientific-Now Publishers Series in Business 2251-3442 http://www.worldscientific.com/series/wsnpsb 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Youth & Policy 2057-4266 http://www.youthandpolicy.org 0 Sosialforskning
Godkjent Zeithistorische Forschungen 1612-6033 1612-6041 http://www.zeithistorische-forschungen.de/?language=en 1 Historie
Godkjent Zoosystematica Rossica 0320-9180 2410-0226 http://www.zin.ru/journals/zsr/ 1 Biologi
Ikke godkjent ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:методологія, теорія і практика 2220-6310 http://domtp.turion.info/ 0 Teatervitenskap og drama
Ikke godkjent Российский электронный научный журнал 2308-9644 http://journal.bsau.ru/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Сибирские исторические исследования 2312-461X 2312-4628 http://journals.tsu.ru/siberia/ 1 Historie