Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2018 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 12.10.2018. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Ikke godkjent 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences 1556-5904 1545-8296 http://www.microtas2017.org 0 Kjemi
Ikke godkjent Academic Conferences and Publishing International Limited [forlag] [forlag] http://www.academic-conferences.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Academic Conferences Limited [forlag] [forlag] http://www.academic-conferences.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Academic Conferences Publishing [forlag] [forlag] http://www.academic-conferences.org/about.htm 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent ACI Academic Conferences International [forlag] [forlag] http://www.academic-conferences.org/icickm/icickm2008/icickm08-proceedings.htm 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent ACM Transactions on Cyber-Physical Systems 2378-962X https://tcps.acm.org 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
Ikke godkjent ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction 2167-2148 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1040036 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Acta Agrobotanica 0065-0951 2300-357X https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa 1 Biologi
Ikke godkjent Acta Comportamentalia 0188-8145 http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom 0 Psykologi
Ikke godkjent Acta Slavica Estonica 2228-2335 2228-3404 http://www.tyk.ee/ase 0 Slavisk-baltisk
Godkjent Acta Structilia 1023-0564 2415-0487 http://journals.ufs.ac.za/index.php/as 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 1731-8025 2353-1908 https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences 2213-7467 https://amses-journal.springeropen.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Advances in Database Technology - EDBT 2367-2005 https://www.edbt.org/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Advances in Food and Nutrition Research 1043-4526 2213-6797 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-food-and-nutrition-research 0 Biomedisin
Ikke godkjent Advances in Nonlinear Analysis 2191-9496 2191-950X https://www.degruyter.com/view/j/anona 0 Matematikk
Ikke godkjent Advances in Nonlinear Variational Inequalities 1092-910X http://www.internationalpubls.com/Advances.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Advances in Physical Education 2164-0386 2164-0408 http://www.scirp.org/journal/ape/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Advances of Archaeobotany 2405-7452 http://www.barkhuis.nl/aia/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Agricultural and Food Economics (Agric. food econ.) 2193-7532 https://agrifoodecon.springeropen.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Akropolis: Journal of Hellenic Studies 2536-572X 2536-5738 http://helenskestudije.me/ojs/index.php/jhs/index 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Alterstice - Revue Internationale de la Recherche Interculturelle 1923-919X https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/index 1 Sosiologi
Godkjent Anaesthesia, Pain and Intensive Care (APICARE) 1607-8322 2220-5799 http://www.apicareonline.com/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Anemia 2090-1267 2090-1275 https://www.hindawi.com/journals/anemia/ 1 Hematologi
Godkjent Anesthesia & analgesia case reports 2325-7237 https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Pages/Case-Reports.aspx 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Annales de Didactique et de Sciences Cognitives 0987-7576 https://mathinfo.unistra.fr/irem/publications/adsc/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Annals of Joint 2415-6809 http://aoj.amegroups.com 1 Kirurgiske fag
Godkjent Annals of Silvicultural Research (Ann. Silvic. Research) 2284-354X https://journals-crea.4science.it/index.php/asr 1 Biologi
Ikke godkjent Another Space [forlag] [forlag] http://anotherspace.dk 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent AnthroVision 2198-6754 https://journals.openedition.org/anthrovision/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Applied Finance Letters 2253-5799 2253-5802 https://ojs.aut.ac.nz/applied-finance-letters/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Applied Mathematics 2152-7385 2152-7393 http://www.scirp.org/journal/am 0 Matematikk
Ikke godkjent Applied Mathematics & Information Sciences 1935-0090 2325-0399 http://www.naturalspublishing.com/show.asp?JorID=1&pgid=0 0 Matematikk
Godkjent Arabian Journal of Chemistry 1878-5352 1878-5379 https://www.journals.elsevier.com/arabian-journal-of-chemistry/ 1 Kjemi
Godkjent Arctic Environmental Research 2541-8416 http://aer.narfu.ru/en/ 1 Biologi
Ikke godkjent Arts 2076-0752 http://www.mdpi.com/journal/arts 0 Kunsthistorie
Utsatt Arts and Social Sciences Journal 2151-6200 http://astonjournals.com/assj Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Association for Asian Studies [forlag] [forlag] http://www.asian-studies.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Association for Teacher Education in Europe 2593-6409 https://atee.education/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Atoms 2218-2004 http://www.mdpi.com/journal/atoms 1 Fysikk
Ikke godkjent Australasian Journal of Technology Education 2382-2007 http://ajte.org 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent AVANCA CINEMA 0218-4052 http://www.avanca.org/EN/inicio.php 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Avestia Publishing [forlag] [forlag] http://avestia.com 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 0002-5968 https://gispoint.de/artikelarchiv/avn.html 0 Geofag
Godkjent Axioms 2075-1680 http://www.mdpi.com/journal/axioms 1 Matematikk
Godkjent Balkan Journal of Philosophy 1313-888X 2367-5438 http://www.pdcnet.org/bjp 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Bannu University Research Journal in Islamic Studies 2411-4332 http://www.ustb.edu.pk/burjis 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Behavior Analysis in Practice 1998-1929 2196-8934 https://www.springer.com/psychology/journal/40617/PSE?detailsPage=aboutThis 1 Psykologi
Godkjent Biomath 1314-684X 1314-7218 http://www.biomathforum.org/biomath/index.php/biomath 1 Matematikk
Godkjent Biotechnologia (Pozn.) 0860-7796 2353-9461 http://www.biotechnologia-journal.org/ 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Bladder Cancer 2352-3727 2352-3735 http://www.bladdercancerjournal.com/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi [forlag] [forlag] https://www.bounyayin.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Brazilian Journal of International Law 2237-1036 https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/index 1 Rettsvitenskap
Godkjent Brazilian Journalism Research (Braz. journal. res.) 1808-4079 1981-9854 https://bjr.sbpjor.org.br/bjr 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent British Journal for Military History 2057-0422 https://www.bjmh.org.uk/index.php/bjmh 1 Historie
Ikke godkjent British Journal of Education, Society & Behavioural Science 2278-0998 http://www.sciencedomain.org/journal/21 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent British Journal of Environment and Climate Change 2231-4784 http://sciencedomain.org/journal/10 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Building Simulation Applications 2531-6702 http://bsa.events.unibz.it/conference_proceedings/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Bulletin Marcel Proust 1249-674X https://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/le-bulletin 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Bulletin of the Geological Society of Greece 0438-9557 2529-1718 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety 1 Geofag
Godkjent Canadian Review of Sociology/ Revue canadienne de sociologie 1755-6171 1755-618X https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1755618x 1 Sosiologi
Godkjent CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL 1920-1214 http://www.cuaj.ca/index.php/journal/index 1 Kirurgiske fag
Godkjent Case Reports in Neurological Medicine 2090-6668 2090-6676 https://www.hindawi.com/journals/crinm/ 1 Nevrologi
Godkjent Case Reports in Ophthalmological Medicine 2090-6722 2090-6730 https://www.hindawi.com/journals/criopm/ 1 Øyesykdommer
Godkjent Case Reports in Urology ( Case rep. urol.) 2090-696X 2090-6978 https://www.hindawi.com/journals/criu/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Ce fastu? 1828-4302 http://www.filologicafriulana.it/easyne2/frl/publicazions/rivistis/ 1 Romansk
Godkjent Central European Journal of Urology 2080-4806 2080-4873 http://www.ceju.online/pages/journal.php 1 Kirurgiske fag
Godkjent ChemEngineering 2305-7084 http://www.mdpi.com/journal/ChemEngineering 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Chemical and Biological Technologies in Agriculture (Chem. biol. technol. agric.) 2196-5641 https://chembioagro.springeropen.com/ 1 Kjemi
Godkjent ChemPlusChem 2192-6506 https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/21926506/homepage/productinformation.html 1 Kjemi
Godkjent Chernye Metally 0132-0890 2414-0104 http://www.rudmet.ru/catalog/journals/5/ 1 Materialteknologi
Ikke godkjent CIRED - Open Access Proceedings Journal 2515-0855 http://digital-library.theiet.org/content/journals/oap-cired 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Ciudades. Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid 1133-6579 2445-3943 http://www3.uva.es/iuu/es/revista/revista-ciudades/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Civil Procedure Review 2191-1339 http://www.civilprocedurereview.com/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Clean Energy 2515-4230 2515-396X https://academic.oup.com/ce/ 1 Energi
Godkjent Clinical Mass Spectrometry 2376-9998 https://www.journals.elsevier.com/clinical-mass-spectrometry 1 Generell medisin
Godkjent Clinical Neurophysiology Practice 2467-981X https://www.journals.elsevier.com/clinical-neurophysiology-practice 1 Nevrologi
Ikke godkjent Clocks & Sleep 2624-5175 http://www.mdpi.com/journal/clockssleep 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent C-MRiC.ORG [forlag] [forlag] https://www.c-mric.com/c-mric-org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Coatings 2079-6412 http://www.mdpi.com/journal/coatings 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Colloquy: Text, Theory, Critique 1325-9490 1447-0950 http://artsonline.monash.edu.au/colloquy/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Communication & Society 0214-0039 2386-7876 https://www.unav.es/fcom/communication-society/en/index.php 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Communications chemistry 2399-3669 https://www.nature.com/commschem 1 Kjemi
Ikke godkjent Comprehensive Series in Photochemical and Photobiological Sciences 2041-9716 2041-9724 http://pubs.rsc.org/bookshop/collections/series?issn=2041-9716 0 Biologi
Godkjent Concrete Operators (Concr. Oper.) 2299-3282 https://www.degruyter.com/view/j/conop 1 Matematikk
Ikke godkjent Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom 2463-333X http://ctt.canterbury.ac.nz/about-ctt/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Cor et Vasa 0010-8650 https://www.journals.elsevier.com/cor-et-vasa 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Corporate Governance and Organizational Behavior Review 2521-1870 2521-1889 https://virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and-Organizational-Behavior-Review-.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY REVIEW 2519-8971 2519-898X https://www.virtusinterpress.org/-Corporate-Governance-and-Sustainability-Review-.html 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Corrosion and Materials Degradation 2624-5558 http://www.mdpi.com/journal/cmd 0 Materialteknologi
Godkjent Crime Psychology Review 2374-4014 https://www.tandfonline.com/loi/rcrm20 1 Psykologi
Ikke godkjent CrossAsia-eBooks [forlag] [forlag] http://crossasia-books.ub.uni-heidelberg.de/xasia/about_us/profile 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Culture & History Digital Journal 2253-797X http://cultureandhistory.revistas.csic.es 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Current Opinion in Physiology 2468-8681 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-physiology 0 Psykologi
Ikke godkjent Current Opinion in Systems Biology 2452-3100 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-systems-biology 0 Biologi
Godkjent Current Urology Reports 1527-2737 1534-6285 https://link.springer.com/journal/11934 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Cursor Mundi: Viator Studies of the Medieval and Early Modern World 2034-1660 2565-943X http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=CURSOR 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Cybersecurity 2523-3246 https://cybersecurity.springeropen.com/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Dafolo Forlag [forlag] [forlag] http://dafolo.dk/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Daqi kexue 1006-9895 http://www.dqkxqk.ac.cn/dqkx/dqkx/ch/index.aspx 0 Geofag
Ikke godkjent Data 2306-5729 http://www.mdpi.com/journal/data 0 Geofag
Godkjent Development Studies Research 2166-5095 https://www.tandfonline.com/loi/rdsr20 1 Utviklingsstudier
Ikke godkjent Diànnǎo xuékān (電腦學刊) 1991-1599 2312-993X http://www.csroc.org.tw/journal/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Didattica della Matematica 2504-5210 http://www.rivistaddm.ch/index.php/per-gli-autori/?lang=en 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Dutch Birding 0167-2878 https://www.dutchbirding.nl/ 0 Biologi
Godkjent EAI Transactions on Scalable Information Systems 2032-9407 http://eudl.eu/journal/sis 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Eceee Industrial Summer Study Proceedings 2001-7979 2001-7987 https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Industrial_Summer_Study/ 1 Industriell økonomi
Ikke godkjent EClinicalMedicine 2589-5370 https://www.sciencedirect.com/journal/eclinicalmedicine 0 Generell medisin
Godkjent EcoProduction 2193-4614 2193-4622 http://link.springer.com/bookseries/10152 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Ediciones de La Ergástula [forlag] [forlag] http://laergastula.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Edipuglia [forlag] [forlag] http://edipuglia.it/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Éditions de l'Université Savoie Mont Blanc [forlag] [forlag] https://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/editions-de-l-universite-savoie-mont-blanc-638715.htm 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Editorial de la Universidad de Costa Rica [forlag] [forlag] http://www.editorial.ucr.ac.cr/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Editorial UGR - Universidad de Granada [forlag] [forlag] http://editorial.ugr.es/pages/index 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Educación musical: eje del cambio educativo [forlag] [forlag] http://www.procompal.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Ekonomitsjeskie i sotsial'nye peremeny: Fakty, tendentsii, prognoz 1998-0698 2312-9816 http://esc.vscc.ac.ru/?_lang=en 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Embla Akademisk [forlag] [forlag] https://www.emblaforlag.no/pages/embla-akademisk 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Emerging microbes & infections 2222-1751 https://www.nature.com/emi/ 1 Infeksjoner
Godkjent Engineering 2095-8099 2096-0026 https://www.journals.elsevier.com/engineering 1 Generell teknologi
Godkjent Engineering for Rural Development 1691-3043 1691-5976 http://www.tf.llu.lv/conference/index.php?topicID=8 1 Energi
Godkjent Environment International 0160-4120 1873-6750 https://www.journals.elsevier.com/environment-international 1 Geofag
Ikke godkjent Epidemiology Research International 2090-2972 2090-2980 https://www.hindawi.com/journals/eri/ 0 Generell medisin
Godkjent ERJ Open Research 2312-0541 http://openres.ersjournals.com/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent ES Review. Spanish Journal of English Studies 2531-1646 2531-1654 https://revistas.uva.es/index.php/esreview 1 Engelsk
Ikke godkjent Español actualRevista de español vivo 1135-867X 2254-6715 https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=523 0 Romansk
Godkjent Ethnologia Polona 0137-4079 http://www.iaepan.vot.pl/en/publishing-house/czasopisma/ethnologia-polona/about-the-journal-etpo 1 Kulturvitenskap
Godkjent European Company and Financial Law Review 1613-2548 1613-2556 https://www.degruyter.com/view/j/ecfr 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy (EJQRP) 1756-7599 http://ejqrp.org/index.php/ejqrp 0 Psykologi
Godkjent European Journal of Comparative Law and Governance 2213-4506 2213-4514 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22134514 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Journal of Cultural and Political Sociology 2325-4823 2325-4815 https://www.tandfonline.com/toc/recp20/current 1 Sosiologi
Ikke godkjent European Journal of Korean Studies 2516-5399 http://www.baks.org.uk/wptest/bakspapers/?COLLCC=69647365 0 Historie
Ikke godkjent European Journal of Politics and Gender 2515-1088 2515-1096 https://bristoluniversitypress.co.uk/european-journal-of-politics-and-gender 0 Kjønnsforskning
Godkjent European Neurological Review 1758-3837 1758-3845 http://www.touchneurology.com/journals/european-neurological-review 1 Nevrologi
Godkjent European Research on Management and Business Economics 2444-8834 https://www.journals.elsevier.com/european-research-on-management-and-business-economics 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent European Urology Oncology 2588-9311 https://euoncology.europeanurology.com/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Evolutionary Studies in Imaginative Culture 2472-9884 2472-9876 https://esiculture.com/ 0 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts 1932-1066 http://www.existenz.us/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Expert Review of Precision Medicine and Drug Development 2380-8993 https://www.tandfonline.com/toc/tepm20/current 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Exposure and Health 2451-9766 2451-9685 https://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/12403 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Faravid, Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja 0356-5629 http://www.pro.tsv.fi/pshy/english.htm 1 Historie
Godkjent Fibers 2079-6439 http://www.mdpi.com/journal/fibers/ 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Figurative Thought and Language 2405-6944 https://benjamins.com/catalog/ftl 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR) 2521-1250 2521-1242 http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/fmir/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Fisheries and Aquatic Sciences 2234-1757 https://fas.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Godkjent Foresight and STI Governance 1995-459X 2312-9972 https://foresight-journal.hse.ru/en/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Forskning og Forandring 2535-5279 https://forskningogforandring.dk/index.php/fof 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt Frontiers in Digital Humanities 2297-2668 https://www.frontiersin.org/journals/digital-humanities Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Frontiers in Sustainable Food Systems 2571-581X https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Frontiers Research Topics [forlag] [forlag] https://www.frontiersin.org/about/research-topics 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Functional Materials 1027-5495 2218-2993 http://functmaterials.org.ua/ 0 Kjemi
Utsatt Fungal systematics and evolution 2589-3823 2589-3831 http://fuse-journal.org/index.php Biologi
Ikke godkjent General Thoracic and Cardiovascular Surgery 1863-6705 1863-6713 https://link.springer.com/journal/11748 0 Kirurgiske fag
Godkjent Geopolitics, History, and International Relations 1948-9145 2374-4383 http://www.addletonacademicpublishers.com/geopolitics-history-and-international-relations 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Geoscience Communication 2569-7102 2569-7110 https://www.geoscience-communication.net 0 Geofag
Godkjent Global Biogeochemical Cycles 0886-6236 1944-9224 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19449224 1 Geofag
Godkjent Harvard Deusto Business Research 2254-6235 http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Hayati 1978-3019 2086-4094 https://www.sciencedirect.com/journal/hayati-journal-of-biosciences 1 Biologi
Ikke godkjent Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada 2368-738X https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/about-health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice.html 0 Generell medisin
Godkjent Health Psychology Open 2055-1029 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/health-psychology-open 1 Psykologi
Godkjent Hepatology International 1936-0533 1936-0541 https://www.springer.com/medicine/internal/journal/12072 1 Endokrinologi
Godkjent HKIE Transactions 1023-697X https://www.tandfonline.com/toc/thie20/current 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent HLRP: Health Literacy Research and Practice 2474-8307 https://www.healio.com/public-health/journals/hlrp/about-the-journal 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Home Healthcare Now 2374-4529 2374-4537 https://journals.lww.com/homehealthcarenurseonline/pages/default.aspx 0 Sykepleie
Ikke godkjent Human Rights Education Review 2535-5406 https://humanrer.org/index.php/human/about 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Humanities and Social Sciences 2330-8176 2330-8184 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=208 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent IATSS Research 0386-1112 2210-4240 https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent IEEE Control Systems Letters 2475-1456 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7782633 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent IEEE International Conference on Biometrics, Theory, Applications and Systems 2474-9680 2474-9699 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001496 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Workshop on Applied Measurements for Power Systems - AMPS 2475-2304 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8055737 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE Power Electronics Magazine 2329-9207 2329-9215 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6570649 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 2329-9266 2329-9274 http://www.ieee-jas.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Indian Journal of Applied Linguistics 0379-0037 http://bahripublications.co.in/journal.php?cat_id=21 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Indian Journal of Finance 0973-8711 http://www.indianjournaloffinance.co.in/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent InspirA. Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere 0809-9707 https://www.alnsf.no/inspira/2018/172-inspira-2018-1/file 1 Anestesi, intensiv, akutt
Ikke godkjent Institut für deutsche Sprache (= amades) [forlag] [forlag] http://pub.ids-mannheim.de/laufend/amades/ 0 Blandet fag/disiplin
Utsatt IntechOpen [forlag] [forlag] http://www.intechopen.com/ Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Command and Control Research & Technology Symposium [forlag] [forlag] http://internationalc2institute.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Conference on Natural Hazards and Infrastructure 2623-4513 http://www.iconhic.com/2019 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent International Conferences on Transport and Sedimentation of Solid Particles 1232-3071 https://icts.wordpress.com/ 0 Biologi
Ikke godkjent International Journal of Adaptive and Innovative Systems 1740-2107 1740-2115 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijais 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2158-107X 2156-5570 http://thesai.org/Publications/IJACSA 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Advanced Structural Engineering 2008-3556 2008-6695 https://link.springer.com/journal/40091 1 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Advances in Management and Economics 2278-3369 http://managementjournal.info/index.php/IJAME 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Agricultural and Environmental Research 2518-6116 2414-8245 https://www.ijaaer.com 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent International Journal of Applied and Computational Mathematics 2349-5103 2199-5796 https://www.springer.com/mathematics/applications/journal/40819 1 Matematikk
Godkjent International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications 2150-7988 http://www.mirlabs.org/ijcisim/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT) 1947-3435 1947-3443 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-cyber-warfare-terrorism/1167 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Educational Technology in Higher Education 2365-9440 https://link.springer.com/journal/41239 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Electronic Healthcare 1741-8453 1741-8461 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeh 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM) 2379-7509 2379-7495 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-food-beverage-manufacturing/122301 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Health Professions 2296-990X https://www.degruyter.com/view/j/ijhp 1 Generell medisin
Ikke godkjent International Journal of Health, Safety and Environment (IJHSE) 2360-9311 http://www.academiascholarlyjournal.org/ijhse/index_ijhse.htm 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Homiletics 2366-7958 http://ijhomiletics.org/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 1348-8503 1868-8659 https://www.springer.com/engineering/electronics/journal/13177 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent International Journal of Linguistics 1948-5425 http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl 0 Lingvistikk
Godkjent International Journal of Linguistics, Literature and Culture 2518-3966 http://ijllc.eu/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Management, Economics and Social Sciences 2304-1366 http://ijmess.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) 0976-6340 0976-6359 http://www.iaeme.com/ijmet/index.Asp 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of One Health 2455-5673 2455-8931 http://www.onehealthjournal.org/ 1 Generell medisin
Godkjent International Journal of Physical Therapy & Rehabilitation 2455-7498 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJPTR 1 Idrettsforskning
Godkjent International Journal of Play 2159-4937 2159-4953 https://www.tandfonline.com/toc/rijp20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education 2198-9745 2198-9753 http://www.springer.com/education+&+language/mathematics+education/journal/40753 1 Matematikk
Godkjent International Journal On Cyber Situational Awareness (IJCSA) 2057-2182 https://www.c-mric.com/journals/ijcsa 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Letters of Social and Humanistic Sciences 2300-2697 https://www.scipress.com/ILSHS 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Network for Didactic Research in University Mathematics : INDRUM 2496-1027 https://hal.archives-ouvertes.fr/INDRUM/ 1 Matematikk
Ikke godkjent International Perspectives on Early Childhood Education and Development 2468-8746 http://www.springer.com/series/7601 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Symposium on Computer Architecture 2575-713X http://iscaconf.org 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Intersections. East European Journal of Society and Politics 2416-089X http://intersections.tk.mta.hu 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Invertebrate Zoology 1812-9250 1814-0815 http://kmkjournals.com/journals/Inv_Zool 0 Biologi
Godkjent Investigaciones Geográficas 2448-7279 http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/index 1 Geografi
Godkjent Investigative and Clinical Urology (Investig. clin. urol.) 2466-0493 2466-054X https://icurology.org/index.php 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent J — Open Access Journal of Multidisciplinary Science 2571-8800 http://www.mdpi.com/journal/J 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent JACC: Clinical Electrophysiology 2405-500X 2405-5018 https://www.sciencedirect.com/journal/jacc-clinical-electrophysiology 0 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Jacobs Journal of Sports Medicine 2376-9432 http://jacobspublishers.com/jacobs-journal-of-sports-medicine-issn-2376-9432/ 0 Idrettsforskning
Godkjent Jazykovedný casopis 0021-5597 1338-4287 https://www.degruyter.com/view/j/jazcas 1 Slavisk-baltisk
Godkjent JBJS Reviews 2329-9185 https://journals.lww.com/jbjsreviews/pages/default.aspx 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal Logistique & Management 1250-7970 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tlam20 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Agricultural and Crop Research (JACR) 2384-731x http://sciencewebpublishing.net/jacr/index.htm 1 Biologi
Ikke godkjent Journal of Applied Ethics and Philosophy 1883-0129 http://caep-hu.sakura.ne.jp/en/ 0 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Journal of Applied Linguistics (JAL) 1107-0331 2408-025X http://www.enl.auth.gr/gala/jal_scope.html 0 Lingvistikk
Godkjent Journal of applied sport management 2327-0187 https://js.sagamorepub.com/jasm/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Ayurveda and Integrative Medicine ( J. Ayurveda integr. med.) 0975-9476 0976-2809 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-ayurveda-and-integrative-medicine 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Journal of Bone Metabolism 2287-6375 2287-7029 https://e-jbm.org/ 0 Endokrinologi
Ikke godkjent Journal of Chemical Technology and Metallurgy 1314-7471 1314-7978 http://mmu2.uctm.edu/journal/index.php 0 Kjemi
Godkjent Journal of Clinical Urology 2051-4166 http://journals.sagepub.com/home/uro 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal of Composites Science 2504-477X http://www.mdpi.com/journal/jcs 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Crime and Justice 0735-648X 2158-9119 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjcj20 1 Sosiologi
Godkjent Journal of Data and Information Science 2543-683X https://www.degruyter.com/view/j/jdis 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Developmental and Life-Course Criminology 2199-4641 2199-465X https://link.springer.com/journal/40865 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 2328-8272 2328-8280 http://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/index 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Econometric Methods 2194-6345 https://www.degruyter.com/view/j/jem 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders (JEPPD) 2284-0265 2284-0273 http://journals.sagepub.com/home/pev 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Journal of E-Technology 0976-3503 0976-2930 http://www.dline.info/jet/index.php 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Facade Design and Engineering 2213-302X 2213-3038 https://journals.open.tudelft.nl/index.php/jfde/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of Human Trafficking 2332-2705 2332-2713 https://www.tandfonline.com/loi/uhmt20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Innovation in Health Informatics 2058-4555 2058-4563 https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/index 1 Generell medisin
Godkjent Journal of International Education in Business 2046-469X https://www.emeraldinsight.com/journal/jieb 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry 2231-0762 2250-1002 http://www.jispcd.org/ 1 Odontologi
Ikke godkjent Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy (JMCP) 2376-0540 2376-1032 https://www.jmcp.org/loi/jmcsp 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Materiomics 2352-8478 2352-8486 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-materiomics/ 1 Energi
Godkjent Journal of Mathematics 2314-4629 2314-4785 https://www.hindawi.com/journals/jmath/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Medical Biochemistry 1452-8258 1452-8266 http://www.dmbj.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=602 0 Biologi
Godkjent Journal Of Medical Diagnostic Methods 2168-9784 https://www.omicsonline.org/medical-diagnostic-methods.php 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Journal of Nationalism, Memory & Language Politics 2570-5857 https://content.sciendo.com/view/journals/jnmlp/jnmlp-overview.xml 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Natural Fibers 1544-0478 1544-046X https://www.tandfonline.com/loi/wjnf20 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Journal of Neuroinfectious Diseases 2314-7326 https://www.omicsonline.org/neuroinfectious-diseases.php 0 Infeksjoner
Godkjent Journal of Occupational Therapy Education 2573-1378 https://encompass.eku.edu/jote/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Oceanology and Limnology 2096-5508 2523-3521 https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/oceanography/journal/343 1 Geofag
Godkjent Journal of Physics Communications 2399-6528 http://iopscience.iop.org/journal/2399-6528 1 Fysikk
Godkjent Journal of Preventive Medicine and Hygiene (JPMH) 1121-2233 2421-4248 http://www.jpmh.org/index.php/jpmh 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Public Health in Africa 2038-9930 http://www.publichealthinafrica.org 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Robotic Surgery 1863-2483 1863-2491 https://link.springer.com/journal/11701 1 Kirurgiske fag
Utsatt Journal of Science and Technology Policy Management 2053-4620 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jstpm Lingvistikk
Ikke godkjent Journal of Sleep Disorders and Medical Care 2577-882X https://www.sciforschenonline.org/journals/sleep-disorders-medical-care/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 0976-6634 2456-6764 http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSSA/JSSA-00-0-000-000-2010-Web/JSSA-00-0-000-000-2010-1-Cover.htm 0 Sosialantropologi
Godkjent Journal of Stock & Forex Trading 2168-9458 https://www.omicsonline.org/stock-forex-trading.php 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Strategic Security (JSS) 1944-0464 1944-0472 http://scholarcommons.usf.edu/jss/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Journal of the Global Power and Propulsion Society 2515-3080 https://www.gppsjournal.org/journals/journal-of-the-global-power-and-propulsion-society/ 1 Maskinteknikk
Godkjent Journal of The Statistical and Social Inquiry Society of Ireland (JSSISI) 0081-4776 http://www.ssisi.ie/index.php 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria) (J. theor. appl. mech.) 0861-6663 1314-8710 http://www.imbm.bas.bg/tm/jtam/ 1 Fysikk
Godkjent Journal of Threatened Taxa 0974-7893 0974-7907 https://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT 1 Biologi
Godkjent Juridisk Publikation 2000-2920 2002-3537 http://www.juridiskpublikation.se 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 2541-5255 2621-5306 http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 1410-8917 2597-9914 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa/ 1 Kjemi
Utsatt Kyrkjefag Profil 1502-7929 https://www.norskeserier.no/serie/Kyrkjefag%20profil Teologi og religionsvitenskap
Godkjent L2 Journal 1945-0222 https://escholarship.org/uc/uccllt_l2 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Lamella – Tidsskrift for teoretisk psykoanalyse 2445-8074 https://www.ucviden.dk/portal/da/journals/lamella--tidsskrift-for-teoretisk-psykoanalyse(e671ba2f-c091-4096-b6dc-978bc6a92e94).html 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Language Learning & Technology 1094-3501 http://www.lltjournal.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent L'Avventura 2421-6496 https://www.mulino.it/riviste/issn/2421-6496 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Lesnoy zhurnal 0536-1036 http://lesnoizhurnal.ru/en/ 1 Biologi
Godkjent Life Cycle Reliability and Safety Engineering 2520-1352 2520-1360 https://www.springer.com/engineering/industrial+management/journal/41872 1 Maskinteknikk
Godkjent Litteraria Copernicana 1899-315X http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LC/about 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Logistics 2305-6290 http://www.mdpi.com/journal/logistics 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) 1757-5672 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17575672 1 Kirurgiske fag
Godkjent Manufacturing Letters 2213-8463 https://www.journals.elsevier.com/manufacturing-letters/ 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Materials Research Forum [forlag] [forlag] http://www.mrforum.com/product/terotechnology/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Materials Today Communications 2352-4928 https://www.journals.elsevier.com/materials-today-communications 1 Materialteknologi
Ikke godkjent MDPI [forlag] [forlag] http://www.mdpi.com/about 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Mediterranean Journal of Rheumatology 2529-198X http://www.mjrheum.org/ 0 Revmatologi
Godkjent Metabarcoding and Metagenomics 2534-9708 https://mbmg.pensoft.net/ 1 Biologi
Godkjent Metaphor in Language, Cognition, and Communication 2210-4836 https://benjamins.com/catalog/milcc 1 Lingvistikk
Godkjent Molecular and Cellular Oncology 2372-3556 2372-3548 https://www.tandfonline.com/toc/kmco20/current 1 Onkologi
Ikke godkjent Monographiae Botanicae 0077-0655 2392-2923 https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/mb 0 Biologi
Godkjent Motriz. Revista de Educacao Fisica (Motriz) 1415-9805 1980-6574 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-6574&lng=en&nrm=iso 1 Idrettsforskning
Godkjent Movement Disorders Clinical Practice 2330-1619 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23301619 1 Psykiatri
Ikke godkjent Multicultural Studies 2451-2877 http://www.mcs.uni.wroc.pl 0 Sosialforskning
Godkjent Nano Biomedicine and Engineering 2150-5578 http://nanobe.org/ 1 Bioteknologi
Godkjent Nature Catalysis 2520-1158 https://www.nature.com/natcatal/ 1 Kjemi
Godkjent Nature Plants 2055-026X 2055-0278 https://www.nature.com/nplants/ 1 Biologi
Godkjent Neuroimmunology and Neuroinflammation ( Neuroimmunol. neuroinflamm.) 2347-8659 2349-6142 http://nnjournal.net/journal/archives 1 Generell medisin
Godkjent New Americanists in Poland 2191-2254 https://www.peterlang.com/view/serial/NAMP 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Norsk Veterinærtidsskrift 0332-5741 http://www.vetnett.no/fakta-om-tidsskriftet 0 Veterinærmedisin
Godkjent North-Western European Journal of Mathematics 2496-5170 http://math.univ-lille1.fr/~nwejm/ 1 Matematikk
Godkjent Notitia – journal for sustainable development 1849-9066 http://www.notitia.hr/page/casopis/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) 1307-4733 http://www.novitasroyal.org/about 1 Lingvistikk
Godkjent Novum, Revista de Ciencias Sociales Aplicadas 0121-5698 2357-4933 https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nowotwory. Journal of Oncology 0029-540X 2300-2115 https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology 1 Onkologi
Godkjent npj Biofilms and Microbiomes 2055-5008 https://www.nature.com/npjbiofilms/ 1 Biologi
Ikke godkjent Numismatic Chronicle 0078-2696 2054-9202 https://numismatics.org.uk/society-publications-2/the-numismatic-chronicle/ 0 Historie
Godkjent Nursing and Midwifery Studies 2322-1488 2322-1674 http://www.nmsjournal.com/ 1 Sykepleie
Godkjent NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia 0126-2874 2187-7297 http://www.aa.tufs.ac.jp/en/publications/nusa 1 Lingvistikk
Godkjent Occupational Health Science 2367-0134 2367-0142 https://link.springer.com/journal/41542 1 Psykologi
Ikke godkjent OncoTarget 1949-2553 http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget 0 Onkologi
Ikke godkjent OP.CIT. Revista del Centro de Investigaciones Históricas 1526-5323 2578-5443 http://revistas.upr.edu/index.php/opcit 0 Romansk
Godkjent Open Journal of Mathematical Sciences 2616-4906 2523-0212 https://openmathscience.com 1 Matematikk
Godkjent Orfeus Forlag [forlag] [forlag] http://www.orfeuspublishing.com 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Orienta Edizioni [forlag] [forlag] http://www.orientaedizioni.it/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Paidéia 0103-863X 1982-4327 http://www.scielo.br/revistas/paideia/iinstruc.htm 1 Psykologi
Godkjent Pain and Therapy 2193-8237 2193-651X https://link.springer.com/journal/40122 1 Generell medisin
Ikke godkjent Palmkrons [forlag] [forlag] https://www.adlibris.com/se/sok?q=palmkron+f%C3%B6rlag&filter=categoryfacet%3Ab%C3%B6cker%2Fsamh%C3%A4lle+%26+politik 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Parks: the international journal of protected areas and coservation 0960-233X 2411-2119 http://parksjournal.com/welcome-to-parks/ 1 Biologi
Godkjent Pathology Research International 2090-8091 2042-003X https://www.hindawi.com/journals/pri/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Pedagógiatörténeti Szemle 2415-9093 http://www.pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Pensamiento Propio 1016-9628 2523-1960 http://www.cries.org/?page_id=33 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Periodica Polytechnica Architecture 0324-590X 1789-3437 https://pp.bme.hu/ar 1 Arkitektur og design
Godkjent Perspectives on Behavior Science 2520-8969 2520-8977 https://link.springer.com/journal/40614 1 Psykologi
Ikke godkjent Petroleum Geology Conference Proceedings 2047-9921 http://pgc.lyellcollection.org/ 0 Geofag
Godkjent Physics of Particles and Nuclei Letters 1547-4771 1531-8567 https://link.springer.com/journal/11497 1 Fysikk
Godkjent Politiche Sociali 2284-2098 2531-6389 https://www.rivisteweb.it/issn/2284-2098 1 Sosiologi
Godkjent Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1233-8680 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl 1 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent Practising Midwife 1461-3123 https://www.all4maternity.com/practising-midwife-subscribe/ 0 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Predprinimatel'skoe pravo 1999-4788 http://www.lawinfo.ru/en/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Proceedings 2504-3900 http://www.mdpi.com/journal/proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Proceedings of the American Gas Association, Operating Section 0099-7250 http://www.proceedings.com/0841.html 0 Geofag
Godkjent Proceedings of the European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG) 2048-9021 2048-903X http://www.academic-conferences.org/conferences/ecmlg/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Proceedings of the International Conference on Movement Computing [forlag] [forlag] https://www.movementcomputing.org/proceedings/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences (Proc. Latv. Acad. Sci., B Nat. exact appl. sci.) 1407-009X 2255-890X https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml 1 Matematikk
Godkjent Proceedings of the World Congress on New Technologies 2369-8128 https://avestia.com/NewTech2018_Proceedings/index.html 1 Generell teknologi
Godkjent Progress in Electromagnetics Research Letters (PIER) 1937-6480 http://www.jpier.org/PIERL/ 1 Fysikk
Godkjent Prostate International (Prostate int.) 2287-8882 2287-903X https://www.journals.elsevier.com/prostate-international/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Protein and Cell 1674-800X 1674-8018 http://www.protein-cell.org/index.html 1 Biologi
Godkjent Psicologia: Reflexão e Crítica 0102-7972 1678-7153 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7972&lng=en&nrm=iso 1 Psykologi
Utsatt PSYCHOLINGUISTICS 2309-1797 2415-3397 http://psycholing-journal.com/index.php/journal/index Psykologi
Godkjent Psychologist-Manager Journal 1088-7156 1550-3461 http://www.apa.org/pubs/journals/MGR/ 1 Psykologi
Ikke godkjent Psychology 2152-7180 2152-7199 http://www.scirp.org/journal/psych 0 Psykologi
Ikke godkjent Psychology of Popular Media Culture 2160-4134 2160-4142 http://www.apa.org/pubs/journals/ppm/ 0 Psykologi
Godkjent Public Art Dialogue 2150-2552 2150-2560 https://publicartdialogue.org/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Quantum 2521-327X https://quantum-journal.org/ 1 Fysikk
Godkjent Quantum Science and Technology 2058-9565 http://iopscience.iop.org/journal/2058-9565 1 Fysikk
Godkjent Radiology Case Reports 1930-0433 https://www.journals.elsevier.com/radiology-case-reports/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent ReCALL 0958-3440 1474-0109 https://www.cambridge.org/core/journals/recall 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Recent Innovations in Mechatronics 2064-9622 http://riim.lib.unideb.hu/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1507-1367 2083-4640 https://www.journals.elsevier.com/reports-of-practical-oncology-and-radiotherapy/ 1 Onkologi
Godkjent Research Ideas and Outcomes_RIO 2367-7163 https://riojournal.com/ 1 Geofag
Godkjent Research in Middle Level Education Online 1940-4476 https://www.tandfonline.com/toc/umle20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent RESET 2264-6221 https://journals.openedition.org/reset/ 0 Sosiologi
Godkjent Revista Catalana de Dret Públic 1885-5709 1885-8252 http://www.rcdp.cat 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Revista de Derecho Comunitario Europeo 1138-4026 1989-5569 http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4 0 Rettsvitenskap
Godkjent Revista de Llengua i Dret 0212-5056 2013-1453 http://www.rld.cat 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista de Psicologia 2179-1740 http://www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/index 1 Psykologi
Ikke godkjent Revista Decifrar 2318-2229 http://periodicos.ufam.edu.br/Decifrar 0 Lingvistikk
Godkjent Revista Matemática Complutense 1139-1138 1988-2807 https://link.springer.com/journal/13163 1 Matematikk
Ikke godkjent Revista română de cardiologie 1220-658X https://www.romanianjournalcardiology.ro/ 0 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Revue Éducation Comparée 0339-5456 http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Rio Pipeline Conference and Exposition, Technical Papers 2447-2069 http://www.riopipeline.com.br/?lang=en 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Roczniki Humanistyczne 2544-5200 http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Routledge Focus [forlag] [forlag] https://www.routledge.com/Business/series/FBM 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Sakharnyi Diabet 2072-0351 https://endojournals.ru/index.php/dia 1 Endokrinologi
Ikke godkjent Samfundslederskab i Skandinavien 2596-6200 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/index 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 0347-5026 http://www.svenskafornskriftsallskapet.se/ 0 Nordisk
Godkjent Science China: Physics, Mechanics and Astronomy 1674-7348 1869-1927 https://www.springer.com/physics/journal/11433 1 Fysikk
Godkjent Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2476-4841 http://sjnmp.muk.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1 1 Sykepleie
Godkjent SciKA [forlag] [forlag] http://www.centeris.scika.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Security and Defence Quarterly 2300-8741 2544-994X https://securityanddefence.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 1 Statsvitenskap
Godkjent Sensing and Imaging 1557-2072 https://www.springer.com/engineering/electronics/journal/11220 1 Informatikk
Godkjent Sexual Medicine - Open Access 2050-1161 https://www.smoa.jsexmed.org/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Sexual medicine reviews 2050-0521 https://www.smr.jsexmed.org/ 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Short Story Criticism 0895-9439 https://tinyurl.com/short-story-criticism-cengage 0 Engelsk
Godkjent Siirtolaisuusinstituutti [forlag] [forlag] http://www.migrationinstitute.fi/en/publications/printed 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent SMAI Journal of Computational Mathematics (SMAI j. comput. math.) 2426-8399 https://smai-jcm.math.cnrs.fr/index.php/SMAI-JCM/index 1 Matematikk
Ikke godkjent Social Aspects of HIV 2509-6559 https://www.springer.com/series/11922 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent SOCIAL INTERACTION. VIDEO-BASED STUDIES OF HUMAN SOCIALITY 2446-3620 https://tidsskrift.dk/socialinteraction/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Sosiohumaniora 1411-0911 2443-2660 http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent South African National Biodiversity Institute (SANBI) [forlag] [forlag] http://biodiversityadvisor.sanbi.org/literature/4327-2/suricata/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Sports Medicine - Open 2198-9761 https://www.springer.com/medicine/journal/40798 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent SpringerBriefs in Psychology 2192-8363 2192-8371 http://www.springer.com/series/10143 0 Psykologi
Godkjent Stroke and Vascular Neurology 2059-8688 2059-8696 https://svn.bmj.com/ 1 Nevrologi
Godkjent Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1230-5057 2353-6403 http://www.sdr-ihpan.edu.pl 1 Historie
Godkjent Studia z Prawa Wyznaniowego 2081-8882 2544-3003 http://www.kul.pl/spw.eng 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen 0170-9208 https://www.peterlang.com/view/serial/SDR 0 Romansk
Godkjent Studies in Germanic Linguistics 2452-2120 https://benjamins.com/ 1 Lingvistikk
Godkjent Studies in Global Ethics and Global Education 2392-0890 https://sgege.aps.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Sustainability in Plant and Crop Protection 2567-9805 2567-9821 http://www.springer.com/series/13031 0 Biologi
Ikke godkjent Sustainable Construction Materials and Technologies 2515-3048 2515-3056 http://www.scmt.org.uk/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Suvremena Psihologija 1331-9264 2584-3052 http://www.nakladaslap.com/suvremena-psihologija.aspx 0 Psykologi
Godkjent Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 0802-8192 http://www.caspar.no/tangenten/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Terminus 2082-0984 2084-3844 http://www.ejournals.eu/Terminus/zakladka/513/ 1 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent Territorio Italia - Land Administration, Cadastre, Real Estate 2240-7707 2499-2674 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Pubblicazioni+cartografia_catasto_mercato_immobiliare/Territorio_Italia 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent The Japan Studies Association Journal (JSAJ) 1530-3527 https://ojs.phoebusmediagroup.com/index.php/jsaj 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent The Arctic Yearbook 2298-2418 https://arcticyearbook.com/about 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The Bible Translator 2051-6770 2051-6789 http://journals.sagepub.com/home/tbt 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The Canadian Journal of Urology International 1195-9479 http://www.canjurol.com/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent The Cell Surface 2468-2330 https://www.journals.elsevier.com/the-cell-surface 1 Biologi
Ikke godkjent The Cyber Defence Review 2474-2120 http://cyberdefensereview.army.mil/ 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent The CYC-Net Press [forlag] [forlag] http://www.cyc-net.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent The International Journal of Evidence & Proof 1365-7127 1740-5572 http://journals.sagepub.com/home/epj 1 Rettsvitenskap
Godkjent The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 1027-3719 1815-7920 https://www.theunion.org/what-we-do/journals/ijtld 1 Infeksjoner
Ikke godkjent The Journal of CESNUR 2532-2990 https://cesnur.net 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The Lancet Child and Adolescent Health 2352-4642 2352-4650 https://www.journals.elsevier.com/the-lancet-child-and-adolescent-health 1 Pediatri
Godkjent The Literary Encyclopedia 1747-678X https://www.litencyc.com 1 Litteraturvitenskap
Godkjent The Russian Journal of Linguistics 2312-9182 2312-9212 http://journals.rudn.ru/linguistics/index 1 Lingvistikk
Ikke godkjent The Sixth International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE) [forlag] [forlag] http://paper.researchbib.com/view/isbn/978-1-941968-44-4/64 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The Wiley Handbook of Vocational Education and Training [forlag] [forlag] https://www.wiley.com/en-no/search?pq=Wiley+Handbooks+in+Education%7Crelevance 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS) [forlag] [forlag] http://www.iaeng.org/WCECS2018/ICCS2018.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Theoretical and Experimental Plant Physiology 2197-0025 https://www.springer.com/life+sciences/journal/40626 1 Biologi
Godkjent Theoretical Roman Archaeology Journal 2515-2289 https://traj.openlibhums.org/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Theory of Computing 1557-2862 http://theoryofcomputing.org/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Therapeutic Advances in Urology 1756-2872 1756-2880 http://journals.sagepub.com/home/tau 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Tijdschrift voor Psychiatrie 0303-7339 http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/en 0 Psykiatri
Godkjent TijdSchrift voor Skandinavistiek 0168-2148 1875-9505 https://rjh.ub.rug.nl/tvs/index 1 Nordisk
Ikke godkjent Tire Science and Technology 0090-8657 1945-5852 http://tiresciencetechnology.org/?code=tire-site 0 Materialteknologi
Godkjent Town and Regional Planning 1012-280X 2415-0495 http://journals.ufs.ac.za/index.php/trp 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Toxicology Research and Application 2397-8473 http://journals.sagepub.com/home/tor 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute 2346-8092 2588-9028 https://www.journals.elsevier.com/transactions-of-a-razmadze-mathematical-institute/ 1 Matematikk
Godkjent Translational Andrology and Urology 2223-4683 2223-4691 http://tau.amegroups.com/index 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Translational Animal Science 2573-2102 https://academic.oup.com/tas 0 Veterinærmedisin
Ikke godkjent Translational Sports Medicine 2573-8488 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25738488 0 Idrettsforskning
Ikke godkjent TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens 1438-2636 http://www.frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/translationswissenschaft/transued-arbeiten-zur-theorie-und-praxis-des-uebersetzens-und-dolmetschens.html 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 0817-8542 1836-2206 https://aic.gov.au/publications/tandi 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Trends in Classics Supplementary Volumes 1868-4785 https://www.degruyter.com/view/serial/22599 0 Gresk og latin
Ikke godkjent Turkish Journal of Engineering (TUJE) 2587-1366 http://dergipark.gov.tr/tuje 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Turkish Journal of Urology 2149-3235 2149-3057 http://www.turkishjournalofurology.com/eng/Anasayfa 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent United Press Global [forlag] [forlag] http://unipressglobal.eu/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Universidad de La Rioja [forlag] [forlag] https://publicaciones.unirioja.es 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Iowa Press [forlag] [forlag] http://www.uiowapress.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science 2286-3540 2286-3559 https://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaC_-_Inginerie_Electrica_si_Stiinta_Calculatoarelor.php?lang=english&page=main2 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Urbanities – Journal of Urban Ethnography 2239-5725 http://www.anthrojournal-urbanities.com 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Urolithiasis 2194-7228 2194-7236 https://link.springer.com/journal/240 0 Kirurgiske fag
Godkjent Urology Annals ( Urol. Ann) 0974-7796 0974-7834 http://www.urologyannals.com/aboutus.asp 1 Kirurgiske fag
Godkjent Urology Case Reports 2214-4420 https://www.sciencedirect.com/journal/urology-case-reports 1 Kirurgiske fag
Godkjent Urology Practice 2352-0779 2352-0787 https://www.urologypracticejournal.com/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Varia História 0104-8775 1982-4343 http://www.variahistoria.org/english/ 1 Historie
Ikke godkjent Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Seriya Geologiya i Geografiya 1029-7456 http://NA 0 Geografi
Godkjent Veterinary Sciences (Vet. sci.) 2306-7381 http://www.mdpi.com/journal/vetsci 1 Veterinærmedisin
Godkjent Virtual and Physical Prototyping 1745-2759 1745-2767 https://www.tandfonline.com/toc/nvpp20/current 1 Maskinteknikk
Godkjent Virus Adaptation and Treatment (Virus adapt. treat.) 1179-1624 https://www.dovepress.com/virus-adaptation-and-treatment-journal 1 Infeksjoner
Ikke godkjent Vaasan yliopiston tutkimuksia 2489-2556 2489-2564 http://osuva.uwasa.fi/handle/10024/7204 0 Lingvistikk
Godkjent Water Science : The National Water Research Center Journal 1110-4929 https://www.journals.elsevier.com/water-science 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent White Rose University Press [forlag] [forlag] https://universitypress.whiterose.ac.uk 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Woodhead Publishing series in civil and structural engineering 2052-4714 2052-4722 https://www.elsevier.com/books/book-series/woodhead-publishing-series-in-civil-and-structural-engineering 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Woodhead Publishing series in energy 2044-9364 2044-9372 https://www.elsevier.com/books/book-series/woodhead-publishing-series-in-energy 0 Energi
Godkjent World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering 2371-5294 https://cseecongress.com/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Wydawnictwo Naukowe Dolnoślaskiej Szkoły Wyższe [forlag] [forlag] http://www.wydawnictwo.dsw.edu.pl 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Xiandai suidao jishu 1009-6582 http://www.oriprobe.com/journals/xdsdjs.html 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Yhteiskuntapolitiikka 1455-6901 1455-1608 https://thl.fi/fi/web/yhteiskuntapolitiikka 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ) 0044-2410 https://www.famrz.de/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Вестник МГТУ 1560-9278 1997-4736 http://eng.mstu.edu.ru/science/journals/vestnik/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Журнал медико-биологических исследований 2542-1298 http://medbio.narfu.ru/en/ 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Новгородский исторический сборник 0233-9013 http://www.spbiiran.nw.ru/nha-nis/ 0 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent Труды Карельского научного центра Российской академии наук 1997-3217 2312-4504 http://transactions.krc.karelia.ru/index.php?plang=e 0 Geofag