Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2019 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 18.01.2019. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Ikke godkjent ABU Technical Review 0126-6209 http://NA 0 Maskinteknikk
Ikke godkjent Academic Exchange Quarterly 1096-1453 http://www.rapidintellect.com/AEQweb/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent ACC Journal 1803-9782 2571-0613 https://acc-ern.tul.cz/en/acc-journal 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Accounting and Financial Control 2543-5485 2544-1450 https://businessperspectives.org/journals/j-accounting-and-financial-control 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Acervo. Revista do Arquivo Nacional 0102-700X 2237-8723 http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/tags/tag/revista-acervo.html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent ACM Transactions on Human-Robot Interaction 2573-9522 https://thri.acm.org/ 0 Maskinteknikk
Godkjent ACS Applied Energy Materials 2574-0962 https://pubs.acs.org/journal/aaemcq 1 Materialteknologi
Godkjent ACS Applied Nano Materials 2574-0970 https://pubs.acs.org/journal/aanmf6 1 Materialteknologi
Godkjent ACS sensors 2379-3694 https://pubs.acs.org/journal/ascefj 1 Biomedisin
Godkjent Acta academica karviniensia 1212-415X 2533-7610 https://www.slu.cz/opf/en/science-and-research/acta-academica-karviniensia/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Acta Scientia et Intellectus 2410-9738 2519-1896 http://actaint.com/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Adiktologie 1213-3841 2570-8112 http://casopis.adiktologie.cz/en 1 Psykiatri
Godkjent Advanced Electronic Materials 2199-160X https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2199160x 1 Materialteknologi
Godkjent Advanced Energy Materials 1614-6832 1614-6840 https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/16146840/homepage/productinformation.html 1 Kjemi
Godkjent Advanced Science 2198-3844 https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/21983844/homepage/productinformation.html 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Advanced studies on the archaeology and history of hunting 2511-8285 https://www.wachholtz-verlag.de/buecher/wissenschaft/archaologie/advanced-studies-on-the-archaeology-and-history-of-hunting.html 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Advances and Applications in Statistics 0972-3617 http://www.pphmj.com/journals/adas.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association 2570-2084 https://www.advances-in-cartography-and-giscience-of-the-ica.net/ 0 Geografi
Ikke godkjent Advances in Consumer Research 0098-9258 http://www.acrwebsite.org/volumes/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research (ACTHR) 1871-3173 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=1871-3173 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Advances in Food Processing and Technology 2639-3387 https://www.gavinpublishers.com/journals/journals_details/Advances-in-Food-Processing-and-Technology 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Advances in Fuzzy Sets and Systems 0973-421X http://www.pphmj.com/journals/afss.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Advances in Hospitality & Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference Proceedings [forlag] [forlag] http://www.ahtmm.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Advances in Management 0974-2611 2278-4551 https://www.worldresearchjournal.com/mngmnt.aspx 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Advances in Mathematical Sciences and Applications 1343-4373 http://mcm-www.jwu.ac.jp/~aikit/AMSA/index.html 1 Matematikk
Godkjent Advances in Mathematics Education 1869-4918 1869-4926 https://www.springer.com/series/8392 1 Matematikk
Godkjent Advances in Methods and Practices in Psychological Science (AMPPS) 2515-2467 https://www.psychologicalscience.org/publications/ampps 1 Psykologi
Godkjent Advances in Nonlinear Analysis 2191-9496 2191-950X https://www.degruyter.com/view/j/anona 1 Matematikk
Godkjent Advances in research on teaching 1479-3687 1875-5151 https://www.emeraldinsight.com/series/art 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Aequitas: A Journal of Political Philosophy and Society 2625-5669 2625-5677 https://www.mohrsiebeck.com/zeitschrift/aequitas-aequitas 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent African Journal of Science, Technology, Innovation and Development (AJSTID) 2042-1338 2042-1346 https://www.tandfonline.com/loi/rajs20 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 0189-6016 http://journals.sfu.ca/africanem/index.php/ajtcam/index 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Agrekon: Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa 0303-1853 2078-0400 https://www.tandfonline.com/toc/ragr20/current 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent AIMS Agriculture and Food 2471-2086 http://www.aimspress.com/journal/agriculture 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent AIMS Microbiology 2471-1888 http://www.aimspress.com/journal/microbiology 1 Biologi
Godkjent Algebraic combinatorics 2589-5486 https://alco.centre-mersenne.org/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 0002-5275 https://www.ingentaconnect.com/content/aup/antw 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Alpine Entomology 2535-0889 https://alpineentomology.pensoft.net/ 1 Biologi
Godkjent Alternative Law Journal 1037-969X 2398-9084 https://journals.sagepub.com/loi/aljb 1 Rettsvitenskap
Godkjent Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions 2352-8737 https://www.trci.alzdem.com/current 1 Nevrologi
Ikke godkjent AMAP - Arctic Monitoring and Assessment Programme [forlag] [forlag] http://www.amap.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Ambigua:Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales 2386-8708 https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/index 1 Kjønnsforskning
Ikke godkjent American International Journal of Social Studies 2325-4149 2325-4165 http://www.aijssnet.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) 2313-4410 2313-4402 http://asrjetsjournal.org/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 2636-8188 http://dergipark.gov.tr/abad/board 1 Historie
Godkjent Anaesthesiology Intensive Therapy 1642-5758 1731-2531 https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/issue/current 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 1986-5791 1986-5953 http://www.prf.unze.ba/Rijec_Anali.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent Anglica - An International Journal of English Studies 0860-5734 http://www.anglica.ia.uw.edu.pl 1 Engelsk
Godkjent Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC) 2516-0281 2516-029X http://www.aetic.theiaer.org 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Annals of the International Society of Dynamic Games 2474-0179 2474-0187 https://www.springer.com/series/4919 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 2406-8276 2549-5712 http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Annual review of law and social science 1550-3585 1550-3631 https://www.annualreviews.org/journal/lawsocsci 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Anthropocene Coasts 2561-4150 http://www.nrcresearchpress.com/journal/anc 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent antiAtlas Journal 2495-7100 https://www.antiatlas-journal.net/en/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Antiquaries Journal 0003-5815 1758-5309 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ANT 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Applied and Computational Mathematics: an international journal 1683-3511 1683-6154 http://acmij.az/view.php?lang=en&menu=0 0 Matematikk
Godkjent Applied Mobilities 2380-0127 2380-0135 https://www.tandfonline.com/loi/rapm20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent APRIA [Artez Platform for Research Interventions of the Arts] 2589-9007 https://www.artez.nl/ 0 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Arbete och Hälsa 0346-7821 https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Arc Humanities Press (Arc) [forlag] [forlag] https://arc-humanities.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Archéo-Nil 1161-0492 http://www.archeonil.fr/revue.html 1 Historie
Utsatt Archivio di Filosofia 0004-0088 1970-0792 http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=85&h=430&w=300 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Archivos de Medicina 1698-9465 http://archivosdemedicina.com/ 0 Generell medisin
Ikke godkjent Arkeogazte: Revista de Arqueología- Arkeologia Aldizkaria 2174-856X https://arkeogazterevista.wordpress.com/ 0 Arkeologi og konservering
Utsatt Arts and Social Sciences Journal 2151-6200 http://astonjournals.com/assj Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Asia and the Pacific Policy Studies 2050-2680 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20502680 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Asian Journal of Nursing Education and Research 2231-1149 2349-2996 http://ajner.com/ 0 Sykepleie
Ikke godkjent Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera - ASELE [forlag] [forlag] http://www.aselered.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History 1933-2882 1933-2890 https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aspasia/aspasia-overview.xml 1 Historie
Ikke godkjent Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) [forlag] [forlag] http://www.arcom.ac.uk/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Augmented Human Research 2365-4317 2365-4325 https://link.springer.com/journal/41133 0 Informatikk
Godkjent Australian Feminist Law Journal 1320-0968 2204-0064 https://www.tandfonline.com/toc/rfem20/current 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Australian Geomechanics Journal 0818-9110 https://australiangeomechanics.org/journal/ 0 Generell teknologi
Godkjent Australian Journal of Environmental Education 0814-0626 2049-775X http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AEE 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Autografo 1721-5943 2039-8670 http://centromanoscritti.unipv.it/pubblicazioni-p/6-autografo.html 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Berlin Studies of the Ancient World 2366-6641 2366-665X https://edition-topoi.org/books/books 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Bibliothek Forschung und Praxis 0341-4183 1865-7648 http://www.degruyter.com/view/j/bfup 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Bioengineering 2306-5354 https://www.mdpi.com/journal/bioengineering 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Biomedical Glasses 2299-3932 https://www.degruyter.com/view/j/bglass 1 Kjemisk teknologi
Godkjent BioProducts Business 2378-1394 http://www.swst.org/wp/publications/bioproducts-business/about-biobus/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent BJS open 2474-9842 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24749842 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent BMJ Leader 2398-631X https://bmjleader.bmj.com/ 0 Sosialforskning
Godkjent BMJ Paediatrics Open 2399-9772 https://bmjpaedsopen.bmj.com/ 1 Pediatri
Godkjent Bone Research 2095-4700 2095-6231 https://www.nature.com/boneres/ 1 Biologi
Godkjent Borderline personality disorder and emotion dysregulation (BPDED) 2051-6673 https://bpded.biomedcentral.com/ 1 Psykiatri
Godkjent Botanica 2538-8649 2538-8657 https://content.sciendo.com/view/journals/botlit/botlit-overview.xml 1 Biologi
Godkjent Bristol University Press [forlag] [forlag] https://bristoluniversitypress.co.uk/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent British and Irish Orthoptic Journal 1743-9868 2516-3590 http://www.bioj-online.com 1 Øyesykdommer
Ikke godkjent British Tax Review 0007-1870 http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=338&productid=6614 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent C.F. Müller [forlag] [forlag] https://www.cfmueller.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Cambridge Scholars Publishing [forlag] [forlag] http://www.c-s-p.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Capital Markets Law Journal 1750-7219 1750-7227 https://academic.oup.com/cmlj 1 Rettsvitenskap
Godkjent Case reports in immunology. 2090-6609 2090-6617 http://www.hindawi.com/journals/crii/ 1 Generell medisin
Godkjent Case reports in infectious diseases 2090-6625 2090-6633 https://www.hindawi.com/journals/criid/ 1 Infeksjoner
Godkjent Case Reports in Ophthalmology 1663-2699 https://www.karger.com/Journal/Home/251887 1 Øyesykdommer
Godkjent Cells 2073-4409 https://www.mdpi.com/journal/cells 1 Biologi
Godkjent Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology (CMGH) 2352-345X https://www.cmghjournal.org/ 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Center for Oceans Law and Policy (COLP) 1872-7158 https://brill.com/view/serial/COLP 1 Rettsvitenskap
Godkjent Central European Journal of Paediatrics 2490-3639 2490-3671 http://cejpaediatrics.com/index.php/cejp/index 1 Pediatri
Godkjent Ceramic Transactions 1042-1122 2637-4390 https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/series/2120 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Chemical Engineering World 0009-2517 http://www.cewindia.com/ 0 Kjemisk teknologi
Godkjent Ciências e Políticas Públicas 2183-7384 2184-0644 http://capp.iscsp.ulisboa.pt/en/publications/public-sciences-and-policies 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Cigre Science & Engineering 1286-1146 https://www.cigre.org/GB/publications/cigre-cse 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution [forlag] [forlag] http://www.cired.be 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Clinical Nursing Studies 2324-7940 2324-7959 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/cns 0 Sykepleie
Godkjent Colloids and Interfaces 2504-5377 http://www.mdpi.com/journal/colloids 1 Kjemi
Godkjent Communications Biology 2399-3642 https://www.nature.com/commsbio/ 1 Biologi
Ikke godkjent Communications in Applied Analysis 1083-2564 http://www.acadsol.eu/caa/home 0 Matematikk
Ikke godkjent Communications of the IBIMA 1943-7765 http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/cibima.html 0 Informatikk
Ikke godkjent Communications on Stochastic Analysis 0973-9599 http://www.math.lsu.edu/cosa/index.htm 0 Matematikk
Godkjent Computation 2079-3197 http://www.mdpi.com/journal/computation 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Computational Toxicology 2468-1113 https://www.sciencedirect.com/journal/computational-toxicology 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Conference proceedings of the Design Management Academy 2632-0045 https://designinnovationmanagement.com/ 0 Arkitektur og design
Godkjent Conference proceedings: The Future of Education 2384-9509 http://conference.pixel-online.net/FOE/index.php 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics 2001-4562 https://www.confero.ep.liu.se/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest 2572-7184 2330-1392 http://www.berghahnjournals.com/contention 1 Sosiologi
Godkjent Convergent Science™ Physical Oncology (CSPO) 2057-1739 http://iopscience.iop.org/journal/2057-1739 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent CPSS transactions on power electronics and applications (TPEA) 2475-742X http://tpea.cpss.org.cn/ 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent CrossRoads - A Journal of English Studies 2300-6250 http://www.crossroads.uwb.edu.pl/ 0 Engelsk
Ikke godkjent Cuadernos de Arquitectura y Fortificación 2255-1085 http://www.arquitecturayfortificacion.com 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 1575-2410 2386-8368 http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf 0 Biologi
Godkjent Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 2007-736X https://cuadernoslinguistica.colmex.mx/index.php/cl/index 1 Lingvistikk
Godkjent Cuadernos de Musica, Artes Visuales y Artes Escenicas 1794-6670 2215-9959 https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Curran Associates, Inc. [forlag] [forlag] http://www.proceedings.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Current diabetes reviews 1573-3998 1875-6417 http://www.eurekaselect.com/587/journal/current-diabetes-reviews 0 Endokrinologi
Godkjent Current environmental health reports 2196-5412 https://www.springer.com/biomed/pharmacology+&+toxicology/journal/40572 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Current Issues in Personality Psychology 2353-4192 2353-561X http://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75 1 Psykologi
Godkjent Current opinion in supportive and palliative care 1751-4258 1751-4266 https://journals.lww.com/co-supportiveandpalliativecare/pages/default.aspx 1 Biomedisin
Godkjent Current Treatment Options in Allergy 2196-3053 https://link.springer.com/journal/40521 1 Generell medisin
Godkjent Cursor Mundi: Viator Studies of the Medieval and Early Modern World 2034-1660 2565-943X http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=CURSOR 1 Historie
Godkjent Czech Hospitality and Tourism Papers/ CHTP Journal 2571-0389 https://www.vsh.cz/en/science-and-research/the-ihm-journal/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Dafolo [forlag] [forlag] https://dafolo.dk/boeger-og-e-boeger.aspx 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Data Envelopment Analysis Journal 2161-1823 2161-1815 http://www.nowpublishers.com/Journal 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Defence Strategic Communications 2500-9478 2500-9486 https://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategic-communications 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Democratic Theory: An Interdisciplinary Journal 2332-8894 2332-8908 http://www.berghahnjournals.com/democratic-theory 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Det ved vi om 2246-3267 http://www.dafolo.dk/detvedviom 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Detritus - Multidisciplinary journal for Waste Resources and Residues 2611-4127 2611-4135 https://detritusjournal.com/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Developments in geotechnical enginnering 2364-5156 2364-5164 https://www.springer.com/series/13410 1 Geofag
Ikke godkjent Diabetes Management 1758-1907 1758-1915 https://www.openaccessjournals.com/journals/diabetes-management.html 0 Endokrinologi
Godkjent Diacronie. Studi di Storia Contemporanea 2038-0925 http://www.diacronie.it 1 Historie
Ikke godkjent Disaster Advances 0974-262X 2278-4543 https://www.worldresearchjournal.com/disaster.aspx 0 Geofag
Godkjent Documenta Praehistorica 1408-967X 1854-2492 http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Dongseoinmun 2288-9612 http://aoh.knu.ac.kr/eng/02_activity.html 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2489-7930 http://dutkansearvi.fi/etusivu/ 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Dynamic Systems and Applications 1056-2176 https://acadsol.eu/dsa/ 0 Matematikk
Godkjent Earth Surface Dynamics 2196-6311 2196-632X https://www.earth-surface-dynamics.net/ 1 Geofag
Godkjent East Asian Pragmatics 2055-7752 2055-7760 https://journals.equinoxpub.com/index.php/EAP 1 Lingvistikk
Ikke godkjent East Asian Sport Thoughts: The international journal for the sociology of sport 2221-9358 https://cse.google.com/cse?cx=004786833787413557788%3Azrxcockqbxw&q=east&oq=east&gs_l=partner-generic.12...16324.17016.0.18704.4.4.0.0.0.0.99.255.4.4.0.gsnos%2Cn%3D13...0.649j147825j4..1ac.1.25.partner-generic..4.0.0.qrbZ4heOuuA 0 Idrettsforskning
Godkjent East/West: Journal of Ukrainian Studies (EW:JUS) 2292-7956 https://www.ewjus.com/index.php/ewjus/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent EClinicalMedicine 2589-5370 https://www.journals.elsevier.com/eclinicalmedicine 1 Generell medisin
Godkjent Econometric Research in Finance 2451-1935 2451-2370 http://erfin.org/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Ecosystems and People 2639-5908 2639-5916 https://www.tandfonline.com/toc/tbsm22/current 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Editorial Académica Universitaria [forlag] [forlag] http://edacunob.ult.edu.cu 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Égypte/Monde arabe 1110-5097 2090-7273 https://journals.openedition.org/ema/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent EJVES Short Reports 2405-6553 https://www.sciencedirect.com/journal/ejves-short-reports 1 Biomedisin
Ikke godkjent Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing Expo 2334-0975 2576-6791 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000232 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Electrochemical Society Interface 1064-8208 1944-8783 http://interface.ecsdl.org/ 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Electronic Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (eJIFCC) 1650-3414 http://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-cpd/ifcc-publications/ejifcc-journal/ 1 Biomedisin
Godkjent Elektrotechnik und Informationstechnik (E & I) 0932-383X 1613-7620 https://www.springer.com/engineering/electronics/journal/502 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent Empirically Oriented Theoretical Morphology and Syntax 2366-3529 http://langsci-press.org/catalog/series/eotms 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals 2523-7403 https://www.springer.com/us/book/9783319958811 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Endocrinology & Metabolic Syndrome 2161-1017 https://www.omicsonline.org/endocrinology-metabolic-syndrome.php 0 Biomedisin
Ikke godkjent Energy Procedia 1876-6102 https://www.journals.elsevier.com/energy-procedia 0 Energi
Ikke godkjent Engineered Science 2576-988X 2576-9898 http://www.espublisher.com/journal/1101.html 0 Generell teknologi
Godkjent Engineering Science and Technology, an International Journal (JESTECH) 2215-0986 https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology-an-international-journal 1 Generell teknologi
Godkjent Environment and Planning E: Nature and Space 2514-8486 2514-8494 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/environment-and-planning-e-nature-and-space/journal203402 1 Geografi
Godkjent Environmental Economics 1998-6041 1998-605X https://businessperspectives.org/journals/environmental-economics 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Environmental Epidemiology 2474-7882 https://journals.lww.com/environepidem/pages/default.aspx 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent EPiC Series in Engineering 2516-2330 https://easychair.org/publications/EPiC/Engineering 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Épijournal de Géométrie Algébrique (EPIGA) 2491-6765 https://epiga.episciences.org/ 1 Matematikk
Godkjent Epilepsy and Seizure 1882-5567 http://square.umin.ac.jp/jes/journal/epilepsyaseizure/info-e.html 1 Nevrologi
Godkjent EPMA Journal 1878-5077 1878-5085 https://link.springer.com/journal/13167 1 Biomedisin
Ikke godkjent ES Materials & Manufacturing 2578-0611 2578-062X http://espublisher.com/journal/1103.html 0 Materialteknologi
Ikke godkjent ES Materials and Manufacturing 2578-0654 2578-0646 http://www.espublisher.com/journal/1103.html 0 Materialteknologi
Godkjent Estudios Bíblicos 0014-1437 https://www.sandamaso.es/revista-estudios-biblicos 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Estudios de Fonética Experimental 1575-5533 2385-3573 http://stel.ub.edu/labfon/en/content/publication-estudios-de-fonetica-experimental 1 Lingvistikk
Godkjent EURALEX Proceedings 2521-7100 http://euralex.org/publications/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent European Journal of General Dentistry 2278-9626 2320-4753 http://www.ejgd.org/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent European Journal of Management 1555-4015 2378-8526 http://www.iabe.org/domains/iabeX 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Management and Business Economics 2444-8451 2444-8494 http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/ejmbe/authors.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Molecular & Clinical Medicine (EJMCM) 2515-8260 https://www.ejmcm.com 1 Biomedisin
Ikke godkjent European Journal of Science and Theology 1841-0464 1842-8517 http://www.ejst.tuiasi.ro/index.htm 0 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent European Journal of Sustainable Development 2239-5938 2239-6101 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent European Thyroid Journal 2235-0640 2235-0802 https://www.karger.com/Journal/Home/255331 1 Biomedisin
Godkjent Explore: The Journal of Science and Healing 1550-8307 1878-7541 http://www.elsevier.com/locate/explore 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Far East Journal of Applied Mathematics 0972-0960 http://www.pphmj.com/journals/fjam.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Far East Journal of Electronics and Communications 0973-7006 http://www.pphmj.com/journals/fjec.htm 0 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) 0972-0871 http://www.pphmj.com/journals/fjms.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Far East Journal of Theoretical Statistics 0972-0863 http://www.pphmj.com/journals/fjts.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Federal Sentencing Reporter 1053-9867 1533-8363 http://fsr.ucpress.edu/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Filozofija i društvo 0353-5738 2334-8577 http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=about 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent FITISPos International Journal 2341-3778 http://www3.uah.es/fitispos_ij/OJS/ojs-2.4.5/index.php/fitispos 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent FNG Research 2343-0850 https://research.fng.fi 0 Kunsthistorie
Godkjent Foot & ankle specialist. 1938-6400 1938-7636 https://journals.sagepub.com/home/fas 1 Generell medisin
Godkjent Forebygging.no 2535-4000 http://www.forebygging.no/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Forecasting 2571-9394 https://www.mdpi.com/journal/forecasting 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Forlaget Press [forlag] [forlag] https://fpress.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent French Politics, Culture & Society 1537-6370 1558-5271 http://www.berghahnjournals.com/fpcs 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Frontiers in Digital Humanities 2297-2668 https://www.frontiersin.org/journals/digital-humanities 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Frontiers of Neurology and Neuroscience 1660-4431 http://nsd.no/ 1 Nevrologi
Godkjent Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici 0208-6573 2080-9433 https://projecteuclid.org/euclid.facm 1 Matematikk
Godkjent Fungal Systematics and Evolution 2589-3831 http://fuse-journal.org/index.php 1 Biologi
Godkjent Future Cities and Environment 2363-9075 https://futurecitiesandenvironment.com/ 1 Energi
Ikke godkjent Genero – časopis za feminističku teoriju i studije kulture 1451-2203 https://sefem.org/publikacije/naucni-casopisi/casopis-genero-novi-broj/ 0 Kjønnsforskning
Godkjent Geology of the Intermountain west (GIW) 2380-7601 https://www.utahgeology.org/giw/index.php/giw/issue/archive 1 Geofag
Godkjent Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources 2363-8419 2363-8427 http://www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40948 1 Geofag
Ikke godkjent Geopolitics under Globalization 2543-5493 2543-9820 https://businessperspectives.org/journals/geopolitics-under-globalization-2?category_id=30 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Gestión y Ambiente 0124-177X 2357-5905 https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Giornale Italiano della Ricerca Educativa 2038-9736 2038-9744 http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Glia 0894-1491 1098-1136 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10981136 1 Nevrologi
Ikke godkjent Global Commons Review 2475-6687 2475-6695 http://globalcommonsreview.org 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (GJIDD) 2575-8586 https://juniperpublishers.com/gjidd/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Global Journal of Sociology: Current Issues (GJS) 2301-2633 https://sproc.org/ojs/index.php/gjs/index 0 Sosiologi
Godkjent Global Labour Journal 1918-6711 https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/index 1 Sosiologi
Ikke godkjent Global Media Journal 1550-7521 http://www.globalmediajournal.com/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Global Sustainability 2059-4798 https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Gnosis: Journal of Gnostic Studies 2451-8581 2451-859X https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcntDa8ZLeAhUEVSwKHdyMCWIQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fbrill.com%2Fview%2Fjournals%2Fgnos%2Fgnos-overview.xml&usg=AOvVaw2IU5x7EUumU69GhVh1xaLB 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent GPS World 1048-5104 http://www.gpsworld.com/gpsworld/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Greek Review of Social Research 0013-9696 2241-8512 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research 1987-6521 2346-7541 http://sc-media.org/gulustan-bssjar/ 0 Historie
Godkjent Gynecologic oncology reports 2352-5789 http://www.sciencedirect.com/science/journal/23525789 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Halduskultuur 1736-6070 1736-6089 http://halduskultuur.eu/journal/index.php/HKAC/index 1 Statsvitenskap
Godkjent Harvard Business Review 0017-8012 http://hbr.org/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Health and Primary Care (HPC) 2515-107X https://www.oatext.com/Health-and-Primary-Care-HPC.php 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Health SA Gesondheid - Journal of Interdisciplinary Health Sciences (HSAG) 1025-9848 2071-9736 https://hsag.co.za 0 Generell medisin
Godkjent Health Services Insights (HSI Journal) 1178-6329 http://journals.sagepub.com/home/his 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Health Services Research and Managerial Epidemiology 2333-3928 https://journals.sagepub.com/home/hme 1 Generell medisin
Godkjent Hepatology communications. 2471-254X https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/2471254x 1 Gastroenterologi og hepatologi
Ikke godkjent Herald of the International Academy of Science. Russian Section 1819-5733 2221-7479 http://www.heraldrsias.org/ 0 Sosialforskning
Ikke godkjent Herbert Utz Verlag [forlag] [forlag] https://www.utzverlag.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Hereditary Genetics: Current Research 2161-1041 http://www.omicsonline.org/hereditary-genetics.php 0 Biologi
Godkjent Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage 2571-9408 https://www.mdpi.com/journal/heritage 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Higher Education Evaluation and Development (HEED) 2514-5789 2514-5797 http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/heed/index.htm 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent History Australia 1449-0854 1833-4881 https://www.tandfonline.com/loi/raha20 1 Historie
Godkjent HORIZON - Studies in Phenomenology 2311-6986 2226-5260 http://horizon.spb.ru/index.php?lang=en 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Housing, care and support 1460-8790 2042-8375 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=hcs 1 Sosialforskning
Godkjent Human genomics 1473-9542 1479-7364 https://humgenomics.biomedcentral.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Human Rights Education Review (HRER) 2535-5406 https://humanrer.org/index.php/human/about 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent IBIMA Business Review 1947-3788 http://www.ibimapublishing.com/journals/IBIMABR/ibimabr.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Conference on Computatonal Intelligence and Games, CIG 2325-4270 2325-4289 http://www.ieee-cig.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) 2162-7843 http://www.isspit.org/isspit/2017/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, CAMAD 2378-4865 2378-4873 http://camad2018.ieee-camad.org/about/ 1 Maskinteknikk
Godkjent IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits (JXCDC) 2329-9231 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6570653 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent IEEE Journal on Miniaturization for Air and Space Systems 2576-3164 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=8253411 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Latin America Transactions 1548-0992 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907 1 Energi
Ikke godkjent IEEE Networking Letters 2576-3156 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=8253410 0 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent IEEE Sensors Letters 2475-1472 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7782634 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE/CIC International Conference on Communications in China - Workshops 2474-9133 2474-9141 http://icc2018.ieee-icc.org/ 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
Godkjent I-LanD Journal - Identity, Language and Diversity 2532-6368 2532-764X https://iniziative-editoriali.it/shop/capitoli-i-land-journal-identity-language-and-diversity-i-2017/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent ImmunoHorizons 2573-7732 http://www.immunohorizons.org/ 1 Infeksjoner
Ikke godkjent Immunome Research 1745-7580 https://www.omicsonline.org/immunome-research.php 0 Biomedisin
Ikke godkjent Indian Development Review 0972-9437 http://serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=67 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 2502-4752 2502-4760 http://www.iaescore.com/journals/index.php/IJEECS 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent INNER MAGAZINE 2611-3872 http://www.innermagazine.org/inner-magazine-n-1/ 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent Insurance Markets and Companies 2616-3551 2522-9591 https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent IntechOpen [forlag] [forlag] http://www.intechopen.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS) proceedings 2577-1604 http://internationalc2institute.org/ 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRINCIPLES OF KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING [forlag] [forlag] http://www.kr.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Journal for Digital Art History 2363-5398 2363-5401 http://dah-journal.org/ 1 Kunsthistorie
Godkjent International Journal for Research on Extended Education (IJREE) 2196-3673 2196-7423 https://www.budrich-journals.de/index.php/IJREE 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2158-107X 2156-5570 http://thesai.org/Publications/IJACSA 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Advancements in Computing Technology 2005-8039 2233-9337 http://www.globalcis.org/ijact/home/index.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Applied Mathematics 1311-1728 1314-8060 http://www.diogenes.bg/ijam/ 0 Matematikk
Ikke godkjent International Journal of Artificial Organs 0391-3988 1724-6040 http://www.artificial-organs.com/public/ijao/default.aspx 0 Kirurgiske fag
Godkjent International journal of cardiology: Heart and Vasculature (IJCHA) 2352-9067 https://www.journals.elsevier.com/ijc-heart-and-vasculature/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent International Journal of Clinical Nutrition & Dietetics 2456-8171 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJCND 1 Biomedisin
Ikke godkjent International Journal of Clinical Research & Trials 2456-8007 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJCRT 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering (IJCMSSE) 1753-3465 1753-3473 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcmsse 1 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Computer & Software Engineering 2456-4451 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJCSE 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Computer Trends and Technology 2231-2803 http://www.ijcttjournal.org 0 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Control Theory and Applications (IJCTA) 0974-5572 http://www.serialsjournals.com/special_issue.php?journals_id=268+%E2%80%8B 0 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent International Journal of Digital Content Technology and its Applications 1975-9339 2233-9310 http://www.aicit.org/jdcta/ 0 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Ecological Economics and Statistics 0973-1385 0973-7537 http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijees 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE) 1752-0452 1752-0460 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijepee 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Educational Administration and Policy Studies (IJEAPS) 2141-6656 http://www.academicjournals.org/journal/IJEAPS 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Engineering Trends and Technoloy 2231-5381 http://www.ijettjournal.org 0 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Environmental Impacts 2398-2640 2398-2659 https://www.witpress.com/journals/ei 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent International Journal of Financial Studies (IJFS) 2227-7072 https://www.mdpi.com/journal/ijfs 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International journal of immunopathology and pharmacology 0394-6320 2058-7384 https://journals.sagepub.com/home/iji 1 Biomedisin
Godkjent International Journal of Information Privacy, Security and Integrity 1741-8496 1741-850X https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijipsi 1 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS) 2304-1366 http://ijmess.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Mathematical Sciences & Applications 2230-9888 http://ijmsa.yolasite.com/content.php 0 Matematikk
Godkjent International Journal of Metrology and Quality Engineering (IJMQE) 2107-6839 2107-6847 https://www.metrology-journal.org/ 1 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Music and Performing Arts 2374-2690 2374-2704 http://ijmpa.com/ 0 Musikkvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Nursing & Clinical Practices 2394-4978 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJNCP 0 Sykepleie
Ikke godkjent International Journal of Pediatrics & Neonatal Care 2455-2364 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJPNC 0 Pediatri
Ikke godkjent International Journal of Psychology and Behavior Analysis (IJPBA) 2455-3867 https://www.graphyonline.com/journal/journal_home.php?journalid=IJPBA 0 Psykologi
Ikke godkjent International Journal of Pure and Applied Mathematics 1311-8080 1314-3395 http://ijpam.eu/ 0 Matematikk
Ikke godkjent International Journal of Radiology & Radiation Therapy (IJRRT) 2574-8084 http://medcraveonline.com/IJRRT/ 0 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent International Journal of Radiology and Imaging Techniques 2572-3235 https://clinmedjournals.org/International-Journal-of-Radiology-and-Imaging-Technology.php?jid=ijrit 0 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent International Journal of Reliability and Quality Performance 0975-2102 http://serialsjournals.com/volumesno.php?volumes_id=163&journals_id=175 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education 2198-9745 2198-9753 https://www.springer.com/education+&+language/mathematics+education/journal/40753 1 Matematikk
Ikke godkjent International Journal of Smart Grid and Clean Energy 2315-4462 http://www.ijsgce.com/ 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Journal of STEM Education 2196-7822 https://stemeducationjournal.springeropen.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Structural and Civil Engineering Research (IJSCER) 2319-6009 http://www.ijscer.com/index.php 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent International journal of surgery case reports 2210-2612 http://www.casereports.com/home 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent International Journal of Surgery Open 2405-8572 http://www.ijsopen.com/ 0 Kirurgiske fag
Godkjent International Journal of Transportation Science and Technology 2046-0430 2046-0449 https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-transportation-science-and-technology 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent International journal of value chain management 1741-5357 1741-5365 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvcm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Visual Design (IJVD) 2325-1581 2325-159X https://cgscholar.com/bookstore/collections/design-principles-practices/series/the-international-journal-of-visual-design 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent International Letters of Natural Sciences (ILNS) 2300-9675 https://www.scipress.com/ILNS 0 Biologi
Godkjent International Perspectives on Early Childhood Education and Development 2468-8746 https://www.springer.com/series/7601 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Research Journal of Public and Environmental Health 2360-8803 https://www.journalissues.org/IRJPEH/ 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent International Review of Modern Sociology 0973-2047 http://www.serialsjournals.com/instructions-authors.php?journals_id=203 0 Sosiologi
Godkjent Internet of Things 2542-6605 https://www.journals.elsevier.com/internet-of-things 1 Informatikk
Ikke godkjent Interventional Cardiology 1755-5302 1755-5310 https://www.openaccessjournals.com/journals/interventional-cardiology.html 0 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent inTRAlinea 1827-000X http://www.intralinea.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Investment Management and Financial Innovations 1810-4967 1812-9358 https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Irish Economic and Social History 0332-4893 2050-4918 http://journals.sagepub.com/home/ies 1 Historie
Ikke godkjent ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) [forlag] [forlag] https://isocarp.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent İstanbul üniversitesi sosyoloji dergisi 1304-2998 2148-9165 http://tjs.istanbul.edu.tr/en/ 1 Sosiologi
Godkjent Istoriceskaâ informatika 2306-0891 https://e-notabene.ru/istinf/mag_about.php 1 Historie
Godkjent Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungwissenschaften 2296-8717 2296-8725 http://www.ssas-yearbook.com 1 Statsvitenskap
Godkjent JAMA Network Open 2574-3805 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen 1 Generell medisin
Ikke godkjent Jane Jacobs is still here. Jane Jacobs 100. Her legacy and relevance in the 21st century [forlag] [forlag] https://www.tudelft.nl/en/events/2016/otb/jane-jacobs-100-her-legacy-and-relevance-in-the-21st-century/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent JBJS essential surgical techniques 2160-2204 https://journals.lww.com/jbjsest/pages/default.aspx 1 Kirurgiske fag
Godkjent JDR Clinical and Translational Research 2380-0844 2380-0852 https://journals.sagepub.com/home/jct 1 Odontologi
Godkjent JMIR Formative Research 2561-326X https://formative.jmir.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal for labour market research 2510-5027 https://link.springer.com/journal/12651 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal for the Measurement of Physical Behaviour (JMPB) 2575-6605 2575-6613 https://journals.humankinetics.com/journal/jmpb 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of Advances in Information Technology 1798-2340 http://www.jait.us/ 0 Informatikk
Ikke godkjent Journal of anthropology and archaeology 2334-2420 2334-2439 http://jaanet.info/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Applied and Computational Topology 2367-1734 http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41468 1 Matematikk
Godkjent Journal of Arrhythmia 1880-4276 1883-2148 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18832148 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Asia-Pacific Biodiversity 2287-884X 2287-9544 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-asia-pacific-biodiversity/ 1 Biologi
Godkjent Journal of Blood Medicine 1179-2736 https://www.dovepress.com/journal-of-blood-medicine-journal 1 Hematologi
Ikke godkjent Journal of Christian Nursing 0743-2550 1931-7662 https://journals.lww.com/journalofchristiannursing/Pages/aboutthejournal.aspx 0 Sykepleie
Ikke godkjent Journal of Clinical Medicine Research 1918-3003 1918-3011 http://www.jocmr.org/index.php/JOCMR/index 0 Generell medisin
Godkjent Journal of Clinical Sport Psychology (JCSP) 1932-9261 1932-927X https://journals.humankinetics.com/page/about/jcsp 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of Clinical Trials 2167-0870 http://omicsgroup.org/journals/clinical-trials.php 0 Generell medisin
Godkjent Journal of Competitiveness 1804-171X 1804-1728 https://www.cjournal.cz/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Computer Science 1549-3636 1552-6607 http://thescipub.com/journals/jcs/ 0 Informatikk
Ikke godkjent Journal of Cost Analysis and Parametrics 1941-658X 2160-4746 https://www.tandfonline.com/toc/ucap20/current 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Data and Information Science 2096-157X http://manu47.magtech.com.cn/Jwk3_jdis/EN/2096-157X/home.shtml 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Defense Analytics and Logistics 2399-6439 http://emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jdal/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Depression and Anxiety 2167-1044 http://www.omicsonline.org/editorialboard-depression-and-anxiety-open-access.php 1 Psykologi
Godkjent Journal of Developmental and Life-Course Criminology 2199-4641 2199-465X https://link.springer.com/journal/40865 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Economic and Financial Sciences (JEF) 1995-7076 2312-2803 https://jefjournal.org.za 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Economic Structures 2193-2409 https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Education and Human Development (New York) 2334-296X 2334-2978 http://aripd.org/jehd 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies 2037-7932 2037-7924 http://www.ledonline.it/index.php/ECPS-Journal/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of E-Government Studies and Best Practices 2155-4137 http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Embodied Research (JER) 2513-8421 https://jer.openlibhums.org/about/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Journal of Engineering and Architecture 2334-2986 2334-2994 http://aripd.org/jea 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent Journal of Enterprise Resource Planning Studies 2155-4781 http://www.ibimapublishing.com/journals/JERPS/jerps.html 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of European Psychology Students (JEPS) 2222-6931 https://jeps.efpsa.org/ 0 Psykologi
Godkjent Journal of Facade Design and Engineering (JFDE) 2213-302X 2213-3038 https://journals.open.tudelft.nl/index.php/jfde/ 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Journal of Food, Agriculture and Environment 1459-0255 1459-0263 https://www.wflpublisher.com/Journal 0 Biologi
Godkjent Journal of fungi (JoF) 2309-608X https://www.mdpi.com/journal/jof 1 Biologi
Godkjent Journal of Gastroenterology and Hepatology Open (JGH Open) 2397-9070 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23979070 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Journal of Gemmology 1355-4565 2632-1718 https://gem-a.com/news-publications/journal-of-gemmology 1 Geofag
Godkjent Journal of Global Oncology (JGO) 2378-9506 http://ascopubs.org/journal/jgo 1 Onkologi
Ikke godkjent Journal of Governance and Regulation 2220-9352 2306-6784 http://virtusinterpress.org/-Journal-of-Governance-and-.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Haitian Studies 1090-3488 2333-7311 http://www.cbsr.ucsb.edu/journal-of-haitian-studies/about 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of High Energy Astrophysics 2214-4048 2214-4056 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-high-energy-astrophysics 1 Fysikk
Ikke godkjent Journal of Hybrid Computing Research 0974-5858 http://serialsjournals.com/editorial-board.php?journals_id=278 0 Informatikk
Godkjent Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy (JICAP) 1528-9168 1940-9214 https://www.tandfonline.com/toc/hicp20/current 1 Psykiatri
Godkjent Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice (JITE:IIP) 2165-3151 2165-316X https://www.informingscience.org/Journals/JITEIIP/Overview 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Insulin Resistance 2412-2785 2519-7533 https://insulinresistance.org 1 Endokrinologi
Godkjent Journal of Integrative Plant Biology 1672-9072 1744-7909 http://www.jipb.net/EN/1672-9072/home.shtml 1 Biologi
Godkjent Journal of International Students 2162-3104 2166-3750 https://jistudents.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Interprofessional Education & Practice 2405-4526 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-interprofessional-education-and-practice 1 Sykepleie
Ikke godkjent Journal of Library and Information Sciences 2374-2372 2374-2364 http://jlisnet.com/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Manufacturing and Materials Processing (JMMP) 2504-4494 https://www.mdpi.com/journal/jmmp 1 Maskinteknikk
Godkjent Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES) 2289-4659 2231-8380 http://journal.ump.edu.my/jmes 1 Generell teknologi
Godkjent Journal of Microbiology, Immunology and Infection (JMII) 1684-1182 1995-9133 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-microbiology-immunology-and-infection 1 Biologi
Ikke godkjent Journal of Mobile Technologies, Knowledge and Society 2155-4811 http://www.ibimapublishing.com/journals/JMTKS/jmtks.html 0 Nett og nettverksfunksjonalitet
Ikke godkjent Journal of Molecular and Genetic Medicine 1747-0862 http://www.omicsonline.com/open-access/molecular-genetic-medicine.php 0 Biomedisin
Ikke godkjent Journal of Nanofluids 2169-432X http://www.aspbs.com/jon/ 0 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Next Generation Information Technology 2092-8637 2233-9388 http://www.globalcis.org/jnit/home/scope.html 0 Informatikk
Ikke godkjent Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 1925-4040 1925-4059 http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index 0 Sykepleie
Ikke godkjent Journal of Oral Health and Dental Management 1583-5588 http://www.oralhealth.ro/ 0 Odontologi
Godkjent Journal of Payments Strategy and Systems 1750-1806 1750-1814 https://www.henrystewartpublications.com/jpss 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Pediatrics and Neonatal care (JPNC) 2373-4426 https://medcraveonline.com/JPNC/ 0 Pediatri
Godkjent Journal of Peer Learning 2200-2359 https://ro.uow.edu.au/ajpl/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Physical Mathematics 2090-0902 http://omicsonline.com/open-access/physical-mathematics.php 0 Matematikk
Godkjent Journal of Physics: Energy 2515-7655 http://iopscience.iop.org/journal/2515-7655 1 Fysikk
Ikke godkjent Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health 2198-9834 2198-963X https://link.springer.com/journal/40737 0 Psykiatri
Godkjent Journal of Regional and City Planning (JRCP) 2502-6429 http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Rehabilitation Medicine: Clinical Communication (JRM-CC) 2003-0711 https://www.medicaljournals.se/jrm/about-cc 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Journal of RNAi and Gene Silencing 1747-0854 http://www.alliedacademies.org/journal-of-rna-and-genomics/index.php?page=aims-scope 0 Biologi
Godkjent Journal of Science and Technology Policy Management 2053-4620 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jstpm 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Journal of Software 1796-217X http://www.jsoftware.us/ 0 Informatikk
Godkjent Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery (JORMAS) 2468-8509 2468-7855 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stomatology-oral-and-maxillofacial-surgery 1 Generell medisin
Ikke godkjent Journal of Strategic and International Studies 2326-3636 http://www.academicoasis.org/journals/jsis/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Stroke (JOS) 2287-6391 2287-6405 https://www.j-stroke.org/ 1 Nevrologi
Ikke godkjent Journal of the Economic Science Association (JESA) 2199-6776 2199-6784 https://link.springer.com/journal/40881 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of the Gilded Age and Progressive Era (JGAPE) 1537-7814 1943-3557 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JGA 1 Historie
Godkjent Journal of the Philosophy of Games (JPG) 2535-4388 http://jpg.gamephilosophy.org 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 2529-1947 http://www.jthsm.gr 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Urban and Regional Analysis 2068-9969 2067-4082 http://www.jurareview.ro/ 1 Geografi
Godkjent Journal of Youth Studies 1367-6261 1469-9680 https://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current 1 Sosiologi
Godkjent Journal on Education in Emergencies 2518-6833 http://www.ineesite.org/en/journal 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal on Policy and Complex Systems (JPCS) 2372-8590 https://policyandcomplexsystems.wordpress.com/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications 0972-5555 http://www.pphmj.com/journals/jpanta.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent JP Journal of Biostatistics 0973-5143 http://www.pphmj.com/journals/jpb.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent JP Journal of Geometry and Topology 0972-415X http://www.pphmj.com/journals/jpgt.htm 0 Matematikk
Godkjent Judaïsme antique et origines du christianisme (JAOC) 2565-8492 2565-960X http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=JAOC 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Jurnalul de Chirurgie (Journal of Surgery) 1584-9341 http://www.jurnaluldechirurgie.ro/jurnal/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Kaygi Uludag University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy 1303-4251 2645-8950 http://dergipark.gov.tr/kaygi 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Kidney International Reports 2468-0249 http://www.kireports.org 1 Nefrologi
Godkjent Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft 1868-8365 https://www.arealitaet.uni-kiel.de/de/kieler-forschungen 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Klinisk Biokemi i Norden 1101-2013 http://www.nfkk.org/klinisk-biokemi-i-norden/om-kbn 0 Biomedisin
Ikke godkjent Kongzhi yu Juece/Control and Decision 1001-0920 http://NA 0 Generell teknologi
Godkjent Konińskie Studia Językowe (KSJ) 2353-1983 2353-5148 http://www.ksj.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=466&lang=en 1 Lingvistikk
Godkjent Konińskie studia społeczno-ekonomiczne 2391-8632 http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=177 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Kościół i Prawo 0208-7928 2544-5804 http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/kip/index 1 Rettsvitenskap
Godkjent Kyrkjefag Profil 1502-7929 https://www.norskeserier.no/serie/Kyrkjefag%20profil 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Languages at the Crossroads: Training, Accreditation and Context of Use [forlag] [forlag] http://www.aesla.org.es/es/aesla-english 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Lasers in Medical Science 0268-8921 1435-604X http://link.springer.de/link/service/journals/10103/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Latin American Law Review 2619-4880 https://revistas.uniandes.edu.co/journal/lar 0 Rettsvitenskap
Godkjent Latin American Literatures in the World 2513-0757 2513-0765 https://www.degruyter.com/view/serial/495558 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Le foucaldien 2515-2076 https://foucaldien.net 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi 2445-7981 2445-6810 http://laeremiddel.dk/tidsskriftet-learning-tech/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Lecture Notes in Networks and Systems 2367-3370 2367-3389 https://www.springer.com/series/15179 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Lehigh University Press [forlag] [forlag] https://lupress.cas2.lehigh.edu/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Lengua y migración 1889-5425 http://lym.linguas.net/en-GB/Home/Index/index 1 Lingvistikk
Godkjent Life Science Alliance (LSA) 2575-1077 http://www.life-science-alliance.org/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Life Sciences in Space Research 2214-5524 2214-5532 https://www.journals.elsevier.com/life-sciences-in-space-research 1 Fysikk
Godkjent Linguistische Berichte: Sonderheft 0935-9249 https://buske.de/zeitschriften-bei-sonderhefte/linguistische-berichte-sonderhefte.html 1 Lingvistikk
Godkjent Littera Scripta 1802-503X 1805-9112 http://journals.vstecb.cz/publications/littera-scripta/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Louvain Studies 0024-6964 1783-161X http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=LS 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent LUT Scientific and Expertise Publications - Tutkimusraportit 2243-3376 http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/en/journals/lut-scientific-and-expertise-publications-tutkimusraportit--research-reports(75bee5a5-0d38-4173-81c2-230f862cc567).html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Macroheterocycles (MGC) 1998-9539 https://macroheterocycles.isuct.ru/ 1 Kjemi
Godkjent MaHKUscript. Journal of Fine Art Research 2397-0863 http://www.mahkuscript.com 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Man in India 0025-1569 http://serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=40 0 Sosialantropologi
Ikke godkjent Management Studies 2328-2185 http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=7&jx=MS&cont=allissues 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent MARE Publication Series 2212-6260 https://link.springer.com/bookseries/10413 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu 1738-2998 http://marxism21e.gnu.ac.kr/issmarx-e/sub.do?mCode=MN0007 1 Historie
Godkjent Materialia 2589-1529 https://www.sciencedirect.com/journal/materialia 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Materials Research Forum LLC [forlag] [forlag] http://www.mrforum.com/materials-research-proceedings-volumes/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Mathews Journal of Cytology and Histology 2577-4158 http://www.mathewsopenaccess.com/CytoHistology.html 0 Biomedisin
Godkjent MDPI [forlag] [forlag] http://www.mdpi.com/about 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Measurement Science Review 1335-8871 https://content.sciendo.com/view/journals/msr/msr-overview.xml 1 Matematikk
Godkjent Media Business and Innovation 2523-319X 2523-3203 https://www.springer.com/series/11520 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Medical Laser Application 1615-1615 1878-3228 0 Kirurgiske fag
Godkjent Medical Radiology and Radiation Safety 1024-6177 2618-9615 http://www.medradiol.ru/en/ 1 Biomedisin
Godkjent Medievalista on line 1646-740X http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Meitan Xuebao/Journal of the China Coal Society 0253-9993 https://www.ingentaconnect.com/content/jccs/jccs 0 Anvendt geologi og petroleumsfag
Ikke godkjent Mémoires de la société néophilologique de Helsinki 0355-0192 http://www.ufy.fi/en/publications/memoires-de-la-societe-neophilologique 0 Romansk
Ikke godkjent Microbiology Resource Announcements 2576-098X https://mra.asm.org/content/about-mra 0 Bioteknologi
Godkjent Mimesis edizioni [forlag] [forlag] http://www.mimesisedizioni.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Modern Languages Open 2052-5397 http://www.modernlanguagesopen.org/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Mondadori Education [forlag] [forlag] http://www.mondadorieducation.it/mondadoriuniversita 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Morfem förlag [forlag] [forlag] http://morfem.se/index.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Mycosphere 2077-7000 2077-7019 http://www.mycosphere.org 1 Biologi
Ikke godkjent Myers Education Press [forlag] [forlag] https://myersedpress.presswarehouse.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nature and Science of Sleep 1179-1608 https://www.dovepress.com/nature-and-science-of-sleep-journal 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Nature partner journals regenerative medicine 2057-3995 https://www.nature.com/npjregenmed/ 1 Generell medisin
Godkjent Nature Sustainability 2398-9629 https://www.nature.com/natsustain/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Nauchno-innovatsionnyj tsentr Krasnojarsk [forlag] [forlag] http://www.nkras.ru/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Nauchnyj zhurnal Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences 1992-6464 https://lib.herzen.spb.ru/p/rgpu-periodic-1 0 Lingvistikk
Godkjent NAV International Conference on Ship and Shipping Research 2282-8397 http://www.atenanazionale.org/nav/nav2018/ 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Neural, Paralell & Scientific Computations 1061-5369 https://acadsol.eu/npsc/home 0 Informatikk
Ikke godkjent Neuroimmunology and Neuroinflammation ( Neuroimmunol. neuroinflamm.) 2347-8659 2349-6142 http://nnjournal.net/journal/archives 0 Generell medisin
Godkjent Neuro-Oncology Practice 2054-2577 2054-2585 https://academic.oup.com/nop 1 Onkologi
Ikke godkjent Neuropsychiatry 1758-2008 1758-2016 http://www.jneuropsychiatry.org/ 0 Nevrologi
Godkjent Neuropsychoanalysis 1529-4145 2044-3978 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rnpa20 1 Psykologi
Ikke godkjent Neuroreha 1611-6496 1611-7654 https://www.thieme.de/de/neuroreha/profil-3120.htm 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Nidaba 2002-3588 2002-3596 http://journals.lub.lu.se/index.php/nidaba/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent No Shinkei geka 0301-2603 1882-1251 0 Kirurgiske fag
Godkjent Nordic Journal of Media Studies 0000-0000 http://www.nordicom.gu.se/en/publications/nordic-journal-media-studies 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Nordic Wittgenstein Studies 2520-1514 2520-1522 https://www.springer.com/series/13863 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Norsk oversetterleksikon 2535-616X https://www.oversetterleksikon.no/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo 2233-0151 http://www.harmonius.org/preuzimanja/npr-izdanja/?lang=SR 0 Rettsvitenskap
Godkjent npj Computational Materials 2057-3960 https://www.nature.com/npjcompumats/ 1 Materialteknologi
Godkjent npj Microgravity 2373-8065 https://www.nature.com/npjmgrav/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent NPJ precision oncology 2397-768X https://www.nature.com/npjprecisiononcology/ 1 Onkologi
Godkjent Nuevas de Indias 2462-7291 https://revistes.uab.cat/nuevasdeindias/index 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Nursing and Midwifery Studies 2322-1488 2322-1674 http://www.nmsjournal.com/ 0 Sykepleie
Godkjent Nutrition and Health 0260-1060 2047-945X https://journals.sagepub.com/home/nah 1 Biomedisin
Godkjent Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2084-0071 http://www.profil-archeo.pl/serie-2/oda-series/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent OCEANS 0197-7385 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000515 0 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent OncoTarget 1949-2553 http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget 0 Onkologi
Ikke godkjent Online Journal of Animal and Feed Research 2228-7701 http://www.ojafr.ir/main/ 0 Biologi
Ikke godkjent Open Construction & Building Technology Journal 1874-8368 http://whttps://benthamopen.com/TOBCTJ/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Open Journal of Bioresources (OJB) 2056-5542 https://openbioresources.metajnl.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Open Microbiology Journal 1874-2858 https://www.benthamopen.com/TOMICROJ/ 0 Biologi
Godkjent Open Philosophy 2543-8875 https://www.degruyter.com/view/j/opphil 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Open Quaternary 2055-298X http://www.openquaternary.com 1 Geofag
Godkjent Open Theology 2300-6579 https://www.degruyter.com/view/j/opth 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Ophthalmology Retina 2468-7219 2468-6530 https://www.ophthalmologyretina.org 1 Øyesykdommer
Godkjent Opuntia Brava 2222-081X http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Orbis Linguarum 1426-7241 http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/orbis-linguarum/?lang=de 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Oriental Journal of Chemistry 0970-020X 2231-5039 http://www.orientjchem.org/ 0 Kjemi
Godkjent Oxidative Medicine and Cellular Longevity 1942-0900 1942-0994 https://www.hindawi.com/journals/omcl/ 1 Biomedisin
Ikke godkjent Pacific-Asian Journal of Mathematics 0973-5240 http://serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=245 0 Matematikk
Godkjent Pakistan journal of zoology 0030-9923 http://researcherslinks.com/journal/Pakistan-journal-of-zoology/20 1 Biologi
Godkjent Papers in Language Testing and Assessment: An international journal of the Association for Language Testing and Assessment of Australia and New Zealand. 2201-0009 http://www.altaanz.org/papers-in-language-testing-and-assessment-plta.html 1 Lingvistikk
Godkjent Persona Studies 2205-5258 https://ojs.deakin.edu.au/index.php/ps/index 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Perspectives on Rethinking and Reforming Education 2366-1658 2366-1666 https://www.springer.com/series/14177 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Petroleum 2405-6561 2405-5816 http://www.keaipublishing.com/en/journals/petroleum/ 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Philosophies 2409-9287 http://www.mdpi.com/journal/philosophies 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Physical Review A (PRA) 2469-9926 2469-9934 https://journals.aps.org/pra/ 1 Fysikk
Godkjent Physics and imaging in radiation oncology (PIRO) 2405-6316 https://www.journals.elsevier.com/physics-and-imaging-in-radiation-oncology 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Plant and Fungal Systematics 2544-7459 https://content.sciendo.com/view/journals/pfs/pfs-overview.xml 0 Biologi
Ikke godkjent Policy Design and Practice 2574-1292 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rpdp20 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Problemi dell'informazione 0390-5195 1973-817X https://www.mulino.it/riviste/issn/0390-5195 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Problems and Perspectives in Management 1727-7051 1810-5467 https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Problems of Education in the 21st Century 1822-7864 2538-7111 http://www.scientiasocialis.lt/pec/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Problems of Management in the 21st Century 2029-6932 2538-712X http://www.scientiasocialis.lt/pmc/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Problemy sotsial'noi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny 0869-866X 2412-2106 http://www.medlit.ru/journalsview/socialhygiene/main/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Procedia Structural Integrity 2452-3216 https://www.journals.elsevier.com/procedia-structural-integrity 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Proceeding of The International Research Education & Training Centre. 2613-5817 2613-5825 http://sc-media.org/piretc/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Proceedings - International Symposium on Wearable Computers, ISWC 1550-4816 2376-8541 http://iswc.net/iswc19/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Proceedings (International Conference on Electrical Machines) (ICEM) 2381-4802 2473-2087 http://www.icem.cc/2018/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Utsatt Proceedings (Portland International Conference on Management of Engineering and Technology) (PICMET) 2159-5100 2159-5119 https://www.picmet.org/main/ Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceedings of IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) 2374-0191 2470-6698 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1802630 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Proceedings of the International Cartographic Association (ICA) 2570-2092 https://www.proceedings-of-the-ica.net/about.html 1 Geografi
Ikke godkjent Proceedings of the European Conference on Social Media (ECSM) 2055-7213 2055-7221 https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Proceedings of the International Colour Association (AIC) Conference 2617-2410 2617-2429 https://www.aic-color.org/ 0 Arkitektur og design
Godkjent Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE Annual Conference) 2376-4198 2472-7687 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8516126 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Proceedings: International Conference on Communication Technology) (ICCT) 2576-7844 2576-7828 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000099 0 Informatikk
Ikke godkjent Progrès en urologie (Paris) 1166-7087 0 Kirurgiske fag
Godkjent Project Management Research and Practice (PMRP) 2207-1415 https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/pmrp 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Proscessability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching (PALART) 2210-6480 https://benjamins.com/catalog/palart 1 Lingvistikk
Godkjent Protetyka Stomatologiczna 0033-1783 2391-601X http://www.protetstomatol.pl/About-the-Journal,1546.html 1 Odontologi
Godkjent PSYCHOLINGUISTICS 2309-1797 2415-3397 http://psycholing-journal.com/index.php/journal/index 1 Psykologi
Ikke godkjent PSYCHOLOGY 2152-7180 2152-7199 http://www.scirp.org/journal/psych 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Public Anthropologist 2589-1707 2589-1715 https://brill.com/view/journals/puan/puan-overview.xml 0 Sosialantropologi
Godkjent Public Health Reviews (PHR) 2107-6952 https://publichealthreviews.biomedcentral.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Quality in Ageing 1471-7794 2042-8766 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qaoa 1 Sosiologi
Godkjent Racionalʹnaâ farmakoterapiâ v kardiologii (RFK) 1819-6446 2225-3653 https://www.rpcardio.com/jour 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Real Estate Management and Valuation (REMV) 2300-5289 https://content.sciendo.com/view/journals/remav/remav-overview.xml 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Rehabilitation Process and Outcome 1179-5727 http://journals.sagepub.com/home/rpo 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Religions 2077-1444 http://www.mdpi.com/journal/religions 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Reproductive Biomedicine & Society Online 2405-6618 https://www.journals.elsevier.com/reproductive-biomedicine-and-society-online 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 2475-0379 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2475-0379 1 Hematologi
Ikke godkjent Research for All 2399-8121 https://www.ucl-ioe-press.com/research-for-all/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Research in action 2515-9364 https://www.hope.ac.uk/departmentsandfaculties/facultyofeducation/researchinthefaculty/researchinaction/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Research in Economic History 0363-3268 1054-1098 http://emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=0363-3268 0 Historie
Godkjent Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome 2499-7552 2239-8031 https://www.researchinpsychotherapy.org/index.php/rpsy 1 Psykologi
Ikke godkjent Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 0975-8585 http://www.rjpbcs.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Research on children and social interaction (RoCSI) 2057-5807 2057-5815 https://www.equinoxpub.com/home/journals/research-on-children-and-social-interaction/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Research on Education and Media (REM) 2037-0830 2037-0849 https://content.sciendo.com/view/journals/rem/rem-overview.xml 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Results in Physics 2211-3797 https://www.journals.elsevier.com/results-in-physics/?utm_campaign=STMJ_81119_CALLP_OACON&utm_medium=email&utm_dgroup=CALLP_OACON&utm_acid=48426654&SIS_ID=0&dgcid=STMJ_81119_CALLP_OACON&CMX_ID=&utm_in=DM364759&utm_source=AC_30 1 Fysikk
Ikke godkjent Review of Economic Research on Copyright Issues 1698-1359 1698-1367 http://www.serci.org/aims_and_scope.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Review of Economics (Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften) 0948-5139 2366-035X https://www.degruyter.com/view/j/roe 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Review of Japanese Society and Culture 0913-4700 2329-9770 http://www.josairjcs.com/index.html 0 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Revija za pravo i ekonomiju 1512-6706 https://pf.unmo.ba/nir/revija-za-pravo-i-ekonomiju.aspx 0 Rettsvitenskap
Godkjent Revista da SPAGESP 1677-2970 2175-3628 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-2970&lng=en&nrm=iso 1 Psykologi
Godkjent Revista de la Inquisición 1131-5571 1988-2785 https://www.dykinson.com/revistas/revista-de-la-inquisicion-intolerancia-y-derechos-humanos/ 1 Historie
Godkjent Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) 0020-3874 2316-901X http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0020-3874&lng=en&nrm=iso 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista Espanola de Anestesiologia y Reanimacion 0034-9356 2340-3284 https://www.journals.elsevier.com/revista-espanola-de-anestesiologia-y-reanimacion 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Revue Belge de numismatique et de sigillographie 0774-5885 http://www.numisbel.be/publicatiesfr.htm 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'appareil moteur 0035-1040 1776-2553 0 Kirurgiske fag
Godkjent Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) 0765-0752 1777-5418 https://remi.revues.org 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Rivista di Grammatica Generativa 1122-4428 2531-5935 https://lingbuzz.com/j/rgg/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Rooilijn 1380-2860 http://www.rooilijn.nl 0 Arkitektur og design
Godkjent Royal Studies Journal 2057-6730 https://www.rsj.winchester.ac.uk/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Safety in Extreme Environments 2524-8170 2524-8189 https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/engineering+geology/journal/42797 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Scheidewege. Jahresskrift für skeptisches Denken 0048-9336 http://www.scheidewege.de/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Scholarena Journal of Case Reports (SAJCR) 2375-7043 http://www.scholarena.com/journals/saj-case-reports/jhome.php 1 Generell medisin
Godkjent Schweizerische Numismatiche Rundschau 0035-4163 http://www.numisuisse.org/1513.html 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Science robotics 2470-9476 http://robotics.sciencemag.org/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent SCMS Journal of Indian Management 0973-3167 https://www.scms.edu.in/journal/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent SEE Law Journal 8578-9933 http://www.seelawjournal.org/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Semantics and Linguistic Theory (SALT proceedings) 2163-5943 2163-5951 https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/SALT/index 1 Lingvistikk
Godkjent Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science 1001-6791 http://skxjz.nhri.cn/CN/volumn/home.shtml 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Shuili Xuebao/Journal of Hydraulic Engineering 0559-9350 http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/index.aspx 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent SIAM Journal on Mathematics of Data Science 2577-0187 https://www.siam.org/Publications/Journals/SIAM-Journal-on-Mathematics-of-Data-Science-SIMODS 0 Matematikk
Ikke godkjent Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies 2301-3621 https://www.singaporeanjbem.com/index.php 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent SINTEF akademisk forlag [forlag] [forlag] https://www.sintef.no/byggforsk/sintef-akademisk-forlag2/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Sites: journal of social anthropology and cultural studies 0112-5990 1179-0237 https://sites.otago.ac.nz/Sites 1 Sosialantropologi
Godkjent Social Currents 2329-4965 2329-4973 https://journals.sagepub.com/home/scu 1 Sosiologi
Godkjent Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality 2446-3620 https://tidsskrift.dk/socialinteraction/ 1 Lingvistikk
Godkjent Social Sciences and Education Research Review (SSERR) 2392-9863 2393-1264 http://sserr.ro 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Société européenne pour la formation des ingénieurs (SEFI) [forlag] [forlag] https://www.sefi.be/proceedings/?conference=copenhagen2018 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Socius: Sociological Research for a Dynamic World 2378-0231 https://journals.sagepub.com/home/srd 1 Sosiologi
Godkjent Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 1302-4426 2148-9947 http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi 1 Sosiologi
Godkjent Southern African Journal of Infectious Diseases (SAJID) 2313-1810 https://www.tandfonline.com/toc/ojid20/current 1 Infeksjoner
Ikke godkjent SpringerBriefs in Research and Innovation Governance 2452-0519 https://www.springer.com/series/13811 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent SpringerBriefs in Safety Management 2520-8004 2520-8012 http://www.springer.com/series/15119 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Storie e linguaggi 2464-8647 2421-7344 https://www.libreriauniversitaria.it/storie-linguaggi/rivista/24217344/storie-linguaggi.htm 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Strategic Design Research Journal 1984-2988 http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj 1 Arkitektur og design
Godkjent Strategičeskie rešeniâ i risk-menedžment 2618-947X 2618-9984 http://www.jsdrm.ru 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Studia Metrica et Poetica 2346-6901 2346-691X http://ojs.utlib.ee/index.php/smp/ 1 Lingvistikk
Godkjent Studia Philosophica Wratislaviensia 1895-8001 http://spwr.wuwr.pl/en 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Studia Theologica Practica Umensia 2002-777X http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/publikationer/skriftserier/studia-theologica-practica-umensia/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen 0170-9208 https://www.peterlang.com/view/serial/SDR 1 Romansk
Godkjent Studier i Læreruddannelse og Profession 2445-8538 https://tidsskrift.dk/SLP/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Studies in Linguistics, Culture, and FLT 2534-952X 2534-9538 http://silc.shu.bg 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies in self-access learning 2185-3762 https://sisaljournal.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studies in written languages and literacy 0929-7324 https://benjamins.com/catalog/swll 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies of the Bible and Its Reception 2195-450X 2195-4518 https://www.degruyter.com/view/serial/185143 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Surface Topography: Metrology and Properties 2051-672X http://iopscience.iop.org/journal/2051-672X 1 Fysikk
Godkjent Surgical technology international 1090-3941 http://surgicaltechnology.com/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Sustainable Development Goals Series 2523-3084 2523-3092 https://www.springer.com/series/15486?detailsPage=titles 1 Geofag
Godkjent Taḥqīqāt-i kārburdī dar zabān-i ingilisī 2252-0198 2322-5343 http://are.ui.ac.ir/journal/about 1 Engelsk
Godkjent Tanzania Journal of Health Research (TJHR) 1821-6404 1821-9241 http://www.bioline.org.br/th/ 1 Generell medisin
Godkjent Tapuya: Latin American Science, Technology and Society 2572-9861 https://www.tandfonline.com/toc/ttap20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Teacher Education & Practice 0890-6459 https://rowman.com/page/TEP 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Thai Journal of Veterinary Medicine 0125-6491 https://tci-thaijo.org/index.php/tjvm 1 Veterinærmedisin
Ikke godkjent The American journal of case reports 1941-5923 http://www.amjcaserep.com/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent The Asia-Pacific Journal: Japan Focus 1557-4660 https://apjjf.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (BJELLC) 1691-9971 2501-0395 https://www.bjellc.lu.lv/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent The British Machine Vision Association (BMVA) Press [forlag] [forlag] http://www.bmva.org/bmvc/?id=bmvc 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The Business Review, Cambridge 1553-5827 http://www.jaabc.com/brc.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The Cambridge Journal of Anthropology 0305-7674 2047-7716 http://www.berghahnjournals.com/cja 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent The Caucasus: Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus 2298-0946 1987-6114 http://sc-media.org/the-caucasus-sjarsc/ 0 Lingvistikk
Ikke godkjent THE EUROPEAN MODELING AND SIMULATION SYMPOSIUM 2018 [forlag] [forlag] http://www.msc-les.org/conf/emss2018/index.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2357-1330 https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent The International Journal of Birth and Parent Education 2054-0779 2054-0787 https://ijbpe.com/ 0 Sykepleie
Ikke godkjent The International Journal of Management Science and Business Administration 1849-5419 1849-5664 https://researchleap.com/category/international-journal-of-management-science-and-business-administration/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent The Journal of Somaesthetics (JS) 2445-6837 2246-8498 https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Utsatt The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ) 1874-1495 https://www.benthamopen.com/TOCIEJ/ Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent The Open Public Health Journal (TOPGHJ) 1874-9445 https://benthamopen.com/TOPHJ/home/ 0 Samfunnsmedisin
Godkjent The Professional Animal Scientist (PAS) 1080-7446 1525-318X https://www.professionalanimalscientist.org/ 1 Biologi
Ikke godkjent The Python Papers 1834-3147 http://ojs.pythonpapers.org/index.php/tpp/index 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Theatre and Performance Design 2332-2551 2332-2578 https://www.tandfonline.com/toc/rdes20/current 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Theology in Practice (THIP) 2352-9288 https://brill.com/view/serial/THIP 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Therapeutic Advances in Respiratory Disease 1753-4658 1753-4666 https://journals.sagepub.com/home/tar 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Tidsskrift for boligforskning 2535-5988 https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Tourism and Travelling 2544-2295 2616-5090 https://businessperspectives.org/journals/tourism-and-travelling?category_id=30 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Trace — Finnish Journal for Human-Animal Studies 2343-0591 https://trace.journal.fi/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Transactions on Maritime Science (ToMS) 1848-3305 1848-3313 https://www.toms.com.hr/index.php/toms 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Transformation in Higher Education 2415-0991 2519-5638 https://thejournal.org.za/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Translational gastroenterology and hepatology (TGH) 2415-1289 http://tgh.amegroups.com/index 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Translational Sports Medicine (TSM) 2573-8488 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25738488 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Transport and Sustainability [forlag] [forlag] http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=2044-9941 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent TransÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens 1438-2636 http://www.frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/translationswissenschaft/transued-arbeiten-zur-theorie-und-praxis-des-uebersetzens-und-dolmetschens.html 1 Lingvistikk
Godkjent Transylvanian Review 1221-1249 1584-9422 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1460 1 Historie
Ikke godkjent Trauma and Emergency Care (TEC) 2398-3345 https://www.oatext.com/Trauma-and-Emergency-Care-TEC.php 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Trends in Classics - Supplementary Volumes 1868-4785 2365-1652 https://www.degruyter.com/view/serial/22599 1 Gresk og latin
Godkjent Tropical Medicine and Infectious Disease 2414-6366 https://www.mdpi.com/journal/tropicalmed 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Universal Edition [forlag] [forlag] https://musikaesthetik.kug.ac.at/institut-14-musikaesthetik/publikationen/schriftenreihe.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2277-1417 http://www.pphmj.com/journals/ujmms.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Université Charles-de-Gaulle - Lille III (CEGES) [forlag] [forlag] https://commandes-recherche.univ-lille3.fr/publications/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Alabama Press [forlag] [forlag] http://www.uapress.ua.edu/catalog/CategoryInfo.aspx?cid=152 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Urban Book Series 2365-757X 2365-7588 https://www.springer.com/series/14773?detailsPage=titles 1 Geografi
Ikke godkjent Urban form and social context: from traditions to newest demands. 25th ISUF international Conference [forlag] [forlag] http://conf.sfu-kras.ru/en/isuf2018 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Urheilu ja oikeus 1798-5994 https://www.urheiluoikeudenyhdistys.fi/urheilu-ja-oikeus-vuosikirja/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Veins and lymphatics 2279-7483 https://www.pagepressjournals.org/index.php/vl 0 Endokrinologi
Ikke godkjent Verlag Ernst und Werner Gieseking [forlag] [forlag] http://www.gieseking-verlag.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova 0042-4625 http://www.kurskmed.com/structure/read/ob_xir_n_m_p.html 0 Kirurgiske fag
Godkjent Victoriographies -- A Journal of Nineteenth-Century Writing, 1790-1914 2044-2416 2044-2424 https://www.euppublishing.com/loi/vic 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Virtual Creativity 2397-9712 https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=179/ 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent VIS – Nordic Journal for Artistic Research 2003-024X https://www.visjournal.nu/ 0 Kunsthistorie
Ikke godkjent VKM Report 2535-4019 https://vkm.no/risikovurderinger/risikovurderinger.4.59777ce315d3abb2351cb0ad.html?s=publisert 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Volcanica 2610-3540 https://www.jvolcanica.org/ojs/index.php/volcanica 1 Geofag
Godkjent Wacana - Jurnal Ilmu Penget Ahuan Budaya 1411-2272 2407-6899 http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Water Research X 2589-9147 https://www.journals.elsevier.com/water-research-x 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Water science and technology library (WSTL) 0921-092X 1872-4663 https://link.springer.com/bookseries/6689 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Water Security 2468-3124 https://www.journals.elsevier.com/water-security 1 Geofag
Godkjent Water-Energy Nexus 2588-9125 http://www.keaipublishing.com/en/journals/water-energy-nexus/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Wildy, Simmons and Hill Publishing [forlag] [forlag] https://www.wildy.com/aboutwsh 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent World Journal of Psychiatry (WJP) 2220-3206 https://www.wjgnet.com/2220-3206/about.htm 0 Psykiatri
Godkjent World Journal of Transplantation 2220-3230 http://www.wjgnet.com/2220-3230/ 1 Generell medisin
Godkjent WSPC Series in Advanced Integration and Packaging 2315-473X 2315-4748 https://www.worldscientific.com/series/wssaip 1 Fysikk
Ikke godkjent Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo [forlag] [forlag] http://www.profil-archeo.pl 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [forlag] [forlag] http://wydawnictwo.us.edu.pl/?language=en 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Yearbook of international sports arbitration 2522-8501 2522-851X https://www.springer.com/series/15757 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zbornik radova - Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 1986-5821 http://pf.sum.ba/2-uncategorised/694-xvi-me%C4%91unarodno-savjetovanje-aktualnosti-gra%C4%91anskog-i-trgova%C4%8Dkog-zakonodavstva-i-pravne-prakse.html 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zbornik radova - Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava 2303-6052 https://ssrc.ibu.edu.ba/assets/ssrc/userfiles/files/files2015/MOSTAR_ZBORNIK_06.11.2014.pdf 0 Rettsvitenskap
Godkjent Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli 2303-8632 http://pf.untz.ba/?page_id=562 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zero Books [forlag] [forlag] http://www.zero-books.net/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Zhejiang Daxue Xuebao (Gongxue Ban) 1008-973X http://en.cnki.com.cn/Journal_en/C-C000-ZDZC.htm 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Ziel Verlag [forlag] [forlag] https://www.ziel-verlag.de/impressum.php 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Актуальні проблеми економіки 1993-6788 http://eco-science.net 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Видавництво Львівської політехніки [forlag] [forlag] http://vlp.com.ua/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Издательство им. Сабашниковых [forlag] [forlag] http://www.sabashnikov.ru/Izdatelstvo_im._Sabasnikovyh/%22Izdatelstvo_im._Sabasnikovyh%22.html 0 Blandet fag/disiplin