Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2020 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 17.01.2020. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 1550-4832 1550-4840 https://dl.acm.org/journal/jetc 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent ACM Transactions on Internet of Things (TIOT) 2577-6207 https://tiot.acm.org 0 Informatikk
Godkjent ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI) 2167-2121 2167-2148 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1040036/all-proceedings 1 Maskinteknikk
Godkjent ACS Biomaterials Science and Engineering 2373-9878 https://pubs.acs.org/journal/abseba 1 Bioteknologi
Godkjent Acta Mathematica Universitatis Comenianae 0862-9544 1336-0310 http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/index 1 Matematikk
Godkjent Actuators 2076-0825 https://www.mdpi.com/journal/actuators 1 Maskinteknikk
Godkjent Advances in Archaeological Practice 2326-3768 https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-archaeological-practice 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Advances in Education Sciences (AESJ) 2668-5256 https://aesj.ro/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Advances in Global Leadership (AGL) 1535-1203 2056-5925 https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1535-1203 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Advances in immigrant family research 2625-364X 2625-3666 https://www.springer.com/series/8807 1 Sosialforskning
Ikke godkjent Advances in Politics and Economics (APE) 2576-1382 2576-1390 http://www.scholink.org/ojs/index.php/ape/index 0 Statsvitenskap
Godkjent Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing (ASASEHPC) 2327-3453 2327-3461 https://www.igi-global.com/book-series/advances-systems-analysis-software-engineering/73689 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent African Journal of Biological Sciences (AFJBS) 2663-2187 https://www.afjbs.com/ 0 Biologi
Godkjent Agenda Setting Journal (ASJ) 2452-0063 2452-0071 https://benjamins.com/catalog/asj 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) [forlag] [forlag] http://www.aivc.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 0972-8600 2543-3474 https://www.journals.elsevier.com/akce-international-journal-of-graphs-and-combinatorics 0 Matematikk
Godkjent Akusherstvo i Ginekologiya 0300-9092 2412-5679 https://en.aig-journal.ru/ 1 Gynekologi og obstetrikk
Ikke godkjent Alauda 0002-4619 2540-2579 https://seofalauda.wixsite.com/seof/copie-de-notre-revue 0 Biologi
Godkjent AMA Journal of Ethics (JOE) 2376-6980 https://journalofethics.ama-assn.org/home 1 Generell medisin
Godkjent AMAP - Arctic Monitoring and Assessment Programme [forlag] [forlag] http://www.amap.no/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent American Economic Review: Insights (AER) 2640-205X 2640-2068 https://www.aeaweb.org/journals/aeri 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA) 2146-0957 2146-5703 http://ijocta.balikesir.edu.tr 1 Matematikk
Ikke godkjent Anesteziologie a Intenzivni Medicina 1214-2158 1805-4412 https://www.medical-services.cz/casopisy/anesteziologie-a-intenzivni-medicina 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse (AFST) 0240-2963 2258-7519 https://afst.centre-mersenne.org 1 Matematikk
Godkjent Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia (Annales UMCS) 0137-1983 2083-3601 https://journals.umcs.pl/b/index 1 Geofag
Godkjent Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 1947-5438 1947-5446 https://www.annualreviews.org/journal/chembioeng 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Antibodies 2073-4468 https://www.mdpi.com/journal/antibodies 1 Biomedisin
Godkjent Antibody Therapeutics 2516-4236 https://academic.oup.com/abt 1 Biomedisin
Godkjent APL Photonics 2378-0967 https://aip.scitation.org/journal/app 1 Fysikk
Godkjent Applied Computing and Geosciences 2590-1974 https://www.journals.elsevier.com/applied-computing-and-geosciences 1 Geofag
Godkjent Applied Environmental Science and Engineering for a Sustainable Future (AESE) 2570-2165 2570-2173 https://www.springer.com/series/13085 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Applied Physics Reviews (APR) 1931-9401 https://aip.scitation.org/journal/are 1 Fysikk
Ikke godkjent Arab Journal of Mathematical Sciences 1319-5166 2588-9214 https://www.journals.elsevier.com/arab-journal-of-mathematical-sciences/ 0 Matematikk
Godkjent Arabian Journal of Mathematics 2193-5343 2193-5351 https://www.springer.com/journal/40065 1 Matematikk
Ikke godkjent Arbeit - Bewegung - Geschichte. Zeitschrift für historische Studien 2366-2387 https://www.arbeit-bewegung-geschichte.de/zeitschrift/ 0 Historie
Godkjent Arbeiten zur Kirchengeschichte 1861-5996 https://www.degruyter.com/view/serial/16570 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Archives of Civil and Mechanical Engineering (ACME) 1644-9665 2083-3318 https://www.sciencedirect.com/journal/archives-of-civil-and-mechanical-engineering 1 Maskinteknikk
Godkjent Archives of Iranian Medicine (AIM) 1029-2977 1735-3947 http://www.aimjournal.ir/ 1 Generell medisin
Godkjent Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (ABCD) 0102-6720 2317-6326 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6720&lng=pt&nrm=iso 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Art/Research International 2371-3771 https://journals.library.ualberta.ca/ari/index.php/ari 1 Kunsthistorie
Godkjent Artos & Norma bokförlag [forlag] [forlag] https://artos.se/bokkategori/artos-academic/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent ASAP/Journal 2381-4705 2381-4721 https://www.press.jhu.edu/journals/asapjournal 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Asia Communications and Photonics Conference (ACP) 2162-108X 2162-1098 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1003042/all-proceedings 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent Asian Economic and Financial Review (AEFR) 2305-2147 2222-6737 http://www.aessweb.com/journals/5002 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Asian Journal of Agriculture and Rural Development (AJARD) 2304-1455 2224-4433 http://www.aessweb.com/journals/5005 0 Biologi
Godkjent Asian Journal of Management Science and Applications (AJMSA) 2049-8683 2049-8691 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ajmsa 1 Industriell økonomi
Godkjent Asian Journal of Urology (AJU) 2214-3882 2214-3890 https://www.sciencedirect.com/journal/asian-journal-of-urology 1 Nefrologi
Ikke godkjent Asian Pacific Studies 2572-4762 2572-4886 https://www.peterlang.com/view/serial/ASPS 0 Statsvitenskap
Godkjent Atos de pesquisa em educação 1809-0354 http://www.furb.br/atosdepesquisa/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Austrian Journal of Statistics 1026-597X https://www.ajs.or.at/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Autonomie locali e servizi sociali 0392-2278 2612-2472 https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-2278 0 Sosialforskning
Ikke godkjent Balkan Society of Geometers Proceedings (BGS Proceedings) 1843-2654 1843-2859 http://www.mathem.pub.ro/proc/ 0 Matematikk
Godkjent Baozha Yu Chongji 1001-1455 http://www.bzycj.cn/ 1 Fysikk
Godkjent Beiträge zu Evangelisation und Gemeindeentwicklung (BEG) 2567-9066 2567-9074 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/gemeindepraxis/gemeindearbeit/622/beitraege-zu-evangelisation-und-gemeindeentwicklung 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Big Data Analytics 2058-6345 https://bdataanalytics.biomedcentral.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent BIO Web of Conferences 2273-1709 2117-4458 https://www.bio-conferences.org/ 1 Biologi
Ikke godkjent Biochimica Clinica 0393-0564 https://www.sibioc.it/bc/index 0 Bioteknologi
Godkjent Biofuel Research Journal (BRJ) 2292-8782 https://www.biofueljournal.com/ 1 Kjemi
Godkjent Biomedical and Pharmacology Journal (BPJ) 0974-6242 2456-2610 http://biomedpharmajournal.org/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Biomedicines 2227-9059 https://www.mdpi.com/journal/biomedicines 1 Biomedisin
Godkjent Bioresource Technology Reports 2589-014X https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology-reports 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent BioSpektrum 0947-0867 1868-6249 https://www.biospektrum.de/ 1 Biologi
Ikke godkjent BoldBooks [forlag] [forlag] http://boldbooks.no 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática (BSPM) 0037-8712 2175-1188 http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/BSocParanMat/index 1 Matematikk
Ikke godkjent bookboon.com [forlag] [forlag] http://www.bookboon.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Brazilian Journal of Geology (BJG) 2317-4889 2317-4692 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2317-4889&lng=en&nrm=iso 1 Geofag
Godkjent Brazilian Journal of Operations & Production Management (BJO&PM) 1679-8171 2237-8960 https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/index 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Bridge Structures - Assessment, Design and Construction 1573-2487 1744-8999 https://www.iospress.nl/journal/bridge-structures/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering 2500-1019 2413-1830 http://izvestiya.tpu.ru/archive 1 Geofag
Godkjent C — Journal of Carbon Research 2311-5629 https://www.mdpi.com/journal/carbon 1 Kjemi
Godkjent Cadernos de estudos sefarditas 1645-1910 http://cadernos.catedra-alberto-benveniste.org/en/about-cadernos/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Cadernos Discursivos (CADIS) 2317-1006 https://cadis_letras.catalao.ufg.br/p/5764-editorial 0 Lingvistikk
Godkjent Cadernos do LEPAARQ 1806-9118 2316-8412 https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq/index 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 1712-9532 1918-1493 https://www.hindawi.com/journals/cjidmm/ 1 Generell medisin
Godkjent Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 2345-5861 http://www.cgasa.ir/ 1 Matematikk
Godkjent Changing Societies & Personalities (CS&P) 2587-6104 2587-8964 https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/index 1 Statsvitenskap
Godkjent Chemical Engineering Science: X 2590-1400 https://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-science-x 1 Kjemisk teknologi
Godkjent ChemTexts 2199-3793 https://www.springer.com/journal/40828 1 Kjemi
Ikke godkjent Chikei 0389-1755 http://www.jgu.jp/aboutus/chikei.htm 0 Geofag
Godkjent China Perspectives 2070-3449 1996-4617 https://journals.openedition.org/chinaperspectives/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Chinese Clinical Oncology (CCO) 2304-3865 2304-3873 http://cco.amegroups.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Christoph Merian Verlag [forlag] [forlag] https://www.merianverlag.ch/en/home.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Cities and the Environment (CATE) 1932-7048 https://digitalcommons.lmu.edu/cate/ 1 Biologi
Ikke godkjent Civil Szemle 1786-3341 http://www.civilszemle.hu/en/ 0 Teatervitenskap og drama
Godkjent Clinical Journal of Gastroenterology 1865-7257 1865-7265 https://link.springer.com/journal/12328 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Cognitive Research: Principles and Implications 2365-7464 https://link.springer.com/journal/41235 1 Psykologi
Godkjent Cold Spring Harbor Molecular Case Studies 2373-2873 http://molecularcasestudies.cshlp.org/ 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Collection Le Temps de l'histoire 1631-946X https://presses-universitaires.univ-amu.fr/catalogue?f%5B0%5D=field_editeur%3A5&f%5B1%5D=field_collection%3A171 0 Historie
Godkjent Communications and Control Engineering 0178-5354 2197-7119 https://link.springer.com/bookseries/61 1 Maskinteknikk
Godkjent Communications in Combinatorics and Optimization (CCO) 2538-2128 2538-2136 http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Communications on Stochastic Analysis 0973-9599 2688-6669 http://www.math.lsu.edu/cosa/index.htm 0 Matematikk
Ikke godkjent Communio Viatorum 0010-3713 http://web.etf.cuni.cz/CV-22.html 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Complex and Enterprise Systems Engineering 2380-0666 2154-9508 https://www.crcpress.com/Complex-and-Enterprise-Systems-Engineering/book-series/AUECOMENTSYS 1 Industriell økonomi
Godkjent Computational Methods for Differential Equations (CMDE) 2345-3982 2383-2533 https://cmde.tabrizu.ac.ir/ 1 Matematikk
Godkjent Computer Science Journal of Moldova (CSJM) 1561-4042 http://www.math.md/en/publications/csjm/ 1 Matematikk
Godkjent Computers, Materials and Continua (CMC) 1546-2218 1546-2226 http://www.techscience.com/cmc/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Computer-Supported Collaborative Learning Conference (CSCL) 1573-4552 2543-0157 https://www.springer.com/series/5814 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Comunicação e Sociedade 1645-2089 2183-3575 https://www.revistacomsoc.pt/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation 2246-3755 https://tidsskrift.dk/tcp/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Contemporary Philosophies and Theories in Education 2214-9759 2214-9767 https://link.springer.com/bookseries/8638 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal 2666-0385 2666-0393 https://brill.com/view/journals/jocp/jocp-overview.xml 0 Lingvistikk
Godkjent Control Engineering and Applied Informatics (CEAI) 1454-8658 http://www.ceai.srait.ro/index.php?journal=ceai 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Control Theory and Technology (CTT) 2095-6983 2198-0942 https://www.springer.com/journal/11768 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Critical Research on Religion (CRR) 2050-3032 2050-3040 https://journals.sagepub.com/home/crr 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Crop Breeding and Applied Biotechnology (CBAB) 1518-7853 1984-7033 http://cbab.sbmp.org.br/ 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Cumulus Conference Proceedings Series 2490-046X https://www.cumulusassociation.org/category/academics/conference-papers/ 0 Arkitektur og design
Godkjent Current African Issues 0280-2171 https://nai.uu.se/research/publications/series/cai/index.xml 1 Sosialantropologi
Godkjent Current Developments in Nutrition (CDN) 2475-2991 https://academic.oup.com/cdn 1 Ernæring
Godkjent Current Forestry Reports 2198-6436 https://link.springer.com/journal/40725 1 Biologi
Godkjent Current Neurovascular Research 1567-2026 1875-5739 https://benthamscience.com/journals/current-neurovascular-research/ 1 Nevrologi
Godkjent Current Opinion in Biomedical Engineering 2468-4511 https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-biomedical-engineering 1 Biomedisin
Godkjent Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research 2451-9650 http://nsd.no/ 1 Endokrinologi
Godkjent Current Opinion in Environmental Science & Health 2468-5844 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-environmental-science-and-health 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Current Topics in Behavioral Neurosciences 1866-3370 1866-3389 https://www.springer.com/series/7854 1 Nevrologi
Godkjent Cybernetics and Physics (CAP) 2223-7038 2226-4116 http://cap.physcon.ru/ 1 Fysikk
Godkjent Cybersecurity 2523-3246 https://cybersecurity.springeropen.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) 1901-5089 2245-1374 https://tidsskrift.dk/dut 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent DASH (Delft Architectural Studies on Housing) 1877-7007 http://dash-journal.com/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Data and Information Management (DIM) 2543-9251 https://content.sciendo.com/view/journals/dim/dim-overview.xml 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Debate Feminista 0188-9478 2594-066X http://debatefeminista.cieg.unam.mx/ 1 Kjønnsforskning
Godkjent Dentistry Journal 2304-6767 https://www.mdpi.com/journal/dentistry 1 Odontologi
Godkjent Der Pneumologe 1613-5636 1613-6055 https://www.springer.com/journal/10405 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Diabetology International 2190-1678 2190-1686 https://www.springer.com/journal/13340 1 Endokrinologi
Godkjent Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 1756-4611 2054-8508 https://journals.sas.ac.uk/deeslr/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Digital Health 2055-2076 https://journals.sagepub.com/home/dhj 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Digital Threats: Research and Practice (DTRAP) 2576-5337 https://dtrap.acm.org/index.cfm 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications (DMGAA) 1509-9415 2084-0373 https://www.degruyter.com/view/j/dmgaa 1 Matematikk
Ikke godkjent Diskurs Religion: Beiträge zur Religionsgeschichte und religiösen Zeitsgeschichte 2198-2414 https://www.ergon-verlag.de/theologie-religionswissenschaft/diskurs-religion/index.php 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Dramaturgias 2525-9105 http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias/about 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent East European Journal of Psycholinguistics (EEJPL) 2312-3265 2313-2116 http://eepl.at.ua 1 Lingvistikk
Godkjent Echo Research and Practice 2055-0464 https://erp.bioscientifica.com/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent ECNU Review of Education 2096-5311 2632-1742 https://journals.sagepub.com/home/roe 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Economics of Disasters and Climate Change 2511-1280 2511-1299 https://www.springer.com/journal/41885 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Editora Mundos Sociais [forlag] [forlag] http://www.mundossociais.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Edukacja Humanistyczna 1507-4943 https://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/ 1 Sosialforskning
Godkjent EFORT Open Reviews 2396-7544 2058-5241 https://online.boneandjoint.org.uk/journal/eor 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Ekonomisk Debatt 0345-2646 2002-4231 https://www.nationalekonomi.se/EDom 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Elastomery 1427-3519 http://www.elastomery.pl 1 Materialteknologi
Godkjent Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings (ESD/EOS Symposium Proceedings) 0739-5159 2164-9340 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000235/all-proceedings 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 1581-8918 2386-0316 http://revije.ff.uni-lj.si/elope/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent eLyra 2182-8954 https://www.elyra.org/index.php/elyra 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Emotions and Society 2631-6897 2631-6900 https://bristoluniversitypress.co.uk/journals/emotions-and-society 1 Sosiologi
Ikke godkjent Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals 2523-7403 2523-7411 https://www.springer.com/series/15893 0 Sosialforskning
Godkjent Endocrinology, Diabetes & Metabolism 2398-9238 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23989238 1 Endokrinologi
Godkjent Energy Conversion and Management: X 2590-1745 https://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management-x 1 Energi
Godkjent Engineering Journal (EJ) 0125-8281 https://www.engj.org/index.php/ej 1 Generell teknologi
Godkjent Environmental Chemistry for a Sustainable World 2213-7114 2213-7122 https://link.springer.com/bookseries/11480 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Environmental DNA 2637-4943 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26374943 1 Biologi
Godkjent Etudes de lettres 0014-2026 2296-5084 http://www.unil.ch/edl/home.html 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 1302-597X 2528-8911 http://ejer.com.tr/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent European Journal of Dentistry 1305-7456 1305-7464 https://www.thieme.com/books-main/dentistry/product/5202-european-journal-of-dentistry 1 Odontologi
Ikke godkjent European Journal of Education (EJED) 2601-8616 2601-8624 http://journals.euser.org/index.php/ejed/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology: X 2590-1613 https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-obstetrics-and-gynecology-and-reproductive-biology-x/ 1 Gynekologi og obstetrikk
Ikke godkjent European Journal of Sustainable Development 2239-5938 2239-6101 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent European Radiology Experimental 2509-9280 https://eurradiolexp.springeropen.com 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Europäisch-jüdische Studien – Beiträge 2192-9602 2192-9610 https://www.degruyter.com/view/serial/179410 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent EUT Edizioni Università di Trieste [forlag] [forlag] https://www.eut.units.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Figueroa Press [forlag] [forlag] https://www.figueroapress.com 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Filosofia Theoretica: Journal of African Philosophy, Culture and Religions 2276-8386 2408-5987 https://cspafrica.org/issues/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Financial Innovation 2199-4730 https://jfin-swufe.springeropen.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Fishes 2410-3888 https://www.mdpi.com/journal/fishes 1 Biologi
Godkjent Fórum Linguístico 1415-8698 1984-8412 https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum 1 Lingvistikk
Godkjent From Science to Policy 2343-1229 2343-1237 https://www.efi.int/publications-bank/fstp 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Frontiers in Digital Health 2673-253X https://www.frontiersin.org/journals/digital-health 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Frontiers of Chemical Science and Engineering 2095-0179 2095-0187 https://link.springer.com/journal/11705 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Frontiers of Narrative Studies (FNS) 2509-4882 2509-4890 https://www.degruyter.com/view/j/fns?lang=en 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Future Cardiology 1479-6678 1744-8298 https://www.futuremedicine.com/loi/fca 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Future Virology 1746-0794 1746-0808 https://www.futuremedicine.com/loi/fvl 1 Biologi
Godkjent Gastronomica - The Journal of Critical Food Studies 1529-3262 1533-8622 https://gcfs.ucpress.edu/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Genero – časopis za feminističku teoriju i studije kulture 1451-2203 2620-181X http://generojournal.org/ 1 Kjønnsforskning
Godkjent Genocide and Mass Violence in the Age of Extremes 2626-6490 2626-6504 https://www.degruyter.com/view/serial/523170 1 Historie
Godkjent Genus - Journal of Population Sciences 0016-6987 2035-5556 https://genus.springeropen.com/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Geofizicheskiy zhurnal 0203-3100 2524-1052 http://journals.uran.ua/geofizicheskiy 0 Geofag
Godkjent Geologos 1426-8981 2080-6574 http://nsd.no/ 1 Geofag
Ikke godkjent Global Military Studies Review 2561-939X https://journals.sfu.ca/gmsr/index.php/journal/index 0 Statsvitenskap
Godkjent Gothic Nature: New Directions in Ecohorror and the EcoGothic 2632-4628 https://gothicnaturejournal.com/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Guangxue Jingmi Gongcheng 1004-924X http://www.eope.net/EN/volumn/home.shtml 0 Fysikk
Godkjent Handbuecher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 1861-5090 https://www.degruyter.com/view/serial/16647 1 Lingvistikk
Godkjent Healthcare Management Forum (HMF) 0840-4704 2352-3883 https://us.sagepub.com/en-us/nam/healthcare-management-forum/journal202322 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent HealthcarePapers 1488-917X 1929-6339 https://www.longwoods.com/publications/healthcarepapers 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Hiersemann Verlag [forlag] [forlag] https://www.hiersemann.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Horror Studies 2040-3275 2040-3283 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=151/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Horticulturae 2311-7524 https://www.mdpi.com/journal/horticulturae 1 Biologi
Ikke godkjent Human-Machine Communication Journal (HMC) 2638-602X 2638-6038 https://stars.library.ucf.edu/hmc/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent IAFOR Journal of Education 2187-0594 https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-education/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent IAHRW International Journal of Social Sciences Review (IJSSR) 2347-3797 http://iahrw.com/journal.php?numb=6 0 Psykologi
Godkjent IBT Journal of Business Studies (JBS) 2414-8393 2409-6520 http://ibtjbs.ilmauniversity.edu.pk/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ICME-13 Monographs 2520-8322 2520-8330 https://www.springer.com/series/15585 1 Matematikk
Godkjent Ideas in Ecology and Evolution (IEE) 1918-3178 https://ojs.library.queensu.ca/index.php/IEE/index 1 Biologi
Godkjent IEEE Electrification Magazine 2325-5897 2325-5889 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6508996 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing 2375-9356 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1803439/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT) 2154-0357 2154-0373 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1001285/all-proceedings 1 Maskinteknikk
Godkjent IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA) 2640-5555 2640-0790 https://www.idrbt.ac.in/ISBA/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IET Smart Grid 2515-2947 https://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-stg 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS) 2157-4952 2157-4960 http://www.ntms-conf.org/ntms2019/ 1 Informatikk
Godkjent Indian Concrete Journal (ICJ) 0019-4565 https://www.icjonline.com/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Indian Forester 0019-4816 2321-094X http://www.indianforester.co.in/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Indian Journal of Health & Wellbeing (IJHW) 2229-5356 2321-3698 http://iahrw.com/journal.php?numb=1 0 Psykologi
Ikke godkjent Indian Journal of Positive Psychology (IJPP) 2229-4937 2321-368X http://iahrw.com/journal.php?numb=2 0 Psykologi
Godkjent Indian Journal of Surgical Oncology 0975-7651 0976-6952 https://www.springer.com/journal/13193 1 Onkologi
Godkjent Informatics in Medicine Unlocked (IMU) 2352-9148 https://www.sciencedirect.com/journal/informatics-in-medicine-unlocked 1 Informatikk
Ikke godkjent Informing Science 1547-9684 1521-4672 http://inform.nu/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Inks: The Journal of the Comics Studies Society 2473-5191 2473-5205 https://ohiostatepress.org/Inks.html 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent IntechOpen [forlag] [forlag] http://www.intechopen.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Integrative Medicine Research (IMR) 2213-4220 2213-4239 https://www.journals.elsevier.com/integrative-medicine-research 1 Biomedisin
Ikke godkjent Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM) 1555-1229 1555-1237 http://ijikm.org/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects 1552-2210 1552-2237 http://ijklo.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Interdisciplinary Political Studies (IdPS) 2039-8573 http://siba-ese.unisalento.it/index.php/idps 1 Statsvitenskap
Godkjent International Human Rights Law Review 2213-1027 2213-1035 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22131035 1 Rettsvitenskap
Godkjent International Journal for History, Culture and Modernity (HCM) 2213-0624 https://www.history-culture-modernity.org/ 1 Historie
Godkjent International Journal of Accounting and Finance 1752-8224 1752-8232 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijaf 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Chemical Engineering and Applications (IJCEA) 2010-0221 http://www.ijcea.org/ 0 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Comparative Management (IJCM) 2514-4111 2514-412X https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT) 0975-4660 0975-3826 http://airccse.org/journal/ijcsit.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Culture and History (IJCH) 2382-6177 http://www.ijch.net/ 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent International Journal of Data Science (IJDS) 2053-0811 2053-082X https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijds 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Distance Education and E-Learning (IJDEEL) 2520-7156 2520-7164 http://irigs.iiu.edu.pk:64447/ojs/index.php/IJDEEL/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Doctoral Studies (IJDS) 1556-8881 1556-8873 http://ijds.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 2224-4980 https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/template 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Education and Management Studies (IJEM) 2231-5632 2321-3671 http://iahrw.com/journal.php?numb=3 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Embedded Systems (IJES) 1741-1068 1741-1076 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijes 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM) 1726-913X 1726-9148 http://endometabol.com/en/index.html 0 Endokrinologi
Ikke godkjent International Journal of Engineering Works (IJEW) 2521-2419 2409-2770 https://www.ijew.io/ 0 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Ethics Education 2363-9997 2364-0006 https://www.springer.com/philosophy/ethics+and+moral+philosophy/journal/40889 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Food Engineering (IJFE) 2194-5764 1556-3758 https://www.degruyter.com/view/j/ijfe 1 Bioteknologi
Godkjent International Journal of Grid and Utility Computing (IJGUC) 1741-847X 1741-8488 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijguc 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Humanoid Robotics (IJHR) 0219-8436 1793-6942 https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijhr 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Industrial Chemistry (IJIC) 2228-5970 2228-5547 https://link.springer.com/journal/40090 1 Kjemi
Godkjent International Journal of Industrial Electronics and Drives 1757-3874 1757-3882 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijied 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Journal of Industrial Engineering and Production Research (IJIE) 2008-4889 2345-363X http://ijiepr.iust.ac.ir/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Intellectual Property Management (IJIPM) 1478-9647 1478-9655 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijipm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Inventory Research 1746-6962 1746-6970 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijir 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS) 1947-8208 1947-8216 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-knowledge-systems-science/1169 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining (IJKEDM) 1755-2087 1755-2095 https://www.inderscience.com/ijkedm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Lifecycle Performance Engineering (IJLCPE) 2043-8648 2043-8656 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijlcpe 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent International Journal of Management (IJM) 0976-6502 0976-6510 http://iaeme.com/ijm/index.asp 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Manufacturing Research (IJMR) 1750-0591 1750-0605 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmr 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) 2278-0149 http://www.ijmerr.com/ 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Operations Research (IJOR) 1813-713X 1813-7148 http://www.orstw.org.tw/ijor/index.html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Pediatrics 1687-9740 1687-9759 https://www.hindawi.com/journals/ijpedi/ 1 Pediatri
Ikke godkjent International Journal of Research in Education and Science (IJRES) 2148-9955 http://www.ijres.net 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International journal of simulation. Systems, Science and Technology 1473-8031 1473-804X http://ijssst.info/ 1 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Technology in Education (IJTE) 2689-2758 http://www.ijte.net 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Tryptophan Research (IJTR) 1178-6469 https://journals.sagepub.com/home/try 1 Biomedisin
Godkjent International Journal of Vehicle Performance (IJVP) 1745-3194 1745-3208 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvp 1 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES) 2688-7061 http://www.ijonses.net 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Public Management Review (IPMR) 1662-1387 http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr 1 Statsvitenskap
Godkjent International Review of Scottish Studies 1923-5755 1923-5763 https://www.irss.uoguelph.ca/index.php/irss/index 1 Historie
Godkjent Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2364-1827 https://www.springer.com/journal/40998 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Issues in Informing Science and Information Technology (IISIT) 1547-5840 1547-5867 http://iisit.org/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent ITE Transactions on Media Technology and Applications 2186-7364 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/mta/list/-char/en 1 Generell teknologi
Godkjent Iwanami Shoten [forlag] [forlag] https://www.iwanami.co.jp/english/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Jazz - hitz 2605-2490 2605-2555 http://jazz-hitz.musikene.eus/index.php/jazz-hitz/issue/view/1 1 Musikkvitenskap
Godkjent Jerusalem Quarterly 2521-9731 2521-974X https://www.palestine-studies.org/jq 1 Historie
Godkjent Journal de l'École polytechnique. Mathématiques 2429-7100 2270-518X http://jep.cedram.org 1 Matematikk
Godkjent Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) 2051-1426 https://jitc.biomedcentral.com/ 1 Onkologi
Godkjent Journal of Algebra and Related Topics (JART) 2345-3931 2382-9877 http://jart.guilan.ac.ir/ 1 Matematikk
Godkjent Journal of Animal Behaviour and Biometeorology (JABB) 2318-1265 https://www.jabbnet.com/ 1 Biologi
Godkjent Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (JAMCM) 2299-9965 2353-0588 http://amcm.pcz.pl/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Art Crime (JAC) 1947-5934 1947-5926 http://www.artcrimeresearch.org/journal-of-art-crime/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Astronomy & Earth sciences education (JAESE) 2374-6246 2374-6254 https://clutejournals.com/index.php/JAESE/about 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Banking and Financial Technology 2524-7956 2524-7964 https://www.springer.com/journal/42786 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP) 2572-8997 https://sabeconomics.org/jbep/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Biomedical Informatics: X 2590-177X https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-biomedical-informatics-x 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Biomedical Research (JBR) 1674-8301 2352-4685 http://www.jbr-pub.org.cn/ 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Civil Structural Health Monitoring (JCSHM) 2190-5452 2190-5479 https://www.springer.com/journal/13349 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of Clinical and Experimental Dentistry 1989-5488 http://www.medicinaoral.com/odo/indice.htm 1 Odontologi
Godkjent Journal of Comparative Literature and Aesthetics (JCLA) 0252-8169 http://jcla.in 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Journal of Composites and Biodegradable Polymers 2311-8717 http://savvysciencepublisher.com/journal-of-composites-and-biodegradable-polymers/ 0 Materialteknologi
Godkjent Journal of Contemporary Mathematical Analysis 1068-3623 1934-9416 https://www.springer.com/journal/11957 1 Matematikk
Godkjent Journal of Cryptographic Engineering (JCEN) 2190-8508 2190-8516 https://www.springer.com/journal/13389 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Journal of Drug Abuse 2471-853X https://drugabuse.imedpub.com/ 0 Psykologi
Ikke godkjent Journal of Facility Management Education and Research 2474-6630 https://jfmer.org/toc/fmer/current 0 Arkitektur og design
Godkjent Journal of Frailty & Aging (JFA) 2260-1341 2273-4309 https://www.springer.com/journal/42415 1 Geriatri
Ikke godkjent Journal of Greek Archaeology (JGA) 2059-4674 2059-4682 http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?Series=Journal+of+Greek+Archaeology 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Health Care Chaplaincy (JHCC) 0885-4726 1528-6916 https://www.tandfonline.com/toc/whcc20/current 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice (JITE:IIP) 2165-3151 2165-316X https://www.informingscience.org/Journals/JITEIIP/Overview 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research) 1547-9714 1539-3585 https://www.informingscience.org/Journals/JITEResearch/Overview 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Information, Information Technology, and Organizations 1557-1319 1557-1327 https://www.informingscience.org/Journals/JIITO/Articles 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Integrative Agriculture (JIA) 2095-3119 2352-3425 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-integrative-agriculture 1 Biologi
Godkjent Journal of Integrative Bioinformatics (JIB) 1613-4516 https://www.degruyter.com/view/j/jib 1 Biologi
Godkjent Journal of Landscape Ecology 1803-2427 1805-4196 http://www.journaloflandscapeecology.cz/ 1 Biologi
Godkjent Journal of Language and Discrimination (JOLD) 2397-2637 2397-2645 https://journals.equinoxpub.com/JLD/index 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Materials Research and Technology (JMR&T) 2238-7854 2214-0697 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-materials-research-and-technology/ 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Medicinal Plants for Economic Development (JOMPED) 2519-559X 2616-4809 https://jomped.org/index.php/jomped 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Membrane Science and Research (JMCR) 2476-5406 http://www.msrjournal.com/ 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Journal of NeuroInterventional Surgery (JNIS) 1759-8478 1759-8486 https://jnis.bmj.com/ 1 Nevrologi
Godkjent Journal of Optimization in Industrial Engineering (JOIE) 2251-9904 2423-3935 http://www.qjie.ir/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Oral Biology and Craniofacial Research (JOBCR) 2212-4268 2212-4276 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-oral-biology-and-craniofacial-research/ 1 Odontologi
Godkjent Journal of Otology 1672-2930 2524-1753 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-otology/ 1 Øre-nese-hals
Godkjent Journal of Pharmaceutical Investigation (JPI) 2093-5552 2093-6214 https://www.springer.com/journal/40005 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Research in Science Mathematics and Technology Education (JRSMTE) 2577-6789 https://www.estej.com/ 1 Matematikk
Godkjent Journal of Social and Economic Development 0972-5792 2199-6873 https://www.springer.com/journal/40847 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Spatial Science 1449-8596 1836-5655 https://www.tandfonline.com/toc/tjss20/current 1 Geografi
Ikke godkjent Journal of Supply Chain Relocation (JSCR) 2514-3204 2514-3212 https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=jscr 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Sustainability Research (JSR) 2632-6582 https://sustainability.hapres.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Technology and Science Education (JOTSE) 2014-5349 2013-6374 http://www.jotse.org/index.php/jotse 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of the American Academy of Physician Assistants (JAAPA) 1547-1896 https://journals.lww.com/jaapa/pages/default.aspx 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Unmanned Vehicle Systems (JUVS) 2291-3467 https://www.nrcresearchpress.com/journal/juvs 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Urban Mathematics Education (JUME) 2151-2612 https://jume-ojs-tamu.tdl.org/jume/index.php/JUME 1 Matematikk
Godkjent Journal of Vascular Surgery Cases and Innovative Techniques 2468-4287 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vascular-surgery-cases-and-innovative-techniques 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders (JVS-VL) 2213-333X 2213-3348 http://www.jvsvenous.org/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal of Veterinary Cardiology (JVC) 1760-2734 1875-0834 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-veterinary-cardiology 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Water Technology and Treatment Methods 2517-7427 https://www.boffinaccess.com/journals/journal-water-technology-treatment-methods/jwttm 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent JPhys Materials 2515-7639 https://iopscience.iop.org/journal/2515-7639 1 Materialteknologi
Godkjent Kidney Medicine 2590-0595 https://www.sciencedirect.com/journal/kidney-medicine 1 Nefrologi
Godkjent Knowledge and Space 2543-0580 1877-9220 https://www.springer.com/series/7568 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Kognition & Pædagogik 0906-6225 https://dpf.dk/produktkategori/kognition-paedagogik 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Language, Culture and Society 2543-3164 2543-3156 https://benjamins.com/catalog/lcs 0 Lingvistikk
Godkjent Learning Health Systems (LHS) 2379-6146 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23796146 1 Generell medisin
Godkjent Learning: Research and Practice (LRP) 2373-5082 2373-5090 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rlrp20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Ledizioni [forlag] [forlag] https://www.ledizioni.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Legenda [forlag] [forlag] http://www.mhra.org.uk/legenda 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Lexham Press [forlag] [forlag] https://lexhampress.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Libri & Liberi 1848-3488 1848-5871 http://www.librietliberi.org 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Linguistica Lettica 1407-1932 http://www.lulavi.lv/linguistica-lettica 0 Lingvistikk
Godkjent Logforum 1895-2038 1734-459X http://www.logforum.net/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Mağallaẗ iqtiṣād al-māl wa al-aՙmāl 2543-3660 2676-2072 http://jefb-dz.com 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Magyar Tudomány 0025-0325 1588-1245 http://www.matud.iif.hu/impresszum/start.html 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Materials Chemistry Frontiers 2052-1537 https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/materials-chemistry-frontiers/ 1 Kjemi
Godkjent Materials Today Bio 2590-0064 https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-bio 1 Biologi
Godkjent Mathematical Sciences 2008-1359 2251-7456 http://www.iaumath.com/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Mathematics Education Research Group of Australasia [forlag] [forlag] https://www.merga.net.au// 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Matkailututkimus 2490-2039 https://journal.fi/matkailututkimus 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent McGill Journal of Sustainable Development Law (MJSDL) 2561-0589 2561-0597 https://www.mcgill.ca/mjsdl/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews 1431-5262 2196-4270 https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0002/index 0 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Memorie della socieà geografica italiana 0391-5190 http://societageografica.net/wp/en/ 0 Historie
Ikke godkjent Menasseh ben Israel Instituut [forlag] [forlag] https://www.mbii.nl/?id=30 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Mesogea [forlag] [forlag] http://www.mesogea.it 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Metal Music Studies 2052-3998 2052-4005 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=236/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Meta-Psychology 2003-2714 https://open.lnu.se/index.php/metapsychology 1 Psykologi
Ikke godkjent Methods in Psychology 2590-2601 https://www.journals.elsevier.com/methods-in-psychology/ 0 Psykologi
Ikke godkjent Methods of Functional Analysis and Topology (MFAT) 1029-3531 2415-7503 http://mfat.imath.kiev.ua 0 Matematikk
Ikke godkjent Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi 2667-8772 https://dergipark.org.tr/mevzu 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Microbiology Insights 1178-6361 https://journals.sagepub.com/home/mbi 1 Infeksjoner
Godkjent Miguel Hernández Communication Journal 2529-9247 1989-8681 http://www.mhjournal.org/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent MISES: Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia 2318-0811 2594-9187 https://www.misesjournal.org.br 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Musicologica Olomucensia 1212-1193 http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Musikk & Historie 2535-7883 http://www.tidligmusikksenteret.no 1 Musikkvitenskap
Godkjent Myers Education Press (MEP) [forlag] [forlag] https://myersedpress.presswarehouse.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nanoscale Advances 2516-0230 https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/nanoscale-advances/ 1 Kjemi
Godkjent Nanotheranostics 2206-7418 https://www.ntno.org/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics 1874-6276 1879-8268 https://www.iospress.nl/bookserie/nato-science-for-peace-and-security-series-e-human-and-societal-dynamics/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO) 2148-9637 http://nveo.org/ 1 Kjemi
Godkjent Nature Machine Intelligence 2522-5839 https://www.nature.com/natmachintell/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Nature Metabolism 2522-5812 https://www.nature.com/natmetab/ 1 Biologi
Godkjent Network Science 2050-1242 2050-1250 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NWS 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Neurobiology of Language (NoL) 2641-4368 https://www.mitpressjournals.org/nol 0 Psykologi
Godkjent Neurology: Genetics 2376-7839 https://ng.neurology.org/ 1 Nevrologi
Godkjent Neurotherapeutics 1933-7213 1878-7479 https://www.springer.com/journal/13311 1 Nevrologi
Godkjent New Medit 1594-5685 2611-1128 https://newmedit.iamb.it/ 1 Biologi
Ikke godkjent NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC [forlag] [forlag] https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-H%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BB%A9c-1403941323214037/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Non-coding RNA 2311-553X https://www.mdpi.com/journal/ncrna 1 Biologi
Godkjent Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2535-7913 https://www.idunn.no/nordic_journal_of_arts_culture_and_health 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Note di Matematica 1123-2536 1590-0932 http://siba-ese.unisalento.it/index.php/notemat 1 Matematikk
Godkjent npj Climate and Atmospheric Science 2397-3722 https://www.nature.com/npjclimatsci/ 1 Geofag
Godkjent npj Quantum Information 2056-6387 https://www.nature.com/npjqi/ 1 Fysikk
Godkjent Nutrition: X 2665-9026 https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition-x 1 Ernæring
Godkjent Obstetric Medicine 1753-495X 1753-4968 https://journals.sagepub.com/home/obm 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Occhialì – Rivista sul Mediterraneo islamico 2532-6740 http://phi.unical.it/wp34/occhiali/la-rivista/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent OCEANS 0197-7385 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000515 0 Marin og maritim teknologi
Godkjent Onkopediatria 2311-9977 https://www.oncopediatria.ru/jour 1 Pediatri
Godkjent Open Agriculture 2391-9531 https://www.degruyter.com/view/j/opag 1 Biologi
Godkjent Open Mind 2470-2986 https://www.mitpressjournals.org/opmi 1 Psykologi
Godkjent Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 2342-9046 https://bulletin.nmi.fi/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Opuscula Mathematica 1232-9274 2300-6919 https://www.opuscula.agh.edu.pl/ 1 Matematikk
Godkjent Organization, Technology & Management in Construction (OTMC) 1847-5450 1847-6228 https://www.grad.unizg.hr/otmc_journal 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Orvosi hetilap 0030-6002 1788-6120 http://www.akademiai.com/loi/650 0 Endokrinologi
Godkjent OSA Continuum 2578-7519 https://www.osapublishing.org/osac/home.cfm 1 Øre-nese-hals
Godkjent Oud Consultancy [forlag] [forlag] http://www.oudconsultancy.nl/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Pacific-Credo Publications [forlag] [forlag] http://publications.pacific-credo.fr/english.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Pakistan Administrative Review (PAR) 2520-5463 2521-0203 http://www.par.fjwu.edu.pk 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Palgrave Studies in Gender and Education 2524-6445 2524-6453 https://www.palgrave.com/de/series/14626 1 Kjønnsforskning
Ikke godkjent Paradoxa 1079-8072 http://paradoxa.com/ 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Peer Community in Ecology (PCI Ecology) 2606-4979 https://ecology.peercommunityin.org 0 Biologi
Ikke godkjent Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol) 2551-668X https://evolbiol.peercommunityin.org 0 Biologi
Godkjent Perspectives in Ecology and Conservation (PECON) 2530-0644 https://www.sciencedirect.com/journal/perspectives-in-ecology-and-conservation 1 Biologi
Godkjent Perspectives in Health Information Management (PHIM) 1559-4122 https://perspectives.ahima.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) 0128-7702 2231-8534 http://www.pertanika.upm.edu.my/JSSH.php 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent PET Clinics 1556-8598 1879-9809 https://www.pet.theclinics.com/ 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Pharmacogenomics and Personalized Medicine 1178-7066 https://www.dovepress.com/pharmacogenomics-and-personalized-medicine-journal 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Physical Activity and Health (PAAH) 2515-2270 https://paahjournal.com 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Policy and Pedagogy with Under-three Year Olds (POPED) 2509-6680 2509-6699 https://www.springer.com/series/13629 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu [forlag] [forlag] http://www.agrif.bg.ac.rs/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 1426-9686 http://pml.medpress.com.pl/index.htm 1 Generell medisin
Godkjent Populism 2588-8064 2588-8072 https://brill.com/view/journals/popu/popu-overview.xml 1 Statsvitenskap
Godkjent Practical Laboratory Medicine 2352-5517 https://www.sciencedirect.com/journal/practical-laboratory-medicine 1 Biomedisin
Godkjent Praktische Theologie - Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur 0946-3518 2198-0462 https://www.randomhouse.de/Fachzeitschift-Praktische-Theologie/aid79372.rhd 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Preternature. Critical and Historical Studies on the Preternatural 2161-2196 2161-2188 http://www.psupress.org/Journals/jnls_Preternature.html 1 Historie
Godkjent Preventive Nutrition and Food Science 2287-1098 2287-8602 http://www.pnfs.or.kr/main.html 1 Ernæring
Godkjent Primate Biology (PB) 2363-4707 2363-4715 https://www.primate-biol.net/volumes.html 1 Biologi
Godkjent Problemy Analiza 2306-3424 2306-3432 http://issuesofanalysis.petrsu.ru/ 1 Matematikk
Godkjent Proceedings - European Council for Modelling and Simulation (ECMS) 2522-2414 2522-2422 http://www.scs-europe.net/dlib/dl-index.htm 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings - International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE) 2161-1343 2161-1351 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1003085/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings - International Conference on Network Protocols (ICNP) 1092-1648 2643-3303 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000492/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings - Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD) 1550-6533 2643-3001 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1001139/all-proceedings 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE-C) 2574-1926 2574-1934 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3339663 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the fib Symposium 2617-4820 https://www.fib-international.org/publications/fib-proceedings.html 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Proceedings of the ICA congress 2415-1599 2226-7808 http://www.icacommission.org/index.html 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) 2199-8981 2199-899X https://www.proc-iahs.net/volumes.html 1 Geofag
Ikke godkjent Proceedings of the International Building Performance Simulation Association 2522-2708 http://www.ibpsa.org/?page_id=292 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2169-8767 https://waset.org/industrial-engineering-and-operations-management-conference 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Proceedings of the International Web Audio Conference (WAC) 2663-5844 http://webaudioconf.com 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 2191-7043 2192-4309 https://www.springer.com/series/10169 1 Kjemi
Godkjent Prostate Cancer 2090-3111 2090-312X https://www.hindawi.com/journals/pc/ 1 Onkologi
Godkjent Przegląd Statystyczny 0033-2372 2657-9545 https://ps.stat.gov.pl/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Psicología, Conocimiento y Sociedad 1688-7026 https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index 1 Psykologi
Godkjent Psych 2624-8611 https://www.mdpi.com/journal/psych 1 Psykologi
Godkjent Psychoterapia 0239-4170 2391-5862 http://www.psychoterapiaptp.pl/ 1 Psykiatri
Ikke godkjent Punctum. International Journal of Semiotics 2459-2943 http://punctum.gr/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Quaderni di Ricerca in Didattica 1592-5137 1592-4424 http://math.unipa.it/~grim/menu_quaderni_mat.htm 0 Matematikk
Godkjent Quaderns d'Italià 1135-9730 2014-8828 https://revistes.uab.cat/quadernsitalia 1 Romansk
Godkjent Quaestio Insularis 1471-3314 https://www.asnc.cam.ac.uk/publications/quaestio/index.html 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Quantitative Science Studies 2641-3337 https://www.mitpressjournals.org/loi/qss 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Quaternary 2571-550X https://www.mdpi.com/journal/quaternary 1 Geofag
Godkjent Quodlibet studio [forlag] [forlag] https://www.quodlibet.it 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Radio Physics and Radio Astronomy (RPRA) 1027-9636 2415-7007 http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/pages/view/aboutjournal 1 Fysikk
Godkjent RChD: Creación y Pensamiento 0719-8426 0719-837X https://rchd.uchile.cl/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Reference series in phytochemistry 2511-834X 2511-8358 https://www.springer.com/series/13872 1 Kjemi
Godkjent Resources, Conservation & Recycling: X 2590-289X https://www.journals.elsevier.com/resources-conservation-and-recycling-x 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Respiratory Medicine Case Reports 2213-0071 https://www.journals.elsevier.com/respiratory-medicine-case-reports/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Respiratory Medicine: X 2590-1435 https://www.journals.elsevier.com/respiratory-medicine-x 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Results in Mathematics (RM) 1422-6383 1420-9012 https://www.springer.com/journal/25 1 Matematikk
Godkjent Retos 1579-1726 1988-2041 https://recyt.fecyt.es//index.php/retos/index 1 Idrettsforskning
Godkjent Review Journal of Autism and Developmental Disorders 2195-7177 2195-7185 https://www.springer.com/journal/40489 1 Psykiatri
Godkjent Review of Science, Mathematics and ICT Education 1791-261X 1792-3999 https://resmicte.library.upatras.gr/ 1 Matematikk
Godkjent Revija za pravo i ekonomiju 1512-6706 https://pf.unmo.ba/nir/revija-za-pravo-i-ekonomiju.aspx 1 Rettsvitenskap
Godkjent Revisita Latinoamericano de Etnomatemática (RLE) 2011-5474 http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm 1 Matematikk
Godkjent Revista Brasileira de Bioética (RBB) 1984-1760 1808-6020 http://periodicos.unb.br/index.php/rbb 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Revista Ciencias de la Salud 1692-7273 2145-4507 https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud 1 Biomedisin
Godkjent Revista de Administração, Sociedade e Inovação (RASI) 2447-8156 http://www.rasi.vr.uff.br/index.php/rasi 1 Industriell økonomi
Godkjent Revista de Humanidades Digitales 2531-1786 http://revistas.uned.es/index.php/RHD/index 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Revista Eletrônica Estudos Hegelianos 1980-8372 http://ojs.hegelbrasil.org/index.php/reh/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Revista Galega de Economía 1132-2799 2255-5951 http://www.usc.es/revistas/index.php/rge 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería (RIMNI) 0213-1315 1886-158X https://www.scipedia.com/sj/rimni 1 Matematikk
Godkjent Revista Letras Raras (RLR) 2317-2347 http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/RLR 1 Lingvistikk
Godkjent Revista Portuguesa de Cardiologia 0870-2551 2174-2030 https://www.revportcardiol.org/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Revista Pós Ciências Sociais 1983-4527 2236-9473 http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/index 1 Sosiologi
Ikke godkjent Riveneuve Editions [forlag] [forlag] https://www.riveneuve.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Roeper Review 0278-3193 1940-865X https://www.tandfonline.com/toc/uror20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST) 1453-8245 https://www.romjist.ro/ 1 Informatikk
Godkjent Romanticism 1354-991X 1750-0192 https://www.euppublishing.com/loi/rom 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Russian Journal of Economics (RuJE) 2618-7213 2405-4739 https://rujec.org/journals.php?journal_name=rujec 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent SA Journal of Oncology (SAJO) 2518-8704 2523-0646 https://sajo.org.za/index.php/sajo 1 Onkologi
Ikke godkjent Safety in Extreme Environments 2524-8170 2524-8189 https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/engineering+geology/journal/42797 0 Sosiologi
Godkjent Sains Malaysiana 0126-6039 http://www.ukm.my/jsm/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS) 2394-4951 2394-496X http://saspjournals.com/sjds 0 Odontologi
Ikke godkjent Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik (SKMS) 2364-9224 https://ojs3.uni-passau.de/index.php/skms/index 0 Kulturvitenskap
Godkjent Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1664-6460 https://www.chronos-verlag.ch/reihen/2258 1 Historie
Godkjent Scottish Affairs 0966-0356 2053-888X https://www.euppublishing.com/loi/scot 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scottish Archaeological Journal 1471-5767 1755-2028 http://www.euppublishing.com/journal/saj 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Scottish History Society [forlag] [forlag] https://boydellandbrewer.com/imprints-affiliates/scottish-history-society.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Screening the Past 1328-9756 http://www.screeningthepast.com/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Sensing and Bio-Sensing Research 2214-1804 https://www.sciencedirect.com/journal/sensing-and-bio-sensing-research 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Sensorium Journal 2002-3030 https://sensorium.ep.liu.se/issue/view/68 0 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Serie Didáctica 2559-8309 https://seriedidactica.wordpress.com 0 Romansk
Godkjent Shaman: Journal of the International Society for Shamanistic Research 1216-7827 http://www.isars.org/shaman/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Sistemi intelligenti 1120-9550 1973-8226 https://www.mulino.it/riviste/issn/1120-9550 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Skin Appendage Disorders 2296-9195 2296-9160 https://www.karger.com/Journal/Home/261870 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent SLAS Technology 2472-6303 2472-6311 https://journals.sagepub.com/home/jla 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Sleep Medicine: X 2590-1427 https://www.journals.elsevier.com/sleep-medicine-x 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Social Sciences & Humanities Open 2590-2911 https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Société européenne pour la formation des ingénieurs (SEFI) [forlag] [forlag] https://www.sefi.be/publications/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Software-Intensive Cyber-Physical Systems (SICS) 2524-8510 2524-8529 https://link.springer.com/journal/450 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Sovremennye Tehnologii v Medicine (STM) 2076-4243 2309-995X http://www.stm-journal.ru/en 1 Generell medisin
Godkjent Special Operations Journal (SOJ) 2329-6151 2372-2657 https://www.tandfonline.com/toc/uops20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Spinal Cord Series and Cases 2058-6124 https://www.nature.com/scsandc/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Springer Geography 2194-315X 2194-3168 https://www.springer.com/series/10180 1 Geografi
Ikke godkjent Springer Undergraduate texts in Mathematics and Technology (SUMAT) 1867-5506 1867-5514 https://www.springer.com/series/7438 0 Matematikk
Godkjent Stellenbosch Papers in Linguistics Plus (SPIL Plus) 1726-541X 2224-3380 https://spilplus.journals.ac.za/pub 1 Lingvistikk
Godkjent Stem-, spraak- en taalpathologie 0924-7025 http://sstp.nl/index/ 1 Psykiatri
Godkjent Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations 2194-0401 2194-041X https://link.springer.com/journal/40072 1 Matematikk
Godkjent Storie e linguaggi 2464-8647 2421-7344 https://www.libreriauniversitaria.it/storie-linguaggi/rivista/24217344/storie-linguaggi.htm 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Storyworlds: A Journal of Narrative Studies 1946-2204 2156-7204 https://nebraskapressjournals.unl.edu/journal/storyworlds/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Studia Śląskie 0039-3355 2657-6759 http://studia-slaskie.instytutslaski.com/en/home-2/ 1 Historie
Godkjent Studies in Systems, Decision and Control (SSDC) 2198-4182 2198-4190 https://www.springer.com/series/13304 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Studies in the History of Medieval Religion 0955-2480 https://boydellandbrewer.com/series/studies-in-the-history-of-medieval-religion.html 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studies on Cultural Transfer & Transmission (CTaT) 1879-7350 https://www.barkhuis.nl/product_info.php?cPath=5&products_id=107 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Substantia 2532-3997 https://riviste.fupress.net/index.php/subs/about 1 Kjemi
Godkjent Sustainable and Resilient Infrastructure 2378-9689 2378-9697 https://www.tandfonline.com/toc/tsri20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 0802-8192 http://www.caspar.no/tangenten.php/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Teacher Education, Learning Innovation and Accountability 2524-5562 2524-5570 https://www.springer.com/series/15485 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Teaching Ethics - The Journal of the Society for Across the Curriculum 1544-4031 2154-0551 https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journal?openform=&journal=pdc_tej 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Technikfolgenabschatzung - Theorie und Praxis (TATuP) 1619-7623 2199-9201 https://tatup.de/index.php/tatup 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Test Engineering and Management 0193-4120 http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine 1 Maskinteknikk
Godkjent The Archaeological society of Finland [forlag] [forlag] http://www.sarks.fi/julkaisut_masf.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS) 2357-1330 https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent The McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy (JSDLP) 1712-9664 1712-9672 http://jsdlp.mcgill.ca/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent The New Educator 1547-688X 1549-9243 https://www.tandfonline.com/toc/utne20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The programming historian 2397-2068 https://programminghistorian.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Transactions of the Annual Meeting of the Society for Biomaterials and the Annual International Biomaterials Symposium 1526-7547 https://www.biomaterials.org/ 1 Bioteknologi
Godkjent Transactions on Combinatorics 2251-8657 2251-8665 http://toc.ui.ac.ir/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Transport Findings 2652-0397 https://transportfindings.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Trauma Surgery and Acute Care Open (TSACO) 2397-5776 https://tsaco.bmj.com/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Tropical diseases, travel medicine and vaccines. 2055-0936 https://tdtmvjournal.biomedcentral.com 1 Infeksjoner
Godkjent Trudy Instituta Russkogo Iazyka imeni V.V. Vinogradova 2311-150X http://www.ruslang.ru/rli 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Turkish Journal of Field Crops 1301-1111 http://www.field-crops.org/ 1 Biologi
Godkjent Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) 1309-4653 https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat 1 Matematikk
Godkjent Uden for Nummer 1600-888X 1604-844X https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/tidsskriftet-uden-for-nummer/ 1 Sosiologi
Godkjent Ukrainian Journal of Physics (UJP) 2071-0186 2071-0194 https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp 1 Fysikk
Ikke godkjent UNATC Journal of Drama Teaching 2601-209X 2668-4438 https://unatcjournalofdramateaching.wordpress.com/ 0 Teatervitenskap og drama
Ikke godkjent Universitätsverlag Hildesheim [forlag] [forlag] https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/universitaetsverlag/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent UNSCN Nutrition 1564-3743 1564-3751 https://www.unscn.org/en/resource-center/Unscn-news 0 Ernæring
Godkjent Vaccine: X 2590-1362 https://www.sciencedirect.com/journal/vaccine-x 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Valiz [forlag] [forlag] https://www.valiz.nl/en/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Veterinary and Animal Science 2451-943X https://www.journals.elsevier.com/veterinary-and-animal-science/ 1 Biologi
Godkjent Veterinary Parasitology: X 2590-1389 https://www.sciencedirect.com/journal/veterinary-parasitology-x 1 Veterinærmedisin
Godkjent Veterinary World 0972-8988 2231-0916 http://www.veterinaryworld.org/ 1 Veterinærmedisin
Godkjent Viden om literacy 2246-6517 2246-6525 https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Violence and Gender 2326-7836 2326-7852 https://home.liebertpub.com/publications/violence-and-gender/620 1 Psykologi
Godkjent VKM Report 2535-4019 https://vkm.no/risikovurderinger/risikovurderinger.4.59777ce315d3abb2351cb0ad.html?s=publisert 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Vojnosanitetski Pregled 0042-8450 2406-0720 http://nsd.no/ 1 Generell medisin
Godkjent Voluntaristic Review 2405-4925 2405-4933 https://brill.com/view/journals/vrbr/vrbr-overview.xml 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent War & Society 0729-2473 2042-4345 https://www.tandfonline.com/toc/ywar20/current 1 Historie
Ikke godkjent Water Waves 2523-367X 2523-3688 https://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/42286 0 Matematikk
Godkjent Western Pacific surveillance and response journal (WPSAR) 2094-7321 2094-7313 https://ojs.wpro.who.int/ojs/index.php/wpsar 1 Samfunnsmedisin
Godkjent What Science Can Tell Us 2342-9518 2342-9526 https://www.efi.int/publications-bank?combine=what+science+can+tell+us&field_efi_tags_target_id=All&field_efi_language_target_id=All&=Apply 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent White Rose University Press (WRUP) [forlag] [forlag] https://universitypress.whiterose.ac.uk 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 0043-518X 2543-8476 https://ws.stat.gov.pl/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent World Journal of Clinical Cases (WJCC) 2307-8960 https://www.wjgnet.com/2307-8960/index.htm 0 Generell medisin
Godkjent Yearbook of Medical Informatics 0943-4747 2364-0502 https://www.thieme.com/books-main/clinical-informatics/product/4709-yearbook-of-medical-informatics 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Youth and Globalization 2589-5737 2589-5745 https://brill.com/view/journals/yogo/yogo-overview.xml 0 Sosiologi
Godkjent Zbornik Veleučilišta u Rijeci 1848-1299 1849-1723 https://student.veleri.hr/zbornik/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Zeitschrift fur Allgemeinmedizin (ZFA) 1433-6251 1439-9229 https://www.online-zfa.de/ 1 Generell medisin
Godkjent Zeitschrift für Empirische Hochschulforschung (ZeHf) 2367-3044 2367-3052 https://www.budrich-journals.de/index.php/zehf/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 1864-6697 1864-6743 https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000099 0 Kirurgiske fag
Godkjent Zoological Letters 2056-306X https://zoologicalletters.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Godkjent Zutot: Perspectives on Jewish Culture 1571-7283 1875-0214 https://brill.com/view/journals/zuto/zuto-overview.xml 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Επιθεώρηση Υγείας 1105-9311 2623-4785 https://www.eemyy.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика 2072-8379 2310-712X https://www.vestnik-mgou.ru/ 1 Lingvistikk
Godkjent Литературное наследство 0130-3627 http://litnasledstvo.ru 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Российская политическая энциклопедия [forlag] [forlag] http://www.rosspen.su/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Ученые записки Петрозаводского государственного университета 2542-1077 1994-5973 http://uchzap.petrsu.ru/index_en.php 1 Lingvistikk
Godkjent Этнографическое обозрение 0869-5415 http://journal.iea.ras.ru/en/ 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent אדרה בית הוצאת ספרים אקדמיים [forlag] [forlag] http://idra.org.il/english/ 0 Blandet fag/disiplin