Vedtak i arbeidsutvalget om nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2019 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 21.06.2019. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
NPI fagfelt:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå NPI fagfelt
Godkjent +E: Revista de Extensión Universitaria 2250-4591 2346-9986 https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Academic Journal of Interdisciplinary Studies (AJIS) 2281-3993 2281-4612 http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2157-6904 2157-6912 https://tist.acm.org 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent ACS Earth and Space Chemistry 2472-3452 https://pubs.acs.org/journal/aesccq 1 Geofag
Ikke godkjent Acta Biologica Universitas Daugavpiliensis 1407-8953 http://sciences.lv/en/scientific-journals/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/ 0 Biologi
Godkjent Acta Scientiae 1517-4492 2178-7727 http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 0208-6018 2353-7663 https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/about 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in Geo-Energy Research 2207-9963 2208-598X https://www.yandy-ager.com/index.php/ager 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Advances in neurobiology 2190-5215 2190-5223 https://www.springer.com/series/8787 1 Nevrologi
Godkjent AFinLAn vuosikirja 2343-2608 http://www.afinla.fi/fi/julkaisusarjat/afinlan-vuosikirja 1 Lingvistikk
Ikke godkjent African Journal of Biological Sciences (AFJBS) 2663-2187 https://www.afjbs.com/ 0 Biologi
Godkjent AIRO 0871-6595 https://www.airo-spea.com/ 1 Biologi
Godkjent Akropolis: Journal of Hellenic Studies 2536-572X 2536-5738 http://helenskestudije.me/ojs/index.php/jhs/index 1 Historie
Ikke godkjent Annales d'Éthiopie 0066-2127 2077-0820 http://www.cfee.cnrs.fr/spip.php?article65=&lang=fr 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Antisemitism Studies 2474-1809 2474-1817 http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=115 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes 2014-1394 http://revistes.ub.edu/index.php/AFLM 1 Lingvistikk
Godkjent Applied Materials Today 2352-9407 2352-9415 https://www.sciencedirect.com/journal/applied-materials-today 1 Materialteknologi
Godkjent Applied Network Science (ANS) 2364-8228 https://link.springer.com/journal/41109 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent APRIA [Artez Platform for Research Interventions of the Arts] 2589-9007 http://apria.artez.nl/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Arbete och Hälsa 0346-7821 https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Archives of Plastic Surgery (APS) 2234-6163 2234-6171 https://www.e-aps.org/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Archives of Psychiatry and Psychotherapy 1509-2046 2083-828X http://www.archivespp.pl/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Archivio di Filosofia 0004-0088 1970-0792 http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=85&h=430&w=300 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Arts and Social Sciences Journal 2151-6200 https://www.omicsonline.org/arts-and-social-sciences-journal.php 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Arts Education Policy Review (AEPR) 1063-2913 1940-4395 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=vaep20 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Aschendorff Verlag [forlag] [forlag] https://www.aschendorff-buchverlag.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Asian Education and Development Studies (AEDS) 2046-3162 2046-3170 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=aeds 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (AJMEIS) 2576-5949 2576-5957 https://www.tandfonline.com/toc/rmei20/current 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Association for Asian Studies [forlag] [forlag] http://www.asian-studies.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Atmospheric Environment: X 2590-1621 http://www.sciencedirect.com/journal/atmospheric-environment-x 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Autism in Adulthood 2573-9581 2573-959X https://home.liebertpub.com/publications/autism-in-adulthood/646 1 Psykologi
Ikke godkjent Automatisierungstechnik (AT) 0178-2312 2196-677X https://www.degruyter.com/view/j/auto 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Axioms 2075-1680 http://www.mdpi.com/journal/axioms 1 Matematikk
Godkjent Banks and Bank Systems 1816-7403 1991-7074 https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Basic and Clinical Andrology 2051-4190 https://bacandrology.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Godkjent BDJ Open 2056-807X http://www.nature.com/bdjopen/ 1 Odontologi
Godkjent Behavioral Sciences 2076-328X http://www.mdpi.com/journal/behavsci 1 Psykologi
Ikke godkjent Beijing Law Review 2159-4627 2159-4635 http://www.scirp.org/Journal/blr/ 0 Sosialforskning
Godkjent Bio-grafía 2027-1034 2619-3531 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Biology Methods & Protocols 2396-8923 https://academic.oup.com/biomethods 1 Biologi
Ikke godkjent Black Sea Scientific Journal of Academic Research 1987-6521 2346-7541 http://sc-media.org/gulustan-bssjar/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent BMJ Open Quality 2399-6641 https://bmjopenquality.bmj.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Book 2.0 2042-8022 2042-8030 https://www.intellectbooks.com/book-20 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Bordón. Revista de Pedagogía 0210-5934 2340-6577 http://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Britain and the World: Historical Journal of The British Scholar Society 2043-8567 2043-8575 https://www.euppublishing.com/loi/brw 1 Historie
Godkjent Cadernos de Estudos Lingüísticos 0102-5767 2447-0686 https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/index 1 Lingvistikk
Godkjent Canadian Journal of Pain 2474-0527 https://www.tandfonline.com/toc/ucjp20/current 1 Sykepleie
Godkjent Cancer Informatics 1176-9351 https://journals.sagepub.com/home/cixa 1 Onkologi
Ikke godkjent Case Studies in Business, Industry and Government Statistics (CSBIGS) 2152-372X http://csbigs.fr/issue/view/58 0 Matematikk
Godkjent CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction (TPCI) 2524-521X 2524-5228 https://www.springer.com/computer/hci/journal/42486 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Chemosensors 2227-9040 https://www.mdpi.com/journal/chemosensors 1 Fysikk
Ikke godkjent Chinese Journal of Language Policy and Planning 2096-1014 http://yyzlyj.cp.com.cn/CN/volumn/home.shtml 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Christoph Merian Verlag [forlag] [forlag] https://www.merianverlag.ch/en/home.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Church, Communication and Culture (CC&C) 2375-3234 2375-3242 https://www.tandfonline.com/toc/rchu20/current 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Citizen science: Theory and Practice 2057-4991 https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Clinical Nutrition Experimental 2352-9393 https://www.journals.elsevier.com/clinical-nutrition-experimental 1 Biomedisin
Godkjent Cogent Arts & Humanities 2331-1983 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=oaah20 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Comparative Economic Research 1508-2008 2082-6737 http://www.degruyter.com/view/j/cer 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Compatibility in power electronics 2166-9538 2166-9546 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8362839 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent Computers and Concrete 1598-8198 1598-818X http://www.techno-press.org/?journal=cac 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Conservar Património 1646-043X 2182-9942 http://revista.arp.org.pt 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Contributions to Economics 1431-1933 2197-7178 https://www.springer.com/series/1262 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Crop, Forage & Turfgrass Management  2374-3832 https://dl.sciencesocieties.org/publications/cftm 1 Biologi
Godkjent Cultura e Scienza del Colore 2384-9568 http://jcolore.gruppodelcolore.it/index.php?lang=en 1 Informatikk
Godkjent Current Opinion in Physiology 2468-8681 2468-8673 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-physiology 1 Psykologi
Godkjent Cyber-Physical Systems 2333-5777 2333-5785 https://www.tandfonline.com/toc/tcyb20/current 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Data 2306-5729 https://www.mdpi.com/journal/data 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Divulgaciones Matematicas 1315-2068 http://divmat.demat-fecluz.org/home/home-page 0 Matematikk
Ikke godkjent Doctoral series 1570-7164 2589-9619 https://www.ibfd.org/IBFD-Products/IBFD-Doctoral-Series 0 Rettsvitenskap
Godkjent Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2489-7930 http://dutkansearvi.fi/etusivu/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent EADTU Maastricht [forlag] [forlag] https://conference.eadtu.eu/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent EAI International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies (BICT) 2411-6777 http://bionetics.org/ 1 Fysikk
Ikke godkjent Ebook Series: NATO Security through Science Series - E: Human and Societal Dynamics 1874-6276 1879-8268 https://www.iospress.nl/bookserie/nato-science-for-peace-and-security-series-e-human-and-societal-dynamics/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Edad de Oro 0212-0429 2605-3314 https://revistas.uam.es/edadoro 1 Romansk
Godkjent Editorial Doble J - Gegner Libros [forlag] [forlag] http://www.editorialdoblej.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Emerging Science Journal 2610-9182 http://ijournalse.org/index.php/ESJ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Energy Informatics 2520-8942 https://energyinformatics.springeropen.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Entrepreneurship and Sustainability Issues 2345-0282 https://jssidoi.org/jesi/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Environmental and Climate Technologies 2255-8837 https://content.sciendo.com/view/journals/rtuect/rtuect-overview.xml 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Environmental Technology Reviews 2162-2515 2162-2523 https://www.tandfonline.com/loi/tetr20 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Epidemiology and Health (epiH) 2092-7193 https://www.e-epih.org/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Estudos internacionais: revista de relações internacionais da PUC Minas 2317-773X http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/index 0 Statsvitenskap
Godkjent Europe and the World: A law review 2399-2875 https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/europe-and-the-world 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent European Institute for Food Law series 1871-3483 https://www.wageningenacademic.com/series/227-1871-3483 0 Rettsvitenskap
Godkjent European Journal of Politics and Gender (EPJG) 2515-1088 2515-1096 https://bristoluniversitypress.co.uk/european-journal-of-politics-and-gender 1 Kjønnsforskning
Ikke godkjent European Journal of Sports and Exercise Science 2278-005X https://www.scholarsresearchlibrary.com/journals/european-journal-of-sports-exercise-science/ 0 Idrettsforskning
Godkjent Evolutionary Studies in Imaginative Culture 2472-9884 2472-9876 https://esiculture.com/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Experimental Biomedical Research 2618-6454 http://www.experimentalbiomedicalresearch.com/ojs/index.php/ebr/issue/view/5 0 Biomedisin
Godkjent Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research 1473-7167 1744-8379 https://tandfonline.com/toc/ierp20/current 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent eκπ@ιδευτικος κύκλος 2241-4576 http://journal.educircle.gr/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Federal Sentencing Reporter 1053-9867 1533-8363 http://fsr.ucpress.edu/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Folia onomastica Croatica 1330-0695 1848-7858 http://hrcak.srce.hr/folia-onomastica 1 Lingvistikk
Godkjent Folios 0123-4870 2462-8417 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta 0046-435X 2530-5832 http://www.culturanavarra.es/en/fontes-linguae-vasconum 1 Lingvistikk
Godkjent Forlaget Press [forlag] [forlag] https://fpress.no/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 2297-4687 https://www.frontiersin.org/journals/applied-mathematics-and-statistics 1 Matematikk
Godkjent Frontiers in Forests and Global Change 2624-893X https://www.frontiersin.org/journals/forests-and-global-change 1 Biologi
Ikke godkjent Frontiers in Sports and Active Living 2624-9367 https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Frontiers in surgery 2296-875X https://www.frontiersin.org/journals/surgery 1 Kirurgiske fag
Godkjent Gaming Ecologies and Pedagogies Series 2589-9880 https://brill.com/view/serial/GEPS 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Gdański Rocznik Ewangelicki 1898-1127 http://gre.luteranie.pl 1 Historie
Godkjent Genealogy 2313-5778 https://www.mdpi.com/journal/genealogy 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Geografski Vestnik 0350-3895 1580-335X https://ojs.zrc-sazu.si/gv/index 1 Geografi
Ikke godkjent Geopolitics under Globalization 2543-5493 2543-9820 https://businessperspectives.org/journals/geopolitics-under-globalization-2?category_id=30 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Geoscience Communication 2569-7102 2569-7110 https://www.geoscience-communication.net 1 Geofag
Godkjent Geo-spatial Information Science 1009-5020 1993-5153 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tgsi20 1 Geografi
Godkjent Geriatrics (Basel) 2308-3417 https://www.mdpi.com/journal/geriatrics 1 Geriatri
Ikke godkjent GetMobile 2375-0529 2375-0537 https://www.sigmobile.org/pubs/getmobile/ 0 Informatikk
Ikke godkjent Glaube - Wertebildung - Interreligiosität Berufsorientierte Religionspädagogik 2195-3023 https://www.waxmann.com/en/waxmann-reihen/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Breihe%5D=REI100266&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Reihe&cHash=803c4c2002315a544837222a8c3e7afc 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Global Environment: A Journal of Transdisciplinary History 1973-3739 2053-7352 http://www.whpress.co.uk/GE.html 1 Historie
Godkjent Global Intellectual History 2380-1883 2380-1891 https://www.tandfonline.com/toc/rgih20/current 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Global Journal of Intellectual & Developmental Disabilities (GJIDD) 2575-8586 https://juniperpublishers.com/gjidd/ 0 Generell medisin
Godkjent Globe: A Journal of Language, Culture and Communication 2246-8838 https://journals.aau.dk/index.php/globe/about 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Glottometrics 1617-8351 2625-8226 https://www.ram-verlag.eu/journals-e-journals/glottometrics/ 0 Lingvistikk
Godkjent Governance and Public Management 2524-728X 2524-7298 http://www.springer.com/series/15021 1 Statsvitenskap
Godkjent Hans-Lietzmann-Vorlesungen 1861-6011 https://www.degruyter.com/view/serial/16148 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Health Information Science and Systems 2047-2501 https://link.springer.com/journal/13755 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Health Science Journal 1791-809X http://hsj.gr/ 0 Sosialforskning
Godkjent Health Science Reports 2398-8835 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23988835 1 Generell medisin
Godkjent HeartRhythm Case Reports 2214-0271 https://www.journals.elsevier.com/heartrhythm-case-reports/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Hong Kong Journal of Emergency Medicine 1024-9079 2309-5407 https://journals.sagepub.com/home/hkj 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Hrvatski dijalektološki zbornik (HDZ) 0439-691X 2459-4849 http://hrcak.srce.hr/hrvatski-dijalektoloski-zbornik 1 Lingvistikk
Godkjent Human Behavior and Emerging Technologies 2578-1863 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25781863 1 Psykologi
Godkjent IEEE Consumer Electronics Magazine 2162-2248 2162-2256 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962380 1 Generell teknologi
Ikke godkjent IEEE Electrification Magazine 2325-5897 2325-5889 https://www.ieee-pes.org/publications/electrification-magazine 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS) 2157-4766 2157-4774 https://wifs2018.comp.polyu.edu.hk/call.html 1 Informatikk
Ikke godkjent IEEE Internet of Things Magazine (IoT) 2576-3180 2576-3199 https://www.comsoc.org/publications/magazines/ieee-internet-things-magazine 0 Informatikk
Godkjent IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC) 2378-377X 2473-0718 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8587111 1 Generell teknologi
Godkjent IEEE Symposium on Mass Storage Systems and Technologies 2160-195X 2160-1968 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000438 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Transactions on Computational Social Systems 2329-924X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6570650 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Inflexions: A journal for research creation 1916-5870 http://www.inflexions.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Information Management and Business Review (IMBR) 2220-3796 https://amhinternational.com/journal/index.php/imbr/about 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS) 0340-1774 https://difu.de/publikationen/informationen-zur-modernen-stadtgeschichte-ims.html 0 Historie
Godkjent Innovative Infrastructure Solutions 2364-4176 2364-4184 https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/engineering+geology/journal/41062 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Innovative Marketing 1814-2427 1816-6326 https://businessperspectives.org/journals/innovative-marketing 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Insect Systematics and Diversity (ISD) 2399-3421 https://academic.oup.com/isd 1 Biologi
Ikke godkjent IntechOpen [forlag] [forlag] http://www.intechopen.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Conference on Cyber Warfare and Security (ICIW) 2048-9870 2048-9889 https://www.academic-conferences.org/conferences/iccws/ 0 Informatikk
Godkjent International Conference on Intelligent Environments (IE) 2469-8792 2472-7571 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800242 1 Informatikk
Godkjent International Journal for Students as Partners (IJSaP) 2560-7367 https://mulpress.mcmaster.ca/ijsap/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Advanced Research in Mathematics (IJARM) 2297-6213 https://www.scipress.com/IJARM 0 Matematikk
Godkjent International Journal of BioSciences, Agriculture and Technology (IJBSAT) 0975-4539 https://www.ijbsat.org/Home 1 Biologi
Ikke godkjent International Journal of Built Environment and Sustainability (IJBES) 2289-8948 https://ijbes.utm.my/index.php/ijbes 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) 2469-6501 https://ijbassnet.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2334-847X 2334-847X http://www.ijcrsee.com 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Development and Conflict (IJDC) 2010-2690 2010-2704 http://www.ijdc.org.in/ 1 Statsvitenskap
Godkjent International Journal of Ecology and Development 0972-9984 0973-7308 http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijed 1 Utviklingsstudier
Ikke godkjent International Journal of Energy Economics and Policy 2146-4553 http://econjournals.com/index.php/ijeep 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Francophone Studies 1368-2679 1758-9142 https://www.intellectbooks.com/international-journal-of-francophone-studies 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs 2380-0992 2380-100X https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=USIP20 1 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Legal Studies (IJOLS) 2543-7097 2544-9478 https://ijols.com 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Linguistics & Communication (IJLC) 2372-479X 2372-4803 http://www.ijlcnet.com/ 0 Lingvistikk
Ikke godkjent International Journal of Linguistics, Literature and Culture 2518-3966 http://ijllc.eu/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS) 2304-1366 http://ijmess.com 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS) 2450-2146 2451-1064 http://www.ijoness.com 1 Sosialforskning
Ikke godkjent International Journal of Psycho-Educational Sciences 2325-775X https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/IJPES 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Swarm Intelligence Research (IJSIR) 1947-9263 1947-9271 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-swarm-intelligence-research/1149 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Technology in Education and Science (IJTES) 2651-5369 http://www.ijtes.net 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power 2504-186X https://www.mdpi.com/journal/ijtpp 1 Maskinteknikk
Godkjent International Union for Conservation of Nature (IUCN) [forlag] [forlag] https://www.iucn.org/resources/publications 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX) 2372-7179 2472-7814 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1002876 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 0791-8437 2398-8819 http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/ijot/index.htm 1 Generell medisin
Godkjent Iskos 0355-3108 https://journal.fi/iskos 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Jahrbuch Musikpsychologie 2511-8277 2569-5665 https://jbdgm.psychopen.eu/ 1 Psykologi
Ikke godkjent JAMK Journal of Health and Social Studies (JAMK-JHSS) 2490-029X https://verkkolehdet.jamk.fi/jhss/ 0 Sosialforskning
Ikke godkjent Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research» 2658-5561 http://bulletensocial.com 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Journal of Advanced Laboratory Research in Biology 0976-7614 https://e-journal.sospublication.co.in/index.php/jalrb 0 Biologi
Godkjent Journal of Aesthetics and Phenomenology 2053-9320 2053-9339 https://www.tandfonline.com/toc/rfap20/current 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of Asthma and Allergy 1178-6965 https://www.dovepress.com/journal-of-asthma-and-allergy-journal 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Biological Physics and Chemistry (JBPC) 1512-0856 http://www.amsi.ge/jbpc/ 1 Biologi
Ikke godkjent Journal of Business Strategy (JBS) 0275-6668 2052-1197 https://www.emeraldinsight.com/loi/jbs 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Cardiovascular Development and Disease (JCDD) 2308-3425 https://www.mdpi.com/journal/jcdd 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Chinese Sociology 2198-2635 https://journalofchinesesociology.springeropen.com/ 1 Sosiologi
Godkjent Journal of Cognitive Historiography 2051-9672 2051-9680 https://journals.equinoxpub.com/index.php/JCH 1 Historie
Godkjent Journal of Computer Applications in Archaeology 2514-8362 https://journal.caa-international.org/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Journal of Computers 1796-203X http://www.jcomputers.us/ 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Conflict Archaeology 1574-0773 1574-0781 https://www.tandfonline.com/toc/yjca20/current 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Dental Sleep Medicine (JDSM) 2333-9756 https://www.aadsm.org/journal/about.php 1 Odontologi
Ikke godkjent Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS) 2220-6140 https://amhinternational.com/journal/index.php/jebs/about 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Education and Vocational Research (JEVR) 2221-2590 https://amhinternational.com/journal/index.php/jevr/about 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Energy History (JEHRHE) 2649-3055 http://www.energyhistory.eu/en/journal/presentation 1 Historie
Godkjent Journal of Exercise Rehabilitation (JER) 2288-176X 2288-1778 http://e-jer.org 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Extension Education (JEE) 0971-3123 2456-1282 https://extensioneducation.org/index.php/jee 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Fandom Studies (JFS) 2046-6692 2046-6706 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=213/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Journal of genetics & genomics 1673-8527 1873-5533 http://www.jgenetgenomics.org/EN/volumn/home.shtml 1 Bioteknologi
Godkjent Journal of Hydrology X 2589-9155 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology-x 1 Geofag
Godkjent Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 1574-1443 1574-1451 https://link.springer.com/journal/10904 1 Kjemi
Godkjent Journal of Insurance Issues 1531-6076 2332-4244 http://insuranceissues.org/ 1 Matematikk
Godkjent Journal of Italian Cinema & Media Studies (JICMS) 2047-7368 2047-7376 https://www.intellectbooks.com/journal-of-italian-cinema-media-studies 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE) 1759-667X https://journal.aldinhe.ac.uk/index.php/jldhe/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Medical Biography 0967-7720 1758-1087 https://journals.sagepub.com/home/jmb 1 Historie
Godkjent Journal of Modeling and Optimization (JMO) 1759-7676 http://www.xpublication.com/index.php/jmo 1 Matematikk
Godkjent Journal of Modern Applied Statistical Methods (JMASM) 1538-9472 https://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/ 1 Matematikk
Godkjent Journal of Numerical Cognition 2363-8761 https://jnc.psychopen.eu/index.php/jnc 1 Psykologi
Godkjent Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling 2522-896X 2522-8978 https://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/42102 1 Maskinteknikk
Godkjent Journal of Quantitative Methods (JQM) 2522-2252 2522-2260 http://ojs.umt.edu.pk/index.php/jqm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Reproduction & Infertility (JRI) 2228-5482 2251-676X http://www.jri.ir/en/ 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Research Innovation and Implications in Education (JRIEE) 2663-6514 2520-7504 http://www.jriie.com 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Scleroderma and Related Disorders (JSRD) 2397-1983 2397-1991 https://journals.sagepub.com/home/jso 1 Biomedisin
Ikke godkjent Journal of Social and Development Sciences (JSDS) 2221-1152 https://amhinternational.com/journal/index.php/jsds 0 Utviklingsstudier
Ikke godkjent Journal of Socio-Informatics 1882-9171 2432-2156 http://www.ssi.or.jp/eng/index.html 0 Informatikk
Godkjent Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 2334-9182 2334-9212 http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/index 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of the African Literature Association (JALA) 2167-4736 2167-4744 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rala20 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Journal of the Alamire Foundation 2032-5371 2507-0320 https://www.brepolsonline.net/loi/jaf 0 Musikkvitenskap
Godkjent Journal of the International Arthurian Society (JIAS) 2196-9353 2196-9361 http://www.internationalarthuriansociety.com/publications/view/journal-of-the-international-arthurian-society/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Journal of Tourismology (JoT) 2459-1939 http://jt.istanbul.edu.tr/en/_ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Unmanned Vehicle Systems 2291-3467 http://www.nrcresearchpress.com/journal/juvs 0 Maskinteknikk
Godkjent Journal of Urban Ecology 2058-5543 https://academic.oup.com/jue 1 Biologi
Godkjent Journal of World Investment & Trade 1660-7112 2211-9000 http://www.brill.com/jwit 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 2336-2375 1803-1617 https://www.eriesjournal.com/index.php/eries 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal on Mathematics Education (JME) 2087-8885 2407-0610 https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jme 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Judaïsme ancien. Revue internationale d’histoire et de philologie 2294-9321 2507-0339 https://www.brepolsonline.net/loi/jaaj 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Jurnal Manajemen dan Keuangan (JMK) 2252-844X 2615-1316 https://ejurnalunsam.id/index.php/jmk 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Kas­va­tus 0022-927X https://ktl.jyu.fi/en/publications/the-finnish-journal-of-education 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Kultura Bezpieczeństwa 2299-4033 https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/cmsi/1677 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent L' Orthodontie francaise 1966-5202 1954-3395 https://www.orthodfr.org/ 1 Odontologi
Godkjent Ladinia - sföi cultural dai ladins dles Dolomites 1124-1004 https://www.micura.it/en/activities/ladinia/the-scientific-journal 1 Romansk
Godkjent LEGE ARTIS. Language yesterday, today, tomorrow (LArt) 2453-8035 https://lartis.sk 1 Lingvistikk
Godkjent Lex Portus 2524-101X 2617-541X https://lexportus.net.ua/en/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Life 2075-1729 https://www.mdpi.com/journal/life 1 Biologi
Godkjent LingBaW (Linguistics Beyond and Within) 2450-5188 http://lingbaw.com 1 Lingvistikk
Godkjent Livestock 2053-0862 2053-0870 https://www.magonlinelibrary.com/toc/live/current 1 Veterinærmedisin
Godkjent Lletres Asturianes 0212-0534 2174-9612 http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes 1 Romansk
Godkjent Lubricants 2075-4442 https://www.mdpi.com/2075-4442/6/1 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Lúdica Pedagógica 0121-4128 2462-845X http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Lundqua Thesis 0281-3033 http://nsd.no/ 0 Geofag
Godkjent Management Science Letters 1923-9335 1923-9343 http://www.growingscience.com/msl/msl.html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Mathematica Æterna 1314-3336 1314-3344 https://www.longdom.org/mathematica-eterna.html 1 Matematikk
Godkjent Mathematical and Computational Applications 1300-686X 2297-8747 https://www.mdpi.com/journal/mca 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Mathematics 2227-7390 http://www.mdpi.com/journal/mathematics 1 Matematikk
Ikke godkjent MDPI [forlag] [forlag] http://www.mdpi.com/about 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Mechanics and Advanced Technologies 2521-1943 2522-4255 http://journal.mmi.kpi.ua/ 1 Maskinteknikk
Godkjent Media et Information 1252-0993 https://www.mei-info.com/en/ 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Mediatization Studies 2451-1188 https://journals.umcs.pl/ms 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Metabolism Open 2589-9368 https://www.journals.elsevier.com/metabolism-open/ 1 Generell medisin
Godkjent Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2457-8827 http://www.metacriticjournal.com/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción 2530-8297 http://revistas.uspceu.com/index.php/microtextualidades/index 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Migration - Ethnicity - Nation: cracow studies in culture, society and politics 2191-3285 https://www.peterlang.com/view/serial/MEN 1 Sosiologi
Godkjent MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu 1797-3112 https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/about-mikael/ 1 Lingvistikk
Godkjent Modern American History (MAH) 2515-0456 2397-1851 https://www.cambridge.org/core/journals/modern-american-history 1 Historie
Ikke godkjent Moderne Stadtgeschichte (MSG) 2567-1405 https://difu.de/publikationen/moderne-stadtgeschichte.html 0 Historie
Ikke godkjent Mondadori Education [forlag] [forlag] https://www.mondadorieducation.it/universita-saggistica/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS Letters) 1745-3925 1745-3933 https://academic.oup.com/mnrasl/ 1 Fysikk
Godkjent Motivation Science 2333-8113 2333-8121 https://www.apa.org/pubs/journals/mot/ 1 Psykologi
Godkjent Music Theory and Analysis (MTA) 2295-5917 2295-5925 https://lup.be/collections/series-music-theory-and-analysis 1 Musikkvitenskap
Godkjent Muzikološki zbornik 0580-373X 2350-4242 http://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik 1 Musikkvitenskap
Godkjent Mycology: An International Journal on Fungal Biology 2150-1203 2150-1211 https://www.tandfonline.com/toc/tmyc20/current 1 Biologi
Godkjent Nature Astronomy 2397-3366 https://www.nature.com/natastron/ 1 Fysikk
Godkjent Nature reviews. Urology 1759-4812 1759-4820 https://www.nature.com/nrurol/ 1 Generell medisin
Godkjent Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie [forlag] [forlag] http://apeiron-wydawnictwo.pl/en/homepage/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Necesse 2464-353X 2535-2903 https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/browse?type=journal&value=Necesse 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Nodos y Nudos 0122-4328 2619-6069 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Nottingham Studies on Human Rights 2211-7342 https://brill.com/view/serial/NSHR 1 Rettsvitenskap
Godkjent Nuclear Energy and Technology 2452-3038 https://nucet.pensoft.net/ 1 Energi
Godkjent Nutrients 2072-6643 http://www.mdpi.com/journal/nutrients 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne - Miniatury 2353-2319 http://www.profil-archeo.pl/serie-2/oda-series/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Oil, Gas 0342-5622 https://oilgaspublisher.de/en/periodicals/ 0 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Operations Research Proceedings 0721-5924 2197-9294 https://www.springer.com/series/722 1 Matematikk
Godkjent Oral and Maxillofacial Surgery Cases 2214-5419 https://www.journals.elsevier.com/oral-and-maxillofacial-surgery-cases/ 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Oriens Extremus 0030-5197 http://oriens-extremus.org/ 0 Historie
Godkjent Palgrave Pivot [forlag] [forlag] http://www.palgrave.com/gp/palgrave-pivot 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Pedagogía y Saberes 0121-2494 2500-6436 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Pediatric Dimensions (PD) 2397-950X https://www.oatext.com/Pediatric-Dimensions-PD.php 0 Pediatri
Ikke godkjent Peer Community in Ecology (PCI Ecology) 2606-4979 https://ecology.peercommunityin.org 0 Biologi
Ikke godkjent Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol) 2551-668X https://evolbiol.peercommunityin.org 0 Biologi
Godkjent Pensamiento, Palabra y Obra 2011-804X 2462-8441 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Perspectives on Medical Education (PME) 2212-2761 2212-277X https://www.springer.com/education+&+language/journal/40037 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Physical Activity Review 2300-5076 http://www.physactiv.eu/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Phytobiomes Journal 2471-2906 https://apsjournals.apsnet.org/page/aboutphytobiomes 1 Biologi
Godkjent Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación 1133-8482 2171-7966 https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Plasma Research Express 2516-1067 https://iopscience.iop.org/journal/2516-1067 1 Fysikk
Godkjent Polish Journal for American Studies (PJAS) 1733-9154 2544-8781 http://www.paas.org.pl/pjas/ 1 Engelsk
Godkjent Polish Journal of Management Studies (PJMS) 2081-7452 https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Polyphonie. Mehrsprachigkeit, Kreativität, Schreiben 2304-7607 http://www.polyphonie.at/ 0 Tysk og nederlandsk
Utsatt Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2535-6437 https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/index 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Principia: An International Journal of Epistemology 1414-4247 1808-1711 https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2095-9672 2367-0126 https://link.springer.com/journal/41546 1 Matematikk
Godkjent Proceedings (International Conference on Electrical Machines) (ICEM) 2381-4802 2473-2087 http://www.icem.cc/2018/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Proceedings (Portland International Conference on Management of Engineering and Technology) (PICMET) 2159-5100 2159-5119 https://www.picmet.org/main/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceedings of International Conference on Urban Development, Regional Planning and Information Society 2521-392X 2521-3938 https://conference.corp.at/ 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Proceedings of Underwater Acoustics Conference & Exhibition (UACE) 2408-0195 http://www.uaconferences.org/ 0 Fysikk
Godkjent Proteomes 2227-7382 https://www.mdpi.com/journal/proteomes 1 Biomedisin
Utsatt Psych 2624-8611 https://www.mdpi.com/journal/psych 0 Psykologi
Ikke godkjent Public and Municipal Finance 2222-1867 2222-1875 https://businessperspectives.org/journals/public-and-municipal-finance 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Public Health of Indonesia (PHI) 2528-1542 2477-1570 http://stikbar.org/ycabpublisher/index.php/PHI 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Qualitative & Multi-Method Research 2153-6767 2153-6783 https://www.maxwell.syr.edu/moynihan/cqrm/qmmr/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Quality Advancement in Nursing Education (AFI) 2368-6669 https://qane-afi.casn.ca/journal/ 1 Sykepleie
Godkjent Quality and User Experience 2366-0139 2366-0147 http://www.springer.com/engineering/signals/journal/41233 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
Godkjent Quêtes Littéraires 2084-8099 2657-487X https://czasopisma.kul.pl/ql 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Matematičke znanosti 1845-4100 1849-2215 https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/ 0 Matematikk
Godkjent RAE Revista de Administracao de Empresas 0034-7590 2178-938X http://www.fgv.br/rae 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Religion and Society in Africa (RSA) 2328-921X 2328-9228 https://www.peterlang.com/view/serial/RSA 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Religions 2077-1444 http://www.mdpi.com/journal/religions 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Remote Sensing Applications: Society and Environment (RSASE) 2352-9385 https://www.journals.elsevier.com/remote-sensing-applications-society-and-environment 1 Geofag
Godkjent Research Integrity and Peer Review 2058-8615 https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Research on Ageing and Social Policy (RASP) 2014-671X http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rasp/index 1 Sosialforskning
Godkjent Review of Education 2049-6613 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20496613 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Review of Middle East Studies 2151-3481 2329-3225 https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-middle-east-studies 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Revista Colombiana de Educación 0120-3916 2323-0134 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Revista Cultura Agronômica 0104-1010 2446-8355 http://ojs.unesp.br/index.php/rculturaagronomica/index 1 Biologi
Godkjent Revista d'Arqueologia de Ponent (RAP) 1131-883X 2385-4723 http://www.rap.udl.cat/en/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Revista de Administração Contemporânea (RAC) 1415-6555 1982-7849 https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Revista nuestrAmérica 0719-3092 http://www.revistanuestramerica.cl 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revue Medicale Suisse 1660-9379 https://www.revmed.ch/RMS/2019/RMS-N-637 1 Generell medisin
Godkjent Rhinology Online 2589-5613 http://www.rhinologyonline.org 1 Øre-nese-hals
Godkjent Runica et mediævalia. Scripta minora 1103-7989 http://www.medievalia.nu/skriftserien/scripta-minora/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Russia and the Moslem World (EN) 1072-6403 https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=2780 0 Statsvitenskap
Godkjent Russian Entomological Journal 0132-8069 http://kmkjournals.com/journals/REJ 1 Biologi
Godkjent Rutgers Business Review (RBR) 2474-2376 2474-6509 https://rbr.business.rutgers.edu/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Santander Art and Culture Law Review 2391-7997 2450-050X http://www.ejournals.eu/SAACLR/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Scandia Journal of Medieval Norse Studies 2595-9107 http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/scandia 1 Nordisk
Godkjent Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) 2596-3856 https://sjms.nu/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP) 2596-741X https://tidsskrift.dk/sjsep/issue/view/www.difo.nu 1 Idrettsforskning
Godkjent SCHERMI: Storie e culture del cinema in Italia 2532-2486 https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/about/editorialPolicies 1 Romansk
Ikke godkjent SCIAMVS - Sources and Commentaries in Exact Sciences 1345-4617 http://www.sciamvs.org 0 Historie
Godkjent Scientific African 2468-2276 https://www.journals.elsevier.com/scientific-african 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent SEARCH Journal of Media and Communication Research 2229-872X 2672-7080 http://search.taylors.edu.my/default.htm 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Secrecy and Society 2377-6188 https://scholarworks.sjsu.edu/secrecyandsociety/ 1 Sosiologi
Godkjent Security Dimensions: International & National Studies 2353-7000 https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cmsi/1652 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Security, Economy & Law (SEL) 2353-0669 http://security-economy-law.pl/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Shii Studies Review (SSR) 2468-2462 2468-2470 https://brill.com/view/journals/ssr/ssr-overview.xml?lang=en 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Sigmae 2317-0840 https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/index 0 Matematikk
Ikke godkjent Significance 1740-9705 1740-9713 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1740-9713 0 Matematikk
Godkjent Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket 0802-720X https://lokalhistorie.no/?page_id=101 1 Historie
Godkjent Small States & Territories Journal (SST) 2616-8006 https://www.um.edu.mt/sst 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent SN Applied Sciences 2523-3963 2523-3971 https://www.springer.com/engineering/journal/42452 1 Tverrfaglig teknologi
Utsatt Special publication - Norges geologiske undersøkelse (NGU Special Publications) 0801-5961 2387-3159 http://www.ngu.no/ 0 Geofag
Ikke godkjent Speculum Musicae 2295-5607 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=SMUS 0 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Språk i Norden 2246-1701 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive 0 Nordisk
Godkjent Statistics and Public Policy 2330-443X https://www.tandfonline.com/loi/uspp20 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Statisztikai szemle 0039-0690 http://www.ksh.hu/statszemle 0 Matematikk
Godkjent Stedelijk Studies 2405-7177 https://stedelijkstudies.com/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (SiCA) 2002-3227 https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/series/stockholm-studies-in-culture-and-aesthetics/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Strategic Direction 0258-0543 1758-8588 http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=sd 0 Industriell økonomi
Ikke godkjent Studi Pergolesiani 2235-266X https://www.peterlang.com/view/serial/SPE 0 Musikkvitenskap
Godkjent Studia Scandinavica 1899-2811 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ss/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies in Costume & Performance 2052-4013 2052-4021 https://www.intellectbooks.com/studies-in-costume-performance 1 Teatervitenskap og drama
Ikke godkjent Studies in Economics and Econometrics (S.E.E.) 0379-6205 https://www.ber.ac.za/Research/S-E-E/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Studies in Education and Religion in Ancient and Pre-Modern History in the Mediterranean and Its Environs (SERAPHIM) 2568-9584 2568-9606 https://www.mohrsiebeck.com/en/monograph-series/studies-in-education-and-religion-in-ancient-and-pre-modern-history-in-the-mediterranean-and-its-environs-seraphim 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studies in International Minority and Group Rights (IMGR) 2210-2132 2210-2140 https://brill.com/view/serial/IMGR 1 Statsvitenskap
Godkjent Sustainability 2071-1050 http://mdpi.com/journal/sustainability 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Sustainable Earth 2520-8748 https://sustainableearth.biomedcentral.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Svenskt Gudstjänstliv 0280-9133 2001-5828 http://journals.lub.lu.se/index.php/sgl 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent SVMMA. Revista de Cultures Medievals 2014-7023 http://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Sykepleien Forskning 1890-2936 1891-2710 https://sykepleien.no/forskning 1 Sykepleie
Ikke godkjent Tamkang Journal of International Affairs 1027-4979 http://www.ti.tku.edu.tw/pub/publish.php?class=101 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Teaching Mathematics and Computer Science 1589-7389 2676-8364 http://tmcs.math.unideb.hu/ 0 Matematikk
Ikke godkjent Technoculture: an online journal of technology in society 1938-0526 https://tcjournal.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Tecné, Episteme y Didaxis: TED 0121-3814 2323-0126 http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Texas National Security Review (TNSR) 2576-1021 2576-1153 https://tnsr.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The Asia Pacific Scholar (TAPS) 2424-9335 2424-9270 http://theasiapacificscholar.org/about-this-journal/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Clinical Teacher 1743-4971 1743-498X https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1743498x/homepage/productinformation.html 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent The International Journal of Organizational Diversity 2328-6261 2328-6229 https://ondiversity.com/journals/collection 0 Sosialantropologi
Godkjent The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances (JALDA) 2588-591X 2383-2460 http://jalda.azaruniv.ac.ir/ 1 Lingvistikk
Godkjent The Journal of Open Source Education (JOSE) 2577-3569 https://jose.theoj.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Journal of Religious History, Literature and Culture 2057-4517 2057-4525 https://www.uwp.co.uk/journal/the-journal-of-religious-history-literature-and-culture/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The Lancet Planetary Health 2542-5196 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/home 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The Law Teacher 0306-9400 1943-0353 https://www.tandfonline.com/toc/ralt20/current 1 Rettsvitenskap
Utsatt The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ) 1874-1495 https://www.benthamopen.com/TOCIEJ/ 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent The R Journal 2073-4859 http://journal.r-project.org/index.html 1 Matematikk
Godkjent Theology and Mission in World Christianity 2452-2953 https://brill.com/view/serial/TMWC 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent TheoloLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 2593-0265 https://ojs.uclouvain.be/index.php/theologica/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 1863-0502 https://www.theo-web.de/en/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Tijdschrift Over taal 0774-2398 2593-8347 https://overtaal.be/ 0 Lingvistikk
Godkjent Tourism and Hospitality Management 1330-7533 1847-3377 http://thm.fthm.hr/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Transformations 1444-3775 http://www.transformationsjournal.org/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Translation, Cognition and Behavior (TCB) 2542-5277 2542-5285 https://benjamins.com/catalog/tcb 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Transport Problems 1896-0596 2300-861X http://www.exeley.com/journal/transport_problems 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Transportation Geotechnics 2214-3912 https://www.journals.elsevier.com/transportation-geotechnics/ 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Ikke godkjent Trends in Transplantation 1887-455X 1989-4139 https://www.oatext.com/Trends-in-Transplantation-TiT.php 0 Kirurgiske fag
Godkjent TSN Revista de Estudios Internacionales 2530-8521 2444-9792 http://www.tsn.uma.es 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Universal Journal of Accounting and Finance 2331-9712 2331-9720 http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=22 0 Økonomisk-administrative fag
Utsatt Universal Journal of Educational Research 2332-3205 2332-3213 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter (UBAS) 2535-390X 2535-3918 https://www.uib.no/publikumstilbud/97242/publikasjonen-ubas 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent University of Bucharest Review. Literary and Cultural Studies Series 2069-8658 https://ubr.rev.unibuc.ro/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent University of Florida Press [forlag] [forlag] https://upf.com/ufp.asp 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University Press of Colorado [forlag] [forlag] http://upcolorado.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Universitätsverlag Göttingen [forlag] [forlag] http://www.univerlag.uni-goettingen.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades 1853-7626 2591-5681 https://revistaurbania.wordpress.com/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Usuteaduslik Ajakiri 1406-6564 https://usuteadus.ee/?lang=en 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Venue: Populärvetenskaplig tidskrift för forskning om skola och förskola 2001-788X https://venue.ep.liu.se 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Viella [forlag] [forlag] https://www.viella.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent VIS – Nordic Journal for Artistic Research 2003-024X https://www.visjournal.nu/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Vision 2411-5150 https://www.mdpi.com/journal/vision 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Whiteness and Education 2379-3406 2379-3414 https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rree20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Wolke Verlag [forlag] [forlag] https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/live-electronics-im-in-the-swr-experimentalstudio/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2042-5961 2042-597X http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=wjemsd 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent World Neurosurgery:X 2590-1397 https://www.journals.elsevier.com/world-neurosurgery-x 1 Nevrologi
Ikke godkjent WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769 2224-2880 http://wseas.org/wseas/cms.action?id=4051 0 Matematikk
Godkjent Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 0350-2058 1849-1154 https://www.pravo.unizg.hr/zbornik 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zentralblatt MATH 1436-3356 1436-3429 https://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-releases/corporate/klaus-hulek-is-new-editor-in-chief-of-zbmath/10252952 0 Matematikk
Ikke godkjent Актуальные Проблемы Европы 0235-5620 http://inion.ru/publishing/journals/aktualnye-problemy-evropy/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Балканско научно обозрение 2603-4867 https://balkan-sci-review.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Европейская Безопасность: События, Оценки, Прогнозы 2587-7518 https://elibrary.ru/title_about.asp?id=2777 0 Statsvitenskap
Godkjent Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування 2415-3184 2522-9508 http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 2307-5651 2412-5296 http://ev.fmm.kpi.ua/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Индустрия питания 2500-1922 http://foodindustry.usue.ru/en/ 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Научен вектор на Балканите 2603-4840 https://sci-vector-balkans.com 0 Gresk og latin
Godkjent Политическая наука 1998-1775 http://politnauka.inion.ru 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Россия и Мусульманский Мир 1998-1813 https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3122 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Хуманитарни Балкански изследвания 2603-4859 https://hum-balkan-studies.com 0 Gresk og latin
Ikke godkjent Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты 1728-9319 http://human-inion.org/en/index.php 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Экономические и Социальные Проблемы России 1998-1791 http://inion.ru/publishing/journals/ekonomicheskie-i-sotsialnye-problemy-rossii/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية 2352-9962 2572-0147 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي 1112-9255 2588-2414 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93 1 Psykologi
Godkjent 景观设计学 2096-336X http://www.lafrontiers.com/ 1 Arkitektur og design