NO EN Logg inn

Prosedyrer for forslag til registeret

Nye publiseringskanaler blir lagt til registeret via forslag fra brukere som henvender seg direkte til registeret.

Forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler (nivå 1) skal rettes til og behandles av NSD. NSD formidler disse til Det nasjonale publiseringsutvalget, som har det overordnede ansvaret for endelig godkjenning av kanaler som skal gi uttelling i finansieringssystemet.

Forslag til nye kanaler (nivå 1) kan ikke komme fra kommersielle utgivere men utelukkende fra forskere eller forskningsadministrativt personale ved forskningsinstitusjoner, redaktører i tidsskrift eller medlemmer av tidsskriftredaksjoner, samt medlemmer av vitenskapelige foreninger.

Nominering til kanaler med høyest internasjonal prestisje (nivå 2) gjøres i en egen prosess i regi av Det nasjonale publiseringsutvalget og nasjonale fagstrategiske organ. Listene blir revidert årlig. Informasjon om denne prosessen finnes på nettsidene til Det nasjonale publiseringsutvalget.

Forslag som går til NSD skal fremmes gjennom denne nettadressen:
   https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/forslag

Tjenesten krever pålogging. Brukernavn og passord opprettes når man registrerer seg på nettsiden. Følgende opplysninger må oppgis når man foreslår en ny publiseringskanal:

Det oppfordres til å gi en begrunnelse for forslaget.

Forslagsstiller skal i tillegg dokumentere at publiseringskanalen som foreslås oppfyller kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler:

For å kunne forberede NVI-rapportering, må forslag til nye publiseringskanaler være fremmet for NSD innen 30. november 2021. Tidsskrifter og forlag som blir foreslått etter denne dato, vil ikke bli vurdert i forhold til rapportering og publikasjonspoeng for 2021.

NSD henter inn informasjon om foreslåtte publiseringskanaler gjennom www.issn.org, nettsteder, bibliotekssystemer og ved direkte henvendelse til redaktører/kontaktpersoner. Basert på tilgjengelig informasjon, lager NSD en innstilling til registeret for hvert enkelt forslag.

Nye forslag og kommentarer til registeret blir presentert for Det nasjonale publiseringsutvalget, som har mulighet til å forkaste eller godta NSDs innstillinger. Endelig status for registeret blir satt i januar.