NO EN Logg inn

Kontaktinformasjon

E-post: publiseringskanaler@nsd.no

Telefon: 55 58 21 17

Postadresse:
Register over vitenskapelige publiseringskanaler
c/o NSD — Norsk senter for forskningsdata AS
Harald Hårfagres gate 29
N-5007 Bergen

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.