Register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og NSD på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. NSD har ansvar for drift. NPU har ansvar for godkjenningen av publiseringskanalene. Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.

For mer informasjon om registeret, send gjerne en epost til publiseringskanaler@nsd.no, eller ring 55 58 31 00.