Avansert søk

BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 1 043 tidsskrift og 0 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel Åpen tilgang
1 Journal of Relationships Research
1 Community Psychology in Global Perspective
1 The Quantitative Methods for Psychology
1 Psychologie du Travail et des Organisations
- International Journal of psychology: A biopsychosocial approach
1 International Journal of Psychological Research
1 Psihologija
- Universal Journal of Psychology
1 Psychology of Consciousness
1 Journal of Gay and Lesbian Mental Health
1 Psychoanalytic Perspectives
1 Journal of Work and Organizational Psychology
- Journal of Environmental Information Science
1 Language, Cognition and Neuroscience
1 Psychology and Neuroscience
1 Adolescent Research Review
1 Self & Society
1 Emerging Adulthood
1 Dementia e Neuropsychologia
1 Journal of Intelligence

Treffsider: 1 - 2 - ... - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - ... - 53