Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 121 tidsskrift og 0 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel
1 Millennial Asia
1 Indo-Iranian Journal
1 Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens
1 Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal
1 Indologica taurinensia
1 Iranian Studies
1 Journal of North African Studies
1 Bayreuth African Studies
1 South Asian Diaspora
1 T'ang Studies
1 Ming Studies
1 Canadian Journal of African Studies
1 The International Journal of Asian Studies
1 Japanese Studies
1 Journal Asiatique
1 Journal des Africanistes
1 Sojourn
1 Journal of Ethiopian Studies
1 Afrikanistik online
1 Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7