Register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) drives i samarbeid mellom Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og NSD på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. NSD har ansvar for drift. NPU har ansvar for godkjenningen av publiseringskanalene. Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.  Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.  Se kriterier for godkjenning.

Avansert søkBIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Plan S trer i kraft fra 1. januar 2021

Publisert: 2020-11-23

For norske forskere betyr dette at man må publisere åpent og i tråd med retningslinjene vedtatt av cOAlition S, gitt at du har mottatt støtte fra en av finansiørene bak Plan S fra utlysninger i 2021 og fremover.

Hvordan finner jeg ut om en publiseringskanal oppfyller kriteriene til Plan S og samtidig er godkjent og utløser publiseringspoeng i Norge?

  1. Søk i Kanalregisteret og se om din foretrukne publiseringskanal er på nivå 1 eller nivå 2.
  2. Søk deretter i Journal Checker Tool (https://journalcheckertool.org/) for å se om kanalen oppfyller kriteriene til Plan S. Ved bruk av dette verktøyet legger du inn følgende informasjon:
    • Tidsskriftets navn eller ISSN (her har du først sjekket at tidsskriftet er på nivå 1 eller nivå 2 i Kanalregisteret).
    • Legg inn navn på finansiør (kravene i Plan S gjelder for et utvalg forskningsfinansiører).
    • Legg inn navn på din institusjon du er tilknyttet og som du også fører opp i publikasjonen.