Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
2 International Journal of Educational Development
1 Carbohydrate Polymers
1 Land Economics
2 Sustainable Development
1 IEEE Transactions on Medical Imaging
2 International Journal of Law and Information Technology
1 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
2 Linguistics
2 The Journal of Modern African Studies
1 Journal of Sport Management
1 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
1 Palaeobulgarica
2 Ultrasound in Medicine and Biology
2 Historische Sprachforschung
2 ACM Transactions on Internet Technology
2 European Child and Adolescent Psychiatry
2 Deutsch als Fremdsprache
1 American Journal of Law & Medicine
2 Scandinavian Journal of the Old Testament
2 Water Science and Technology

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- Institute for the Study of Human Rights
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 152 - 153 - 154