Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
1 International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering
1 Political Concepts: A Critical Lexicon
- The international journal of alcohol and drug research
1 Human Rights Quarterly
1 Property Management
- Hydrology and Earth System Sciences Discussions
- Acta Instituti Romani Finlandiae
2 Middle East Critique
1 Environmental Geotechnics
- Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series Nedlagt: 2015
2 Andrology
- Open Journal of Veterinary Medicine
2 JAMA Surgery
2 Psychotherapy and Psychosomatics
1 Norwegian Archaeological Review
2 Scandinavian Studies
2 Scandinavian Studies in Law
2 Demography
1 The University of Chicago Law Review
1 Journal of Risk and Insurance

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
- Norges forskningsråd
1 Riksantikvarieämbetet
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Institutt for fredsforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Clarendon Press
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 154