Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 286 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 IEEE Transactions on Circuits and Systems Part 1: Regular Papers
2 Social Science Research
2 LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
2 Journal of Marriage and Family
1 Public Choice
1 Acta Odontologica Scandinavica
2 Journal of empirical theology
1 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
1 Security Dialogue
1 Germanisch-Romanische Monatsschrift
2 Journal of Pragmatics
1 Marine Micropaleontology
1 Society & Natural Resources
1 Pharmacogenetics (London)
1 Quaternary Research
1 Journal of Molecular Biology
1 Public Health Nutrition
1 Symbolae Osloenses
1 Technology Analysis & Strategic Management
2 Kidney International

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - ... - 1665

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Biologisk institutt
1 Systime Academic
- Norges forskningsråd
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Riksantikvarieämbetet
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Cappelen forlag
- Politechnika Gdanska
- Clarendon Press
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology
- Helsingfors universitet
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Baywood Publishing Company, Inc.

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156