Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Linguistics and Philosophy
2 Youth Theatre Journal
2 European Review of Private Law
2 Business History Review
1 Journal of engineering mechanics
1 International Journal of Fracture
1 Materials and Manufacturing Processes
2 International Journal of Impact Engineering
1 Journal of manufacturing science and engineering
2 Theatre research international
2 Journal of research in crime and delinquency
1 Education
- Svensk tidskrift för musikforskning Nedlagt: 2014
1 Journal of Wildlife Diseases
1 Monthly Weather Review
2 Concurrency and Computation
2 International Communication Gazette
1 Asiatische Studien - Études Asiatiques
1 Comptes Rendus de l'Academie Bulgare des Sciences / Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences
1 Pharmacy Practice

Treffsider: 1 - 2 - 3 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Bollati Boringhieri
1 Verlag Rüegger Zürich
1 Jessica Kingsley Publishers
1 Guilford Press
1 The Minerals, Metals, and Materials Society
1 Kegan Paul
1 Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society
1 Australian National University Press
1 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
- Genesis Forlag
- Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
1 Physica Verlag
- M.E. Sharpe Inc.
1 Earthscan Publications Ltd.
- Ravan Press
- Piper Verlag
1 Pergamon Press
1 Chicago Linguistic Society
1 St. Martin's Press
2 I.B. Tauris

Treffsider: 1 - 2 - ... - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ... - 156