Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 34 092 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 October
2 Legislative Studies Quarterly
1 Journal of Geophysical Research
1 Ancient Narrative
1 International Journal of Psychoanalysis
2 Discourse Studies
2 Journal of Research on Adolescence
2 Journal of Speech, Language and Hearing Research
2 Mind & Language
1 Revue des Études Grecques
2 Corpus Linguistics and Linguistic Theory
2 Linguistics and Philosophy
2 Youth Theatre Journal
2 Business History Review
2 European Review of Private Law
1 International Journal of Fracture
2 International Journal of Impact Engineering
1 Materials and Manufacturing Processes
1 Journal of engineering mechanics
1 Journal of manufacturing science and engineering

Treffsider: 1 - 2 - 3 - ... - 1705

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Uppsala universitet
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Politechnika Gdanska
- Cappelen forlag
- Warsaw University of Technology
- Institutt for fredsforskning
- Clarendon Press
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159