Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 286 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS)
1 The Holocene
1 Trends in Parasitology
2 Paleoceanography
1 Analecta Papyrologica
1 Genes and Immunity
1 International Sociology
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Attachment & Human Development
2 Critical Inquiry
1 Berliner indologische Studien
1 Ethnologie Française
2 Diachronica
1 FF communications
1 Il saggiatore musicale
1 Indo-Iranian Journal
2 Journal of policy analysis and management
2 Kernos: Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique
1 International Interactions

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1665

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
- University of Iowa Press
- Avestia Publishing
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
1 Springer
1 Portal forlag
1 IntechOpen
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 154 - 155 - 156