Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
2 Journal of tribology
2 Physiotherapy Theory and Practice
1 Journal of organizational behavior management
1 Michigan law review
1 Regional studies
2 Language Sciences
1 Namn och bygd
2 The International Journal of Children's Rights
2 Research in Engineering Design
2 Language Variation and Change
1 Northwestern University law review
1 International Migration Review
1 Safety Science
1 Law & Contemporary Problems
1 Oceania
1 The New York university law review
1 SPE Drilling & Completion
2 Learning and Instruction
1 Optics Express
1 Transportation

Treffsider: 1 - 2 - ... - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Nature Publishing Group
- Geological Society of America
1 Society of Petroleum Engineers
- Universitetet i Stavanger
1 Cognizant Communication Corporation
1 IM Publications
1 Jones and Bartlett Publishers
1 K.G. Saur Verlag
1 Les Belles Lettres
2 Mohr Siebeck
1 Multi-Science Publishing
2 Presses Universitaires de France
1 SPIE - International Society for Optical Engineering
1 Spartacus
2 Universitätsverlag Winter
2 Vandenhoeck & Ruprecht
2 C.H. Beck
2 Verlag J. B. Metzler
1 CSLI Publications

Treffsider: 1 - 2 - 3 - ... - 154