NO EN Logg inn

Avansert søk

Grunnleggende informasjon
Åpen tilgang

Treff

Fant 36 217 tidsskrift og 3 257 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 Carbohydrate Polymers  - 
1 Land Economics  -   - 
1 Journal of Maritime Law and Commerce  -   -   - 
1 IEEE Transactions on Medical Imaging  -   - 
2 Sustainable Development  - 
1 Journal of Economic Dynamics and Control  -   - 
2 Linguistics  - 
1 Journal of Sport Management  -   - 
1 Palaeobulgarica  -   -   - 
1 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft  -   -   - 
2 Ultrasound in Medicine and Biology  - 
2 Historische Sprachforschung  -   -   - 
2 Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application  - 
1 California Management Review  - 
1 Water Science and Technology  - 
2 Deutsch als Fremdsprache  -   -   - 
2 British Journal of Clinical Pharmacology  - 
2 Cement and Concrete Research  -   - 
2 European Sport Management Quarterly  - 
2 Population Studies  - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - ... - 1811

Forlag

Nivå
2021
Tittel
- IN-TECH
1 The International Council on Systems Engineering (INCOSE)
- International Business Information Management Association (IBIMA)
1 Dialogos Förlag
- Ellerströms förlag
1 Humanist Forlag
- NSU Press
- Reaktion Books
- Cultural Centre University of Malaya
1 ASHRAE
- The Wiley Handbook of Vocational Education and Training
- St. Petersburg University Press
1 Studentlitteratur AB
1 International symposium of product innovation management
1 IntechOpen
1 Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S
1 Association for Computing Machinery (ACM)
1 Novus Forlag
1 Peter Lang Publishing Group
2 Routledge

Treffsider: 1 - 2 - ... - 160 - 161 - 162 - 163

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.