Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 286 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
1 Late Imperial China
2 Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur
2 Journal of Autism and Developmental Disorders
2 Journal of Semantics
2 Phonetica: International Journal of Phonetic Science
1 Materials Science and Technology
2 Journal of Dentistry
1 Plainsong and Medieval Music
1 Journal Of Germanic Linguistics
2 Statistics and computing
1 Journal of Management Accounting Research
1 Narrative Inquiry
1 Journal of Juristic Papyrology
1 Studies in African Linguistics
1 Spiegel der Letteren
1 Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
2 Pharmacogenetics & Genomics
2 Trends in Cognitive Sciences
1 Peripeti

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 1665

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Biologisk institutt
1 Systime Academic
- Norges forskningsråd
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Riksantikvarieämbetet
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Cappelen forlag
- Politechnika Gdanska
- Clarendon Press
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology
- Helsingfors universitet
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Baywood Publishing Company, Inc.

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156