Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 The University of Chicago Law Review
2 European Child and Adolescent Psychiatry
2 International Journal of Educational Development
2 Scandinavian Journal of the Old Testament
1 Land Economics
1 IEEE Transactions on Medical Imaging
2 International Journal of Law and Information Technology
2 Linguistics
2 The Journal of Modern African Studies
2 Population Studies
2 Technovation
1 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
2 Marine Environmental Research
2 Scandinavian Studies
2 Historische Sprachforschung
2 Schizophrenia Bulletin
1 Journal of Comparative Germanic Linguistics
2 Demography
2 Deutsch als Fremdsprache
1 Journal of Risk and Insurance

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Riksantikvarieämbetet
- Norges forskningsråd
- Clarendon Press
- Institutt for fredsforskning
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
1 Luleå tekniska universitet
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Addis Ababa University Press

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156