Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 663 tidsskrift og 3 142 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Journal of Pragmatics
1 Society & Natural Resources
1 International Sociology
1 Analecta Papyrologica
1 Journal of Molecular Biology
1 Symbolae Osloenses
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Berliner indologische Studien
2 Kidney International
1 The Holocene
1 Attachment & Human Development
2 Paleoceanography
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
1 Journal Of Germanic Linguistics
1 Il saggiatore musicale
1 Ethnologie Française
2 Critical Inquiry
2 Journal of policy analysis and management
1 Indo-Iranian Journal

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1684

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 System Dynamics Society
- Gordon and Breach Publishers
1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
1 Addis Ababa University Press
- Geografisk institutt
- Högskolan i Kalmar
1 WSOY
- Artos & Norma bokförlag
1 Intervention Press
1 Hokkaido University Press
- Blackwell Publishing Nedlagt: 2007
- Charles Scribner's Sons
1 Economica
1 Presses Universitaires d'Aix, Marseille
- Cammermeyer A. Forlag
- Sjørettsfondet
1 Heinemann
1 Teachers College Press
2 James Currey Publishers
- Bollati Boringhieri

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 158